CALEA ADEVĂRULUI – Rădăcinile Neamului Românesc

Dio Getia
                              Rădăcinile Neamului Românesc


 
În stînga sînt trei din busturile feminine descoperite la Göbekli Tepe care au peste 11000
ani vechime, iar alături dar și în rîndul de sus, sînt româncele noastre care și-au pus
 chipurile pe internet.
 
În rîndul de sus, am pus în mijloc o poză cu chipul unei femei emeș(sumeriene), iar în dreapta și în stînga sînt tot mîndrețe de-ale noastre de pe plaiurile carpatine!
 

Am pus în mijloc iarăși două din chipurile de la Göbekli Tepe(mileniile Xl=X î.e.n.), fiind însoțite în ambele părți de chipuri ale româncelor de azi!
În stînga este un basorelief emeș(sumerian) din secolul XXVlll î.e.n unde un credincios aduce laude unei divinități în fața unui soclu care are în partea de sus o semilună,
iar în spatele acestuia este unul

cu o cruce înscrisă în cerc, iar povestea nu poate fi vedenie fiindcă se poate convinge oricine fără ajutorul rabinilor vedeniști sau a preoților iudeo-cretini care au propriile vedenii! Am pus și un detaliu, iar deasupra lui este una din ,,pîinile sfinte” de pe altarul unde Melchisedec după minciunile lor(istoria îl știe de Anu sau Gog) primește cinstire de la Avram. Mozaicul vine din biserica Sant’ Apollinare Nuovo din Ravena, construită de
 regele get sau got cum l-au botezat culturnicii occidentali, Teodoric cel Mare în
anul 505. Spre dreapta sînt două modele de păști și un model de cioplitură din Maramureș.
În stînga rîndului de sus am pus o poză a cîntărețul de muzică tradițională românească, Călin Brătianu din județul Suceava, iar în dreapta este bustul unei statuete emeș(sumeriene) din partea a doua a mileniului lll î.e.n. Unii arheologi susțin că ar fi chiar bustul lui lugal Gudea(2144-2124 î.e.n.) care a fost una din figurile marcante ale istoriei lor. Vedem asemănarea uluitoare între cele două chipuri chiar dacă le despart în timp peste 4200 de ani, iar în spațiu peste 3500 de kilometri! Precizez că unii români și azi poartă numele de familie Gudea, dar aceasta nu-i vedenie, tîmpenie sau altă parascovenie sinaită ori din Prepusia Magna.
 

În stînga este o statuetă emeș(sumeriană) din mileniul lll î.e.n. care ține mîinile împreunate în față, într-un gest ce reprezintă liniștea interioară, cumsecădenia sau dăinuirea veșnică a omului pe pămînt, mama lui unică. Spre dreapta este o statuie romană din secolele lll-lV cînd falnicii geți conduceau imperiul roman. Lîngă ea este o fotografie a unui țăran român de pe la anii 1910 care își ține mîinile în același gest cu vechii emeși și strămoșii noștri falnicii geți, iar în capătul rîndului este statuia ,,Cumințenia pămîntului” sculptată de C. Brâncuși în anul 1907, ținîndu-și mîinile într-un gest asemănător celorlalte statuete. Deci timp de peste 5500 de ani aceste concepte au dăinuit în jurul spațiului carpatic ajungînd pînă la românii din secolul XX, dovedind continuitatea noastră din vechile populații ale mileniului lV î.e.n. cînd au avut loc marile migrații din aceste teritorii în
Sumer, Egipt și India!
În primele două fotografii este cîntăreața de muzică tradițională Sofia Vicoveanca, iar cea din capătul rîndului o arată pe interpretă cu un șal pe umeri, sub el se vede o mică parte dintr-o cămașă care în altă poză apare cu o cusătură deosebită. La gît poartă un șirag de mărgele înfășurat în mai multe cer- curi. Spre dreapta este o statuetă emeș cunoscută sub numele de ,,femeia din Uruk”, lîngă ea am pus interpreta de muzică tradițională
 românească Cristina Turcu Preda, iar în capăt vine tot Vicoveanca! Se vede asemănarea
uluitoare între figurile acestor femei și statueta din vechiul Ki-en-gi sau Sumer!
 

