CALEA ADEVĂRULUI – Cîteva dovezi privind rădăcinile spirituale ale românilor

arborele cosmic
          

Voi pune numai cîteva dovezi din sutele existente în cultura noastră, dar neluate în seamă de istorici fiindcă noi nu avem dreptul al istorie în spațiul carpatic de azi și nici în antichitate.
În stînga este un simbol de la Vinca din mileniul Vl î.e.n., iar lîngă el spre dreapta este
modelul de pe cămașa din portul tradițional al cîntăreței Florica Zaha, alături am pus chipul stilizat al unui om care parcă dansează, fiind desenat pe un vas de cult găsit tot la Vinča.
 In capătul din dreapta am pus alte forme ale chipului omenesc ce sînt folosite și astăzi de români și numai de români pe cusături și țesături, parcă dansînd în specifica noastră horă! Istoricul grec Tucidice(460-398 î.e.n.) aminteşte în lucrarea Istoria războiul peloponeziac 
pe dai, neam ce locuia aproape de Tesalonic. În Iliada, în această regiune sînt amintiţi ca băştinaşi mirmidonii, pelasgii sau elinii cum îi numeau aheii, și tot în scrierea lui Homer, la cîntul XVlll, versurile 578-592 este amintit dansul ,,Hora” ajuns de ceva vreme ca specific
 cazarilor din SUA de unde l-au luat și românii, după îndrăcita goarnă a jegului jidănesc
 Alexandru Aciobăniței de la Radioul public, postul regional Iași ce nu ostenește a ne falsifica și spurca istoria și cultura identitară de cîte ori poftește și are numeroase
pofte satanista otreapă! Am văzut pre- tinsul lor dans ,,hora” zăpăcit azi de mozaicii cazari, care în afară de denumire șterpelită de la români, nu are nimic cu ce facem noi la
vreme de bucurie, dar și cu ce a scos arheologia prin piesa ,,Hora de la Frumușica” care aparține culturii Cucuteni venită din mileniul Vl î.e.n. Ori atunci tartorul Iahu încă nu ajunsese în spațiul carpatic după minciunile lor cu care vor să ne zăpăcească azi și să ne falsifice isto- ria și cultura identitară, avînd de mare sprijin Academia trădătorilor de Neam și Țară!
 

Să le fie supărarea deplină am selectat și cîteva simboluri din cultura Cucuteni, care ne arată diversitatea spirituală a acelor băștinași ai spațiului carpatic, dar și felul lor de a înțelege relația cu divini- tatea, foarte diferit de ce știm noi astăzi ca valori ale credinței individuale sau colective. Amintesc aici simbolul zidirii de început cu cei doi pești cum apare la Șinca Veche(mileniul lV î.e.n. – hoții numit- o ,,steaua lui David”), simbolul Tatălui Ceresc(steaua cu 8 raze ieșite dintr-un cerc cu un punct în mij- loc și cele două cruci suprapuse), steaua ciobanului(cu 5 raze), peștele, pătratul în două poziții diferite și triunghiul. Am pus aici numai niște idei sumare despre aceste simboluri, fiindcă în legendele și po- veștile noastre sînt multe informații, dar ele trebuie alese cu grijă și refăcut acest univers spiritual al străbunilor noștri. Dar înainte de toate, noi românii trebuie să ne scriem adevărata istorie și cultură identitară care este falsificată în totalitate ca să le facă loc în spațiul carpatic, triburilor de cazari și în secolul XlX ,,evreilor” fiindcă ei sînt adevărații băștinași încă din secolul Vl î.e.n.
În stînga este simbolul Tatălui Ceresc(crucea mare peste care este suprapusă crucea mică) din cultu- ra Cucuteni, mileniile Vl-lV î.e.n., iar lîngă el am pus simbolul lui Anu(Ziditorul văzutelor și nevăzu- telor) din cultura sumeriană, sfîrșitul mileniului lV î.e.n. Numele divinității apare scris în această for- mă și pe stîncile de la Bozioru, județul Buzău pe la începutul mileniului lll sau lV î.e.n. Spre dreapta este simbolul lui Mitra de pe un vas de cult și lîngă el este un model de cusătură românească din zilele noastre. Mai departe este crisma, sau scutecul cu care se acoperă copilul după ce este scos din cristel- nița unde l-a botezat. Vedem același simbol al stelei cu opt raze și literele SARS, care înseamnă Sarmis sau Mîntuitorul din religia geților. În capăt este moneda împăratului Octavianus Augustus, mort în anul 14 al erei noastre, care are pe una din fețe, simbolul Tatălui Ceresc al geților.
 

Pentru supărarea tîlharilor, dau cîteva modele de cusături românești de azi cu simboluri str-ăvechi!
În stînga este moneda împăratului roman de neam get, Decius(249-251) care are pe una din fețe o cruce mică sau greacă înscrisă într-un pătrat. Dar crucea este formată din patru chei ale raiului(L), iar lîngă ea este un model de cusătură românească. Mai departe este același model cusut pe o bundiță și lîngă el este o cruce din comuna Cojocna, județul Cluj cu un model asemănător. În capătul rîndului am pus ce am găsit pe veșmintele incașilor!

