Marea conspirație împotriva lui Mihai Eminescu

mihai-eminescu

De ceva vreme am adunat informații despre falsificarea istoriei și culturii noastre și batjocora făcută memoriei Marelui Român, M. Eminescu care are ca scop ascuns să bage în capetele românilor că el a fost numai un țăcănit cam trăsnit, șprițar și afemeiat fiindcă neamul nostru este unul degenerat și nu putea ieși din el oameni cu inteligență deosebită, față de cei care au ieșit din sămînța lui Yaho .
Voi prezenta cîteva date din campania de maculare și batjocură absolută la care este supusă memoria lui M. Eminescu, de către Uniunea Scriitorilor din România, mafia cazară și alte lichele de pe la noi.
Anual se oficiază la Botoșani la 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, cînd se decernează premiul Mihai Eminescu, dar de ceva vreme el a devenit premiul pentru prostituție verbală și morală fiindcă poeziile premiate ar face cinste oricărui bordel și pe cale de consecință, asta este cultura românilor.
În anul 2018 de Ziua Culturii Române și Zilele M. Eminescu, ținută la Casa Tineretului din Municipiul Botoşani, fiind un omagiu adus Marelui Român, am pățit-o din nou. Au venit jegurile să se ușureze, astfel ca de fiecare dată cînd românii vor să cinstească unul de-al lor, apar viermii iadului și spurcă locul și aerul ca să ne arate că ei și numai ei sînt oameni și ,,popor ales”, iar ceilalți doar dobitoace cuvîntătore. Acest rol de mizerie latrinară l-a îndeplinit otreapa puturoasă, Medeea Iancu, adusă de la mama dracilor de către editura ,,Cartea Românească” să primească la această festivitate Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” unde, drept recunoștință, depravata de bordel a recitat un ,,poem-manifest” care face cinste oricărui degenerat și obsedat sexual. Cîțiva din sală au ieșit afară, dar restul au stat cuminți și au ascultat vulgaritățile acestei otrepe fără a o fluiera sau huidui. Nimeni nu a îndrăznit să ia secătura de fundul pantalonilor și să o arunce pe geam afară să-și răcorească înfierbințeala pe asfaltul trotuarului și nu într-un spațiu dedicat culturii românilor și memoriei Marelui Român. Sînt convins că cel care i-a trimis invitația, știa cine este această otreapă!
Și mizeria s-a repetat în anul 2021 cu Ileana Negrea(născută în 1984 la Ploiești) care a fost declarată cîștigătoarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu pentru debut cu volumul ,,Jumătate din viața mea de acum”, unde este și poezia ,,Avertisment”, o adevărată pledoarie pentru depravarea în public fiindcă ea are ea un mîncărici(ea precizează locul) ce o transformă într-o războinică de bordel.
Exhibițiile acestor demente depravate și pline de dispreț față de oricine și orice, s-au repetat și în 2022, cînd premiul național pentru debut a fost luat de Cătălina Stanislav (născută în 1995 la Sibiu) care a citit, în timpul galei, poezia ,,Gwyneth Paltrow şi cu mine”, cu trimiteri explicite la împerecheatul fără opreliști, oriunde și oricînd, fiindcă drepturile omului nu pot fi îngrădite.
Tot în anul 2022, poeta Marta Petreu (pseudonim) a cîştigat cea de-a XXXI-a ediţie a Premiului Naţional de Poezie ,,Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, acordat de Primăria Municipiului Botoşani, în parteneriat cu Consiliul Local Botoşani şi Fundaţia Culturală Hyperion și sprijinul Uniunii Scriitorilor din România. Dar nonconformismul poetic al ei are multe tangențe cu cele două personaje amintite mai înainte, fiind un îndemn la vulgaritate și ,,feminism” obscen. Aceasta este profesor de limba română la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Însă macularea culturii noastre și transformarea ei în una de bordel are o față ascunsă despre care nimeni nu îndrăznește a vorbi în public fiindcă este declarat naționalist, fascist, rasist și antisemit.
Falsificarea istoriei, culturii identitare și distrugerea culturii scrise a românilor, făcută cu atîta ură turbată de unii străini care ne vreau dispăruți din spațiul carpatic, este un proces făcut la lumina zilei unde românii trădători de neam și țară sînt principalul factor distructiv.
Voi începe cu acțiunea Vaticanului de la mijlocul secolului XVl cînd și-a trimis ceata de iezuiți Militia Cristi – să vadă cît de moi sîntem la tărtăcuță, iar pe unii din Ardeal, vitregiți rău de stăpînire și cu sufletul în rătăcire, prin minciună și viclenie i-au trecut în anul 1698 în ocolul lor. Dar unii dintre ei pe la anii 1751 în frunte cu episcopul Inochentie Micu Clain și-au dat seama de mișelie și au vrut să se rupă de această ,,binecuvîntare”.
