CAZARIA CARPATINĂ – text și hărți!

Hazaria

 

La data de 30 martie 2018 s-a ținut la Craiova Simpozionul ,,Obîrșia neamului nostru”, fiind organizat de Asociația Arta Zalmoza, ACADEMIA DACOROMÂNĂ, Asociația Ars Amatoria, Fundația Origini Carpatine Buzău, Mișcarea Focul Dacic, Asociația Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Dolj, Asociația Castravița și Primăria Breasca. La data de 3 noiembrie 2018, tot la Craiova s-a ținut a doua ediție a acestui simpozion, ei punînd pe internet 6 ore de înregistrări de unde eu am luat detaliile pe care vreau să le discut, chiar dacă ele nu au o claritate corespunzătoare, însă cei interesați vor înțelege cam tot ce este de înțeles și ceva pe deasupra.

În detaliu de mai sus se vede în stînga Gheorghe Stroe, președintele Academiei DacoRomâne, în dreapta este ,,patriotul de serviciu” Mircea Chelaru, iar persoana din mijloc este Cătălin Zamfir, fauna cea vestită formată numai din juveți-paracleți. În spatele lor se văd 4 tablouri așezate de la stînga spre dreapta astfel: Burebista, Decebal, Deceneu și Zamolxe.

Pentru a înțelege rostul acestor două desene(sau picturi) care se pretind că reprezintă cele două personaje istorice ale neamului get sau dac cum le place unora, dar nicicum ,,neamul nostru”, am pus în stînga jos chipul lui Boero Bisto cum este pe T 43, iar sus este figura unui cazar găsită pe internet după care cred că s-a inspirat ,,artistul nostru”, spre dreapta am căutat un detaliu cu cele două personaje istorice, fără cei ce le-au zugrăvit atît de ,,patriotic”, unde Burebista apare cu acea sfoară legată pe frunte care nu se mai găsește nicăieri în cultura noastră veche. Lîngă ele am adus chipul lui Kissal Mordekay(Karl Marx) ca să poată înțelege oricine ce au vrut să spună încifrat organizatorii simpozionului ,,Obîrșia neamului nostru”. Din aceste desene lipsește căciula specifică neamului get, iar detaliu cu pricina exclude orice confuzie sau uitare la acești ,,patrioți” de meserie și nărav drăcesc ce vor să ne scrie o altă istorie cu temeiuri și temelii îngrozitoare pentru noi.
De observat că Burebista este desenat ca un cazar furios și turbăcios, iar Decebal are chipul unui iudeu sadea sau a altui cazar mai închis la culoare cum sînt unii ajunși și pe la noi, așa cum îi mai găsim prin unele fotografii de pe la anii 1900. Mai adaug pentru înțelegerea mișeliei, că ei au folosit pronumele posesiv ,,nostru” în locul etnonimului ,,român” atunci cînd vorbesc despre obîrșia neamului, pretinzîndu-se ,,vizionarii neamului nostru” fără a preciza care neam!
Pentru a înțelege această ticăloșie fără seamăn făcută pentru falsificarea istoriei și culturii Neamului Român, trebuie să mergem în urmă cu aproaape 200 de ani, atunci cînd cazarii sau jidanii au început să apară prin ținuturile românilor care au format România interbelică.
Cînd austriecii au luat prin viclenie Țara de Sus(sau Bucovina cum au botezat-o ei în fals), au găsit cca 500 de jidani, dar cei mai mulți veniți cu armatele rușilor cu cîțiva ani mai devreme și au iutat să se mai întoarcă la locurile de unde au plecat. La începutul secolului XlX în spațiul care va forma România interbelică, erau cca 20000 de jidani sau cazari. Dar către mijlocul acestui veac, l-a ei s-a aprins rău focul vedeniilor istorice datorită ,,iluminismului” cazar, iar una din marile lor probleme era să-și născocească o istorie pe care să o înghită și gloatele de goymi cap de lut, dar să nu-i supere prea rău pe germani care se încordau drăcos să-și impună ,,ordinea” lor în centrul Europei. Așa au pus ei ochii pe spațiul carpatic, dorindu-l un fel de Jidanie Carpatină sau Yahweland fiindcă eram împărțiți între cele trei imperii(otoman, austriac și rus), iar în aceste condiții era mai ușor pentru ei să se strecoare în acest spațiu și să țipe că au drepturi din ,,vremuri imemoriale” pe care ,,clericaliștii” și naționaliștii români nu vreau să le recunoască. Dar cînd au început să vînture pe la noi această minciună, ei se foloseau chiar de neghiobia noastră ce dădea peste margini și numai rău ne-a adus în ultimii 200 de ani. Este vorba de otrava latinistă dată de Vatican ardelenilor uniți cu Roma și care pretinde că dacii au fost spîrcuiți pînă la ultimul, după care cotropitorii au adus coloni dintre cei mai romani și prin față și prin dos ca să le fie tîmpiților de folos. Și tot aici au adăstat pentru rădăcini veșnice legionari, iarăși dintre cei mai latini, bravi și neînfricați, nu ca niște căcăți cum sînt considerați românii de azi, și din acest amestec ales, s-a născut neamul românesc moțat și înrădăcinat la poale de Carpaați. De aici românii s-au răspîndit în nord, în sud, în est și vest pînă i-au oprit alții cu sabia în ,,înmulțirea și înflorirea lor tembelă”! Jegurile cazare au luat nimicirea dacilor ca realitate istorică, deși este numai o oribilă minciună și au spus că aici a fost adusă toată scursura imperiului roman(degenerați, curve, hoți, nebuni, bolnavi incurabili, schizofrenici și alții cu beteșuguri numeroase) de unde s-a născut un mîl otrăvitor care însă după anii 271 s-a retras în sudul Dunării, undeva pe unde Kosovo de astăzi fiindcă nu era în stare a ține sabia în mînă și s-au întors în acest spațiu abia în secolul X cînd aici erau băștinași de sute de ani slavii, cazarii și chiar ungurii!
