LEGILE BĂTRÂNE

Zamolxe,
invãţãtorul nostru,
ne aratã,
ca un înţelept ce este
legile frumoase

Legile batrane

Credinta strãmoseascã ne cere sã ne respectam originile si pe acei strãmosi prin a cãror trãire si moarte noi sintem azi aici.

Prin respectul pentru strãmosi il respectam pe Dumnezeu.

Tot astfel fiecare om trebuie respectat si cinstit cum se cuvine si dupã cum il aratã inima sa.

Calea cea dreaptã de trãire este bunul simt si buna intelegere cu rinduielile vietii lãsate de cãtre Dumnezeu.

Drept este cã tot ce stim despre bunii si strãbunii pãrintilor nostri ni-i aratã pe acestia ca fiind oameni drepti, cinstiti viteji si intelepti.

De la Dumnezeu ne vine credinta in nemurire,curajul, demnitatea, cumpãtarea si increderea in puterile omului.

Datori suntem sa ne regãsim calea cãtre pãrintii pãrintilor nostri, stiut fiind ca de la pierderea acestei Cãi neamul nostru a fost urgisit cu un sir neintrerupt de ponose, ca un blestem.

Omenia a fost Dreapta Credintã a mosilor si strãmosilor nostri.

Dreapta Credintã lasã Omului calea prin care acesta poate gindi liber, poate fi intelept si drept.

Dreapta Credintã nu se pretuieste cu aur, nici nu se inchinã la idoli. Toata Credinta sãlãsluieste in Om si este nepotrivit sã ne risipim puterile clãdind lui Dumnezeu case.

Dumnezeu existã in noi, in fiecare. Omul este Biserica lui Dumnezeu

Dreapta Credintã indeamnã la respectul vietii, la respectul legilor vietii, dupã cum au fost intocmite de cãtre Dumnezeu.

Dreapta Credintã este fundamentul pe care se clãdeste cultul strãmosilor, este baza de pe care pleacã cunosterea lumii, respectul fatã de oameni si credinta in nemurire.

Folosirea puterii este limitatã si numai in cazuri extreme se uzeazã de ea. Progresul uman se datoreazã perioadelor de pace si este determinat de ratiune.

Zamolxienii recunosc existenta si actiunea legii interesului in viatã, cãci Pe bazã acestei legi se clãdeste mecanismul social normal.

Viata ne aratã cã oamenii nu se nasc egali din punct de vedere psihic si fizic, nu se pregãtesc in mod egal si nu participã in mod egal la rezolvarea problemelor comunitãtii. Inegalitatea nativã este o lege a vietii pe care zamolxienii o recunosc si respectã ca pe o extensie a vointei divine. Ei sint egali doar in fata lui Dumnezeu

Dumnezeu a creat omenirea pentru ca aceasta sã trãiascã sãnãtoasã si fericitã. Legea vietii omenesti , datã de Dumnezeu spune sa trãim impliniti .

Toate situatiile sint remediabile si nimic nu este pierdut atâta timp cit se doreste remedierea.

Nimeni nu este singur si fiecare are prietenii pe care ii meritã.

Omul nu este inferior produselor sale materiale sau spiritule si ca atare nu trebuie sã se inchine lor

DUMNEZEU dã dreptul la viatã si la moarte.

Templul adevãrat a lui DUMNEZEU, este OMUL insusi.

OMUL reprezintã apogeul creat in univers, pe care-l implineste, prin dragostea sa.

Invatã sa faci artã din oferta ta, devenind astfel OM.

Pacea universalã este generatã de pacea interioarã a OMULUI.

OMULE, invatã continuu ce-i binele si adevãrul, depasindu-ti limitele autocunoasterii in fiecare Clipã .

OMULE, cautã si asumã-ti responsabilitãtile promise in trecut, in prezent si in viitor, in fata lui DUMNEZEU.

Respectã credinta fiecãruia.