Cînd neamul nostru și-a strigat oful la 1848 că ținuturile cu populație majoritar românească dar stăpînite de otomani, habsburgi și ruși, trebuie să se unească după marginile vetrei străbune, odată i-a pălit o ură nebună pe cei civilizați (austriecii și rușii), punîndu-se să ne falsifice istoria, cultura identitară și orginea limbii ca să nu avem nici urmă de rădăcini în spațiul carpatic. Aici au muncit cu mult spor și istoricii și lingviștii germani, dar mai ales mafia cazara (jidanii) care doreau să-și facă o țărișoară peste pămînturile românilor. Din această înveninare unică în cultura Europei, ne-au băgat pe gît ,,a doua patrie a goților în spațiul carpatic” și venirea tracilor sau dacilor din sudul Dunării în secolele lV-lll î,e,n. care erau numai niște cete de păstori hoțomani fără cultură și organizare socială.

Latinismul ,,doctorilor ardeleni” dăruit de Vatican spune că legionarii romani i-au ucis pînă la ultimul dac și drac, inclusiv ,,prunchii” după care au adus pentru colonizare numai latini de cel mai bun soi și astfel românii uniți cu dracu erau urmașii demni ai romanilor. Însă totul s-a transformat într-o mizerie oribilă după 1848 cînd românii și-au spus păsul, devenind un adevărat blestem.
Latinismul cazar este o născocire de pe la anii 1852 a lui H. Graetz – marele lor istoric și rabin luminat – care ne spune că romanii au adus în Dacia, mîlul imperiului străin de cultura romană, avînd origine necunoscută, iar românii de azi au mai mult o origine țigănească, toate ducînd la ,,rasa inferioară” cum ne-au aflat acești spurcați după ce ne-au cercetat prin toate părțile. Tot acest ticălos scrie că teritoriul carpatic a fost colonizat de iudei încă de la dărîmarea primului templu, însă istoria ne arată că totul este numai minciună. Mai zice rabinul iluminat că în luptele cu dacii, romanii au folosit legiuni formate din iudei care s-au stabilit aici după anul 106 și deci ei au o istorie veche în spațiul carpatic. Iar românii sînt urmașii acelui mîl degenerat adus din imperiul roman, care după anii 275 s-a retras în sudul Dunării unde s-au puit timp de peste 800 ani și în secolul Xl au început să migreze în nord, alungîndu-i pe ,,băștinașii” cazari care se țineau numai de rugăciuni către tartorul Yaho.
Considerînd aceste minciuni oribile ca adevăruri sacre, mafia cazară a hotărît înființarea Israelului european în spațiul carpatic și astfel a început marea năvălire a cazarilor sau jidanilor peste pămînturile românilor, în special după anii 1860, avînd ca ,,justificare” tocmai aceste scrieri bazate doar pe minciuni. Dacă pe la 1845, erau în Moldova și Muntenia cca 25000 mozaici, în anul 1890 au ajuns la peste 300000, cerînd cu gura pînă la urechi să fie împămînteniți, adică Regatul Românei să dea cetățenie tuturor năvălitorilor. Și această campanie se făcea cu sprijinul direct al imperiului german și austro-ungar, dar nici rușii nu ne iubeau mai mult decît sarea în ochi.
Astfel a pornit acțiunea de falsificare a istorieî, culturii identitare și originii limbii române, dar făcută la noi de unii români ca unelte ticăloase ale jidanilor.
Primul plăsmuitor cazar privind istoria noastră, este ziaristul din imperiul austriac R. Rösler(1836-1876) care ne ,,fericește” cu două broșurele despre istoria românilor în spațiul carpatic care începe numai în secolul Xll. În anul 1864 apare la Viena Das varromische Dacien, unde autorul vrea ,,să dovedească” numai prin argumentul,trebuie să presupunem” că ne-am format ca popor în sudul Dunării și ulterior am năvălit în nord, alungîndu-i pe ei. A doua lucrare apărută la Leipzig în anul 1871, intitulată Romänische Studien. Untersuchungen zur älteren Geschichte Rumänien (Studii românești. Cercetări asupra istoriei mai vechi a românilor), își reia vechile minciiuni pentru ,,a dovedi” că nu avem istorie la nord de Dunăre mai devreme de secolul Xll. Dar atunci știau toți că românii au portul tradițional asemănător cu cel de pe columna lui Traian, fiind continuatorii luptătorilor daci sau geți.
În iarna anilor 1866-1867 vin la București, tartorii masoneriei și ai Alianței Universale Israelite, Cremieux și Montefiore care cer masonilor mioritici să-i facă cetățeni români sadea pe toți năvălitorii cazari, dar rnu sînt ascultați, fiind alungați cu pietre și ciomege din hotelul unde își stabiliră șărpăria. Ei primesc un răspuns scris de la B. P. Hașdeu în anul 1868 prin lucrarea Istoria toleranței religioase în România, care ne ajută a înțelege o parte din istoria noastră ascunsă și falsificată, iar pentru aceasta amintesc pasajul următor (pag. 155, Opere, vol. 5):,,Cremieux susține că țara aceasta, pînă să nu fie locuită de români, a fost locuită de jidovi și că prin urmare nu jidovii au năpădit țara românilor, ci românii au năpădit țara jidovilor, nu țara românilor trebuie desărtată de jidovi ci țara jidovilor trebuie desărtată de români”.