Cînd jidanii au pus să răscolească dospita Eurupă cu ceva revoluții la 1848, ne-au chemat și pe noi să ne dăm obolul de sînge pentru nebuniile acestor lepre criminale împotriva celorlalți care se doreau mîntuitorii neamului omenesc. Dar fiindcă nu am fost șpirt la revoluția lor și mai ales că în Ardeal ne-am opus cu arma în mînă împotriva masonilor unguri ce urmăreau să transforme Ardealul într-o provincie a Ungariei revoluționare, plătind o jertfă de sînge de 40000 de suflete, tîrîturile ne-au trecut la catastif ca un neam ce trebuie să dispară de pe fața pămîntului. ,,Românii sînt un popor fără istorie, destinați să piară în furtuna revoluției mondiale. Ei sînt suporteri fanatici ai contrarevoluției și vor rămîne astfel pînă la extirparea sau pierderea caracterului lor național, la fel cum propria lor existență de gunoaie etnice iremediabile în general, reprezintă prin ea însăși un protest contra unei mărețe revoluții istorice. Dispariția lor de pe fața pămîntului va fi un pas înainte.” Drăceasca scrisoare ticluită de cazarul Kissal Mordekay(focosul pederast Karl Marx) și ..soția lui” Friedrich Engels, o găsim în Opere complete, vol. Vlll, București, editura Politică 1963, pag. 259, iar ura patologică a acestor jeguri a ieșit în lume la 13 ianuarie 1849 în articolul ,,Lupta maghiarilor” apărut în ziarul lor Neue Rheinische Zeitung, nr. 194 și ,,Panslavismul democratic”, scris de aceiași tartori și în aceeași fițuică în februarie 1849. În articolul ,,Ungaria și panslavismul” dar și în alte texte din aceeași perioadă scrise de K. Marx împreună cu F. Engels, sataniștii cazari ne spun de la obraz că sîntem ,,una dintre națiunile nonistorice”, vinovate de eșuarea hîrjoanei lor de la 1848-1849. Frățiorii întru Ucigă-l Toaca de mai tîrziu (Lenin și Stalin) le-au preluat întocmai ideile criminale, spunînd că: ,,popoarele reacționare trebuie să fie excluse pentru binele progresului revoluționar”. De aici a curs în sufletele românilor mult venin jidovesc și iudeo-bolșevic, reușind să ne falsifice istoria și cultura identitară. În plus, după ce au devenit stăpînii României în anul 1944, au distrus 5-10 miliarde de cărți, ca să nu mai rămînă urmă de gîndire românească ,,contrarevoluționară”!

Românii doreau să-și întemeieze din nou un stat unitar al lor, iar visul a fost îndeplinit în mică parte prin Unirea Moldovei cu Valahia în ianuarie 1859, care însă era mai mult o structură juridică, fiind un fapt împlinit prin mutarea capitalei la București și proclamarea Principatului România în ianuarie 1862 de către domnitorul A.I. Cuza. Dar în același an la Iaşi, jegurile jidovești au iești în stradă strigînd că ei sînt împotriva Unirii cum a scris ziarul Românul din 26 martie 1862, fiind prima manifestare de ostilitate a veneticilor cazari mozaici împotriva românilor, care intraţi clandestin în țară au început să se țină ca băștinași, după cum zic făcăturile lui H. Graetz. Invazia jidanilor sau cazarilor și evenimentele pe care le-au pus la cale împotriva românilor, arată indubitabil că ei încă de pe la anii 1860 aveau un plan de a folosi România ca un ,,teritoriu de tranzit pentru o sută de ani” sau o veșnicie într-un Israel european dacă istoria le-ar fi permis!
Pentru a-și realiza scopul, mafia cazară s-a pus să ne falsifica la lumina zilei, istoria și cultura identitară, iar vinovata principală a acestei monstruozități este Academia Română, instituție înființată în anul 1867 la prounerea masonilor A. Cremieux și M. Montefiore – ei fiind și căpeteniile mafiei cazare – ce a avut ca scop ascuns falsificarea istoriei românilor pentru a face loc pe aceste plaiuri, leprozeriei Satanei şi de peste 150 de ani ne tot bat în cap cu aceste ,,adevăruri istorice” născocite. Fiindcă nu doream să le înghițim pe nemestecate vedeniile istorice cu care ne batjocoreau în ziarele lor pline de venin, s-au pus jegurile pe trădare, fiindcă aceasta este una din fireștile lor comportamente, iar istoricul N. Iorga a găsit dovada cercetînd apariția cazarilor printre români, a ajuns la Pesta în anul 1913, unde găsește în publicația mozaicilor Federaţia din 19 noiembrie 1869 o listă cu mai mulţi întunecați din Principatul României ce au trimis bani ungurilor cu titlu de donație pentru a înarma pînă în dinţi ceva cete de husari, să vină să-i apere de sîngeroşii români ce voiau să îi alunge din căminele lor stăpînite din ,,vremuri imemoriale.”
În anul 1877, rușii pornesc un nou război împotriva Imperiului Otoman pretinzînd că vreau să-i elibereze de sub umbrarul semilunii pe toți creștinii, chiar și pe cei din Constantinopol și Asia Mică unde erau o minoritate neglijabilă. Promițîndu-le românilor recunoașterea independenței față de Poarta Otomană, rușii și-au trecut urdiile belicoase peste pămînturile noastre și peste Dunăre cu gînd de al prinde pe Turc și a-i lua fesul. Dar cum socoteala de la Sankt Petersburg unde era țîțîna panslavismului și a imperialismului rus nu s-a potrivit deloc cu cea de la Plevna, pravoslavnicii s-au văzut obligați să le ceară românilor ajutor și astfel ne-am năpustit ca un roi de tăuni asupra cafengiilor lui Alah, strigîndu-le: aferim bre! Și astfel ne-am făcut noi independenți de turci dar de ruși ba, fiindcă au încercat nu numai să rămînă stăpîni pe București dar au avut gînd de găbuire și asupra principelui Carol l, precum și a micii oștiri române.
Congresul de la Berlin ținut în perioada 13 iunie – 13 iulie 1878, deși a fost pentru reglementarea juridică a urmărilor războiului la care românii au luat parte ca aliați ai rușilor. Dar I. Brătianu și M. Kogălniceanu au avut numai dreptul să depună un memoriu fără a fi lasați să-și spună dorințele în plenul lucrărilor, în schimb tartorul german Bismark și-a invitat pentru a se jeli în fața lumii de toate suferințele și prigonirile suferite din partea românilor, pe verișorii lui jidanii sau cazarii sudiți. Așa s-au trezit românii strînși de gît de către jidani la acest congres după ce scăpaseră de gloanțele și baionetele turcilor, iar ca mari maeștri în ștrangulări și luat piuitul ne- au fost H. Graetz, jidan din Prusia, Moses Gaster sudit român cu cetățenie olandeză și Armand Levy, unul din tartorii francezi ai masoneriei cazare, mare revoluționar la 1848 și îndrumător al tineretului jidovesc din România. Ei au înființat la Berlin Comitetului Israeliților din România, ca instituție ce a participat la lucrările congresului chiar dacă jidanii erau numai niște năvălitori veniți peste capul românilor de cel mult 30 de ani!
