O, MARIE, MAICĂ SFÂNTĂ

Maica-Domnului-si-Ro

Const. MIU:

Color 1 fata JPG228_p1b

CHINOVIE

Slavă ție, Maică Floare,
Din Grădina lui Iisus,
Azi e zi de sărbătoare,
Cu iubire de nespus!

An de an, Tu înflorești,
Răspândind iubirea pură,
În credință ne-ntărești
Cu a ta învățătură!

Slavă ție, Născătoare
De cel Veșnic Fiu adus –
Jertfa cea spre alinare
Și la moarte El condus.

În grădina veșnic vie
Floarea Florilor să fii,
Inima – o chinovie –,
Doar acolo să ne ții!

15 august 2021,
de Sfânta Maria Mare

Descoperiți două dintre poeziile lui Mihai Eminescu ce pot fi considerate adevărate rugăciuni către Maica Domnului.

Fiindcă astăzi este o mare sărbătoare creștină ce o are în centrul său pe Fecioara Maria, vă invităm să descoperiți două dintre poeziile lui Mihai Eminescu ce pot fi considerate adevărate rugăciuni către Maica Domnului.

Rugăciune

Mihai Eminescu

Crăiasă alegându-te,
Îngenunchem rugându-te,
Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire,
Privirea-ţi ado­rată
Asupră-ne coboară,
O, maică prea curată
Şi pururea fecioară,
Marie!

Noi, ce din mila sfântu­lui
Umbră facem pământului,
Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor;
Ascultă-a noas­tre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce clară,
O, maică prea curată
Şi pururea fecioară,
Marie!

Răsai asupra mea

Mihai Eminescu

Răsai asupra mea, lumină lină,
Ca-n visul meu ceresc d-odinioară;
O, maică sfântă, pururea fecioară,
în noaptea gândurilor mele vină!

Speranţa mea tu n-o lăsa să moară,
Deşi al meu e un noian de vină;
Privirea ta de milă caldă, plină,
îndurătoare-asupra mea coboară.

Străin de toţi, pierdut în suferinţa
Adâncă a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie,

Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa
Si reapari din cerul tău de stele
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!

 

Maica Domnului este icoana vie a Bisericii care trece pe oameni de la viața pământească trecătoare la viața cerească netrecătoare, a spus astăzi Patriarhul Daniel. Omilia din ziua Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului a fost rostită în Paraclisul Sf. M. Mc. Gheorghe din Reședința Patriarhală.

Patriarhul Daniel a explicat că sărbătoarea ne arată taina vieții noastre pe pământ ca pregătire pentru trecerea la viața veșnică. Adormirea Maicii Domnului este și mutare la ceruri care nu este nici înviere și nici înălțare.

„Această mutare a ei la ceruri după ce a trecut prin moarte este o mare taină, deoarece în această mutare care a avut loc la puțin timp după moartea ei se arată cât de mult Hristos Domnul o prețuiește pe Maica Sa. Această mutare a ei nu este numită înviere, pentru că ea nu s-a arătat pe pământ cu trupul înviat ca să fie văzută de oameni cum S-a arătat Hristos. Nu se numește nici înălțare, pentru că nu s-a înălțat la ceruri cu propriile puteri, ci se numește mutare”, a precizat Preafericirea Sa.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a argumentat de ce Biserica a rânduit ca această sărbătoare să se țină în 15 august.

„După cum detaliază Părintele Patriarh, în luna august sunt trei mari evenimente care se referă la timpul Judecății de Apoi. Este vorba de Schimbarea la Față a Domnului din 6 august care ne prezintă pe Hristos Cel preaslăvit așa cum S-a arătat pe Muntele Tabor și cum Se va arăta întru slavă în Ziua Judecății de Apoi când va veni să judece viii și morții.

La nouă zile după Schimbarea la Față sărbătorim Adormirea Maicii Domnului pentru că ea este mai presus de cetele îngerești. Spre sfârșitul lunii, în 29 august, este serbată pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul, dascălul pocăinței și rugător pentru păcatele noastre împreună cu Maica Domnului în ceasul morții și în ziua judecății la sfârșitul veacurilor. Adormirea Maicii Domnului ne aduce aminte și de cele ale sfârșitului nostru.”