În anul 1870 Alexandre Hirth (A. Cihac pentru români) dăruiește Academiei Române dicționarul, intitulat Dictionnaire d’étymologie daco-romane, primul volum Eléments latins comparés avec les autres langues romanes, și vine în anul 1879 cu al doilea volumul, intitulat Eléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais. Este o lucrare de format mic, volumul 1 are numai 320 file cu cca 2000 de cuvinte, fiind scrisă în limba franceză pentru că autorul nu cunoștea deloc limba română, iar aceasta se vrea lucrarea de căpătîi a lingvisticii românești, Academia Română tîmpindu-ne cu fel de fel de origini ale cuvintelor românești preluate de la neamuri mai apropiate sau mai îndepărtate!
Istoricul A. D. Xenopol în lucrarea Teoria lui Roesler, Studiu asupra stăruinței romînilor în Dacia Traiană, Tipografia Națională Iași, 1884, arată că povestea este o acțiune de deznaționalizare a românilorl, prin falsificarea istoriei și a originii limbii fiindcă tot ce scrie Roesler nu are nici o legătură cu faptele istorice cunoscute atunci. Xenopol combate și ideea că peste românii din nordul Dunării s-au așezat slavii care au avut o influență covîrșitore, fiindcă dacă ar fi așa, atunci limba română ar trebui să fie un dialect slav, dar lingvistica arată că totul este o minciună! El mai remarcă faptul că slavii au luat de la vlahii din sudul Dunării multe cuvinte, care se găsesc și în limba română, dar cei ce vor deznaționalizarea românilor, văd istoria pe dos ca să poată spune orice despre poporul nostru! Ne zice el spre luare-aminte: ,,Toate faptele cercetate în acest studiu au concluzionat ca una și aceeași adevărată, imposibilitatea de a găsi daco-români de un parasament al lor, prin urmare, neîntrerupta locuințelor lor la nordul Dunării”.
În anul 1884 Academia Română îi încredințează lui Hașdeu realizarea unui dicționar al llimbii române și el începe lucrarea sub numele Etimologicum magnum romanae,reușind să publice 4 volume pînă în 1897 ajungînd la litera ,,b” cînd aceeași instituție numește o comisie formată din T. Maiorescu, Gr. Tocilescu, D. Sturdza și I. Kalinderu care îi retrag subvenția și chestionarul realizat de acesta făcut pentru culegerea informațiilor necesare din spațiul locuit de români. Marele păcat al lucrării lui Hașdeu era că-i punea pe români ca scoborîtori din vechii pelasgi, peste care s-a suprapus un strat din limba latină, deci continuitate, poveste care i-a adus la turbare pe jidani și slugoii lor mioritici.
Al doilea personaj după A. Hirth care trebuie pus ca mare muncitor în falsificarea originii limbii românilor este cazarul Eliezer Schein, cunoscut de români sub numele de Lazăr Șăineanu (1859-1934).
El publică în anul 1896 un Dicționar universal al limbii române, scriere care pune bazele originilor slave și turcești a unei mari părți din vocabularul limbii române. Dicționarul cuprinde 30000 de cuvinte, dar care nu a fost considerat o lucrare temeinică de cei mai mulți intelectuali români, iar Iorga l-a criticat pe autor că nu cunoștea decît din cărți cultura poporului român, multe interpretări privind originile cuvintelor erau fanteziste sau venite din interesul ,,iluminismului mozaic”. Academia Română a considerat dicționarul ca o lucrare fundamentală a lingvisticii românești! Era un apropiat al lui T. Maiorescu, Gr. Tocilescu și Al. Odobescu, iar în anul 1901 este expulzat din România datorită activității de spionaj în favoarea germanilor și austro-ungarilor. Precizez că Gr. Tocilescu a falsificat monumentul de la Adamclisi ca să-l facă al romanilor deși mai multe metope arătau chipuri de perși, iar 5 le-a ,,scăpat” în Dunăre de atîta supărare. La gașca de trădători arătată mai înainte care avea legături foarte strînse cu cazarii de la noi, trebuie să-l amintesc pe istoricul V. Pîrvan, omul care era membru al consiliului de administrație la banca Marmorosh-Blank și nimeni nu va înelege ce căuta el acolo!
În Istoria poporului român, lucrare apărută în limba română în anul 1985, fiind tradusă după Geschichte des Rümänischen Volkes in Rahmenseiner Staatsbildungen apărută la Gotha în anul 1905, marele om de cultură și istoric N. Iorga scrie la p 12: ,,Ură şi exagerare de sine au îndrumat pînă acum pana celor mai mulţi dintre scriitorii istoriei românilor şi ce a rezultat de aici nu e greu de ghicit; numai păreri sucite, opuse adevărului, pe care neştiutorii şi le-au însuşit şi răspîndit cu o grabă uimitoare.”
Vedem că toți românii care au sprijinit falsurile și minciunile cazarilor, erau membri ai Academiei Române, unii istorici și alții lingviști, deci o conspirație făcută chiar de instituția care trebuia să ne apere de ticăloșiile altora în cunoașterea culturii identitare.
Trebuie să mai amintesc aici mizeriile făcute de guvernanții români lui N. Paulescu pentru a dezvolta cercetările privitoare la pancreină (insulina) și totala ,,uitare” a lucrării Dacia preistorică, scrisă de N. Densușianu care arăta că mitologia nostră veche nu are nimic cu iudeo-creștinismul.