Prezența lui Graetz la această conferință se datorează relațiilor pe care Bismark le avea cu bancherii mozaici din Prusia dar și intervenției căpeteniei masoneriei de rit oriental A. Cremieux, cazarul care a lansat apelul pentru constituirea Alianței Universale Israelite. Adică bieții români care au murit cu zecile de mii în luptele din Bulgaria, nu știau că au alături de ei ,,poporul israelit” ce a mers și el la Berlin să-și ceară cu tărie neascunsă
,,drepturi firești” și meritate. Ei au și primit aceste drepturi prin articolul 44 al Convenției care obliga România să recunoască drepturile civile și politice tuturor celor care nu erau de rit creștin. Ori aici intrau în primul rînd puhoiul de venituri cazare, cunoscuți și ca ,,sudiți” care au năvălit peste români după anul 1860 și după ce au reușit să pună mîna pe o parte a economiei, doreau să primească o recunoaștere oficială a jafului lor. În cultura română nu este scris un cuvînt despre participarea ,,poporului israelit” la conferința de pace de la Berlin pentru că noi nu trebuie să ne cunoaștem adevărata istorie, ci numai făcăturile simbriașilor Satanei. Fiindcă românii s- au ținut ciotoroși, încăpăținîndu-se să le dea împămîntenirea puhoiului jidovesc ajuns pe plaiurile noastre, s-au pus ei pe spurcat și afurisit neamul nostru precum și țara în care vedeau lumina soarelui în fiecare zi, pînă ce i-au adus pe români la disperare cu răgetele și făcăturile lor, astfel fiind expulzați toți pricepuții condeieri mozaici specializați în defăimarea Principatului România cît și a românilor, în frunte cu tartorul rabin Moses Gaster în anul 1885. Cea mai gravă acuză pe care le-a adus-o românii acestor ticăloși a fost că prin scrierile lor de după 1878 au chemat armatelor străine pentru a-i salva de la măcelul pus la cale de români împotriva blînzilor jidanași! N. Iorga cercetînd istoria apariției cazarilor printre români, și ajungînd la Pesta în anul 1913, găsește în publicația mozaicilor Federaţia din 19 noiembrie 1869 o listă cu mai mulţi întunecați din Principatul României ce au trimis bani ungurilor cu titlu de donație pentru a înarma pînă în dinţi ceva cete de husari, să vină să-i apere de sîngeroşii români ce voiau să îi alunge din căminele lor stăpînite din ,,vremuri imemoriale.”
Însă ticăloșiile acestor nemernici au continuat, la fel și migrația, astfel că în primăvara anului 1940, pe teritoriile locuite de români erau peste un milion de jidani, din care cca 250000 cu acte false după anul 1918, iar cca 60000 erau refugiați din Polonia și Cehoslovacia. Și ne-au mai născocit ei pogromul de la Iași de cca 17000 evrei uciși de germani și 14500 suflețele iahwiste nimicite de sărîntocii români, iar în Transnistria de un holocaust de 400000 de evrei. Sînt însă zeci de documente din arhivele românești, cît și de la sinagogile Satanei, dar și date statistice care dovedesc că totul este numai minciună. ,,Pogromul de la Iași” este treaba germanilor unde au murit 3267 morți, inclusiv cei plimbați cu trenurile morții cum zic ei plini de groază și lacrimi! Despre cei 43 232 cadre, gradaţi şi soldaţi au căzut victime ale terorii jidanilor asupra armatei române cînd s-au retras din Basarabia și Bucovina în iunie 1940, sau cei 30000 de români uciși de bolșevici în anul de ocupația pînă în iulie 1941, nu se vorbește nimic fiindcă noi sîntem numai niște gonoaie în fața lor.
Pentru a-și face mendrele peste capul nostru, ticăloșii s-au pus să ne falsifice istoria, cultura și originea limbii că să ne dezrădăcineze complet din spațiul carpatic. Astfel scrieri cu pretins caracter științific au fost impuse de Academia Română ca valori lingvistice sau istorice cum au făcut A. Hirth(Alexandru Cihac), Eliezer Shein (Lazăr Șăineanu), Heimann Hariton Tiktin, Iancu Hecth(Ion Aurel Candrea), Iorgu Iordania și After Bauer (Alexandru Graur). Să fac precizarea că A. Hirth nu cunoștea limba română, iar studiile făcute de el sînt un mister care nu va fi dezlegat de nimeni, poate de aceea a fost făcut membru de onoare al Academiei Române în anul 1872, după ce a miluit-o cu faimosul dicționar de 2000 de cuvinte în 1870. În domeniul istoriei, prăpădul a fost absolut după 1945 cînd jidanul M. Roller ne-a falsificat-o complet, pentru această crimă împotriva poporului român fiind ales în 1948 membru titular al Academiei, onoare pe care o are și astăzi deși lucrarea lui este considerată de mult timp ca o acțiune criminală de falsificare a istoriei noastre!!!
Dar această acțiune de falsificare a istoriei și culturii identitare a românilor a continuat și după dispariția regimului comunist din România din decembrie 1989, atît din partea jegurilor românești cît și a leprelor cazare. Unii români îmbolnăvindu-se rău de morbul revelațiilor adică al vedeniilor au început să bată cîmpii cu fel de fel de istorii și istorioare transmise lor de ucenicii întunericului pe care nevolnicii s-au chinuit să le scrie pentru a avea cu ce zăpăci mințile nedate la făcătură. Trebuie să-i menționez pe cei mai înnărăviți în asemenea apucături fiindcă răul făcut și de acești ticăloși aiuriți este foarte mare și dacă nu se vor ridica români să îl distrugă, atunci ne pîndește de aproape chiar sfîrșitul.
