MOȘ ARIMIN

Mos Arimin

MIHAI CIUBOTARU:

De mii și mii de ani cobor și tot cobor din Raiul Domnului în carul meu cel mare plin cu daruri, o, copii mei născuți din trupul meu, părinte al vostru ancestral, cel ce v-a dat legea Adevărului și Dreptății și cele 10 porunci de care se conduce lumea, cel pe care-l știți de ani și ani Moș Crăciun cel cu barbă și cu plete albe, vin cu mult drag să vă aduc aminte de paradisul cel dintâi, epoca de aur, când nu era sclavie și care vă aduce acum de ziua nașterii Domnului iubirea și bucuria neamului din care vi se trage obârșia, cel pe a căror umeri s-a înălțat și s-a zidit lumea în care trăiți, marii înțelepți, ariminii, cei neînfricați, de care însăși moartea se temea, nemuritorii dătători de lumină și duh sfânt. Și acum, ca-ntotdeauna, și-n veci ,o, copii mei cei dragi, vă aduc în dar spre a-i purta de cinste, DRAGONUL, steagul nostru de luptă, strămoșul Tricolorului, colorat în roşu, galben şi albastru și aflat în dotarea armatelor europene ani mulți în trecut, întruparea energiei libere din cosmos, energia spaţiului, energia punctului zero, energia cea “întunecată”, pe care am cunoscut-o noi și am folosit-o spre binele omului, dar care te pedepsea strașnic dacă o foloseai împotriva omului, energia cea divină, cea salvatoare și eternă, care te va dezrobi, steagul nostru tricolor cel sfânt, legământul nostru de-a pururea cu DOMNUL, Tatăl nostru Ceresc/OM, care ne binecuvântează cu Sfânta Cruce din înaltul cerului și care prin energiile creaţiei divine zămisleşte în Mama Pămîntească viața şi aduce bunăstarea oamenilor, și care l-a zămislit prin lumina sa pe fiul său Sarmis, fiul Omului, Mântuitorul nostru, Soarele cel Adevărat, Duh al Luminii, trimis pe pămînt în chip de om, să le ducă oamenilor noi legi și cunoștințe pentru a le face viața mai ușoară și să-i călăuzească prin moarte la nemurire. Un dar de mare preț tot astăzi vă aduc este spre a preaslăvi  masca TAURULUI CERESC, acel TAUR PRIMORDIAL pe care-l purtați de sfintele sărbători, sacrificat de SARMIS, Salvatorul nostru, pentru a reînnoi viața pe pământ , o viaţă nouă mai bogată şi mai roditoare, din jertfa căruia se vor naște primii fii ai luminii cu sufletul curat care vor rezidi lumea încercată de patimile timpului. Nu mai puțin venerabil este MARELE LUP LUMINOS, spre a vă aduce aminte de CENTRUL SPIRITUAL al LUMII, Hiperboreea, care a fost cândva pe aici, Axis Mundi, Columna Cerului de-a lungul căreia preagloriosul Zamolxe/ Apollo (Lykos) trimitea Lumina Cunoaşterii pe pământ! Și acest ȘARPE pe care vi-l aduc în dar, vă dăruiește la fel Lumina Cunoaşterii de dincolo de lume, înţelepciunea divină, și nu așa, să știți, cum ați fost învățați ca fiind întruparea răului care a ispitit-o pe Eva să muște din fructul interzis ce l-a ademenit și pe Adam, încălcând porunca lui Dumnezeu(Yahve) să nu mănânce din „pomul Cunoaşterii binelui şi răului “, care-i ținea în ignoranță și în cercul morțíi, ci prin mărul, fructul interzis îi iniția să dobândească nemurirea, o viaţă veşnică în ceruri şi pe pămînt. Etern este și fi-va ȘOIMUL CERESC, ȘOIMUL SFÂNT, ține-ți minte, care în străvechime călăuzea sufletele muritorilor în credința noastră strămoșească a crucii către crengile POMULUI VIEȚII din înaltul cerurilor, CETATEA LUMINII, pe care voi creștinii de astăzi l-ați preluat din credința noastră multimilenară numindu-l SFÂNTUL