ÎNĂLŢAREA

Sfanta Romanie

MIHAI CIUBOTARU:

Atîta timp cît n-ai uitat că eşti fiul Luminii
Şi urmezi Calea Adevărului şi Dreptăţii,
Purtîndu-l în inimă pe Fiul Omului, Învățătorul Iubirii,
Păstorul Neamului divin al oierilor,
Şi vei păzi pămîntul sfînt al Maicii Domnului,
Va dăinui în veacuri Cetatea Luminii lui Dumnezeu, Sarmisegetusa,
Prea frumoasa mea Ţară a Zeilor, Dio Getia, paradisul meu,
Vei putea ieşi din robia Imperiului Marelui Fariseu,
Cel ce ţi-a răpit credinţa strămoşească şi străvechea istorie
Ducînd crucea suferinţei şi dorul eternei libertăţi
Inţelepciunea-ţi va triumfa şi soarele vă răsări din nou pe cer
Şi vei aduce pacea şi nemurirea neamurilor lumii
Iar sufletul nostru se va înălţa spre fericirea divină