ISTORIA OFICIALĂ “ROMÂNEASCĂ”, O ISTORIE MINCINOASĂ CARE SE CLATINĂ JALNIC DIN TEMELII

poporul get

“Daci” și “Dacia” ne-au denumit acești cotropitori romani, este numele nostru de sclavi.

Numele identitar al Strămoșilor noștri este “Geţi”. Geţii “cel mai numeros popor după inzi, vorbitor al aceluiași grai”, aveau foarte multe denumiri, în funcţie de regiunea unde locuiau. Deci NOI suntem Geţi, nu “daci” și nici „traci”.
Teritoriul cotropit de romani a fost numai parţial, de NUMAI 14% din ţară! Restul ţării NU a văzut niciodată picior de “roman”!

Și atunci se pune întrebarea pertinentă:

DE CE numesc ei TOATĂ ROMÂNIA ca “Dacia”?

Romanii sunt cei care au răspândit acest nume, apoi papalitatea a răspândit acest nume de “daci” în tot evul mediu. “Scoala Ardeleană”, tot catolică, a făcut o propagandă în mod asiduu cu această denumire falsă de “daci”, contra-cost, bineînţeles!

Toată generaţia de intelectuali a preluat la sfârșitul secolului 19 această denumire de “dac”, și care a fost perpetuată „cu succes” până în zilele noastre!
Întrucât teoria latinităţii noastre, bazată pe NIMIC, care NU poate fi susţinută cu niciun argument știinţific, este de mult căzută și deosebit de penibilă, s-a recurs la un nou fals istoric, și anume al “originii dace” ca “identitate naţională”, cu scopul de a ne reduce istoria noastră multimilenară la… doar 13 ani de domnie a regelui get Decebal și la 164 de ani de cotropire romană. Atât!„Traianus Ulpius Marcus (53 – 117) a fost unul dintre cei mai de seamă împăraţi ai Imperiului Roman, iar renumele său este datorat şi cuceririi teritoriilor Daciei. În istoria poporului român, împăratul Traian şi-a cucerit un loc de cinste, iar urmele realizărilor sale se văd încă pe teritoriul României” scrie ziarul minciunii, pe nume „adevărul“.
Să reţinem: Traian are „un loc de cinste”!
Pentru că ne-a jefuit și ne-a omorât Neamul?!

Mai departe ne „informează” același ziar mincinos, citez:“A primit cu modestie titlul de împărat Traian s-a remarcat ca un personaj moderat şi chibzuit, scrie istoricul Iancu Moţu, în volumul “Dacia Provincia Augusti” (Corint, 2004). A urcat pe tronul Imperiului Roman după moartea împăratului Nerva, în 27 ianuarie 98. Nu s-a grăbit să urce pe tron, ci a ales să facă mai întîi un tur de inspecţie a trupelor romane de la marginea imperiului, pe frontierele de la Rin şi Dunăre. Abia în anul 99 a revenit la Roma, unde a fost întâmpinat cu entuziasm.
“Traianus s-a străduit imediat să adopte un stil de viaţă modest, să se arate străin de orice preocupare care l-ar fi plasat într-o poziţie incomodă faţă de cercurile tradiţionaliste. Spre deosebire de alţi împăraţi, nu a acceptat să îi fie ridicate statui impozante”, scrie istoricul Iancu Moţu.
Da, așa ne “informează” acest ziar anti-românesc, care îl citează pe un alt așa-zis istoric “român”, care se împiedică în propriile cuvinte și a căzut aproape în delir de atâta “admirație” pentru acest ticălos Traian. Da, asta este varianta mincinoasă oficială “românească”.Este de necrezut, nu-i așa? Ţi se taie respiraţia citind aceste ovaţii la adresa jefuitorului Traian, ridicat în slăvi de anti-români.

Traian, cotropitorul-împărat al Daciei, reprezentantul unei societăţi depravate și viciate până în măduva oaselor, ne-a fost impus nouă, românilor, ca „erou naţional“ și pe care l-au introdus forţat și fără jenă până și în imnul României! Acesta este un afront adus memoriei strămoșilor noștri pelasgo-geţi, care și-au dat viaţa, cu zâmbetul pe buze, pentru a-și apăra Ţara și Neamul.

FALSIFICATORII ISTORIEI

Romanii au „civilizat“, sau au jefuit „Geţia“?

În istoria „oficiala“ română se vorbeste despre „cucerirea și romanizarea geţilor, ziși de romani “daci”, când în fond “Dacia” a fost cucerită și stăpânită numai parţial, și asta o perioadă foarte scurtă de timp, perioadă în care situația numai „calmă” nu a fost!

