Ministrul Culturii Prodan cu integritatea pătată și afaceri dubioase

sandu alegeri

Astăzi am înaintat spre Președintele Republicii Moldova, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Prim-Ministru al Republicii Moldova această scrisoare înregistrată:
Excelențelor Sale
Maia Sandu,
Președinte al Republicii Moldova,
Igor Grosu,
Președinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Dorin Recean,
Prim-ministru al Republicii Moldova.
Stimați conducători ai statului,
Odată cu instalarea la putere, PAS-ul a declarat și a demarat o serie de acțiuni de combatere a corupției din toate domeniile puterii de stat.
Am toată certitudinea că majoritatea populației Republicii Moldova susține și contribuie, în măsura posibilităților, la transpunerea în viață a acestui deziderat absolut necesar pentru existența noastră și pentru aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Europeană.
Totodată, știm că nu greșește doar acel care nu face nimic. Din aceste considerente este natural ca și PAS-ul să comită unele abateri de la linia corectă de conduită, în special când vine vorba de modalitatea de selecție și de promovare a cadrelor de conducere. În acest context aș vrea să Vă informez despre unul din protejații Domniilor Voastre. Este vorba despre Ministrul Culturii Sergiu Prodan.
Pentru a nu fi culpabilizat și etichetat drept calomniator, voi expune în continuare probele de rigoare.
În perioada 1993-2001, Ministerul Culturii, prin intermediul Centrului Național al Cinematografiei (condus pe atunci de Eugen Sobor), a finanțat producția filmului „Patul lui Procust” în valoare de 3.067.290.00 lei (echivalentul a aproximativ 650.000 dolari SUA la acea vreme). Acest film a fost produs de Întreprinderea de Stat „Studioul Flux-Film”, unde Sergiu Prodan îndeplinea simultan funcția de director al întreprinderii de stat și regizor al filmului.
Acest lucru a creat conflicte de interese, deoarece Prodan avea puterea de a aloca fonduri bugetare pentru propria sa producție.
De asemenea, soția sa, Viorica Meșină, a fost implicată în producția filmului în calitate de autor al scenariului și coregizor (bineînțeles, fără nicio încălcare a Legii Integrității…).
Investind o sumă colosală, echivalentă cu 4 bugete anuale ale studioului Moldova-Film, statul a finanțat producerea filmului „Patul lui Procust”, care a durat peste 6 ani, iar Sergiu Prodan nici măcar nu a prezentat rapoarte financiare corespunzătoare către instituțiile responsabile, inclusiv detalii despre modul în care au fost cheltuiți banii publici. Acest lucru a dus la incapacitatea statului de a obține profit din această investiție, în timp ce Prodan a beneficiat financiar de sume enorme.
O serie de acte oficiale confirmă acest lucru. Astfel, în baza dispoziţiilor nr.246 din 10.10.2005 și nr.286 din 18.10.2005 eliberate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, s-a efectuat controlul privind legalitatea şi eficienţa utilizării mijloacelor şi gestionării patrimoniului de stat de către aparatul Departamentului Cinematografie. În urma verificării corespondenţei Departamentului Cinematografie al Ministerului Culturii, a organelor de drept şi a întreprinderilor subordonate, a documentației contabile, controlul a constatat, că în perioada anilor 1993 – 1998 fostul Centru Naţional de Cinematografie a finanțat din bugetul de stat filmul artistic „Patul lui Procust” în sumă de 3.067.290.00 lei. Suma respectivă, la momentul producerii filmului, constituia aproximativ $650.000. Acest film a fost produs de Î.S. Studioul „Flux-Film”, dar directorul Sergiu Prodan n-a prezentat Departamentului Cinematografie şi organelor fiscale dările de seamă.
Este cunoscut faptul că, după primirea materialelor iniţiale, care se aflau la păstrare la filmoteca Studioului „Moldova Film”, S. Prodan a finisat filmul și urma să-l prezinte în posesia statului. Cu toate acestea, el a sustras filmul din filmoteca studioului și nu l-a mai returnat.