Tudor Diaconu, profesor de matematică și culturnic bolșevic între anii 1950-1953 în raionul Pitești, adică tocmai perioada cînd se distrugea cu focul și tocătoarea mecanică cultura identitară a românilor, pretinde că după 1990 a fost miluit de Talpa Iadului cu darul profeției și astfel lepra ne-a servit ,,codul adamic” un pretins algoritm matematic prin care se poate dovedi vechimea limbii române ca limbă de început a civilizației omenești sau limbă adamică. El scrie că a studiat toate alfabetele, iar povestea revelată domniei sale ne-o pune în cărticica de 190 file, intitulată Scrierea secretă tipărită la editura Obiectiv din Craiova în anul 2004? Și ne îndeamnă el să hăcuim cuvintele în silabe dar numai după tipicul revelat de Talpa Iadului, iar ce rezultă să sucim și răsucim pe toate fețele că vom afla și ceea ce nu știau vorbitorii din urmă cu multe milenii. El zice că acest algoritm este ieșit din limba hieratică egipteană pe care a studiat-o de-a fira-n păr, din această revelație alegîndu-se miruitul întunericului cu o tufă de Veneția. Tot el susține că tribul ivriților ar fi plecat din Carpați, odată cu sumerienii dacă nu chiar mai devreme, și după un popas de două mii de ani în Ki-en-gi/Sumer, săturîndu- se de atîta bine și-au luat catrafusele și punîndu-și coada pe spinare, au poposit în Canaan. Dacă mergem după logica acestei lepre înseamnă că ivriții sînt de drept locuitorii spațiilor carpatine și oricînd au dreptul să se întoarcă acasă, iar ce susțin jidanii de peste 150 de ani privind rădăcinile lor carpatine din ..vremuri imemoriale” ,,sînt confirmte” de vedeniile acestei ciume. Poate că în acest sens a avut C.V. Tudor cu niște generali din Israel în anul 2002 o întîlnire, aceștia aflînd de gîndirea revelată pocitaniei carpatine, au zis să meargă pe urmele strămoșilor lor să vadă unde duc, la fel a procedat și geniul din Diliorman împreună cu liota de pițingăi ot Videle, în anul 2018! Și mergînd mai departe cu logica acestui gînditor inițiat, atunci ivriții sînt neamuri cu dacii după zicerea domniei sale! El pornește în alergările de studiu pe coclauri de la ideea nebună – meteahnă de care era tare mîndru considerînd-o binecuvîntare cerească – că toată istoria lumii trebuie să înceapă cu studierea și pe față și pe dos dar și pe cant a Făcă-Torei mozaicilor, altfel totul sună a blasfemie și musai trebuie să se pună ei pe tămîiat cu ceva pucioasă!
Miron Scorobete, poet, scriitor și jurnalist, în lucrarea Dacia edenică apărută în anul 2006 la Cluj-Napoca, interpretează unele pasaje din scrierea mozaicilor și iudeo-cretinilor unde apare cuvîntul Havila, susținînd că de fapt ar fi vorba de Valahia și prin aceasta avem și noi ceva cinste la curu jegurilor ivrite. Eu consider ideea o păcăleală sau ,,revelație de alba-neagra”, părere pe care o susțin cu mai multe argumente. Textul cu pricina din Facera 2,11-12 este: ,,Numele celui dintîi rîu este Pison; el înconjoară toată țara Havila unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun; acolo se găsește și bedelion și piatră de onix”. Cuvîntul Havila nu poate avea nici o legătură cu Valahia, decît dacă ne rescriem istoria și limba după codul adamic născocit de Tudor Diaconu prin care el dorea să rescrie întreaga cultură antică negînd orice informație venită din vechime ca fiind autentică, inclusiv citirea textelor sumeriene, egiptene și hitite, despre cele semite se înțelege că erau tălmăcite bine fiindcă aceștia sînt pretinșii strămoși ai ivriților. Dacă aceștia ar fi cu adevărat semiți, ei nu trebuiau să folosească consoana V, fiindcă ea lipsește la toți ceilalți arabi. Dar cred că au luat-o de la aramei, fiindcă cuvîntul ,,aba” din această limbă care înseamnă tată, iudeii l-au scris ,,ava” sau poate că și-au îmbogățit vocabularul cînd au ajuns pe capul egiptenilor în secolul V î.e.n. ca mercenari ai perșilor sau mai sigur de la macedoneni care i-au stăpînit mai bine de 150 de ani începînd cu anul 330 î.e.n. Iar pentru consoana H precizez că pe caldei, ei i-au scris numai ,,haldei”, deci să lăsăm istoria în făgașul ei și să nu o mai bolunzim cu vedenii ardelene! Și tot acești semiți înlocuiesc consoana R cu L, fenomen cunoscut și în limba română(parincă – palincă), deci dacă tragem cuvințelul după calapod semit trebuia scris Habira. Aur s-a găsit în peninsula Sinai fiind scos de către egipteni mai multe secole la rînd. Habiru după scrierile hitite și egiptene, au fost o populație de păstori plecați din nordul Istrului și a Mării Negre și Caspice care au stăpînit Egiptul mai bine de 120 de ani pînă pe la 1550 î.e.n., apoi s- au retras în Canaan, iar unii au plecat în peninsula arabică fiind amintiți cu numele de carbi, dabi și sabei, iar sub forma Kabiru au fost cunoscuți păstorii din Carpați și cei ce au ajuns în nordul Africii, dar nici o legătură cu Prepuția Magna. Bedelionul este o gumă puternic mirositoare, care se găsește numai în peninsula arabică, iar piatra onix se găsește în USA, Mexic, Brazilia, Uruguay, Pakistan și Madagascar. Aceasta este o realitate geologică încă netrecută prin ciurul revelațiilor drăcești, deci ..completarea” cu ,,piatra” s-a făcut tîrziu după secolele XVl, ca să le fie numai lor bine, iar nouă amar și jale. Și tot în peninsula arabică trăiește gazela onix. Însă scrierile mozaicilor sînt ticluite cel mai devreme în secolul ll î.e.n. ținîndu-se tot de boala nebună a revelațiilor pînă prin secolul V al erei noastre. Fison pe care d-l Scorobete îl interpretează ca Pison, a fost numele unuia din brațele Istrului la vărsarea în Marea Neagră, dar asta în istoria reală, fiindcă în cea revelată orice minciună poate deveni adevăr divin. Dar chiar în făcătura lor se precizează geografia ținutului Havila în Facerea 25,18 unde se vorbește despre teritoriul locuit de fiii lui Ismael: ,,Fiii lui au locuit de la Havila pînă la Șur, care este în fața Egiptului cum mergi spre Asiria.” Scriind în Făcătură numele țării Asiria care a fost un mare imperiu în regiune în secolele Vlll-Vll î.e.n. arată că în fapt atunci trebuie luată ca dată istorică apariția pîrliților urmași ai lui Avraam, iar restul făcăturii sînt revelații venite ca propriile urdori multe secole mai tîrziu.
