☀️LIMBA NOASTRĂ SFÂNTĂ, MULTIMILENARĂ, LIMBA ROMÂNEASCĂ DE ASTĂZI

Hiperboreenii

Noi, românii, descendenţii direcţi ai faimosului și legendarului Neam Pelasgo-Getic, fapt confirmat și de paleogenetică, noi NU venim de niciunde! Noi ne-am născut AICI, unde trăim și astăzi, pe Glia românească multimilenară, în România de astăzi, glie moștenită de la Străbunii noștri ancestrali.
Prima formă de scriere din istoria omenirii, a apărut în bazinul interior al Dunării, la Tărtăria pe Mureș, România, și asta cu 4.000 de ani înainte de Summer (arheologul Italian Marco Merlini)!

Acest fapt ascuns nouă, nu o spun eu, o spun oamenii de știinţă internaţionali, arheologi, lingviști, precum și nenumăratele mărturii din antichitate și vestigii arheologice.

Culturile Boian și Cucuteni, încă de la începutul Neoliticului, sunt cele mai vechi culturi din lume!

Mark Pagel, profesor pe evoluție biologică la Universitatea Reading din Londra:
„Acum peste 10.000 de ani, în spațiul carpatic a existat un popor care vorbea o limbă unică, precursoare a sanscritei și a latinei.”

W. Schiller, arheolog american: „Civilizaţia şi istoria au început acolo unde locuieşte azi neamul românesc”.

Eugene Pittard: „Strămoşii etnici ai românilor urcă neîndoielnic până în primele vârste ale Umanităţii, civilizaţia neolitică română reprezentând doar un capitol recent din istoria ţării.”

Albert Armand: ”Poporul român este unul dintre cele mai vechi popoare din Europa şi cel mai frumos exemplu istoric de continuitate a unui neam, fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii pământului românesc, au rămas aceiaşi din epoca neolitică, a pietrei şlefuite până în zilele noastre, susţinând astfel, printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea unui neam.”

William Schiller în cartea ”Unde s-a născut civilizaţia?”: Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul Român, răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât şi spre apus, acum circa 13.000-15.000 de ani !”

Universitatea din Cambridge (The Cambridge History of India) scrie:
„În mileniul V î.H., spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa; Spaţiul carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie, India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța şi aşa-zisul spaţiu „slav”; Vedele, cele mai vechi monumente literare ale umanităţii, au fost create în centrul Europei. Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Ardeal. Din Ardeal provin strămoşii indienilor şi persanilor, albanezii, grecii, plecați prin Macedonia şi Tesalia, latinii, celții, germanii, iar strămoşii slavilor au ieșit prin strâmtoarea Moravă.”

Fostul Prim-Ministru al Indiei Jawaharlal Nehru (Descoperirea Indiei, București, Editura de Stat pentru literatură politică, 1956, p. 77 și 73), a scris că: „Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei. Se prea poate ca devierea spre agricultură să fi fost imprimată de noii veniţi, de arienii care pătrundeau în India în valuri succesive, venind dinspre nord-vest.”

Bonaventura Vulcanius în ”De literis et lingua getarum sive gothorum”, publicată în 1597 a spus, în preluare după Cato:
„Geţii au avut propriul lor alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel latin (roman). Geţii cântau, însoţind din fluier, faptele săvârşite de eroii lor, compunând cântece chiar înainte de întemeierea Romei, ceea ce romanii au început să facă mult mai târziu… Nu pot să trec sub tăcere, faptul că întotdeauna am fost admiratorul, mai mult decât al tuturor, al acestui nume prin excelenţă nobil al unui neam, care crede din adâncul inimii lui în nemurirea sufletelor, căci, după judecata mea, condamnând puternic moartea, ei capătă un curaj neţărmurit de a înfăptui orice; după cum se vede, neamul geţilor s-a ivit aşa din totdeauna de la natură, el a fost şi este un popor cu totul aparte şi veşnic.”

Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor.”

Cezar Bolliac: „Da, am zis-o şi o voi repeta până voi putea fi auzit, că misiunea noastră este să dăm ştiinţelor arheologice pe omul Carpaţilor preistoric, anteistoric.”

Daniel Ruzo, savant peruvian, Carpaţii, epicentrul culturii? „Carpaţiii sunt într-o regiune a lumii în care se situa odinioară centrul celei mai vechi culturi cunoscute în ziua de azi.”

Jules Michelet, cărturar francez: ”Fiţi voi înşivă, nu imitaţi pe nimeni. Aveţi sub picioarele voastre izvoare de apă vie. Nu invidiaţi popoarele bătrâne, ci priviţi-l pe al vostru. Cu cât mai adânc veţi săpa, cu atât veţi vedea tâşnind mai mult viaţa.”

Revenind la limba noastră multimilenară, important de știut este faptul că 90% din scrierea sacră a Geţilor, o găsim în scrierea noastră românească. Limba noastră sfântă este singura limbă naturală de pe Pământ și stă la baza aproape tuturor limbilor. Restul limbilor sunt “făcături”, limbi inventate și impuse populaţiei respective.

Așadar, este și firesc ca limba noastră să stea la baza multor limbi, pentru că noi suntem Poporul primordial.

La noi Natura, totul comunică cu noi, ne vorbește:

Soarele mângâie,

Norii plutesc,

Vântul șuieră sau bate,

Luna ne călăuzește,

Stelele scânteiază,

Pădurile freamătă sau foșnesc,

Frunza sună,

Florile șoptesc,

Râurile, izvoarele susură,

Pământul ne hrănește și ne primește,

iar Pietrele… ele vorbesc!

Nu avem o limbă extraordinară? Nu e limbă mai frumoasă, decât limba Străbunilor, pe care o vorbim cu mare drag și astăzi!

La noi, Codrul este frate cu românul, iar murmurul apei povestește și astăzi pădurii, povestea lui multimilenară…

☀️NIASCHARIAN! Să renaștem!

Autor: Carmen Pankau

Niciun comentari