DACIA PREISTORICĂ

Dacia Preistorică este o lucrare a lui Nicolae Densusianu, apărută în anul 1913 la Bucureşti, având 1.152 pagini.

Capitole

În cele circa 1.200 de pagini autorul dezvoltă teoria unei civilizaţii preistorice avansate, pe care Densuşianu o numeşte civilizaţia pelasgă, cu leagănul în spaţiul României de astăzi şi care ar fi dat naştere (în viziunea autorului) întregii civilizaţii europene.

În 1986, cartea apărea la Editura Meridiane. În 1987, lucrarea a fost reeditată la Editura Enciclopedică, într-un singur volum. În anul 2002, Editura Arhetip din Bucureşti a retipărit lucrarea, după original[2], şi în acelaşi an a apărut şi la Editura „Nemira”, cu ilustraţii de Valentin Nicolau. În 20032004, lucrarea a fost tipărită în 6 volume la Editura Obiectiv, având ilustraţia originală.