Lucian Cueșdean, medic, inspirat de codul adamic revelat lui T. Diaconu, a pornit la construirea unei limbi onomatopeice din care ar veni limba română veche, iar cîrligul cu care s-a pus să pescuiască dumnealui în stînga și în dreapta este limba sanscrită punîndu-și ghidușele inspirații în cartea Limbajul morfemelor și limba dacilor, editura Solif, București 2004. Numai că, ce știm noi azi ca limbă sanscrită este o limbă scrisă între secolele X-Vl î.e.n. și are cam puține asemănări onomatopeice cu limba română dacă nu este tocată de nu-i mai rămîne nici urma. Dacă s-ar fi uitat la eme-gi(sumeriană după zisa pricepuților falsificatori), ar fi găsit mii de cuvinte identice sau asemănătoare așa cum am găsit eu, dar ele nu mai mișcau din coadă după codul lui T. Diaconu, ci aveau altă evoluție și înțeleggerile ar fi devenit foarte simple fără revelații și inițieri sataniste, adevărul ieșind la lumină numai cu multă muncă și dorință sinceră pentru a descoperi ce este ascuns sau falsificat. Eugen Delcea, ,,propitar” al editurii Obiectiv din Craiova, scrie cîte în lună și în stele despre istoria noastră, lăsîndu-ne într-o nebuloasă nemărginită, însă nu știi unde să pui scriitura lui, că nu merge nici la științifico- fantastică, nici la polițiste, nici la basme, totul fiind un amestec ciudat, început cu ceva date istorice și continuat într-o erupție de imaginație și revelație demențială. Își pune tot oful în scrierea de 202 file, format mic, Secretele Terrei – Istoria începe în Carpați, editura Obiectiv Criova 2002? El susține că dacii ar fi venit din sud în ținuturile carpatine în secolele lll-ll î.e.n. și au dat nas în nas cu celții băștinași, pe care din nesuferire i-au luat la alergat și prădat pînă ce aceștia și-au lăsat vatra străbună și s-au dus în Asia Mică, unde au întemeiat statul Galatia, iar unii coborînd mai la sud, s-au așezat în nordul Palestinei, unde au descălecat de o Galilee. După acest vizionar, populația celtă ar fi precedat venirea poporului dac și ulterioara lui dominație politică în acea regiune sub numele de Dacia tradițională sau Dacia din estul Europei. La cîtă trădare de Neam și Țară are loc zilnic în toriștea carpatină, este loc destul și pentru o licheluță ca Eugen Delcea, doar prostia nu doare.
Ioan Motoi Chicideanu arheolog la Institutul de Arheologie București unde stau ascunse de ani buni tăblițele descoperite la Sinaia cîte au mai rămas, susține că dacii și geții nu erau înrudiți pentru că nu le cunoaștem limba celor două popoare? Tot el zice că dacii erau mai apropiați de celți prin cultura materială descoperită pînă în prezent la noi. Geții ar fi fost o populație care se apropia după cum rezultă din dovezile arheologice descoperite pînă în prezent mai mult de tracii din sudul Dunării cu un nivel de cultură mult inferior dacilor.
Nicolae Miulescu a descoperit cîteva zeci de cuvinte din sanscrită asemănătoare cu toponime și hidronime din Țara Bîrsei și împrejurimi, punînd totul în cărticica de 180 file Dacia – Țara Zeilor, avîndu-l alături pe T. Diaconu, iar tipărirea s-a făcut tot la editura Obiectiv din Craiova în anul 1996? Mergînd în scrierile vechilor arieni plecați din Carpați, a găsit citatul următor în Manava-Dharma-Sastra: ,,69 Să-și stabilească țara într-o regiune cu cîmpii fertile în grîne, locuită de oameni cumsecade, sănătoasă, plăcută, înconjurată de vecini pașnici, în care supușii își pot procura cu ușurință cele necesare traiului. 70. Să se stabilească într-un loc în care intrarea să fie apărată, fie de un deșert împrejmuitor, fie prin ziduri de apărare din piatră sau din cărămidă, fie prin șanțuri pline cu apă, fie prin păduri de nepătruns, fie prin ostași înarmați, fie printr-un munte pe care să fie întemeiată noua țară.” Fragmentul prezintă recomandarea făcută de Dakșa, Zeul unic, veșnic și nemărginit, unui rege arian care era confruntat cu un război pornit de către neamurile sale; în eventualitatea că el ar fi pierdut lupta, a cerut în avans sfat de înțelepciune unde să-și găsească nou sălaș. De aici N. Miulescu a tras concluzia că ceata războinicilor arieni care a fost înfrîntă de rubedenii, s-a întors la vatra de unde a plecat cu sute de ani înainte, numindu-și țara Dakșa sau Dacia, după numele divinității rămase în India care le-a îndrumat calea. Numai că acest cuvînt apare la romani abia către sfîrșitul secolului l î.e.n., pe cînd cel de gesi este menționat în primele scrieri emeș/sumeriene de la începutul mileniului lll î.e.n., apoi pir-o Get sau Getu a fost conducătorul lor pe la începutul mileniului lll î.e.n. iar Du Gitii și giti apar în secolul XlV î.e.n. în egipteană, în scrierea de la Lachiș, se continuă cu secolele Vll, Vl și V î.e.n. – unde scrierile grecilor menționează atît pe geți, cît și Getia ca țară a lor situată la nord de Istru.
Această interpretare deocheată a lui Nicolae Miulescu a ajuns să fie temelia și smîntîna curentului dacist de azi, la care s-au mai adăugat ceva revelații ale celor amintiți mai sus, dar și alte bunătăți mintoase ieșite prin fel de fel de hornuri știute sau neștiute. Am în vedere aici cînd pomenesc cuvîntul dacism, în principal atît cei care sînt sub pălăria Academiei DacoRomâne cît și cei de la Dacia Revival, însă ținta lor adevărată a ieșit la lumină abia prin cele două simpozioane ținute la Craiova în martie și noiembrie 2018.
Există o ciudățenie a acestor daciști, dar și a celorlați nemenționați aici, care leagă istoria noastră de Făcă-Tora mozaicilor, scriere despre care nu vezi în Occident nici urmă în studiile istorice. Dar ciudățenia are rostul ei, iar pentru marea lor supărare, am să-i dezvălui tainele în continuare.
