Lansarea volumului Mitropolitul Gurie și revista „Luminătorul”

Mitropolit Gurie Grosu

În data de 15 noiembrie 2022, Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale „B. P. Hașdeu”, Asociația Obștească „Mitropolitul Gurie” și Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” au organizat prezentarea (lansarea) volumului Mitropolitul Gurie și revista „Luminătorul”[1]. Îngrijitorii și coordonatorii cărții sunt dna dr. Silvia Grossu și preotul dr. Viorel Cojocaru.

Doamna dr. Silvia Grossu este cel mai bun cunoscător al vieții și activității Mitropolitului Gurie Grosu. Dovadă servesc cele trei volume[2] (iar cel lansat pe data de 15 noiembrie este al patrulea volum) de studii, documente, mărturii, fotografii etc., care prezintă personalitatea integră a marelui nostru înaintaș.

Preotul dr. Viorel Cojocaru, redactor-coordonator al actualei reviste „Luminătorul”, este unicul părinte care poate ține slujbe religioase în fața persoanelor surdo-mute. Alături de domnul dr. Vasile Șoimaru, părintele Viorel Cojocaru a mers la Cotul Donului, acolo unde în 1942-1943 au căzut cu moarte de eroi peste 15 de mii militarii români, antrenați în lupta împotriva diavolului roșu, și a ridicat o Cruce memorială pe loc asamblată și le-au făcut parastas în limba română la poalele râului Volga.

Cartea lansată la Biblioteca „B. P. Hașdeu” începe cu un Cuvânt înainte, semnat de PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Mitropolia Basarabiei, care face o scurtă trecere în revistă a personalității Gurie Grosu. Urmează Note asupra ediției, prezentate de doamna dr. Silvia Grossu, în care autoarea explică cum au fost preluate și prezentate pentru tipar textele „Luminătorului” de altă dată. Dna dr. S. Grossu și preot dr. Viorel Cojocaru au semnat Studiul introductiv, în care au expus scopul, sarcinile și eforturile depuse pentru realizarea proiectului dat.

Așa cum scriu alcătuitorii cărții, în perioada ianuarie 1908 – august 1944, în total au văzut lumina tiparului 595 de numere ale revistei „Luminătorul”. Dar nu există loc unde ar fi toată colecția; cele mai multe reviste sunt în fondurile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (349), în fondurile Muzeului Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău (121), precum și în alte biblioteci publice și private[3].

Materialele selectate din revista „Luminătorul” au fost repartizate în cinci capitole. Primul se referă la „Imaginea Arhimandritului / Mitropolitului Gurie în evocări” (p. 71-148).

În cel de-al doilea capitol au fost incluse articolele semnate de Gurie Grosu, începând cu Programa revistei („Luminătorul”, 1908, nr. 1, p. 5-6) și încheind cu Despre Sfânta împărtășire. Trupul și sângele lui Hristos – izvor de nemurire („Luminătorul”, 1926, nr. 5, p. 17-21).

Performanțe oratorice este titlul celui de-al treilea capitol (p. 190-216). Au fost inserate omiliile, pastoralele și cuvintele duhovnicești, precum și discursurile, alocuțiunile și cuvântările scrise sau rostite de Mitropolitul Gurie în timpul activității sale.

Cartea cuprinde, de asemenea, Acte normative bisericești (capitolul 4, p. 217-247), semnate de Gurie Grosu și publicate în revista „Luminătorul”. Ultimul capitol este întitulat Vizite canonice (p. 248-280). În încheiere, urmează Postfața, semnată de preot dr. Viorel Cojocaru (p. 281-284), Glosar (p. 285-286), Bibliografie (p. 287-290, Imagini și Indice de nume.

Cartea nominalizată este de un mare folos istoricilor, teologilor, tuturor celor îndrăgostiți de trecutul Basarabiei, de Ortodoxia română din această provincie românească.

Așa cum au scris profetic autorii necrologului lui Gurie Grosu, cel dintâi mitropolit al Basarabiei, „suflet mult zbuciumat, apăsat de vremile grele și mari de după Unire, lasă totuși în urma sa o dâră de lumină, care ar fi cu atât mai clară, cu cât va trece timpul”[4].