Conducerea fostului Centru Național de Cinematografie (director general E.Sobor, director adjunct M.Poiată) nu a întreprins măsurile necesare pentru recepția filmului de la Î.S. Studioul „Flux-Film”, finanţat din bugetul de stat.
Noua conducere a Departamentului Cinematografie (V.Todercan, I.Șiman) s-a adresat de nenumărate ori organelor abilitate cu rugămintea de a restitui structutilor de stat filmul „Patul lui Procust” (inclusiv către Procuratura Orășenească și Procuratura Generală, MAI, CCCEC), însă problema a rămas pe linie moartă, adică filmul nu a fost restituit de către directorul Î.S. Studioul „Flux-Film” S. Prodan.
Până la finalizarea filmului, la inițiativa lui S. Prodan, CNC (E. Sobor-M. Poiată), în lipsa unui deviz de cheltuieli, la 31.03.1999 a încheiat un contract de cofinanțare în sumă de $160.000 cu o companie din SUA „European Financial Holding”, reprezentată în RM de Brodsky și Uscov (ultimul fiind cumătrul lui S. Prodan). Nu există dovezi că compania reprezentată de Brodsky și Uscov ar fi executat contractul, precum nu există nici un raport financiar pentru această sumă. S. Prodan nu a prezentat documentele privind investițiile private adăugătoare către CNC și Întreprinderea de Stat Studioul „Flux-Film”.
Din explicațiile ex-directorului general al fostului Centru Naţional de Cinematografie (CNC) dl E. Sobor: „Filmul „Patul lui Procust” se află în posesia ex-directorului Studioului „Flux -film” dl S.Prodan”. Filmul nu a fost restituit statului.
Ex-vice directorul general al CNC dl I. Șiman confirmă, că „reprezentantul companiei Brodsky a fost invitat la CNC pentru a da explicații pe marginea nerespectării contractului de cofinanțare în sumă de $160.000. Acesta a afirmat, că toată suma de bani a fost achitată direct lui S. Prodan și nu instituției de stat – CNC. Prin urmare, se subînțelege că S. Prodan a fost obligat să transmită companiei „European Financial Holding” din SUA toate drepturile asupra marketingului, difuzării și vânzării filmului, lucru pe care nu-l putea face legal, dat fiind faptul că proprietarul filmului, de fapt, este statul. Pentru a spăla urmele și a-și însuși averea Statului în mărime de $650.000, S. Prodan a înregistrat un SRL cu aceeași denumire SRL „Studioul Flux-Film”, în care el este fondator, contrar legii, deoarece nu poate fi înregistrată o altă firmă cu aceeași denumire.
În perioada 2002-2005, am găsit pe rețele de socializare dovezi că S. Prodan încă mai vindea drepturile de difuzare a filmului prin intermediul SRL „Flux-Film”, ceea ce este o altă crimă, vânzând drepturile care nu-i aparțin și care aparțin Statului asupra filmului „Patul lui Procust”.”
În dovada acestui fapt atașez un interviu acordat de S.Prodan pentru emisiunea „Новый взгляд” în cadrul proiectului „Moлдова-Pоссия” – un proiect finanțat de Fundația „Русский мир”, unde jurnalista rezumă:
„Filmul lui Sergiu Prodan nu are nimic comun cu „Moldova-Film”. Filmul a fost creat de o companie privată. În pavilionul studioului de film au fost filmate doar câteva scene din ”Patul lui Procust”…
https://www.youtube.com/watch?v=dErdMjflZxw (de la min: 16.00 până la 16.08).
Opinia exprimată anterior este probată, de asemenea, de Actul controlorului superior Gheorghe Ursu din cadrul Curții de Conturi și de Hotărârea Curții de Conturi (a se vedea: Monitorul Oficial nr 134-137/34 din 25.08.2005), în care se concluzionează: ”La Î.S „Flux-Film” și Departament nu s-a soluționat problema privind producerea și lansarea filmului „Patul lui Procust”, care a fost finanțat de stat în anii 1993-1998 în sumă totală de 3.067.290,00 lei, fapt ce contravine prevederilor pct. 8 și pct. 9 din „Regulamentul privind susținerea financiară a comenzii de stat în sfera cinematografiei”.