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, a mai punctat Patriarhul, este și o sărbătoare a tainei Bisericii care ne trece din lumea aceasta pământească trecătoare la viața cerească veșnică după ce în tot timpul vieții Biserica ne cheamă să ne pregătim și noi pentru adormirea întru Domnul.

„Rugăciunea îndreptată către Maica Domnului ajută pe fiecare credincios în parte, deoarece este cea mai apropiată ființă umană de Sfânta Treime.

Ea este rugătoare pentru noi în toată viața noastră și mijlocește pentru oameni mai ales când ei se află în situații grele. Maica Domnului este chemată în toate rugăciunile Bisericii. Nu există rugăciuni ale Bisericii Ortodoxe fără chemarea în ajutor a Maicii Domnului. Maica Domnului este cinstită în cultul ortodox imediat după Sfânta Treime. Este cea mai apropiată ființă umană de Sfânta Treime pentru că Unul din Sfânta Treime, Hristos Domnul ,S-a zămislit și S-a născut din ea”, a adăugat Patriarhul Daniel.

Praznicul de astăzi este sărbătoare legală în care nu se lucrează. În acest context, Patriarhul României a mulțumit Maicii Domnului pentru ajutorul oferit poporului român pe parcursul istoriei.

„În această zi de pomenire deosebită a Maicii Domnului, care a devenit în România la cererea Bisericii noastre și cu aprobarea autorităților de stat sărbătoare legală, aducem mulțumiri și laudă Maicii Domnului pentru tot ajutorul pe care l-a dăruit poporului român de la nașterea lui în istorie ca popor român creștinat printr-un botez lent și profund ca să poată birui ispitele, valurile popoarelor migratoare, necazurile și suferințele istoriei. Maica Domnului iubește țara noastră pentru că este plină de Biserici și mănăstiri”.

Reflectând mai departe la rolul Maicii Domnului în viața noastră, Preafericirea Sa a acreditat ideea că Fecioara Maria este ocrotitoarea familiilor.

„Ea este mamă care a născut și a crescut pe Pruncul Iisus și cunoaște nevoile tuturor familiilor. A cunoscut durerea cea mai mare când a văzut ca mamă cum este răstignit pe cruce Fiul ei Iisus Hristos. Ea este o mamă a suferințelor, a durerilor. De aceea, ea înțelege și simte orice suferință și orice durere din familie, orice suferință a părinților care cresc copii și îi îngrijesc, precum simte și bucuriile celor care primesc ajutorul lui Dumnezeu”.

Potrivit Preafericirii Sale, printre cei aflați sub grija Născătoarei de Dumnezeu se află și fecioarele, tinerii, monahii, ierarhii, văduvele, săracii și orfanii.

„Maica Domnului este și ocrotitoarea fecioarelor, a tuturor tinerilor, este și ocrotitoarea mănăstirilor, a maicilor și a călugărilor. Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor conjugale, dar și a familiilor monahale care au fii și fiice duhovnicești. Maica Domnului este și ocrotitoarea slujitorilor Bisericii. Este ocrotitoarea ierarhilor, a preoților și a diaconilor pentru că fiul ei Iisus Hristos este Arhiereul veșnic. Ea este și ocrotitoarea văduvelor, orfanilor, săracilor. Este, așa cum o numește Biserica, «bucuria tuturor celor necăjiți»”.

Patriarhul Daniel ne îndeamnă să citim acatistele și paraclisele Preasfintei Fecioare Maria, deoarece sunt de un real folos duhovnicesc.

„Când citim aceste rugăciuni după o vreme simțim în sufletul nostru multă pace și bucurie. Sunt pacea și bucuria pe care ni le dăruiește Maica Domnului ca pace și bucurie venite de la Preasfânta Treime în sufletele noastre prin rugăciunile ei. În evlavia poporului nostru sunt trăite și cunoscute multe minuni care s-au săvârșit de Maica Domnului ajutând pe oameni în situații dificile și sporind bucuria lor atunci când s-au împlinit cererile lor”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și-a încheiat predica prin rugăciune către Maica Domnului.

„Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim ajutorul Maicii Domnului atunci când o chemăm în rugăciune, când îi adresăm cântare de laudă, când îi adresăm cântare de laudă împreună cu Biserica întreagă, când citim acatistele și paraclisele ei. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dăruiască credință puternică să putem urma pilda Maicii Domnului – ascultare și smerenie în bucuria de a sluji lui Dumnezeu – spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire. Amin”.

NapocaNews