Denigrarea culturii noastre de către leprele cazare are rădăcini adînci în timp și amintesc aici revista P..Ă, apărută în anul 1931 sub pana jidanilor Aurel Baranga, Gherasim Luca, Paul Păun şi Jules Perahim. Au tipărit un singur număr, pe 1 octombrie, fiindcă foaia a fost imediat interzisă datorită unei atitudini radicale, venite din partea unei autorităţi morale: Nicolae Iorga. Haimanalele care au scos fiţuica, au pus un exemplar în cutia de scrisori a lui Iorga, scriind „Tu ai? N-ai!”. Poliţia şi-a făcut datoria şi nemernicii au stat cîteva zile după gratii.
După anul 1945 cînd cazarii au devenit stăpînii absoluți ai Românei, falsificarea istoriei și culturii identitare a ajuns politică de stat, astfel cazarul bolșevic Mihail Roller ne-a scris o Istorie a României, încă din 1947, unde strămoșii noștri sînt numiți slavo-daci care au fost latinizați de năvălitorii de peste munți, adică din Ardeal, dar după secolele Vl sau poate că cei de pe columna lui Traian sînt slavi și nimeni nu a știut? Iar de limbă și DEX s- au ocupat mozaicii Iorgu Iordania, After Bauer (Alrxandru Graur) și Marius Sala. În Ministerul Învățămîntului, pînă pe la anii 1960-1962 majoritatea covîrșitoare a angajaților erau cazari bolșevici care aveau cel mai turbat venin antiromânesc în gușă, iar toate funcțiile de conducere erau ocupate numai de ei. Dau cîteva exemple de felul cum ne-au falsificat istoria criminalii cazari bolșevici.
În vara anului 117, dacii sau geții din provincia romană Dacia, împreună cu cei din estul Carpaților și alte seminții prietene lor, s-au răsculat împotriva romanilor, iar răzmerița a ținut pînă în 118 și nimeni nu poate crede că erau fantomenele celor morți în războaaiele precedente cu romanii. Împăratul Hadrian a fost pe punctul de a renunţa la provincie şi numai insistenţele prietenilor care i-au amintit de zecile de mii de soldaţi romani morţi pentru cucerirea ţinutului, l-au făcut să nu-şi ducă gîndul la îndeplinire. Guvernatorul provinciei romane Dacia a fost trecut prin sabie de către geţii răsculaţi, alături de mii de funcţionari şi soldaţi, pentru a-şi arăta ,,dragostea lor nemărginită faţă de cotropitor”, însă cu totul altfel decît fac astăzi leprele mioritice specializate în pupincurism internaţionalist. În anul 117 Hadrian dărîmă ,,podul lui Traian” de peste Istru după marile răzmeriţe ale geţilor, de frica acestora să nu invadeze tot teritoriul din Balcani şi să aprindă un foc pe care să nu-l mai poată stinge. Eutropiu scrie în lucrarea Breviarum ab urbe condita redactată pe la anul 367 despre răscoală astfel: ,,ne multi cives Romani barbaris traderentur” adică să înţelegem şi noi, amicii îl îndeamnă pe împărat să nu-i lase pe colonii romani în ghearele barbarilor care îi iubeau precum sclavul pe stăpîn sau ca sarea în ochi! Deci erau geți peste tot în provincia romană Dacia şi nu cum mint azi fel de fel de lepre că au fost exterminați pînă la ultimul. Pausanias a trăit în secolul ll şi a scris o Istorie a Greciei unde găsim informaţii privitoare la geţi în capitolul V,12, 6: ,,Printre statuile împăraţilor se observă(la Atena) cea a lui Adrian, din marmură de Paros, ridicată de cetăţile din confederaţia Aheiană şi cea a lui Traian, pe care o ridicaseră toţi grecii. Acest împărat supusese pe geţi, care locuiesc ţara deasupra Traciei şi a purtat război cu parţii şi cu Osroes, nepotul lui Arsaces.” Antichitatea știa că geții au fost numai supuși, răsculîndu-se de multe ori pînă i-au alungat pe romani pe la anii 254.
Arrianus(95-175) din Nicomedia, scrie către sfîrşitul vieţii lucrarea Arta tacticii militare, unde vorbeşte de călăreţii sciţi adică veniţi din stînga Istrului, ţinut numit şi Sciţia dar care era baştina geţilor, ce luptau în armata romană însă cu steagurile şi armele specifice lor. Spune despre instrucţia primită de oşteni că: ,,…învaţă strigătele de luptă strămoşeşti ale fiecărui neam, strigătele celţilor pentru celţi, strigătele geţilor pentru geţi şi strigătele retice pentru reţi”. Dacă în armata romană, soldaţii geţi foloseau propria limbă pentru a se îndemna în luptă aşa cum scrie un funcţionar roman pe la anii 160 – 170 ai erei noastre, întreb leprele latriniste unde văd sau aud ele latinizare? Despre masageții sau geții din nordul Istrului mai găsim date și fapte de toată lauda pentru noi, la Synesios(370-413 e.n.) din Cyrene, în lucrarea Hymni et Opuscula, care ne vorbește de vremurile trăite în capitolul XV,17 unde îi găsim menționați pe falnicii geți care făceau din cînd în cînd incursiuni de jaf peste granițele imperiului fiindcă nu primeau în mod corect stipendiile promise! ,,… Dar iată că aceștia din urmă(geți și masageți), care obișnuiesc să-și pună alt nume, ba chiar unii dintre ei își schimbă trăsăturile feței într-o anumită dibăcie, ca să pară că s-a născut din pămînt un neam nou și îngrozitor, aceștia vă înspăimîntă astăzi. Ei trec Istru și cer plată pentru pacea pe care ne-o îngăduie.”
