Și ce se mai întâmplă cu unirea la 105 ani de la Marea Unire?

105 ani

Ștefan Secăreanu

Nimic deosebit: paradă de „partide unioniste” și multă, foarte multă unire… fără unire!
Asta ce înseamnă?
Asta înseamnă că Sistemul a pus stăpânire definitiv pe „cestiune”!
Nu pentru a o rezolva, ci pentru a scoate profit din ea la moment de ananghie.
Și atât! Nimic mai mult.
De ce zic asta?
Pentru că dacă Sistemul ar dori sincer rezolvarea „cestiunii”, nu ar mai flutura „formatul 5+2” și „statutul special pentru Transnistria”!
Or, „formatul” și „statutele speciale” de asta au fost inventate de același Sistem: ca să nu fie rezolvată niciodată „cestiunea” noastră fundamentală — readucerea la sânul României a teritoriilor furate de la ea.
Și încă ceva: Sistemul lucrează impecabil și la 105 ani ai neunirii noastre prin sculele sale impecabile: de la cele din posturile guvernamentale (cu tot cu experții din afară) până la cele ubicue din studiourile de radio și televiziune.
La mulți ani, România noastră!