GEŢII CEI DIVINI, MARELE POPOR CIVILIZATOR AL LUMII

Zamolxe

Istoria unui popor magnific, istoria Geţilor, cel mai strălucit Neam de pe Pământ, este ascunsă și călcată în picioare. Cum este posibil așa ceva?
Pe unde au trecut, Geţii i-au civilizat pe toţi, lăsând urme uriașe, adânci, inegalabile, nemuritoare, ca și ei… și astăzi se apleacă cunoscătorii cu mult respect și admiraţie la auzul numelui de GET!
Numele identitar al Strămoșilor noștri, GEŢII, este scris de ei înșiși, pentru eternitate, cu litere de aur, din propriul aur, pe Tăbliţele de la Sinaia, numele lor: GEŢI!
Geţii, străbunii nostri, au condus aproape toată lumea, iar CENTRUL lor a fost AICI, la noi, în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, deci în ROMÂNIA de astăzi. Aici se desfășura civlizaţia cea mai extinsa si mai razboinică populatie arimină, pelasgică, ei ocupau întreaga Europa, din Lituania și Scandinavia, până în Britania și Iberia, Asia Mica, nordul Africii, întreg bazinul mediteranian, și tot ei, GEŢII, au fost PRIMII care au atins AMERICILE.
Este un adevăr istoric, că Pelasgii au fost SINGURII OAMENI DIVINI de pe Terra, adevăr care este cunoscut de marii savanţi ai lumii.
Din scrierile sanscrite și grecești este dovedit că neamurile aryas (Geţii) au plecat din spaţiul carpatic în jurul anului 2.600 î.e.n. prin Asia Mică şi nordul Iranului unde a rămas amintirea ţării Aryanam, au făcut un popas de vreo 800 de ani în câmpia de vest a Indiei unde au întemeiat o civilizaţie înfloritoare, apoi, datorită unor molime cumplite, au plecat spre munţii din nord unde erau mai feriţi de pericolul bolilor din mediul umed al câmpiei. (Constantin Olariu)
▪️William Ryan şi Walter Pitman, geologi, 1995: „Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de Potop, este cel al Mării Negre.”
▪️Robert Ballard (explorator, 1999) confirmă cele spuse de Ryan şi Pitman.
▪️William Schiller – arheolog american: „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul român, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus (…) acum circa 13.000 – 15.000 de ani.”
▪️Harald Haarmann, savant german: “Cea mai veche scriere din lume e cea de la Tărtăria – România. Civilizația Danubiană este prima mare civilizație din istorie, mai veche cu mii de ani decât cea sumeriană (considerată încă leagănul civilizației).”
Izvoarele antice consemnează limpede faptul că populațiile europene și ale Asiei vestice PROVIN din CARPAȚI.
▪️Sumerologul rus A. Kifisin scrie: „Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei.”
▪️Universitatea din Cambridge: “ În mileniul V î.H., spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa; Spaţiul carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie, India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța şi aşa-zisul spaţiu slav; Vedele, cele mai vechi monumente literare ale umanităţii, au fost create în centrul Europei. Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Haar-Deal. Din Ardeal provin strămoşii indienilor şi persanilor, albanezii, grecii, plecați prin Macedonia şi Tesalia, latinii, celții, germanii, iar strămoşii slavilor au ieșit prin strâmtoarea Moravă.”
▪️Fostul Prim-Ministru al Indiei Jawaharlal Nehru, a scris că: „Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei.”
▪️Clémence Royer (Bulletin de la Société d’Anthropologie, Paris, 1879): “Celţii, germanii şi latinii vin din estul Europei, iar tradiţiile arienilor istorici din ASIA, îi arată venind din Occident. Noi trebuie să le căutăm leagănul comun la Dunărea de Jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm.”
INTINDEREA IMPERIUL GETIC
▪️Dionisie Periegetul (138 e.n.): „În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară, care se întinde din Asia Mică până în Iberia şi din nordul Africii până în Scandia, ţara imensă a dacilor.”
▪️Robert Sheringham, De Anglorum Gentis origine disceptatio, p. 159, spune: „Astfel chiar Pliniu, Mela, Solinus, îi arată pe geți ca poporul Traciei. Toți tracii ar fi fost un singur popor, adică geții, mărturisește Mela (sec. I e.n.).
Despre vitejia, puterea și victoriile geților, nu este nevoie să înșiram multe vorbe. Este bine cunoscut, de la toți erudiții, că geții au fost cei care au supus aproape întreaga lume. Noi, anglii de azi, nu ştiu de ce ni se spune acum goţi, când noi suntem de fapt geţi de la Marea Neagră, iar strămoşii noştri, geto-dacii, ei fură cei care DENUMIRĂ continentele aşa cum se numesc ele azi, Europa, Africa, Asia şi tot ei inventară tipurile de scriere şi de alfabet.”
GEŢII DEI INVINCIBILI
▪️Iustin, după Trogus Pompeius: “De trei ori au dobândit stăpânirea ASIEI, dar ei înșiși au rămas continuu fie neatinși, fie neînvinși de vreo putere străină. Pe Darius, regele perșilor, l-au gonit din Sciția prin fugă rușinoasă; l-au nimicit pe Cirus cu întreaga lui armată; pe Sopirion, general al lui Alexandru cel Mare, l-au făcut să dispară în același fel, cu toate oștile sale; armatele romanilor le-au cunoscut din auzite, nu le-au simțit. Tot ei au întemeiat Imperiul Part și pe cel Bactrian. Neam de oameni rezistenți la eforturi și războaie, forța corpurilor lor era uimitoare; nu făceau nimic de care s-ar fi temut să piardă, iar victorioși, nu doresc cu înfocare nimic, în afara gloriei.”
Geţii, cel mai nobil, cel mai mare, falnic, viteaz, strălucit Neam de pe Pământ, au fost întotdeauna ÎNVINGĂTORI. Când au pierdut, a fost NUMAI din cauza trădării… Să conștientizăm acest fapt.
Slăvit fie în veci numele lor!
☀️NIASCHARIAN! – Să renaștem!
Autor: Carmen Pankau