Afirmaţia “oficială” că “dacii” au fost “civilizaţi” de către romani este nu numai puerilă, ci și ilogică și nefondată! Este imposibil de crezut că „dacii“, chiar și după anul 106, cu o mână ţineau furca sau falxul getic pentru a se revolta împotriva romanilor, iar cu cealaltă mână redactau, frumos și caligrafic, texte în limba Latină, însușindu-și limba cotropitorului! (n. a. – menţionez că limba latină este o limbă românească).UN SCURT ISTORIC AL “IMPERIULUI ROMAN ȘI AL ACESTEI DENUMIRI FALSE DE “DAC” ȘI “DACIA”.Să ne luminăm:

Traian a moștenit o Romă în pragul falimentului, iar bogăţia Geţilor era legendară, așa că a pornit un război de jaf împotriva Geţilor. În anul 106 e. n. reușește să ocupe partial, 14% din teritoriul Geţilor din Nordul Dunării, teritoriu pe care l-a transformat în provincie romană și îl denumește “Dacia” și pe care îl alipește Imperiului Roman.

Potrivit surselor vremurilor, după acest război, Imperiul Roman s-a salvat de la faliment, au luat pradă de război din “Dacia” și au dus cu ei la Roma, printre altele, 165 de tone de aur, 330 tone de argint, precum și o jumătate de milion de prizonieri, bărbaţi, femei și copii.Traian a organizat timp de 123 de zile sărbători la Roma, i-a scutit pe cetăţeni un an de zile de taxe și a construit mai multe edificii grandioase, totul plătit din acest jaf, Tezaurul Geţilor.
Deci se dorește ca noi să fim un popor “nou”, fără origini, fără… nimic! Să fim în postura de învinși și perdanţi în istorie!

Această minciună a dat “roade” și a fost preluată orbește ce cei ce NU realizează acest fapt, că se dorește stergerea din memoria colectivă a românilor și a lumii de peste 40.000 de ani de ISTORIE MAGNIFICĂ A GEŢILOR.

Geţia a fost și este Vatra Lumii, iar acest fapt NU se poate șterge, sunt mult prea multe dovezi! Chiar și testele genetice ne demonstrează, fără echivoc, acest adevăr.

Este datoria noastră, a Pelasgo-Geţilor, de a apăra și recupera memoria Străbunilor noștri, adevărul istoric. România este spaţiul de etnogeneză al Europei, și nu numai al ei. De AICI, de la noi, a pornit și s-a împrăștiat Neamul nostru PELASGO-GETIC în toată Lumea, Civilizaţia Getică, cea mai înaltă Civilizaţie de pe Terra.

Goţii, care erau Geţii sub alt nume, sunt prezenţi în istorie prin faptul că ei au îngenuncheat “invincibila” Romă, și Regele goţilor, ALARIC, a restituit avuţiile Vaticanului capturate de armată.

În anul 337 e. n. Imperiul Roman era rupt spre Apus şi Răsărit. Goţii, conduşi de Regele Alaric, get din Delta Dunării, într-o a doua incursiune, doboară Roma în 23 august 410 e. n., pentru totdeauna.

Blestemul lui Decebal și-a atins ţinta, a fost îndeplinit!

Cam tot în acel timp numele coţilor, o comunitate din curbura carpatică, a fost înlocuit cu numele de goţi, ceea ce a dus și la înlocuirea numelui de get și şcit, care au fost pur și simplu “scoși” pe nedrept din istorie.

Nu este interesant cum naţiunile apar şi dispar în istorie, la „comandă“?

Numele identitar, adevarat al strămoșilor noștri, așa își spuneau ei înșiși, și NU cum au fost ei botezaţi de alţii, îl aflăm din chiar din denumirea celei mai renumite capitale militare și spirituale a Străbunilor noștri Geţi:
SarmiseGETuza!
Prin minimalizarea civilizației getice, prin înlocuirea numelui lui identitar cu cel regional de “trac” și “dac”, Tracia și Dacia fiind Colonii ale Imperiului roman, deci denumiri locale ale Geţilor, facem un foarte mare deserviciu originii noastre getice. Neamul nostru getic este cu mult mai vechi, mult anterior întemeierii Romei.

Adevărul istoric, alungat în adâncuri, țâșnește singur la suprafață în forma unor “cutremure” arheologice, lingvistice, cultice, și nu poate fi oprit!

Străbunii noștri NU sunt romanii, ci Geţii cei magnifici, slăvit fie în veci numele lor!

☀️NIASCHARIAN! Să renaștem!

Autor: Carmen Pankau