PAȘTELE – SĂRBĂTOARE DE ORIGINE RUMÂNEASCĂ

Andrei Groza

ANDREI GROZA

Este cunoscut faptul că învierea Domnului Isus Cristos este sărbătorită de întreaga lume creştină.
Această sărbătoare, în majoritatea ţărilor, poartă un nume foarte apropiat. Astfel, rumânii îi spun – Paşte, evreii – Pesah, grecii şi ruşii – Pasha, italienii – Pasqua, portughezii – Pascoa, danezii – Paske ş.a.m.d.
Foarte multă lume crede că originea atât a cuvântului „Paşte”, cât şi a sărbătorii cu acest nume, provine din limba ebraică de la „pasch’ah”, ceea ce înseamnă „trecere” (se are în vedere trecerea evreilor prin Marea Roşie, atunci când au ieşit din Egipt).
Analiza Bibliei şi a altor izvoare scrise în vechime, însă, ne arată cu totul altceva, şi anume, că atât cuvântul „Paște”, cât şi Sfânta sărbătoare Paște au începuturi mult mai vechi decât timpurile trecerii evreilor prin Marea Roşie şi sunt de provenienţă rumânească.
Astfel, bazându-ne pe:
* cele spuse de Domnul Dumnezeu lui Moise în ajunul plecării evreilor din Egipt: Mergeţi şi vă luaţi miei după familiile voastre şi junghiaţi Paştele… Aceasta este jertfa ce o aducem de Paşti Domnului (Ieşirea, cap. 12, pct. 21 şi 27),
* cele întrebate de ucenici pe Cristos: Unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștele? (Sfânta Evanghelie după Matei, cap.26, pct.17),
* întrebarea pusă de Iisus stăpânului casei: Unde este odaia, în care să mănânc Paștele împreună cu ucenicii mei? (Sfânta Evanghelie după Marcu, cap.14, pct.14),
* alte mărturii din Biblie și izvoare scrise în vechime,
putem afirma că cuvântul „Paște” provine de la cuvântul rumânesc „a paşte”și nu are nimic comun cu ebraicul „Pasch’ah”.
Totodată, numai la sărbătoarea de Paşti, rumânii pregătesc o coptură specială, denumirea căreia – Pasca, este, practic, identică cu denumirea Sărbătorii sfinte la evrei, greci, ruşi, italieni, portughezi, danezi ş.a.
De ce la noi, însă, există Paște şi Pască, iar la ei numai Pască, de ce şi la ei nu sunt prezente ambele noţiuni cum ar părea că trebuie să fie, de ce nu numesc şi ei sărbătoarea Paște (de la verbul a paște) ca şi noi, adică italienii – Pascolare, ruşii – Pasti, portughezii – Postar, grecii – Boscum ş.a.m.d., dar toţi o numesc asemănător cu Pasca (Pasqua, Pasha, Pascoa)?
Astfel, numai la noi, la rumâni, s-a păstrat şi Paști şi Pască, aşa cum era primit la începuturi, iar acest lucru putea să-l facă numai acel popor care a stat la baza acelor începuturi, care a fost creştinat de însuşi Domnul Dumnezeu şi care a transmis această credinţă tuturor celorlalţi, ceea ce ne permite să considerăm că denumirea sărbătorii Paște/Paşti provine de la rumânescul „a paşte”, de la acel Paște (juncă, ied, miel ş.a.) care era adus ca jertfă Domnului Dumnezeu şi că însăşi Sfânta sărbătoare este de origine rumânească.