PAȘTELE CREȘTIN PRELUAT DE LA RELIGIA NOASTRĂ STRĂVECHE, ZAMOLXIANĂ

Get stramos

Geţii, Străbunii noștri, au fost creștini, înaintea “creștinismului”, ei s-au născut creștini. Religia geţilor, Zamolxianismul, a fost copiată de creștinism cu câteva schimbări. Chiar și CRUCEA ne aparţine, a fost și ea copiată.
Iată aici câteva mărturii:
?Celsus scrie în anul 178, în cartea sa „ Adevărata învățătură”, citez „ Cultul Creștin este de fapt religia lui Zamolxe pe care o practică neamul Geților”
?Friedrich Hayek, 1899 – filozof austriac: „Rumânii sunt poporul din Europa care s-a născut creştin.”
?Ambasadorul Vaticanului la Bucureşti, spunea în aula academiei acelaşi lucru, iar asta acum câţiva ani.
?De Bello Dacico, fragment din jurnalul de război al lui Traian:
“Dacii nu-și prezintă zeul sub un anume chip, ci îl cinstesc întocmai ca parții, sub forma unei flăcări ce arde pururi în templele lor. Din cauza respectului deosebit ce îl arată zeului si prorocului lor, dacii îi țin la mare cinste și pe preoții acestui zeu și nu ies din cuvântul lor. Aceștia le dau învățături practice și îi instruiesc chiar și pe linie militară. Pentru ca populația de rând să memoreze mai ușor, ei le predau cântând aceste învățături și reguli de viață.”
?Episcopul Meliton al Asiei, citat de Eusebiu din Cezareea în lucrarea ‘Istoria bisericească’, scrie pe la anii 175 e.n.: “Filozofia creştină după ce a înflorit la barbari, s-a raspândit în imperiu.”
Creștinismul s-a inspirat din Zalmoxianism, prelucrat după ureche. Inventarea Creștinismului le aparține Esenienilor, care au încercat să demonstreze că prezicerile din ”Vechiul Testament” s-ar fi adeverit în vremea așa-zisului Iisus Christos, acesta fiind în realitate o combinație între Orfeus și Apollon Zamolxe. (Adrian Bucurescu)
?Fostul șef al Departamentului de Studii Religioase al Universității Carolina de Nord din Chapel Hill, în volumul ”Misquoting Jesus scrie cu privire la descendența Creștinismului din Zalmoxiansim următoarele:
Story Behind Who Changed the Bible and Why”, adică ”Răstălmăcindu-L pe Iisus: – Povestea celor care au modificat Biblia și de ce anume”:
”Legenda lui Zalmoxis se regăsește aidoma în ceea ce scrie ”Noul Testament” despre Iisus Christos. Oare să fie doar o simplă coincidență? Greu de admis, date fiind dovezile din ce în ce mai multe (deși s-a încercat mereu ascunderea lor de-a lungul mileniilor) care atestă că, într-adevăr, Cartea Sfântă a Daco-Geților a fost furată și adaptată noilor condiții de cei interesați (spre ghinionul lor, cu greșeli și contraziceri evidente, ce ridică prin ele însele multe semne de întrebare)”.
Trebuie precizat că autorul acestui volum nu e un om oarecare, el NU este un ”protocronist” de origine română, nici ”legionar”, nici ”neo-nazist!, nici ”dacoman”, ci este O AUTORITATE ÎN DOMENIUL ISTORIEI ”Noului Testament”, al începuturilor Bisericii și al vieții lui Iisus.
?Oare de ce au fost distruse toate cărțile antice unde se scria despre Geto-Daci, inclusiv ”DE BELLO DACICO”, scrisă de însuși Traian? Sau sunt doar ascunse?
?De ce a numit Papa Ioan Paul al II-lea România ”Grădina Maicii Domnului”?
?Oare ce-o mai fi știind Vaticanul despre toate acestea?
“Renunțând la Adevărata Religie, care le-a fost dăruită strămoșilor Geto-Daci, din nu se știe ce pricini, NOI, Românii, n-ar mai trebui să ne văicărim niciodată că nu ne merge bine!” (Adrian Bucurescu).
Să nu uităm, CRUCEA a fost și ea “copiată” de creștinism, ea fiind un SIMBOL GETIC vechi și a existat cu multe milenii dinainte.
La Adjud, jud. Vrancea, a fost descoperit un talisman de bronz, care înfățișează o divinitate geto-dacică binecuvântând, având în fundal o cruce. Deasupra Zeului, o inscripție cu slove din vechiul nostru alfabet, zis pe nedrept ”chirilic”.
Un alt talisman, tot de bronz, cu aceeași inscripție ca a celui de la Adjud, a fost descoperit la Bisericuța-Garvăn, jud. Tulcea. Și de această dată, crucea mai mare semnifică A Patra lună, APRILIE, când s-au întâmplat evenimentele hotărâtoare ale Antichității. Deasupra este sudată o cruce mai mică, Crucea ca unealtă de tortură, PE CARE ESTE RĂSTIGNIT ION-ORFEUS, cel ce prorocise Venirea Celor Doi Gemeni Divini, în ȚARA GEȚILOR.
Și pe talismanul de la Bisericuța-Garvăn Apollon-Zalmoxis apare în veșminte sacerdotale, pentru că a fost și Mare Preot al Geților, și-i binecuvântă pe pământeni. (Adrian Bucurescu)
PAȘTELE, ORIGINEA
Paștele, cea mai mare sărbătoare a creștinilor, își are originea în cuvântul ebraic “PESAH” și care se traduce prin “trecere”, evreii își sărbătoreau prin acest eveniment eliberarea lor din Egipt şi reînvierea poporului lor.