În stînga este o față a monedei împăratului roman Domitian(80-96) unde vedem ,,crucea greacă” peste întreg globul pămîntesc, pe care stă ,,pruncul cu mistere inefabile”, adică Sarmis sau Fiul Omului din religia geților, ori Mitra din cea practicată în imperiul roman.
În jurul copilului sînt șapte cruci

cu brațele egale. Lîngă ea este o parte dintrun mozaic descoperit în ruinele orașului Pompei care a fost distrus în totalitate de erupția vulcanului Vezuviu în anul 79, unde se vede crucea cu brațele egale care are în mijloc un pătrat, iar modelul îl găsim astăzi pe veșmintele unor preoți români! Spre dreapta este faimoasa ,,cruce greacă” descoperită la Fizeșul Gherlei, veche din secolul Vll î.e.n. pe care muritorii geți o purtau la gît, aici descoperindu-se și o ,,cruce latină”! În primele secole ale erei noastre iudeo- creștinii purtau la gît mici falusuri din aur ca talisman, iar unii mai avuți purtau un colier cu 12 ,,legă- minte”, dar aceste dovezi arheologice ar aduce mare supărare celor înnebuniți de damblaua vedeniilor. Mai departe sînt două modele de cusături de pe veșmintele tradiționale ale românilor unde vedem mai multe forme de cruci cu brațele egale, dar și crucea mare, ori acestea dovedesc continuitatea românilor din vechile populații carpatine ale mileniului Vl î.e.n. însă unele simbolurile sînt venite chiar din mile- niul XXXVlll î.e.n. cum găsim în peștera Coliboaia din județul Bihor. Vedem asemănarea atît cu cru- cea de pe moneda lui Domitian, cît și cea găsită în ruinele orașului Pompei, ori aceste adevăruri isto- rice nimicesc vedeniile și minciunile sataniștilor iudeo-creștini și minciuna că românii au fost crești nați de damblagitul Andrei, însă cusăturile ne arată că neam ținut de
 ,,cuvîntul lui Dumnezeu și nemu- rirea” pînă la mijlocul secolului XVlll, iar simbolistica religioasă am păstrat-o chiar dacă astăzi i-am uitat semnificația adevărată.
Pentru crucea mare care nu are nici o legătură cu făcătura iudeilor sau a grecilor, vin cu alte dovezi ce demască marea hoție pusă la cale de cetele întunericului. În stînga este o statue a lui Mitra război- nicul care ține în mîna stîngă toiagul de cîrmuire – la iudei este ținut între picioare! În mîna dreaptă ține cele două chei ale raiului, arătînd că toți cei ce au murit ca ,,soldați ai lui Mitra”, vor merge în rai, diviniatea stînd pe globul pămîntesc care este marcat cu această cruce(vezi și detaliu). Morții erau așezați cu mîinile pe piept formînd un fel de X, iar pe frunte preotul îi făcea același semn cum se vede pe fruntea lui Herenius mort în 251, sarcofagul găsindu-se la Vatican. Spre dreapta sînt patru cusături românești cu acest model de cruce, iar unul are crucea cu brațele egale formată din patru chei ale raiu- lui care sînt înscrise într-un pătrat format din brațele crucii mari. În capăt, deasupra este o cruce făcută din patru chei ale raiului, luată de pe veșmintele inca de azi, iar sub ea este una asemănătoare de pe o bundiță românească tot din vremurile noastre. Ori aceste dovezi venite prin scurgerea timpului, de- mască marea înșelătorie și tîlhărie pusă la cale de arabii Yehuda, fiind sprijiniți la lumina zilei de greci și unele grupuri de romani. Acestea erau realitățile religiei crucii în imperiul roman în primele trei se- cole ale erei noastre, iar vedeniile lor sînt dovedite ca cele mai mari minciuni din istoria omenirii!
Primele trei poze sînt cusături de pe costumul tradițional al interpretei Sînziana Toader din Bihor, iar în capăt este un detaliu de pe de pe mîneca cămășii lui Mihai Hrincescu din Suceava. Vedem acel romb cu cîte patru linii pe latură, adică 16, numărul îngerilor păzitori din ceruri(9) și de pe pămînt(7) care veghează dăinuirea văzutelor și nevăzutelor. Modelul din Suceava are numai 12 linii și cred că se referă la cele 12 luni ale anului, adică roata vieții pe un ciclul temporal, așa cum este și în detaliul luat de pe cămașa cîntăreței Florica Zaha, pus mai înainte.În stînga sînt modele de cusături de pe cămașa cîntăreței Olguța Berbec, iar alături este un simbol din cultura Vinca-Turdaș.
 Spre dreapta este un model cu simbolul Tatălui Ceresc(Cucuteni, mileniul Vl î.e.n.)
de pe o cămașă din Bihor și lîngă el este altul de pe bundița lui Cristinel Iordăchioaia din Pașcani. În capătul din dreapta sînt două modele luate de pe cămașa  vioristului
Stîngaciu din Bihor.
Mai pun modele de pe costumul tradițional al Elisabetei Tudor din Constanța unde vedem triun- ghiul cu cele 6 linii în sus, un model de svastică, înfășurarea dublă, crucea mare, iar deasupra pătratul sau rombul și aceeași cruce mare. În capăt avem litera omega și șerpuirea sub ea, dar toate acestea vin din mileniile Vl-V î.e.n. așa ca la casa de nebuni care spun că nu avem istorie în spațiul carpatic mai devreme de secolul Xl al erei noastre cînd am început să-i alungăm de aici pe ,,băștinașii cazari” ca să le luăm masa, casa și țara!