Comunicat de presă: Conceptul privind gestionarea rețelelor de gaze naturale ce aparțin proprietarilor de persoane terțe a fost prezentat astăzi

Stiri Moldova

Green City Lab Moldova, în parteneriat cu Fundația Soros Moldova și Ministerul Energiei, a organizat conferința „Sporirea rezilienței energetice a Republicii Moldova”, în care a prezentat șase cercetări ale tinerilor care au activat în cadrul ministerului timp de o jumătate de an. Constantin Borosan, secretarul de stat al Ministerului Energiei, a menționat că rezultatul acestui proiect constă în consolidarea potențialului de specialiști din cadrul Ministerului Energiei. „Ministerul a avut privilegiul să primească în cadrul Direcțiilor sale 6 stagiari, care au colaborat cu angajații în activitatea de zi cu zi și în elaborarea unor studii de importanță majoră pentru țară. Aceasta înseamnă creșterea capacităților specialiștilor care pot să contribuie la calitatea politicilor publice în domeniul energiei”, a subliniat Constantin Borosan.
„Fundația Soros Moldova a susținut șase tineri cercetători la Ministerul Energiei pentru a contribui la elaborarea politicilor publice din domeniul energetic și un grup de specialiști care identifică soluțiile juste pentru administrarea responsabilă și eficientă a rețelelor de gaze din țară. Fundația, de 32 de ani, este un promotor al cercetării și fortificării administrației publice, care realizează reforme pentru ca societatea noastră să fie mai puternică, corectă și democratică. Într-o lume în care schimbările climei influențează tot mai puternic viața fiecărui om, trebuie să fim mai responsabili, să luăm decizii raționale, bazate pe cercetare și având în vedere principiul dreptății climatice”, a evidențiat Daniela Vidaicu, directoarea executivă a Fundației Soros Moldova.
În cadrul Conferinței, în premieră a fost prezentat „Conceptul privind gestionarea rețelelor de gaze naturale care aparțin proprietarilor persoane terțe”, realizat de un grup de experți. Expertul Sergiu Tofilat a evidențiat că în Republica Moldova sunt cca 14,8 mii km de gazoducte care aparțin proprietarilor persoane terțe – construite din contribuția bugetelor locale și a persoanelor fizice. Aceste rețele sunt gestionate în baza contractelor de deservire tehnică, iar investițiile pentru deservirea lor nu se regăsesc în tarif.
„Principala constrângere constă în lipsa investițiilor în gestionarea acestor rețele din partea proprietarilor. Timp de 16 ani, nu s-a găsit o soluție, iar acum trebuie să o găsim. Lipsa cadrului normativ, a unui mecanism de recuperare a investițiilor și mecanismul de transmitere a gazoductelor pentru deservire tehnică sunt problemele care necesită o soluție”, a menționat Sergiu Tofilat.
Conceptul prezentat va fi supus consultărilor publice. Soluțiile identificate vor fi definitivate până la sfârșitul semestrului I al acestui an, urmând a fi propuse modificări legislative corespunzătoare.
Elaborarea acestui concept vine să realizeze Hotărârea Parlamentului nr 39/2023, care a însărcinat Ministerul Energiei să găsească soluții pentru gestionarea rețelelor ce nu se află în proprietatea Moldovagaz.

Green City Lab Moldova
Telefon: +373 22 123 121, +373 79 555 757
Adresa: mun. Chisinau, str. Bănulescu Bodoni 14/1