ÎNȘELĂTORIA sec. 20. Holocaustul – Gogoriță Diabolică

protocoalele-sionului

Autor: Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu

Români! Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră[1], absolut necesară pentru înlăturarea acestei infamii. Ziua de 4 februarie 2021 este ziua INFAMIEI JU$TIȚI€I din România. Această zi a fost instituită de o instanță a Judecătoriei Sectorului 3, care m-a condamnat la 13 luni de pușcărie[2], cu amînare, pentru că am scris cîteva articole în care relevam afirmațiile unor autori occidentali revizioniști – adică voiau o cercetare obiectivă, științifică, bazate pe fapte despre existența și amploarea pretinsului holocaust clamat de peste 150 de ani în presa iudaică din S.U.A., îndeosebi, și nu holocaustul bazat pe „memorii“ și alte „documente“ contrafăcute și publicate după 20-30 sau chiar 40 de ani de la evenimentul istoric desemnat ca atare. Am depus la dosarul cauzei informații din presa din S.U.A. și din Israel despre asemenea „dovezi“ contrafăcute, prin care „supraviețuitorii“ lagărelor de concentrare au încasat mari sume de bani necuveniți[3]. Dar magistrații – judecătorii și procurorii – nu s-au obosit să le citească: ei nu au citit decît art. 6 din O.U.G. nr. 31/2002, cu modificările ulterioare, și nu au făcut decît să îmi fabrice probe, nu să respecte atribuțiile Ministerului Public: adică să caute, în mod obiectiv și echidistant, probe pro și contra inculpatului, pentru a-i stabili gradul real de vinovăție!

Condamnarea mea este condamnarea României, căci ea, condamnarea – așa cum am anticipat în articolele anterioare[4] pronunțării din 4 februarie 2021 – a fost planificată din timp tocmai pentru a se crea un precedent plecînd de la care să fie condamnați pe bandă rulantă alți patrioți naționaliști. Deja Maximilian Marco Katz a propus condamnarea d-lui prof. univ. dr. Ion Coja – care mi-a fost un martor redutabil la proces – tocmai pentru că mi-a fost un astfel de martor, precum și pentru contribuția noastră la clarificarea temei holocaustului: ne-a băgat în cerneală, printre alți patrioți, în imbecilul „Raport de monitorizare a antisemitismului 2009-2014“[5]. Pentru că răzbunarea contra goyimilor este o directivă esențială a Talmudului.

Un argument elocvent al aserțiunii că a fost planificată și monitorizată din timp condamnarea mea și de care jidanii erau absolut siguri că o vor obține este că, încă de anul trecut, „institutul“ antinațional care poartă numele escrocului internațional Elie Wiesel – blestemat fie-i numele în veci! –, reprezentat de către impostorul Alexandru Florian, a cerut instanței „ca procesul să se judece în lipsă“ – adică nu mai era nevoie să vină în instanță să se apere, căci se știa dinainte cîștigător. Un alt argument în plus este faptul că unul dintre avocații penaliști, regretatul Vasile Păstrăvanu, bun prieten al apărătorului meu, maestrul Adrian Iscru, l-a avertizat că trebuie să fie atent și cît mai dibaci în pledoaria sa, fiindcă știa din surse sigure și bine informate că „s-a dat dispoziție de la cel mai înalt nivel ca toți cei incriminați pe tema holocaustului să fie condamnați“!

În cercul avocaților care lucrau la apărarea mea s-a opinat că acest „nivel cel mai înalt“ al directivei de condamnare a mea ar fi chiar președintele Klauss Werner Iohannis. Fără îndoială că este și el implicat – dovadă este, printre altele, fervoarea cu care a condamnat și el România, în mod repetat, inclusiv recent, de „ziua holocaustului“ –, dar el, IohanniSS, este doar o marionetă, este vuvuzeaua care trîmbițează directivele ocultei internaționale care incriminează neîntemeiat România ca să o stoarcă de bani de holocaust: „Încărcați de povara grea că și România are partea sa de responsabilitate [corect: de „răspundere“ – n.n., V.I.Z.] pentru vina teribilă de a-și fi asasinat proprii cetățeni evrei și romi, aducem astăzi un pios omagiu tuturor celor care au pierit cunoscând infernul pe pământ, alimentat de ură, dar și puținilor supraviețuitori care, cu neclintită verticalitate în fața morții, motivați de speranța în ziua eliberării, au reușit să rămână în viață ca să transmită lecțiile dureroase din lagărele de concentrare“. Și, omițînd cu perfidie faptul că respectivele lagăre de concentrare fuseseră înființate de naziști (e-adevărat, copiind modelul sovietic construit anterior de Genrikh Iagoda[6]), de la acest ton mieros și lacrimogen trece la amenințări bolșevice: „(…) Pentru a stopa aceste porniri, avem nevoie de măsuri concrete și de un efort comun, al cetățenilor, al autorităților statului, al societății civile. Nimeni nu poate lupta cu răul de unul singur. Drepturile și libertățile fundamentale, valorile democratice, statul de drept se fragilizează cu fiecare întârziere a condamnării discursului negaționist, cu fiecare teorie a conspirației permisă a se rostogoli în spațiul public, cu fiecare abdicare în fața avalanșei de curente extremiste“. Fariseismul său notoriu se transformă, însă, în indicații concrete: „Pentru a putea face față acestor provocări, încurajez Guvernul să adopte cât mai curând Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură“[7].
Mesajul său a fost rostogolit de toată presa mercenară. Această „strategie națională“ invocată de Iohannis – care, de fapt, este antinațională – este clocită de ministrul jidan de Externe Bogdan Aurescu[8] – dar, ca să îi dea un „consens național“, și-a asociat alte vreo zece ministere și o.n.g.-uri „reprezentative“[9], printre care F.C.E.R., a lui Aurel Vainer, și M.C.A., a escrocului vamal Maximilian Marco Katz[10]!
În România, acest „nivel cel mai înalt“ este conducerea lojii masonice jidănești B’nai B’rith („Fiii Legămîntului“!), așa cum am relevat în ilustrata cu Protocolul de colaborare a organizațiilor din România unite „în lupta contra „antisemitismului“! Vedeți Protocolul[11] din imagine. Să ne amintim că, anul trecut, parcă, directorul „general“ al I.N.S.H.R.-„E.W.“, torquemada Alexandru Florian, l-a felicitat pe Klauss Iohannis pentru că a creat condițiile excelente de studiere a holocaustului din România! Da, frumos!, dar numai din perspectiva falsă a I.N.S.H.R.-„E.W.“! Studierea holocash-ului din perspectiva corectă, a realității, a adevărului istoric și logic realizată de români este interzisă și pedepsită cu pușcăria! Adică „pentru unii mumă, iar pentru alții ciumă“! Dacă dai în „poporul hales“, dai în „elita lumii“ – care trebuie, n’așa, să îi conducă pe goyimi, să îi subjuge, să le ia averile, să îi ucidă – așa cum stipulează Talmudul!
Ca atare, dragi români patrioți, treziți-vă, uniți-vă și gîndiți în perspectivă: apărați-mă acum, fiindcă, astfel, vă apărați pe voi, căci în proxima etapă veți urma la rînd, unul cîte unul ca să fiți încarcerați pentru simplul motiv că vă apărați viața, destinul, libertatea, țara. Apărați-mă, apărați-vă și luptați contra jidanilor pe orice cale: statul român – în genere, și Ju$tiția în special –, așa cum relevase încă parlamentarul Dinu Giurescu, nu-i mai apără pe români, ci pe străini!