Petrus Patricius a trăit în secolul Vl şi a scris o Istoriae din care s-a păstrat foarte puţin, dar foarte important pentru noi: ,,Poporul carpilor era cuprins de invidie fiindcă goţii primeau o soldă în fiecare an de la romani. De aceea trimiseră o delegaţie lui Tullius Menophilus, cerîndu-i cu trufie bani… «Să ne socotească şi pe noi la numărul celor care cer cu rugăciuni şi să ne dăruiască şi nouă. Noi sîntem mai presus decît goţii!»”. Faptele descrise de autorul latin se petrec la anii 239-240 undeva în Moesia Inferioară sau Masa, unde goții au ajuns mercenari în imperiul roman.Sînt cîteva zeci de asemenea texte cu informații despre dăinuirea geților sau dacilor în nordul Dunării și după anii 106, dar ignorate cu bună știință de istroicii noștri ca să fie minciuna exterminării, adevăr istoric și să le facă ,,baștină” cazarior în spațiul carpatic.
În cartea lui Paul Goma Săptămîna Roșie 28 iunie – 3 iulie 1940, editura Vremea XXl, la fila 256 este amintit și ,,colectivul” de redactare al lucrării lui Roller care a fost temelia istoriografiei românești pînă prin anii 1975!
,,În istorie însă evreii au provocat un dezastru ale cărei consecințe se vor simți decenii și decenii. Șeful echipei de la Ministerul Adevărului de pe Calea Dorobanți nr. 18, subordonat direct lui Roitman-Chișinevski, era sinistrul M. Roller, de meserie… spion sovietic, NKVD-ist. Sub comanda sa, au asudat(însă au reușit!) truditorii- în-ramura-istoriei-României, niciunul istoric: Goldberger Mikloș, cizmar, Rudenko, tovarăș, Filipovici, sovietic, Aronovici, arhitect, Marcusohn Kraukauer, Langfelder – și încă vreo trei tovarășe, «franțuzoaice», posesoare a cîteva clase de liceu. Niciunul nu cunoștea limba română, între ei comunicau în limba-de-lemn-sovietică.”
Iar aceste falsuri incredibile au fost ,,certificate” științific de către P. P. Panaitescu în lucrarea Începuturile și biruința scrisului în limba română, editura Academiei Republicii Populare Române, București 1965, astfel ca istoria și cultura noasdtră să devină numai o mizerabilă ticăloșie.
Toată cultura scrisă a românilor de pînă la 1945 au declart-o prin decretul – lege dat de regele Mihai în 2 mai 1945 ca naționalistă, fascistă și legionară, chiar și cronicarii din secolele XVl-XVlll, fiind distrusă în totalitate pînă la sfărșitul anului 1948. După care s-au adus tone de maculatură bolșevică din URSS, și fiind traduse, s-au umplut bibliotecile cu ele, astfel formîndu-se la români o altă mentalitate, străină complet de cea specifică neamului nostru, despre care nimeni nu îndrăznește a vorbi.
După lovitura de stat din decembrie 1989, s-a pornit iarăși uraganul falsurilor și a minciunilor unice, astfel că ne-am trezit în anul 2001 cu plăsmuirea România iudaică scrisă de cazarul Teșu Solomovici care a fost retipărită la editura Academieie Române în anul 2017, adică pe banii noștri cu prefață semnată de Răzvan Theodorescu, vice-președinte și Dinu C. Giurăscu, academician, ambii istorici. Iluminatul ziarist cazar ne spune că neamul lor era în spațiul carpatic încă din secolele l-ll, dar există unele afirmații că ar fi fost chiar din secolul Vl î.e.n., iar românii au venit în nordul Dunării numai în secolul X sau Xl! Nu există nici o dovadă care să ateste prezența iudeilor la nord de Dunăre în secolele l-ll din era noastră, iar povestea cu secolul Vl î.e.n este numai o minciună ca toate celelalte. Și totuși asemenea minciuni, istoricii care au semnat prefața cărții, le consideră ca adevăruri de nediscutat!
Minciunle lui Solomovici sînt susținute chiar de președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop care ne zice de la obraz într-un interviu dat revistei ,,Familia Ortodoxă” în luna mai 2018 și consemnat de Mihaela Raluca Tănăseanu, că noi românii nu avem istorie în spațiul carpatic mai devreme de secolul Xl: ,,De mii de ani trăiesc oameni la Dunăre și la Carpați, pe Olt și pe Mureș, pe Siret și pe Nistru, și asemenea oameni, chiar dacă s-au perindat mereu, nu au lăsat vreodată acest pământ nelocuit și nechivernisit. De peste o mie de ani, românii s-au aflat, alături de alții, între truditorii gliei de pe aceste locuri”. Iar acești ,,alții” după ilustra țăcălie trădătoare de Neam și Țară sînt slavii, cazarii și ungurii, taman ce au descoperit prin vedenie jegurile cazare în urmă cu peste 150 ani și ce susține cartea lui Solomovic! Această instituție blestemată vrea să ne bage în cap că teoria lui R. Rösller este un adevăr istoric și nu o născocire a germanilor și mafiei cazare de la mijlocul secolului XlX! Iar pentru autenticitatea tăblițelor de la Sinaia, același I. A. Pop, răspunde interpelării lui Corneliu Bichineț în Parlamentul României despre acestea la data de 23.08.2017, că nu există dovezi privitor la faptul că au fost găsite la Sinaia sau în alt loc care poate fi cercetat istoric.