Gheorghe Bârdan Raine din tabăra Academiei DacoRomâne, care vrea să ne răscolească toată limba și cultura după codul adamic, susține că ne cunoaștem binișor istoria și cultura și vine să ne rupă mintea în bucăți cu faimoasa cultură ,,akkadiano-sumeriano-evreiască”, care ar fi temelia întregii culturi omenești, punct de vedere însușit de organizația din care face parte. Numai că snoava nu are nici o legătură cu istoria, ci numai cu făcătura cazarilor din partea a doua a secolului XlX, cînd au pornit ei cu mare furie la semitizarea oricărei culturi despre care au auzit că prezenta caimac gustos pentru limba lor. Tot așa i-au făcut pe aramei sau arameeni (adică sciții din nordul Mării Caspice și Asia Mică) drept semiți adevărați, fiindcă limba lor veche ivrită are cuvinte comune cu cea vorbită de sciți și deci musai ei au fost primii ieșiți din pușcoacea tartorului Iahwiță, iar numai după aceea neamul sciților, care fiind firi scorțoase, nu au vrut să-și recunoască frații mai mari!
Dar toată povestea are o ciudățenie găsită la mai mulți ,,români patrioți”, el încercînd ,,să ne dovedească istoric” faptul că dacii aveau legături vechi și sincere cu ivriții, cam așa cum alții s-au pus să ,,dovedească” tot istoric și lingvistic prin fel de fel de scriituri întunecate că limba dacă este înrudită cu aramaica semiților! Cu asemenea șmecherii se urmărește ca prin falsificarea istoriei strămoșești, să fie aduși ivriții pe plaiurile noastre, astfel ca să poată pretinde că au dreptul a-și găsi un culcuș la poale de Carpați ,,din vremuri imemoriale” ale iudaismului cam tot așa cum i-au izbăvit pe ruși cu Poale Sion(slujitorii Sionului) în bolșevizarea acestora! Iar Eliezer Shein la anul 1900, pretinde că jidovii sau cazarii erau băștinași aici pe plaiurile mioritice încă din secolul Vlll al erei noastre, cînd nu se vedea nici urmă de opincă.
Nabila Bechara Cuza, mozaică pripășită pe la noi din anul 1991, publică în revista Dacia magazin din iunie 2012 la pagina 62 – publicație înființată de N. Săvescu, președintele Dacia Revival – articolul ,,Au vorbit dacii limba aramaică sau arameii limba dacă?” prin care vrea să ne convingă de un adevăr uluitor ,,descoperit” de ea după înțelepciunile Vechiului Legămînt: dacii ar fi un popor semit diferit de neamul get și înrudit de aproape cu ivriții din Palestina. Ne zice întunecata mozaică pentru luminarea scăfîrliilor mioriticilor: ,,Se pune întrebarea; ce limbă vorbeau primii oameni? Citez: «și era peste tot pămîntul o singură limbă și o singură vorbire». Facerea ll,1. Conform Bibliei a rămas această situație pînă la dărîmarea turnului Babel, adică după potopul biblic. Dincolo de felul în care explică Biblia fenomenul fragmentării limbii nostratice reținem ca pozitiv faptul de a-i recunoaște existența și apoi fragmentarea Pornind de la acest punct am făcut observația că
în limba română, limba urmașilor dacilor, există un număr considerabil de cuvinte de certă origine aramaică ” Să ne lămurim cu făcătura întunecatei iubitoare de Iahwe: nimeni dintre istorici sau arheologi nu mai pune nici un temei pe ce scrie în Tora, Talmud și Noul Legămînt, satanistele lor scriituri ticluite în secolele ll î.e.n. și Vlll e.n., fiindcă nu au fărîmă de adevăr sau valoare științifică, și pe cale de consecință istoria lumii nu are nici o legătură cu născocirile lor pline de falsuri, ură, venin, dușmănii și inepții. Numai nemernicii de la noi arătați mai sus dar și alții nemenționați, ne leagă istoria de făcătura mozaică astfel ca asemenea lepre să vină și să se ușureze pe obrazul strămoșilor noștri. Limba aramaică se aseamănă într-adevăr cu limba română pentru că sciții, adică arameii sau arameenii cum sînt scriși în textele grecești antice de sute de ori erau populații înrudite atît cu geții cît și cu perșii, iar în imperiul persan această limbă a fost limbă oficială. Însă ivriții au adoptat aramaica drept limbă de comunicare între ei, renunțînd la limba lor semită pe la sfîrșitul secolului Vl – ei fiind la origine un trib arab sălbatic rău care a ieșit în lume din nisipurile deșertului Sinai prin secolele Vl î.e.n. – după ce au ajuns sub stăpînirea persanilor în anul 539 î.e.n. În partea a doua a secolul V î.e.n. ei au ajuns mercenari în armata persană, ocazie cu care și-au însușit această limbă, iar ulterior ea a devenit mijlocul de comunicare dintre ivriții îmbolnăviți de vedenii și minciuni. Ca să-i liniștesc de-a mai lehăi revelații sataniste, îi plesnesc peste bot cu Făcă-Tora lor pe care o țin de cuibar al tuturor adevărurilor și înțelepciunilor lumii, ce ne spune la 2 Împărați 18,26 cînd Ierusalimul era asediat de către oastea asiriană condusă de Rabșache în anul 712 î.e.n.: ,,Eliachim, fiul lui Hilchia, Șebna și Ioah, au zis lui Rabșache: «Vorbește robilor tăi în limba aramaică fiindcă o înțelegem; nu ne vorbi în limba iudaică, în auzul poporului de pe zid.»” Textul este foarte explicit, aramaica atunci era cunoscută numai de un număr foarte mic de ivriți cu ceva cultură și care se duceau printre Neamurile din apropiere pentru samsarlîc și negustorii, dar oamenii simpli nu cunoșteau această limbă ci numai ,,iudaica” cum recunoaște ,,sfînta lor făcătură”. În cartea mea Adevăruri ascunse 2016 am pus un mic studiu cu ivrita lor, și din cca 400 de cuvinte ,,cîntărite” fonetic și semnatic; 80 de cuvinte veneau din limba română veche, 18 din eme-gi și 4 din persană, dar am specificat că numărul lor real este cam de 4 ori mai mare, dar făceam precizarea fără echivoc pentru aceste afinități lingvistice că respectivele cuvinte se găsesc în ivrită fiindcă acest neam a venit în Canaan cu turmele lor de animale cînd teritoriul era stăpînit de edomi și filisteni, populații de origine carpatină mult mai civilizate decît sălbaticii păstori semiți. De la aceștia au împrumutat ei multe cuvinte dar și elemente de cult, iar în prezent răcnesc în cele patru zări că limba aramaică le-a fost izvor de înțelepciune de la Întunecimea Sa. Dar mai este ciudat că autoarea textului nu contestă continuitatea românilor din daci, însă ne trage la edecul semitismului ancestral de parcă toți mioriticii ar fi o turmă de tîmpiți care abia așteaptă să fie tușinați cu cuțitașul de piatră de către pricepuții rabini ce vor desface larg baierele pungilor pentru a-și încasa taxa înfrățirii.