DUH. Vechii greci cei mai mari falsificatori ai istoriei, care ne-au furat înțlepciunea și credința și au numit această pasăre fabuloasă, ce zbura prin Carpații noștri, pasărea PHOENIX, credeau că sufletul trăiește și după moarte pentru a se reîncarna și a începe o viață nouă. Dar cât de mult bucură sufletul rumânului PASĂREA MĂIASTRĂ, de o frumusețe îngerească, duhul păzitor, care veghează la viaţa muritorilor, iar când îi cuprinde cea cu coasa în brațele sale îi însoţește pe cei vrednici în lumea veşniciei, dincolo de hotarele timpului și ale spațiului, spre infinit. Moare și renaște asemenea lui Iisus al vostru, cel care, după ce a murit pe cruce, a înviat a treia zi. Priviți la aceste animăluțe sfinte, OIȚELE, MIORIȚELE NĂZDRĂVANE, MIELUȘEII, VĂCUȚELE, JUNCUȚELE, CĂPRIȚELE, IEDUȚII, câți oameni știu, că atunci când s-a desfăcut cerul și a venit peste întreaga lume pedeapsa marelui potop, numai turmele de vite ale Geților de aur mai puteau paște ierburile sărăturilor, care au răsărit, după retragerea apelor mărilor și oceanelor, hrănind și salvând lumea de urgia foametei care se abătuse. Cum credeți, de ce vi se ascunde , că voi sunteți urmaşii Geţilor de Aur, acei divini care au adunat puținii oameni, care scăpaseră din ghearele strașnicului potop, în jurul Mării Getice, i-au hrănit, le-au dat legi şi pravili, i-au învățat pentru a relua viața cea de toate zilele, de unde au roit în toate colțurile lumii, și de la care se trag toate popoarele moderne de azi. Și de ce și astăzi trebuie să ne ținem de munți purtând de grijă marilor turme de animale, turme care au salvat omenirea de la dezastru de multe ori.                                                       Poartă etern și-n veci în suflet SFÂNTA CRUCE de la începutul facerii lumii, o, Neamul meu de pe aceste pământuri sacre rumânești unde trăiești astăzi și vei trăi mereu, SFÂNTA CRUCE cu cele patru brațe egale, cel mai vehi simbol al neamului nostru, unul dintre cele mai profunde mistere zalmoxiene, după care singurii Zei ai Universului sunt patru: Tatăl, Mama, Fiul și Fiica ce constituie Sfânta Pătrime, la fel patru fiind și elementele care au contribuit la formarea universului cunoscut: Aerul, Focul, Pământul și Apa, simbol sacru, SFÂNTA CRUCE ne călăuzește viața cu multe mii de ani înaintea creștinismului ortodox care este în mare parte religia strămoșească. Dar marele adevăr care s-a pierdut în negura timpului și pe care toți se tem să-l aducă la lumină fiindcă s-ar alege praf și pulbere din toată ,,revelația” mozaică este minunea cea mare când rumânul nostru se scula dimineața, când răsare soarele sau se culca, când soarele apune, el privea printre gene soarele la orizont, și vedea … lumina unei cruci luminoase. Să știi , adevărații tăi strămoși își făceau rugăciunile principale către Sfîntul Soare, dimineața invocându-l să le lumineze o zi de fapte bune pe calea Adevărului și Dreptății primită de la Tatăl Ceresc, iar seara îi mulțumea aceluiași duh al luminii că i-a călăuzit după dreapta pravilă încă odată pe calea ce îi duce spre a deveni OM, stare spirituală absolută de renaștere și revenirea în forma energetică primară a creației și Creatorului, deci DIMNEZEU. Cel-de-Sus i-a dat ființei lui iubite cele două daruri care să-l ajute pentru a deveni Om, după chipul și asemănarea lui; mintea pentru trup și scânteia din lumina cerească care să îi fie de