Proiectul ,,Statul Comun România-R. Moldova” – o diversiune

RM Romania
Ilie Bratu
Iată că și colegul meu din primul parlament, „unionistul” Alexandru Arseni, pledează pt confederalizarea României…
Credeți că afișarea ostentativă a Hărții României Reîntregite, din care lipsește Basarabia propriu-zisă, districtul Hotin și nordul Bucovinei a fost o simplă eroare?
Ei bine – nu!
Omul e consecvent și își îndeplinește conștiincios misiunea!
Dar nu e novice în acest sens!
Ideea a fost preluată de la „academicianul” nicolae dabija!
Proiectul satanic al acestuia din urmă de federalizare a României, numit ,,Statul Comun România-R. Moldova”, prevedea: o Asociaţie a două state independente, păstrîndu-şi fiecare statutul de subiect al Dreptului Internaţional, cu doi Preşedinţi, două Parlamente, două Guverne, la care toate deciziile se adoptă prin consens (un fel de plan Kozak, dar, de astă dată, în masştabul întregii Românii!), cu dreptul de a ieşi în orice moment din Asociaţie şi alte trăsnăi dabijiste!… (publicat în 2016 în LA)…
Dl Arseni, din păcate, îi calcă pe urme!
Iar cineva vedea în el un mare unionist…
Păzea!
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați prieteni,
În legătură cu cele întâmplate astăzi în Polonia și mai ales, atacul Rusiei asupra Ucrainei cu mai multe rachete care ne-au afectat direct, lăsându-ne cu cca 50% deficit de electricitate, reiterez necesitatea adoptării unei hotărâri prin care să fie creată o confederație dintre Republica Moldova și România cu scopul apărării comune.
În această zi, cu toții am văzut că Rusia a încălcat a mia oară dreptul internațional. Rușii nu s-au oprit doar la Ucraina și Republica Moldova, dar încearcă nervii Poloniei și a alianței Nord-Atlantice. Răspunsul trebuie să fie unul prompt. Politica conciliatoristă în cazul respectiv va ridica poftele rușilor, aducându-le la fileu Ucraina și Basarabia la pachet..
Pe această cale republic mesajul unui grup de tineri și apelul pe care l-am semnat, în care am adus argumentele juridice pentru crearea unei Confederații dintre Republica Moldova și România.
Mesaj din partea unui grup de tineri:
Suntem îngrijorați de inacțiunile guvernării spre asigurarea securității noastre, „devotamentul față de țară fiind sacru” (art. 56 alin (1) din Constituție), iar „cetățenii cărora le sunt încredințate funcțiile publice răspund de îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor ce le revin” (art. 56 alin (2)). Astfel, statul prin instituțiile sale trebuie să asigure protecția cetățenilor, ori aceasta este o îndatorire primordială a fiecărui om aflat la guvernare.
Pe această cale, facem o analogie cu cele întâmplate în 1918, când Basarabia fusese sub pericolul bolșevizării, și vedem ca pe un exemplu decizia Sfatului Țării de a cere Majestății Sale Regelui Ferdinand și guvernului român ajutor pentru propășirea situației din Basarabia, pentru chemarea armatei române spre a pune la adăpost populația civilă și a asigura securitatea în regiune. Astfel, fiind realizată prima etapă a Unirii Basarabiei cu Regatul România.
Vedem oportună crearea unei confederații dintre Moldova și România, propusă de un grup de deputați din primul Parlament al Republicii Moldova. Pe această cale repetându-se scenariul din 1918, vom asigura securitatea cetățenilor și nu vom permite dezlănțuirea acțiunilor ce au ca scop destabilizarea țării.”
În acest context, Apelul Reunificării, publicat la 9 mai 2022 rămâne pe ordinea de zi, însă dat fiind pericolul iminent al agresorului, confederația cu scopul apărării naționale comune nu poate fi amânată, altminteri vom fi mereu în vizorul Moscovei, iar acțiunile din ultimele săptămâni din parte Rusiei ne demonstrează acest lucru. Pe această undă de idei republicăm apelul din 6 iulie 2022.
______________________________
A P E L Către:
Domnului Klaus Werner IOHANNIS,
Președintele României,
Comandantul Forțelor Armate,
Președintele Consiliului Suprem
de Apărare a Țării
Doamnei Alina GORGHIU, Președinte
interimar al Senatului României,
Domnului Ion-Marcel CIOLACU,
Președintele Camerei Deputaților
Domnului Nicolae Ionel CIUCĂ,
Prim-ministrul Guvernului României
Doamnei Maia SANDU,
Președintele Republicii Moldova, Comandantul
Suprem al Forțelor Armate, Președintele
Consiliului Suprem de Securitate
Domnului Igor GROSU,
Președintele Parlamentului Republicii Moldova
Doamnei Natalia GAVRILIȚA,
Prim-ministrul Guvernului Republicii Moldova
Pornind de la:
📌 Dreptul la viață ca unul dintre drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului, ca valori supreme și garantate constituțional (Art.1 alin.(3) din Constituția României și a Republicii Moldova;
📌 Experiența istorică în conformitate cu care doar apărarea comună împotriva agresorului poate asigura securitatea personală și națională;
📌 Escaladarea războiului de agresiune a Federației Ruse împotriva statului suveran și independent, vecin cu noi, fapt ce pune în pericol securitatea noastră națională;
📌 Și luând în considerare că România este stat membru cu drepturi depline ale Uniunii Europene, iar Republica Moldova cu statut de candidat în membru al Uniunii Europene;
📌 În conformitate cu normele dreptului internațional la care ambele state sunt membre,
Considerăm oportun și imperios în scopul apărării comune și asigurării securității naționale de a constitui o confederație a României și Republicii Moldova pe baza următoarelor principii
științifico-practice:
„Confederaţia” reprezintă o uniune, o asociaţie a două sau mai multe state suverane şi independente constituită în vederea „apărării unor interese comune privind securitatea internaţională sau propăşirea lor economică” [Drăganu Tudor. Drept constituţional …, p.225]. Sau într-o altă opinie statele care formează confederaţia „urmăresc realizarea unor scopuri
comune economice, financiare, politice, de apărare etc.” [Muraru Ioan, Tănăsescu Elena Simina. Drept constituţional şi instituţii politice. Ed. a 14-a, rev. Bucureşti: Editura CH Beck, 2011-2013,
p.70].
Confederaţia are la bază un acord denumit „tratat” – asupra anumitor principii după care să se călăuzească şi îşi creează un organism comun, format din delegaţi ai statelor membre. Acest organism numit în mod obişnuit „dietă” nu este un organ legislativ ci numai o adunare, în cadrul căruia deciziile se adoptă în consens şi devin obligatorii trebuie „să fie adoptate de organul competent al fiecărui stat particular” [Drăganu Tudor. Drept constituţional …, p.225].
Astfel, tratatul care stă la baza confederaţiei „nu dă naştere unui stat nou, căci organele confederaţiei nu au o putere de comandă propriu-zisă, ci constituie o simplă ligă de state, o alianţă, şi respectiv, au oricând dreptul de a se retrage din ea” [Drăganu Tudor. Drept constituţional …, p.225].
Pe această cale Confederația va garanta dreptul la viață prin asigurarea securității naționale comune. Mai mult decât argumentele invocate, aceste state au în comun identitatea naţională, lingvistică, istorică şi aspiraţiile general umane.
Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!!!