În data de 16 martie 2012, Nabila Cuza Bechara, a ținut o conferință cu titlul ,,Palmyra și Dacia” la Biblioteca Metropolitană, filiala Dimitrie Cantemir din București, iar ca sponsor sau partener apare Societatea Cultural- Științifică Getica condusă de Gabriel Gheorghe. Dar colaborarea lor sinceră și pătrunsă numai de gînduri bune pentru ei dar rele pentru români, este mai veche și trebuie să o știe orișicine fiindcă o găsim pusă pe internet la adresa: perpessiciusparadox.blogspot.com/ /relatiile-religioase-cu-patriarhia unde Gabriel Gheorghe apare într-o fotografie ca persoană ce conduce dezbaterile la o întîlnire a Cenaclului Perpessicius/Revista de cultură Paradox care a avut loc la data de 15 aprilie 2011.
Dorin David Aurel, sau după pinkas OBedeya Ben Aharon Cohen, este un mozaic din Deva, care scrie că are studii de greacă veche, aramaică și latină, fiind consultant al Vaticanului și NASA. El a ticluit o cărticică de 72 file intitulată Dacii în Biblie, Deva 2012 prin care vrea să ne convingă de adevărurile descoperite în Făcă- Tora lor, privind în exclusivitate tărtăcuțele mioriticilor. Și el pornește în alergatul pe coclauri adulmecînd danful lăsat de unicele documente istorice Tora, Talmudul și Septuaginta, iar scrierea se găsește pusă pe internet chiar mai înainte la adresa www.gratis-bocker.eu/ și www.slideshare.net/dorindavidaurel1948. Pornind voinicește mozaicul în apostolatul lui de om nebun, ne spune de la obraz că: ,,Dacii și sciții apar ca aliați ai evreilor, fiind făcuți PĂRTAȘI ai LEGĂMINTELOR, împreună cu hetiții… Avraam a devenit aliat militar cu acest popor denumit în Biblie Așkenad-Goiym care locuia în Kedar. Kedarul este Bizanțul de azi, mai precis localitatea antică Adacaleh din Bosfor și se întindea pînă dincolo de Tomis în pămînturile sciților… Undeva în vremea regilor Sarmis și Dapyix, regii Daciei unificate și prinții administratori ai Ahaei, Avraam a venit aici în Dacia în refugiu și alianță militară. Și a stat cam trei ani conform Bibliei… Pe teritoriul Daciei antice primii evrei au ajuns aici în vremea regelui Solomon, la Drobeta. În timpul campaniilor militare contra dacilor foarte mulți iudei au venit în Dacia ca refugiați sau aliați din calea regelui Darius… În această perioadă foarte mulți daci și sciți au ajuns în Persia(Iran) colegi de gheto cu aliații lor evreii… În timpul regelui Decebal evreii aveau colonii la Dunăre și trăiau amestecați cu grecii și arameii și se numeau HYPERBOREOS. HYPERBOREENII se numeau NESFÎRȘITELE OȘTIRI A LUI BORE ELOHIM și au fost primul trib dacic, nu yazig sau traco- dalmat, dacic prin adopție care a intrat în luptele cu trupele lui Traian Nerva, din anul 100, 101 era noastră pînă în anul 105 trupele hyperboreenilor evrei-greci naturalizați la Dunăre au apărat Dacia singuri fără implicare directă a trupelor dacice. Cetățile greco-ebraice de pe Dunăre erau Svarim(Severin),Torah(Terea), Agropara, Dibreta (Drobeta),Yahwiața(Yahowița) și chiar Sarmisegetuza. Vreau să spun că legăturile dintre Daci și SIONIȘTI și DUMNEZEUL SIONULUI au cel puțin 3000 de ani vechime pînă la Iisus adică cam 5012 ani…” Am lăsat scrierea așa cum a folosit-o el în limba română ca să nu fie supărare la casa nebunului! Să spun cîteva cuvinte despre aceste aiureli ale mozaicului care, cu o neobrăzare specifică numai lor, ne rescrie întreaga istorie și asta în țara noastră și sub ochii noștri. El pretinde că neamul dac(pe geți nu-i are la suflet) era cunoscut în Făcă-Tora lor sub numele Așkenad, taman cum își spuneau cazarii începînd cu secolul Xl cînd i- a plesnit revelația că numai ei pot elibera Palestina de arabi, teritoriul fiindu-le hărăzit de către Talpa Iadului după satanistele lor scrisorele! Dar nebuniile lui sînt în fapt și ale unor români, dacă nu în totalitate, atunci în parte așa cum rezultă din cele scrise mai înainte, iar toate golăniile reprezintă o sinteză a ceea ce gîndesc și scriu unii daciști puși bine în căruța trădătorilor de Neam și Țară pentru binele lor și a mafiei cazare care le dă indicații prețioase despre ce și cum.
În scrierea lui Dorin David Aurel există ciudata afirmație: ,,Comerțul Israelian era masiv axat pe relațiile cu Derzalim(dacii) din Kedar și Șeicii Arabiei… Relațiile Daciei cu Orientul sînt mai adînci decît acceptă mulți dacologi.” Dacă înțelegem ce a vrut să spună autorul prin propoziția că relațiile Daciei cu Orientul au fost mai adînci ,,decît acceptă mulți dacologi”, înseamnă că tartorul s-a consultat îndeaproape cu aceștia și cei mai mulți au mîrîit, dar destui dintre ei au pus botul la făcătură, ieșindu-le poate din asta ceva udătură. Vedem că scrierea acestui jeg este în fapt o sinteză a tuturor nebuniilor care le-au trecut unor români prin cap drept revelații, sau a actelor de trădare pe față a altora – azi la noi trădarea a ajuns la mare cinste – toate făcute numai cu scopul scos la lumina zilei de a ne mai falsifica încă odată istoria pricepuții cazari, astfel ca ei să fie aici pe vecie, dar aduși pe urdinișul istoriei nu al năvălirilor din partea a doua a secolului XlX.
