DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ A REPUBLICII MOLDOVA – ACT ILEGAL DIN PUNCT DE VEDERE AL DREPTULUI INTERNAȚIONAL

Andrei Groza

Andrei Groza

(a venit timpul s-o spunem franc și în cea mai scurtă variantă)
23 august 1939, Moscova. La cererea lui Stalin, Molotov și Ribbentrop au semnat un pact prin care Uniunea Sovietică și-a luat ,,dreptul” să cucerească Basarabia.
La 28 iunie 1940, conform pactului, Armata Roșie a trecut frontiera de stat a României și a ocupat Basarabia.
Ulterior, după mai mulți ani de încercări din partea mai multor reprezentanți ai neamurilor, care au pătimit în urma odiosului pact, de a restabili dreptatea și adevărul, la 23 decembrie 1989, Congresul deputaților poporului din URSS a recunoscut,conform dreptului internațional, prevederile pactului referitor la Basarabia ca nullo ab initio, ceea ce însemna că fosta Basarabie (Republica Sovietică Socialistă Moldovenească) a căpătat dreptul (fără nicio condiție) să se reîntoarcă în componența României.
Însă cum au procedat majoritatea liderilor politici de atunci?
Aproape toți s-au dovedit a fi separatiști – față de Neam și Țară.
În loc să declare Reîntregirea Neamului și a Țării, aceștia adoptă Declarația de Independență, altfel spus – s-au declarat independenți față de România și și-au format un stat al lor (pentru acest ,,eroism” s-au și decorat, unii pe alții, cu Ordinul Republicii).
Acum, ar fi bine ca actualii guvernanți, puși în fața adevărului, să restabilească dreptul românilor din stânga Prutului de a revini acasă, și să nu intre în istorie tot ca separatiști, deosebirea fiind doar că acei din 1991 s-au acoperit cu necesitatea ieșirii
din URSS, aceștia de astăzi – cu necesitatea intrării în UE