Scopul ascuns al falsificării istoriei, culturii identitare și originii limbii române este ,,repopularea” teritoriilor louite de români cu o faună cazară din Israelul de azi, fiindcă acolo laptele făgăduinței s-a înăcrit rău și o bună parte dintre ei vor să-și caute alte tărîmuri.
De ceva vreme(3-4 ani) la Radio Iași, în emisiunea ,,evreii azi” făcută de cazarul Alexandru Aciobăniței, acesta repetă obsesiv că în Israel astăzi ar fi peste un milion de ,,evrei români”, iar povestea sună a nebunie fiindcă din cei 400000 mozaicii plecați din România în perioada 1940-1970, s-au stabilit în această țară numai 270000, restul căutînd alte locuri mai verzi și mai mănoase. Însă sintagma are o logică după ce am citit două articole scrise de M. Eminescu cu privire la năvălirea cazarilor peste români în anii 1850-1880. Acesta le răspunde jidanilor care pretind că erau băștinași pe plaiurile mioritice încă din timpul dărîmării primului templu, adică sec. Vl î.e.n. că nu există nici o dovadă pentru asemenea pretenții, totul fiind numai minciună. Mai spune el că cei pe care mozaicii îi numesc ,,români israeliți”, adică pretinșii băștinași din secolul Vl î.e.n. nu au fost niciodată în spațiul carpatic pînă la năvălirea din anii 1850-1880, ei fiind un popor fără istorie în Europa. Ideea ascunsă a mozaicilor din acei ani era să-și creeze un Israel european, iar locul chitit a fost România, de aceea în perioada interbelică s-a vorbit destul de des despre ,,Israel în România”, poveste care astăzi ar suna a antisemitism dacă îndrăznește cineva să o amintească. În acest context își are locul sintagma leprei cazare A. Aciobăniței – ,,evreii români din Israel” – adică ei vor să se ,,repatrieze” în baștina carpatină, cam așa cum au făcut cei peste 165000 de jidani care au trecut Prutul în iulie-sept. 1940 la frățiorii lor bolșevici ca să scape de ,,clerica-
lismul și naționalismul românilor”. Ca să aduc aminte românilor cîte parale facem în ochii liftelor cazare, dau în continuare cîteva gînduri ale jegoșeniei H. R. Patapievici din broșurica Politice, apărută la editura Humanitas în anul 1996, cu care îi ,,fericește” pe românii de astăzi. ,,Radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără şira spinării(p. 63)… Un popor cu substanţă tarată. Oriunde te uiţi, vezi feţe patibulare, ochi mohorîţi, maxilare încrîncenate, feţe urîte, guri vulgare, trăsături rudimentare(p. 34)… Românii nu pot alcătui un popor pentru că valorează cît o turmă: după grămadă, la semnul fierului roşu(p. 64)… Româna este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim sau… să o folosim numai pentru înjurături.(p .64)… In toată istoria, mereu peste noi a urinat cine a vrut. Cînd i-au lăsat romanii pe daci în forma hibridă strămoşească, ne-au luat în urină slavii: se cheamă că ne-am plămădit din această clisă, daco-romano-slavă, mă rog. Apoi ne-au luat la urinat la gard turcii: era să ne înecăm, aşa temeinic au făcut-o. Demnitatea noastră consta în a ridica mereu gura zvîntată iar ei reîncepeau: ne zvîntam gura la Călugăreni, ne-o umpleau, iar la Războieni, şi aşa mai departe, la nesfîrşit. Apoi ne-au luat la urină ruşii, care timp de un secol şi-au încrucişat jetul cu turcii, pe care, în cele din urmă, avînd o băşică a udului mai mare(de, beţiile…) i-au dovedit(p. .63)… Puturoşenia abisală a stătutului suflet românesc… spirocheta românească îşi urmează cursul pînă la erupţia terţiară, subreptice, tropăind vesel într-un trup inconştient, pînă ce mintea va fi în sfîrşit scobită: inima devine piftie iar creierul un amestec apos.(p. 49)… Cu o educaţie pur românească nu poţi face NIMIC.” (p.56) Deși viermele vorbește ca fiind bun român, el este doar un jidan cu rădăcinile în Galiția, dar prin naștere a obținut cetățenie română însă urăște cu o furie unică tot ce este românesc ca orice stîrpitură cazară sau jidănească. Asemena gînduri le găsim la toți cazarii care au scris despre noi numai prin prisma vedeniilor lui H. Graetz sau altă scursură cum este M. Carp și cinul lor de antiromâni.
