constantin-miu

A. NEAGU – MAESTRU AL IRONIEI

  Prof. Dr. Const. MIU Un aspect care nu a mai fost adus în discuție până acum de către critica de întâmpinare, în privința prozelor scurte ale lui Gh. A. Neagu este ironia cultivată cu subtilita...

Citește mai mult
constantin-miu

CARTEA COINCIDENȚELOR

Prof. Dr. Const. MIU   Cartea doamnei Petruța Petre – El și ea, adică noi  (Libris Editorial, Brașov, 2019) –, prin tematică și trama romanescă, amintește de romanele Sandrei Brown. Este povestea unui...

Citește mai mult
VIRGINIA_coperta

SACRIFICIUL DRUMULUI SPRE LUMINĂ

Prof. Dr. Const. MIU Virginia (Editura Timpul, Iași, 2018) este al optulea roman publicat de dl C. H. Covatariu. Titlul, ca și povestea tristă de dragoste a protagonistei, amintește de romanul lui Ber...

Citește mai mult

LUMINA CREATOARE

Pentru Sergiu Botezatu, lumina rămâne creatoarea de lume, o lume identică celei dintâi, nepusă – adică – sub semnul dezbinului, al neliniştii existenţiale şi al ororii de vid (horror vacui). El păstre...

Citește mai mult
zeitate-furata

UN SPIRIT MEREU ISCODITOR

Prof. Dr. Const. MIU: Cu noul volum de versuri – Zeitate furată (editura Ex Ponto, Constanța, 2016) –, Loredana Toader își continuă aventura spirituală. În prefața noului op, poeta Emilia Dabu – părin...

Citește mai mult

POLITCA DE TRANZIȚIE

Prof. Dr. Const. MIU Deoarece activitatea/ prezența securistului de tranziție (din întreaga trilogie cartea omonimă, semnată de Gh. A. Neagu și apărută la Editura Studis, 2016) este vag conturată, ar ...

Citește mai mult

TIPOLOGIA ABUZATEI

Constantin Miu În noua sa carte – Frânturi din viață (Editura Pax Magna Aura Mundi, Galați, 2015), Dora Alina Romanescu aduce în prim plan tipologia abuzatei. Volumul în discuție conține între coperte...

Citește mai mult

POEZIA CA MIRACOL AL ZBORULUI

Prof. Dr. Const. MIU „…încerc să fur o pană/ Din aripa lor (a îngerilor – n. n.)/ Ca s-o înmoi/ În cerneala din argintul cerului/ Și să scriu despre miracolul lumii!” Așa își încheie Petra...

Citește mai mult

FOLCLOR DIN CORNII BOTOŞANILOR

Culegerea sistematică, arhivarea şi publicarea folclorului din Moldova au fost realizate în ultimii patruzecişicinci de ani de către specialiştii Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, remarcabil...

Citește mai mult

FASCINAȚIA IUBIRII

Constantin MĂNUȚĂ Sub semnul celebrului dicton „Iubirea care mișcă sori și stele” al lui Dante Alighieri din Paradisul – Divina comedie se află volumul de versuri Sete de albastru semnat de Vasi...

Citește mai mult

O POETICĂ A LUMINII

Prof. Dr. Constantin MIU Cu volumul Plimbări prin lumină, Sergiu Botezatu propune o poetică a luminii, căci lumina este metafora simbol a întregului volum de versuri, acesta putând avea ca motto câtev...

Citește mai mult

UN PORTRETIST DESĂVÂRŞIT

Prof. Dr. Const. MIU Cu noul volum – Crâmpeie de viaţă – (fără editură, Medgidia , 2012), poetul Ionel Echim continuă aventura sa spirituală. Dacă în Drumul amintirilor şi Nu pot uita predomina tonul ...

Citește mai mult