suflet. Principiul de bază al SPIRALEI VIEȚII înseamnă mișcarea ce duce de la moartea trupului la naștere în lumina cerească, alături de strămoși, suflețele celor Alesi. Totul se reînnoiește în natură. O nouă zi o înlocuiește pe cea veche, fiul devine tatăl, iarna se face primăvara , moartea este viața. Spirala este viața și esența atomului. Viața planetei noastre evoluează, de asemenea, în spirală. Toate mișcările din Cosmos au loc, la fel, în spirală. Gândurile și sentimentele omului curg în spirală.Timpul se deapănă și el în spirală, pentru că niciodată nu se mai repetă. Toate lucrurile se nasc din unitate și dispar în unitate, transformându-se și regenerându-se  continuu. Și acest adevăr îl cunoșteau strămoșii noștri înțelepți. Însă, o, neamul meu, ar trebui să cunoști și o altă față a adevărului. Religia ta iudeo-creștină de astăzi , a fost un dezastru naţional, fiind introdusă de invadatori pentru a-ți distruge gândirea, unitatea și identitatea națională. Treptat, în timp, pe teritoriile străbune, odăjdiile negre, s-au infiltrat pașnic, cu idea de a elimina credința crucii a lui Zamolxe , iar credința în nemurire a geților divini nefiind o religie în sensul iudeo-creștinismului, ci o știință a NEMURIRII în care rădăcinile îi erau ancorate în forțele pământului și cele cerești de care depindea viața, respectiv viul în toată diversitatea lui. Să trăim in armonie cu legile naturii și să respectăm dreptul la viață a tuturor vietăților inofensive. Religia CRUCII, a ÎNȚELEPCIUNII, CUNOAȘTERII DIVINE, IUBIRII, BUCURIEI VIEȚII afirmă OMUL LIBER, cu conștiința NEMURIRII, iar acest lucru deranjează pe acei care au instaurat doctrina cotropitoare a fricii de moarte și de DUMNEZEU și a înrobirii omului. Și va veni ziua astrală ,o, neamul meu făr-de moarte, și vei redeveni ceea ce ai fost , ţara cea aleasă de Bunul Dumnezeu, vatra redresării spirituale de pe faţa pământului, poporul meu ales al rumânilor în care Dumnezeu a pus o inimă caldă şi iubitoare, o fire deschisă să descopere cu înțelepciune calea către desăvârşire, a tainelor divine, să ducă în lume LUMINA ADEVĂRULUI Domnului-Dumnezeu al păcii, al armoniei, al iertării, al iubirii pentru întreaga omenire. Nu va fi niciodată pace în lume şi în suflete atâta vreme cât iubirii , vom opune ura. IUBIREA este forța care creează și unește Universul. Iubirea și Libertatea sunt Esența Vieții. O, neamul meu făr-de moarte, când lumea astăzi coboară în haosul necredinței și al tiraniei veacurilor LUMII fără DUMNEZEU, când OMUL nu mai e OM, creație a CELUI-de-SUS, iar CASA DOMNULUI a devenit un Laborator științific al IUDEOCRAȚILOR, ZEILOR TEHNOCRAȚI , care conduc lumea într-o dictatură materialistă, științifică și într-o nouă eră a neofeudalismului, a Vițelului de Aur care zdrobește libertatea și omenia, iubirea de om și de Dumnezeu. Bătălia între ei și noi este una milenară și eternă. Rumâni să stăm drepți, verticali, onorabili. Și să nu ne trădăm țara. Fiți demni, mergem înainte, până la capăt. De la noi începe Libertatea în toată lumea. De la noi toți se vor elibera. Vom elibera Europa. Spiritul nostru va reface LUMEA. De la noi va porni scânteia. Scânteia Eliberării. Începe Eliberarea. Fără Dumnezeu nu se poate. Un popor care luptă pentru Dumnezeu, totdeauna învinge. Dumnezeu să ne binecuvânteze mereu cu Lumina, Iubirea și Protecția Lui Divină, pe Pământul Nostru Strămoșesc!

.