Dar odată cu scrierea lui Solomovici, la noi s-a pornit povestea holocaustului făcut de români asupra evreilor, pretinzînd ei că am ucis 400000 evrei în Transnistria. Minciuna o poate constata oricine dacă consultă datele statistice. Astfel la recensămîntul din aprilie 1941, România avea 315000 mozaici, fără Basarabia, Bucovina și Ardealul de Nord, iar în decembrie 1941 după eliberarea ținuturilor din est, datele statistice arată că erau 384000. În septembrie 1944, după ce am piedut teritoriile din est la URSS, în România mai erau… 383000 mozaici(fără Ardealul de Nord). Și încă o dovadă a minciunii este recensămîntul făcut de ei în mai 1942(fără Basarabia, Bucovina și Ardealul de nord) unde spun că erau 275000 mozaici, iar în septembrie 1944 s-au înmulțit pînă la 383000 după ce au suportat ,,binefacerile” holocaustului din Transnistria! Numai gloatele de nebuni pot înghiți asemenea monstruozități.
Ca să facă jocul mafiei cazare, primul ministru al României, Adrian Năstase, Rodica Stănoiu, ministrul justiției și Răzvan Theodorescu – ministrul culturii și cultelor, dau OUG nr. 31 din 13 martie 2002 prin care cei ce contestă minciuna holocaustului sînt pasibil de pușcărie. Dar în anul 1994 a fost tipărită o carte în 3 volume care conține cca 870 documente ce arată că holocaustul din România este numai o minciună, fiindcă cei deportați în Transnistria pentru zeci de mii de crime făcute împotriva armatei și populației românești în 28-30 iunie 1940, au fost aduși în România. În 22 noiembrie 2003 este făcut public Raportul lui Elie Wiesel unde acesta susține că în Transnistria românii au ucis 350000-400000 de mozaici. Acest raport a fost întocmit de o comise formată din cazarii Elie Wiesel, Jean Ancel, (Institutul Yad Vaashem), Colette Avital(membru al Parlamentului Israelian), Andrew Baker(Comitetul Evreiesc American), Lya Benjamin(Centrul pentru Studiul Istoriei Evreiești din București), Liviu Beris(Asociația Supraviețuitorilor Holocaustului din România), Randolph Braham Universitatea din New York), Irina Cajal Marin (Federația Comunităților Evreiești din România), Alexandru Elias (Federația Comunităților Evreiești din România), Alexandru Florian (Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București), Mihai Gheorghiu(Centrul de Sociologie Europeană din Paris), Hildrun Glass(Universitatea „Ludwig Maximillian” din München), Menachem Hacohen(Marele Rabin al României), Vasile Ionescu (Centrul Romilor „Aven Amentza”), Daniel S. Mariaschin (B’nai B’rith International), Andrei Pippidi (Universitatea București), Meir Rosenne (ambasadorul Israelului), Liviu Rotman(Universitatea Tel Aviv), Michael Shafir(Radio Europa Liberă .Radio Libertatea), Paul Shapiro (Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA), William Totok(Institutul de Istorie, Germania), Raphael Vago (Universitatea Tel Aviv), Leon Volovici(Universitatea Ebraică din Ierusalim) și românii Ioan Scurtu, Adrian Cioflîncă, Ioan Ciupercă, Viorel Achim, Corneliu Mihai Lungu, Victor Opaschi, George Voicu, adică ei cu ,,înluminarea” iar noi cu aprobarea și linsul ,,popoului ales”.
Cartea tipărită în 1994 a fost interzisă să apară în llibrării cu o zi înainte, la intervenția rabinului Moses Rosen, fiind salvate mai multe exemplare de cei care au făcut cercetarea, iar un exemplar a ajuns în vara anului 2002 la Ion Coja, vicepreședintele Asociației Vatra Românească și prieten bun cu C. V. Tudor. Acești doi ticăloși au ținut cartea la întuneric și i-au lăsat pe cazari să-și facă mendrele pe seama noastră. Iar în 1 februarie 2004 C.
V. Tudor a scris în ziarul România Mare un articol în care spunea că românii au ucis în Transnistria 400000 evrei. La scurt timp a plecat împreună cu o mică delegație PRM la New-York să primească de la mafia cazară cuvenita recompensă pentru actul de înaltă trădare.
În anul 2019 au apărut în spațiul public discuții privind impunerea obligativității studierii istoriei evreilor din România și istoria holocaustului din România, devenind obligatoriu din 2023.
