Chișinăul susține în continuare politica religioasă rusească

Chisinau biserica rusa

Iulian Rusanovschi

Autoritățile pro-europene de la Chișinău susțin în continuare politica religioasă rusească de la Chișinău, deși oficial evită să se pronunțe pe marginea acestei chestiuni:
1. Decizia Curții de Apel Chișinău prin care a fost declarat nul contractul ilegal din 2003 semnat între Ministerul Culturii și Mitropolia Moldovei (supusă Patriarhiei Ruse), a fost contestată de Ministerul Culturii la Curtea Supremă de Justiție, în pofida faptului că Ministerul Culturii ar fi putut denunța acest contract din oficiu.
2. Curtea Supremă de Justiție a amânat examinarea cauzei „Mitropolia Basarabiei versus Ministerul Culturii” pentru 26 iunie 2024 – un termen exagerat de mare în condițiile în care la acea ședință se va examina doar admisibilitatea recursului (https://agenda.csj.md/pdf_creator_civil.php?id=118471).
3. Parlamentul Republicii Moldova refuză să pună pe ordinea de zi proiectul de Lege cu privire la modificarea Legii monumentelor istorice prin care să stabilească organul care este abilitat cu administrarea edificiilor de cult cu statut de monument istoric (proprietate a statului), fapt care împiedică semnarea contractelor de dare în folosință gratuită a bisericilor cu statut de monument istoric direct comunităților religioase, ci nu prin intermediul Mitropoliei Moldovei care se supune Patriarhiei Ruse. Aminti că acest proiect de lege are toate avizele povitice, inclusiv al Guvernului, însă majoritatea parlamentară refuză să îl pună pe ordinea de zi a Parlamentului de un an de zile (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=31451&lang=ro).
4. Guvernul Republicii Moldova refuză să modifice Hotărârea de Guvern nr. 740/2002 prin care să se permită transmiterea în folosință directă a bisericilor cu statut de monument istoric – comunităților religioase, fără a fi nevoie aprobarea scrisă a Mitropolitului Vladimir al „Întregii Moldove”, supus Patriarhiei Ruse.
Cu alte cuvinte, cele peste 800 de biserici din R. Moldova cu statut de monument istoric, ce se află în proprietatea statului, pot fi transmise în folosință de jure (cu notificarea acestui drept în registrul bunurilor imobile) doar cu acordul Patriarhiei Ruse (prin intermediul Mitropoliei conduse de ÎPS Vladimir Cantarean).
Iar preoții din aceste biserici, dacă vor să adere în sânul Mitropoliei Basarabiei, riscă să fie dați afară din Biserici.
Cam asa arată politica de pe Bîc față de chestiunea bisericească.