Adrian Bucurescu

Toponimia Daciei: Chișinău

  Oraș din albe flori de piatră În letopisețe și în hrisoave, cel mai des pomenite, din Răsăritul Moldovei, sunt marile cetăți: Hotin, Soroca, Tighina și Cetatea Albă. Alte localități dintre Prut și N...

Citește mai mult
secretele vaticanului

Mileniul de tăcere al românilor

Absenţa documentelor privind românii din evul mediu timpuriu duce la ipoteze spectaculoase asupra acelei perioade istorice. De la plecarea romanilor din Dacia şi până la primele voievodate româneşti d...

Citește mai mult

ORFEU ŞI ROMÂNII

Adrian Bucurescu La 10 ianuarie, după amiază, la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, cunoscut şi sub denumirea de Palatul Suţu, a avut loc o întâlnire a conf. univ. dr. în istorie Gheorghe Is...

Citește mai mult