Ca să impună aceste minciuni ca adevăruri sacre au venit și cu alte legi ce sancționează orice atitudine potrivnică falsurilor și vedeniilor holocaustului din Transnistria. Dar de ce Adevărul are nevoie de legi criminale, cînd în toată lumea el este susținut de dovezi scrise și materiale, numai la ei ,,adevărul” se stabilește prin vedeniii, adică minciuni. Scopul acestei acțiuni criminale de distrugere a culturii românilor și falsificarea istoriei, culturii identitare și originii limbii române, îl găsim scris limpede în drăceasca lor cărticică. În Epistola l a apostolului Pavel către corinteni, la 1,19 ei scriu ce vor face cu cultura restului lumii: ,,Căci este scris: Voi prăpădi înțelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici știința celor învățați.” Completez cu Ieremia 10,1-16 unde ei ne spun fără nici o jenă: ,,Căci obiceiurile popoarelor sînt deşarte… Ţie Ţi se cuvine teama, căci între toţi înţelepţii Neamurilor şi în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine. Toţi, laolaltă, sînt proşti şi fără minte”. Iar scopul acestor acțiuni criminale de atunci dar și de astăzi, îl spun limpede în Epistola lui Pavel către Tit la 1,7: ,,Căci episcopul… trebuie să fie fără prihană… nu lacom de cîștig mîrșav. În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sînt mulţi… amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţînd pe oameni, pentru un cîştig urît, lucruri, pe cari nu trebuie să le înveţe”. Chiar asta fac astăzi cazarii prin grupările lor criminale, să scoată un cîștig uriaș, prin potopul de minciuni cu care îi acuză pe români de holocaust.
Acest adevăr cutremurător îl spunea pe la mijlocul secolului l al erei noastre Pavel în Epistola lui Pavel către romani, scriind la 3,12-19: ,,Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă bine, nici unul măcar. Gîtlejul lor este un mormînt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă; gura le este plină de blestem şi de amărăciune; au picioarele grabnice să verse sînge; prăpădul şi pustiul sînt drumul lor… Ştim însă că tot ce spune Tora, spune celor ce sînt sub Tora, pentru ca orice gură să fie astupată şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Iahwe.” Dar asta rezultă din dovezile prezentate aici privitoare la industria holocaustului, prin minciuni și legi ticăloase ei au reușit să închidă gura tuturor, interzicînd orice cercetare a documentelor și datelor statistice aflate în România, Germania și Polonia.
După anii 1990 au început distrugerea învățămîntului românesc, iar consecințele se văd peste tot; avem cca 50% dintre români analfabeți sau semianalfabeți, unii ajungînd chiar în Parladementul țării. Dar asta înseamnă că nu mai avem forță de muncă calificată care să susțină activitatea economică și deci sîntem condamnați la înapoiere, iar cei ce vor să nu moară de foame, trebuie să plece pe alte meleaguri; însă numai ca necalificați. În locul lor vor fi aduși străini din Asia sau din alte locuri și astfel dezrădăcinarea românilor și obligarea lor să plece de pe plaiurile străbune, se va face prin constrîngere economică. Astăzi numai cca 5% dintre români mai cumpără o carte, iar situția arată că sîntem numai o turmă de dobitoace cuvîntătoare și nimic mai mult sau ,,rasa inferioară”! Profesorul ceh Milan Hubl(1927-1989) ne spune cît de ușor se poate distruge un popor, așa cum ne fac nouă czarii de cca 150 ani: ,,Pentru a lichida popoarele se începe prin a le altera, prin a le șterge memoria. Le distrugi cărțile, istoria, cultura și altcineva le scrie alte cărți, le dă altă cultură, le născocește o altă istorie. Între timp poporul începe să uite ceea ce este și ceea ce a fost, iar cei din jur îl vor uita și mai repede, limba nu va mai fi decît un simplu element de folclor, care mai devreme sau mai tîrziu va muri de moarte naturală.”
Cultura identitară a fost făcută dispărută din manualele școlare, iar reperele noastre spirituale despre care se mai aude cîte ceva, sînt prezentate ca adevărate haimanale care și-au dus viața prin crîșme și bordeluri, de care ar trebui să-i fie rușine oricărui individ din această țară.
Comunismul (iudeo-bolșevismului) este cea mai mare catastrofă abătută asupra poporului român de-a lungul istoriei însă nu avem voie să discutăm cine a adus această ideologie la noi și cine a impus-o cu atîta ferocitate, distrgîndu-ne ca popor și aducîndu-ne la stadiul de turmă.
Cei care au dat lovitura de stat în decembrie 1989 (toți cazari: Ion Iliescu, Gh. Militaru, Cico Dumitrescu, Petre Roman, Răzvan Theodorescu, Teodor Brateș, Gelu Voican Voiculescu, Silviu Brucan și alții) și ne-au învățat ,,democrația originală și capitalismul de codru”, sînt urmașii direcți ai celor din 1945, – bolșevicii cazari – care devenind stăpînii absoluți ai României, ne-au ,,luminat” cum se trăiește prin ,,revoluția mondială” în comunismul de cazarmă sau iudeo-bolșevismul.
Iar la posturile publice tv și radio, se vorbește tot mai des de România multietnică și România multiculturală, deci am ajuns doar o etnie cu o cultură luată de la alții care suferim cumplit că nu sîntem ,,popor ales” sau ,,popor sfînt”, ci numai o ,,rasă inferioară”, degenerată și ignorată de istorie. Ca o consecință directă a acestor absurdități, România nu a fost creată de români, ci de minoritățile conlocuitoare și nu are nici un drept să ceară celorlalți recunoașterea culturii și istoriei lor.

Eminescu nu poate fi salvat dacă nu salvăm istoria și cultura noastră identitară, scriindu-ne adevărata istorie a neamului nostru care este pe aceste plaiuri de peste 6 milenii.

Dacă vă stă în puteri să faceți ceva în problemele arătate de mine, eu vă pot ajuta cu ce știu.

Octombrie 2022,
Constantin Olariu