FILM-VIDEO: ȚARA GEȚILOR S’A NUMIT GEȚIA, NU DACIA!

ȚARA GEȚILOR S’A NUMIT GEȚIA, NU DACIA!
ETNOGENEZA ȘI CONTINUITATEA GETO-ROMÂNILOR! (PARTEA 2)
Civilizaţia getică a fost creată de neamul care s’a dezvoltat la Marea Getică (Neagră), cunoscuți în istorie sub numele de geţi.
Etnonimul geților a fost inclus cu siguranță în denumirea capitalei geților, SarmiGETuzo, principalul centru politic, militar, administrativ și religios al regatului getic în timpul lui Bureo Bisteo, semnificând Geții lui Sarmis (Hermes) care era un rege-zeificat al geților
SarmiGETuzo putea semnifica și Geția Sarmatică, adică a geților lui Sarmis, sarmo-geții (vorbitorii de limbă getică) prin transcriere în latină devenind sarmați sau în elina veche, sauromați.
Geții localizați spre izvoarele Dunării mai erau numiți și daci (deutsch în germană), în special după autorii latini (vezi Strabon).
Dacia în schimb a fost doar colonie romană, probabil datorită faptului că’l învinsese pe DACI-balo (Decebalus, Dacibală, Dacebalo), iar pe geții adepți ai lui Daci Balo, daci.
Dovadă că Dacia a fost doar colonie romană, este și faptul că o iau cu ei la sudul Dunării după 260 d.Hr., când atacurile geților și al aliaților lor, nu au mai putut fi respinse!

GEȚII EURO-INDIENI (INDO-EUROPENI)
Suetoniu vorbește de regii regatului ”Getarum”: ”Cosoni Getarum regi” și ”dein Cotisio, regi Getarum”.
Geți https://ro.wikipedia.org/wiki/Ge%C8%9Bi
Tyra-geți https://ro.wikipedia.org/wiki/Tyrage%C8%9Bi
Massa-geți https://ro.wikipedia.org/wiki/Masage%C8%9Bii
Tissa-geți https://en.wikipedia.org/wiki/Thyssagetae
Iler-geți https://en.wikipedia.org/wiki/Ilergetes
Indi-geți https://en.wikipedia.org/wiki/Indigetes
Geați https://en.wikipedia.org/wiki/Geats
Samo-geți https://en.wikipedia.org/wiki/Samogitians
Sarmogeți (sarmogetae) https://books.google.ro/books…
Sargeți https://ro.wikipedia.org/wiki/Sarge%C8%9Bi
SarmoGeți (Samaiten) https://books.google.ro/books…
Getuli https://en.wikipedia.org/wiki/Gaetuli
Goți https://en.wikipedia.org/wiki/Goths
”Apoi, în timpul domniei la goţi a lui Buerebista, a venit în Goţia Deceneu, pe vremea cînd Syla a pus mîna pe putere la Roma. Primindu’l pe Deceneu, Buerebista i’a dat o putere aproape regală. După sfatul acestuia goţii au început să pustiească pământurile germanilor pe care acuma le stăpânesc francii.” Jordanes
Jeți https://en.wikipedia.org/wiki/Jat_people
yuezhi https://en.wikipedia.org/wiki/Yuezhi
Myr-geți, Pien-geți, Thussa-geți, Tyran-gețihttps://books.google.ro/books…
Myso-geți, An-geți și multe alte forme corupte mai există printre așa-zisele popoare menționate de așa-zișii ”istorici” de’a lungul vremurilor.
La aceste neamuri care au dus etnonimul geților în forme diverse peste tot în Europa, Asia și Africa, se adaugă neamurile care fac parte din același mare grup genetic R1: cimerienii, celții, hitiții, troienii (tracii), brigii (frigienii), ilyrii, dorienii, aheii, lydienii, odrysii, macedonenii, arienii (iranienii), toch-arienii, scyții etc.