Revenim la evenimentul lansării. Moderatorul lansării, scriitorul și cercetătorul științific Vasile Malanețchi a vorbit elogios despre personalitatea Mitropolitului Gurie, a adresat cuvinte de laudă alcătuitorilor volumului prezentat și a îndemnat la noi proiecte și realizări.

Grupul coral „Gnosis”, condus de Sergiu Crudu, coordonator la Centrul Social-Misionar „Icoana Maicii Domnului, Bucuria tuturor celor necăjiți” a interpretat câteva cântece înălțătoare.

După care au fost prezentate câteva alocuțiuni: protoiereul Petru Buburuz, parohul bisericii ortodoxe „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Mitropolia Basarabiei, redactor-șef al actualei reviste „Luminătorul”, a vorbit frumos despre volumul prezentat cititorilor, despre utilitatea lui.

Domnul Ion Negrei, istoric, vice-președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, a vorbit atât despre personalitatea lui Gurie Grosu, cât și despre munca nobilă, depusă de alcătuitorii volumului lansat.

De asemenea, au luat cuvântul protoiereul Eugeniu Onicov, doctor în teologie, recenzent al volumului, dna dr. Silvia Grossu, preot dr. Viorel Cojocaru.

Așa cum a subliniat preotul dr. Viorel Cojocaru, opera Mitropolitului Gurie Grosu nu se limitează la materialele cuprinse în volumul lansat. Multe articole și materiale au fost publicare în alte reviste ale timpului. Iată de ce, în perspectivă munca va continua.

La eveniment au luat parte cunoscuți poeți și scriitori, editori, ziariști, istorici, tineri și oameni mai în vârstă.

Cu regret, la eveniment au lipsit tocmai persoanele care, s-ar fi părut, erau obligate să fie prezente. Mă refer ÎPS Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor: nu numai că a fost absent, dar nici nu a delegat pe nimeni de la Mitropolia Basarabiei să spună cel puțin un cuvânt de mulțumire alcătuitorilor cărții lansate. Asta în condițiile când chiar Gurie Grosu a întemeiat actuala Mitropolie a Basarabiei.

Mai mult ca atât, actuala conducere a Mitropoliei Basarabiei nu numai că nu a ajutat financiar proiectele de editare a cărților consacrate vieții și activității Mitropolitului Gurie Grosu, nu numai nu ajută financiar editarea revistei „Luminătorul”, dar nici nu contribuie la difuzarea ei deja tipărită, nu îndeamnă preoții și enoriașii Mitropoliei Basarabiei să se aboneze la revistă, s-o citească și să contribuie cu materiale, după cum afirma prot. Petru Buburuz.

Ar fi și altele de scris/spus, dar mă opresc aici, trăgând o concluzie păgână: după căderea regimului sângeros al lui Putin multe se vor schimba spre bine. Inclusiv în Mitropolia Basarabiei.

Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu,

președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, „Alexandru Moșanu”, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România.

15-16 noiembrie 2022

anatol_petrencu@yahoo.com

[1]Mitropolitul Gurie și revista „Luminătorul”, Ediție îngrijită și coordonată de Silvia Grossu și Viorel Cojocaru, Chișinău, CEP USM (Continental Grup), 2022, 324 p.

[2] Mitropolitul Gurie: misiunea de credință și cultură. Culegere de articole și studii despre Mitropolitul Gurie (Grosu) al Basarabiei (1877-1943) îngrijită și coordonată de Silvia Grossu, Chișinău, Editura Epigraf, 2007, 293 p.; Mitropolitul Gurie: operă zidită în destinul Basarabiei. Culegere de articole și studii ale Mitropolitului Gurie (Grosu) al Basarabiei (1877-1943), îngrijită și coordonată de Silvia Grossu, Chișinău, Editura Epigraf, 2016, 303 p. + foto; Mitropolitul Gurie, Procesul și apărarea mea. Denunțarea complotului apocaliptic. Textul reeditat al lucrării-memoriu, scrise de Mitropolitul Gurie al Basarabiei și tipărite la București în 1937. Ediție îngrijită și coordonată de Silvia Grossu, Chișinău, Editura Epigraf, 2018, 404 p. + foto.

[3] Mitropolitul Gurie și revista „Luminătorul”…, p. 17.

[4] Ibidem, p. 136.

 

img22008675

img22008675

img22008675