EXCLUSIV : DACII ÎN ANALELE REGATULUI FRANCILOR (SECOLUL IX)

dacii

Dragnea Mihai

Analele Regatului Francilor (latina Annales regni Francorum, Annales Laurissenses maiores; germana Reichsannalen) reprezinta o serie de scrieri cu caracter istoric, ce ne informeaza despre regatul francilor si conducatorii acestuia. Perioada istorica cuprinsa în aceste anale medievale este 741-829. Personajul central din aceste scrieri este Carol cel Mare, împaratul francilor. Informatiile sunt prezente si în Analele Sfântului Bertin (latina Annales Bertiniani), scrise în perioada 830-832, în Francia apuseana. În cea rasariteana, informatiile din Analele Regatului Francilor supravietuiesc în manuscrisele numite Annales Fuldenses, de la manastirea Benedictina Fulda. Aceste manuscrise au fost scrise aproximativ în aceiasi perioada, ca un raspuns laAnnales Bertiniani. În Annales Fuldensesgasim si informatii din Annales laureshamenses, scrise la manastirea Laurissa. Aceste manuscrise cuprind o perioada istorica de 100 de ani (703-803) si au fost copiate în 835.
În Annales regni Francorum, cronicarul lui Carol cel Mare, Einhard[1] îi mentioneaza pe daci în regiunea bazinului mijlociu si superior al Tisei, catre Morava si izvoarele Oderului, în fosta Iazigie din perioada antica. Dupa o campanie militara victorioasa a lui Carol cel Mare, aflam ca acesta „…s-a întors în Francia în triumf, trecând pe la Daci, Iazigi, Moravi…”.[2] Este evident ca locuitorii regiunii dintre Pannonia Inferioara si Dacia Traiana, numiti de catre franci „daci”, sunt urmasii dacilor liberi din antichitate.[3]
Si geograful anonim din Ravenna atribuie Daciei teritoriul dintre Tisa si Dunare.[4] La vremea acestuia, teritoriul respectivAvarica Barbaria facea parte din Khaganatul Avar; geograful informându-ne ca „în Dacia (teritoriul dintre Tisa si Dunare) locuiesc avarii”.[5]

harta daciei

Ca si împaratul roman Traian, Carol cel Mare a considerat ca nu este în interesul imperiului sau sa stapâneasca si Iazigia, urmând ca dupa cucerirea si desfiintarea statului avar sa-si limiteze granitele Imperiului Carolingian la Dunarea panonica.
Termenul de Dacia mai apare în cronicile francilor, facându-se referire la triburile slave ale obotritilor, care, dupa spusele lui Einhard, locuiesc în Dacia, fiind numiti si raedenecenti.[6] Despre acesti slavi aflam ca sunt vecini al bulgarilor, având Dunarea ca linie de marcaj între Dacia si Taratul Bulgar. Astfel, putem trage concluzia ca în secolul al IX-lea, bulgarii nu stapâneau si teritoriul de la nord de Dunare, asa cum afirma istoricii lor.
„DCCCXXIIII. […] Quo cum venisset et ibi natalem Domini celebrasset, allatum est ei, quod legati regis Bulgarorum essent in Baioaria; quibus obviam mittens ipsos quidem usque ad tempus congruum ibidem fecit operiri. Caeterum legatos Abodritorum, qui vulgo Praedenecenti vocantur et contermini Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incolunt, qui et ipsi adventare nuntiabantur, ilico venire permisit. Qui cum de Bulgarorum iniqua infestatione quererentur et contra eos auxilium sibi ferri deposcerent, domum ire atque iterum ad tempus Bulgarorum legatis constitutum redire iussi sunt.”[7]
Bibliografie
Barcacila Al., ”Dacia dela Dunare” a analelor france din secolul al IX-lea. Evenimente si probleme, extras din ”Arhivele Olteniei”, anul XXIII-XXV, nr. 131-148, ianuarie 1944-decembrie 1946, Tipografia Colegiului National ”Carol I”, Craiova.
Schnetz Ioseph, Itineraria Romana, volumen alterum, Ravannati anonymi Cosmographia, Lipsiae, 1940.
Rosamond McKitterick, History and Memory in the Carolingian World, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
ScholzBernhard Walter, Nithard, Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and Nithard’s Histories, University of Michigan Press, 1970.
www.thelatinlibrary.com
Note
[1]Curtean si cronicar franc al Imperiului Carolingian (775-840). A scris în timpul împaratilor Carol cel Mare si Ludovic cel Pios.
[2]”Carolus… per Dacos, Iaziges, Marehenses in Franciam ovans rediit.” Aceasta stire este redata în Res Gestae Avarum din anul 790.
[3]Al. Barcacila, ”Dacia dela Dunare” a analelor france din secolul al IX-lea. Evenimente si probleme, extras din ”Arhivele Olteniei”, anul XXIII-XXV, nr. 131-148, ianuarie 1944-decembrie 1946, Tipografia Colegiului National ”Carol I”, Craiova, p.22.
[4]Ioseph Schnetz, Itineraria Romana, volumen alterum, Ravannati anonymi Cosmographia, Lipsiae, 1940, p.V.
[5]Al. Barcacila, op.cit., p.24.
[6]Bernhard Walter Scholz, Nithard, Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and Nithard’s Histories, University of Michigan Press, 1970, p.116.
[7]http://www.thelatinlibrary.com/annalesregnifrancorum.html