Rezultatele controlului legalității și eficienței utilizării mijloacelor și gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Cinematografie pe perioada anilor 2004 – 9 luni ale anului 2005 din 10.12.2005”, concluzionează că în rezultatul acțiunilor dlor E. Sobor, S. Prodan – neprezentarea filmului „Patul lui Procust”, statului a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 3.067.290,00 lei, care la momentul producerii filmului constituiau aproximativ 650,0 mii dolari SUA.
La 03 septembrie 2004, Procuratura Generală a Republicii Moldova a inițiat un dosar penal pe faptă – cauza penală nr.2004036520 în baza al.(1), art.328 Cod Penal, în problema celor menționată anterior.
În definitiv, Procuratura Generală a decis că „…în cadrul examinării materialului nu au fost stabilite încălcări ale legislației în vigoare”, din care motiv cauza penală nr. 2004036520 a fost clasată în temeiul p.3 art. 275 Cod de procedură penală, deoarece… fapta nu întrunește elementele infracțiunii” (!).
Așadar, nu este vorba, în opinia Procuraturii Generale, despre o delapidare de bani publici în proporții deosebit de mari!
Un interes aparte prezintă copia actelor prin care cauza penală nr.2004036520 este clasată (a se vedea Ordonanța din 20 decembrie 2004, semnată de Vitalie Mârza, procuror al secției conducere a urmăririi penale în organele centrale ale CCCEC; Încheierea din 29 iulie 2006 pe marginea materialului înregistrat în REI-2 cu nr 654 din 18.07.2006, semnată de căpitanul Alexandr Pânzari, ofițer superior de investigații la Direcția nr. 2 al D.C.C.C., în care se propune sistarea controlului „pe marginea materialului înregistrat de REI-2 cu nr 654 din 18.07.2006”, deoarece „faptele nu s-au confirmat”.
Privitor la casarea acestei cauze penale, este demn de atenție să amintim că ea se datorează, în mare parte, ex-președintelui V. Voronin, care l-a protejat și l-a menajat pe S. Prodan, fiindcă acesta, prin publicitatea creată de el, a promovat activ partidul comunist. În perioada conducerii comuniste, S.Prodan era susținut mai ales de cumătrul său și consilierul prezidențial Mark Tkaciuk care, probabil, ar fi avut grijă să închidă dosarul penal menționat.
Totalizând cele menționate mai sus, constatăm că filmul
„Patul lui Procust” în sumă de 3.067.290.00 lei (650,0 mii dolari SUA), realizat de S.Prodan pe bani publici, nu a fost restituit statului și, pe parcursul următorilor 25 de ani, a rămas în posesia lui S.Prodan. Mai mult ca atât, S.Prodan ar fi vândut acest film companiei „European Financial Holding” SUA contra sumei de 160.000 dolari SUA, transmițând acesteia toate drepturile de Autor asupra filmului.
Ca cetățean al Republicii Moldova, vă atenționez despre o fraudă evidentă a banilor publici în proporții deosebit de mari, care a trecut neobservată, sau poate nevăzută intenționat de toate guvernele și de toți președinții din 1993 până în ziua de azi, când Ministrul Prodan tot mai des apelează în culise cu termenii „gașca noastră” și „ești din altă gașcă”.
Adresarea mea către Domniile Voastre am făcut-o în speranța ca această schemă frauduloasă de sustragere a banilor publici preconizați pentru domeniul culturii să ajungă la instanțele statului pentru a demonstra cetățenilor Republicii Moldova că guvernarea de azi este sinceră în promisiunile sale de a lupta cu corupția. Sper și îmi doresc să reușim să eradicăm corupția și cumătrismul din toate domeniile, astfel încât să dispară pentru totdeauna din societatea noastră aceste fenomene endemice.
P.S. În anexă prezint copia actelor de arhivă care vin să confirme cele afirmate anterior.
Cu respect,
Valeriu JEREGHI,
Maestru în Arte, Artist al Poporului,