Învieriea a fost sărbătorită de aproape toate popoarele lumii, care au preluat religia noastră zamolxiană, cu mult înaintea Creștinismului. Străbunii noștri, Pelasgo-Geţii, colorau ouăle și le împărţeau ca semn de afecţiune, ouăle reprezentau simbolul renașterii și fertilităţii.
SACRIFICAREA MIEILOR DE PAȘTE- O tradiţie evreiască rămasă după eliberarea lor din Egipt
Tradiţia sacrificării mieilor de Paşte a rămas tot de la ei. Se spune că evreii au fost avertizați de către Dumnezeu, înainte de fuga lor din Egipt, să sacrifice miei şi cu sângele lor să îşi însemneze porţile cu sângele mieilor de la intrarea caselor, prin aceasta nou născuţii lor să fie protejaţi de blestemul care avea să se reverse peste copiii egiptenilor. Și așa a rămas tradiția ca în fiecare an să fie aduse jertfe animale lui Dumnezeu. Mielul, acest animal bland, inocent și pur, este simbolul lui Isus, pentru evrei era fiul lui Dumnezeu , a cărei venire era prorocită de profeţii lor. Isus s-a renăscut după trei zile, după care s-a înălțat la cer.
Pelago-Geţii sărbătoreau renașterea, învierea lui Zamolxe, pe 20 martie, odată cu echinoxul de primăvară. Zamolxe, fiul lui Dumnezeu, înmormântat într-o peșteră în România, s-a renăscut după trei ani, după care s-a ridicat la Ceruri, de unde veghează și astăzi asupra Poporului său.
TRADIŢIA OUĂLELOR COLORATE, ÎNCONDEIATE, TRADIŢIE MULTIMILENARĂ LA GEŢI
Tradiţia ouălelor colorate, încondeiate, există la noi, zamolxienii, cu mult, mult timp înaintea creștinismului, care a fost “preluat” de la Zamolxieni. Nenumăratele dovezi certifică acest fapt.
La Lepenski Vir, pe malul drept al Dunării când s-a construit barajul de la Porţile de Fier, a fost descoperit oul din calcar cu şerpi în mişcare (foto). El este datat pentru partea a doua a mileniului Vll î.e.n. Oul din calcar este sculptat pe exterior cu un fel de şerpi vopsiţi în roşu iar partea de sub ei rămânând galbenă. Pe un alt ou din lut ars descoperit tot aici, sunt incizate 35 de semne, dintre care numai 7 nu se găsesc pe TĂBLIŢELE DE PLUMB descoperite la SINAIA, iar 3 reprezintă POMUL VIEŢII cu mici modificări unele faţă de altele. Din numărul de 25 de semne de pe acest ou se găsesc şi pe tăbliţele de plumb ale geţilor.
În capătul din dreapta a fotografiei este oul din piatră cu o inscripţie ciudată cu ALFABET GETIC, descoperit la Corbii de Piatră, judeţul Argeş, pe care nimeni nu ştie unde să-l pună, fiindcă nu aparţine culturii strămoşilor noştri, cum susţin toţi “arheologii” români!
CÂND A APĂRUT RELIGIA CREȘTINĂ?
Religia creștină, care nu este cea mai veche, și-a primit denumirea oficială în anul 1054 e.n., când religia creștină s-a împărţit in două. Paternitatea Creștinismului se poate da lui Constantin cel Mare, în anul 325 e.n., și în niciun caz mai dinainte, deci secolul 4 e.n.
Religia noastră zamolxiană multimilenară are o vechime peste 45 de milenii!
În timp ce religia creștină spune că primele ouă au fost înroșite de către mama lui Iisus, Maria, cu sângele acestuia, la religia multimilenară a noastră zamolxiană, ouăle erau colorate și încondeiate având simbolistica fertilităţii și renașterii la viaţă, odată cu sosirea primăverii.
Străbunii noștri pelasgo-geţi înmânau ouăle colorate diferit și încondeiate ca gest de afecţiune. Prin sate oamenii făceau zgomote de pocnituri pentru a alunga spiritele rele, tradiţie care s-a păstrat până în zilele noastre, ca în Bucovina și Moldova, dar și în alte zone, unde în momentul când oamenii vin la biserică spre a lua lumina de Paște, se aud împușcături.
“Nu mai e nicio îndoială că, în cea mai mare parte, rânduielile bisericești au fost preluate din Cultul Zamolxian. În trei cântări, ca structură, este împărțit și Prohodul Mântuitorului Iisus Hristos, de trei ori se înconjoară biserica în seara de VINEREA MARE, cu Sfântul Epitaf. Chiar titlul acestui impresionant cântec, Prohod, provine din tracicul BRIG E TIO ”Plecarea (Ridicarea) la Zei; Călătoria Zeului (Domnului); Despărțirea de Domnul;”; cf. rom. prag; alban. vrage ”cărare; potecă; urmă”; latin. Deus, grec. Theos ”Zeu; Dumnezeu”; rom. progadie ”cimitir”; a purcede; alban. braktis ”a părăsi; a abandona”. BRIG(H)ETIO era și un important castru economic și strategic în Pannonia Inferior, fostă regiune a Daciei Apusene.”(Adrian Bucurescu)
Ce îmi mai rămâne de spus? Celor care sărbătoresc acum Paștele le doresc un PAȘTE FERICIT și cu multă lumină!

☀️NIASCHARIAN! Să renaștem!
Autor: Carmen Pankau