În stînga este un bust emeș de pe la mijlocul mileniului lll î.e.n., iar în dreapta este Sebastian Ghiță al nostru, cel ce a cîntat și descîntat averea Țării, reușind să-și pună în propria pungă o parte din ea! La emeși nu existau asemenea nelegiuiri, fiindcă n-ar fi rezistat acolo peste 3000 de ani dacă aveau ca te- melie socială apucături de lotri. Spre dreapta este Marele Român Mihai Eminescu, ucis de masoneria mioritică în anul 1889 fiindcă se opunea falsificării istoriei și originii limbii rumâne, dar și a clanurilor mafiote care doreau să fie stăpînii absoluți ai românilor. În capăt este lugal Gudea din partea a doua a mileniului lll î.e.n. el avînd una dintre cele mai lungii perioade de timp în fruntea
 emeșilor!
În stînga este o statuetă emeș venită din aceeași perioadă de timp cu celelalte, la mijloc este o poză a scriitorului Camil Petrescu, iar în dreapta lui am pus un chip al scriitorului
 Ion Creangă. Lîngă el este Shiva din budism și hinduism, iar în limba română veche înseamnă ,,bătrînul”, personajul fiind amintit în unele poezii populare ale neamului
nostru. La neamul aryas, unele statui îl prezintă pe Shiva cu mîna dreaptă făcînd gestul binecuvîntării identic cu al lui Mitra și foarte asemănător cu cel folosit de preaiubiții
hoțomani iudeo-creștini! În capăt este un chip de oșan din vremurile noastre!
 
Muzicieni emeș din țara sfîntă Ki-en-gi sau Sumer, statuetă de lut din secolele XXVll-XXVlll î.e.n. și dansatori din Oaș din secolul XXl al erei noastre! Vedem că în ambele fotografii, bărbații poartă același fel de pălărie, iar vestimentația și chipurile lor sînt asemănătoare!
Limba română are 4413 cuvinte identice sau asemănătoare cu sumeriana(eme-gi) din care 1495 ca nume de familie venite tot din acele timpuri(mileniul lV î.e.n.) pe care le poartă
 și astăzi, dar nici un nume de familie identic cu cele ale latinilor. În graiul aromânilor sînt 1256 de cuvinte identice sau ase- mănătoare cu sumeriana, din care 581 sînt nume de familie, iar aceste comori lingvistice nimicesc marea minciună a originii latine a românilor. Limba română mai are 1475 cuvinte comune sau asemănătoare cu limba
 irlandeză(vechii ioni din vestul Asiei Mici sau Turcia de astăzi), iar unele sînt comune și cu eme-gi, arătînd legături nebănuite dar adevărate ale vechilor populații din spațiul carpatic. În cărțile citite, am găsit 118 cuvinte comune cu egipteana veche, dar numărul lor este mult mai mare și trebuie făcut un studiu comparativ între româna veche, egipteana veche și sumeriană. În anul 1941 apare studiul Originea daco-tracă a limbii române realizat de Marin Bărbulescu – Dacu, unde arată originea comună a limbii sanscrite şi a limbii române într-o limbă foarte veche vorbită în spațiul carpatic, aceste două limbi au peste 1200 de cuvinte în comun şi un număr mare de toponime şi hidronime.Ca să crape de ciudă toate secăturile și leprele ce ne spurcă zi de zi că nu am avea istorie în spațiul carpatic, mai dau încă ceva poze să fie zori de zi pentru neamul nostru.
În stînga este o statuetă emeș din bronz de la anii 3300 î.e.n. care reprezintă un credincios meditînd, spre dreapta am pus chipul călugărului nostru Ioan Iacob Hozevitul(1913-1960), în capătul din dreapta avem fotografia de la anii 1930 tot 
unui călugăr român. Pare incredibilă asemănarea celor trei!