VOT ISTORIC: LIMBA ROMÂNĂ – UNICA STĂPÂNĂ 💙💛❤️

Limba_romana

1️⃣ Decizie istorică în Parlamentul de la #Chișinău (întârziată, firească și aplaudată inclusiv în afara legislativului). A fost votat în lectură finală proiectul de lege privind înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în toată legislația R. #Moldova, inclusiv în Constituție.
2️⃣ Proiectul prevede să fie considerată desuetudinea textului „funcționând pe baza grafiei latine” din articolul 13 din #Constituție. De asemenea, în termen de 30 de zile de la intrarea legii în vigoare, autoritățile publice cu competență de adoptare, aprobare sau emitere a actelor normative inferioare legii vor opera modificările ce se impun.
3️⃣ Proiectul mai prevedere ca Sărbătoarea Națională „Limba noastră”, așa cum este denumită în prezent în Hotărârea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă și în Codul muncii, să se numească „Limba română”.
4️⃣ Potrivit autorilor proiectului, un grup de deputați #PAS, condițiile ce au impus elaborarea prezentului proiect de lege rezultă, în mod indubitabil, din necesitatea și obligativitatea implementării unor considerente cu valoare constituțională, conținute în actele Înaltei Curți de Jurisdicție Constituțională și care statuează un postulat incontestabil, și anume că limba de stat a R. Moldova este limba română.
5️⃣ Felicitări inițiatorilor și suținătorilor acestui proiect de lege! Rușine celor din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor pentru promovarea unor falsuri staliniste precum „Limbă moldovenească” și „popor moldovenesc”. Limba este română, moldovenii sunt parte a națiunii române!