Mai găsim în conținutul cărticelei, cinstindu-ne și cu alte ,,adevăruri”: ,,Multe popoare își caută cu disperare avidă o rădăcină de sînge, o rădăcină apostolică nativă prin descendență, scrisă clar fără interpretare în Biblie, ca pe o ONOARE MAXIMĂ, acordată de Dumnezeu unei națiuni ca și colectivitate etnică și umană.” Adică tușinatul ne dă printr-un gest de mărinimie unică, privilegiul de a ne ști legați strîns de neamul satanist al ivriților, cinste pe care mulți o doresc dar nu o primesc nici pe pămînt, dar nici sub pămînt în sălașul drăcesc al lui Iahwe. Însă jegoșenie ne atenționează să nu o luăm razna de atîta bine cum am mai făcut-o și altă dată cînd ei au vrut să ne ajute – sau să ne civilizeze cum pretind – iar noi am dat cu rîtul în tort. ,,Acest lucru îl săvîrșesc ca un ajutor vouă cititori dragi, urmași ai dacilor și ai sciților ALIAȚII strămoșilor mei israeliții antici, nu ca să deveniți EXTREMIȘTI NAȚIONALIȘTI(NAZIȘTI) nici să cădeți în amăgirea și rătăcirea lui Zelea Codreanu, Antonescu și Horia Sima…” Dacă nu vom asculta proorocirile lui, atunci sigur ne vor amenința iarăși cu vreun holocaust așa cum au făcut cu cel născocit în Transnistria. Să arăt și cum ne ,,ajută” lepra să înțelegem adevărata istorie țuguiată după mintea lui satanistă: ,,În timpul lui Darius israeliții din regatul nordic numit Izreel… au ajuns captivi. Iar în Dacia au venit ca refugiați sau sclavi aduși chiar de către regele Darius ca să-i vînture cît mai departe de hotarele Persiei. Iudeii din regatul sudic au venit ca aliați militari ai dacilor.” Aici trebuie să precizez că imperiul persan a avut ca ,,regi ai regilor” pe Darius cel Mare(522-486) care în anul 513 a întreprins o acțiune militară împotriva sciților/geților din nordul Istrului și a Mării Negre, dar s-a terminat rău pentru persani și atunci nimeni nu poate crede că cei învinși i-au colonizat în țara dacilor pe pîrliții ivriți, ba alții au venit ca să-i sperie pe cotropitori cu lepra și rapănul cu care îi îngrozise pe egipteni. Mai ușor cu asemenea golănii sataniste că nu mai speriați pe nimeni! Și mai vede tartorul în scorneala lui că dacii au fost deportați în Babilon odată cu ivriții, adică pe la anii 586 î.e.n. de către Nabucodonosor, mîrșăvie de care încă nu s-a auzit prin vreo scriere istorică sau pe plaiurile mioritice, dar ne vor scoate ei surzenia din urechi cum au făcut-o și cu latinismul sau bolșevismul. Fiindcă erau prea mulți, pe daci, frații de sînge și de suferință a ivriților, i-au obligat să colonizeze provincia Bactria sau Dahia cum apare ea în mai multe izvoare. Ori ceva mai la nord-est de aceste meleaguri, spun cazarii – deocamdată în șoaptă – că ar fi adevărata lor baștină, pe care acum sînt nevoiți să o țină la secret fiindcă s-ar duce dracului povestea cu poporul evreu și dreptul istoric de colonizare a Palestinei! De unde se vede treabă ciudată și mincinoasă, cazarii păstrează încă în conștiința lor de neam pe strămoșii ,,daci semiți” veniți din vechea Dacie care au întemeiat în răsăritul îndepărtat o Dahie, ticăloșie cu care încearcă de ceva vreme să ne pîrjolească mintea și sufletul. Din povestioară trebuie să mai înțelegem ceva foarte important: ținutul Carpaților este prima patriei a ivriților și deci au dreptul natural să se întoarcă oricînd pe plaiurile străbune să îi salute din vîrful nasului pe cei care au stat pe aceste locuri peste 9000 de ani, dar numai ei pot fi caimacul fiindcă au fost aleși de tartorul Iahwe să conducă lumea cu toiagul de fier, inclusiv pe noi. Iar tîmpiților de români care bat cîmpii ca nebunii și încearcă să ne lege istoria și originea limbii de Fără-Tora mozaicilor, el le bate obrazul spunîndu-le scurt: ,,că mulți români aspiră și visează la această onoare de a fi găsiți și regăsiți în Biblie” dar nu este de nasul lor fiindcă numai inițiații tușinați pot primi revelații și vedenii de la Talpa Iadului și oricît s-ar munci și screme ei niciodată nu vor fi egalii mozaicilor, ci pot avea numai cinstea de a sta la spatele/coada lor și cam atît pentru un rîvnit pup!
Cum am arătat mai înainte, această nebunie apărută la unii români care vreau nu numai să ne înrudească cu ivriții, sau chiar să ni-i pună de bade(frate mai mare), mă face să cred că acțiunea de falsificare a istoriei și culturii noastre identitare se face astăzi ca și ieri din mai multe direcții, astfel să nu fie prea bătătoare la ochi, sau dacă va obosi falsificatorul dintr-un loc, altul să devină vioara întîi, iar românii să nu se mai dezmeticească niciodată. După aiurelile acestor indivizi care ar face cinste oricărui balamuc, am ajuns să ne considerăm strămoșii neam de semiți, adică dacii sînt semiți sau un amestec încă neștiut de daco-celți, iar geții ar fi alt popor din neamul tracilor dar diferiți de daci pe care i-a supus cu sabia. Îl mai scoate el din pălărie pe regele dac Sarmis pe care l-a luat din informațiile publicate de mine după ce am citit tăblițele, însă el i-a dat o semnificație unică și semită. Îl amintește și pe Zamolxe ca mare rabin care a slujit în templul lui Iahwe la Ierusalim șapte ani, apoi a plecat în pribegie către locurile de unde ar fi venit strămoșii lui și implicit al ivriților; lacul Tana din regiunea muntoasă a Etiopiei, pe care ei o consideră ca leagănul apariției neamului omenesc după noua teorie a ADN-ului cu care aburesc de ceva vreme mințile goimilor cap de lut. Despre daci spune că au venit din Frigia și Sumer, mîrșăvie cu bătaie lungă behăită pe la noi prima dată de nemernicul T. Diaconu, fiindcă urmărește să arate că tăblițele de la Tărtăria ar aparține acestei culturi akadiano-sumeriano- evreiască toată pînă la ultimul jeg fiind de origine semită și deci prima civilizație din jurul Carpaților ar fi musai de origine semită, fiindcă această rasă semită civilizatoare a pornit din Sumer, răspîndindu-se mereu către nord pînă a cuprins întreaga Europă, iar urmele genetice ale strămoșilor semiți se găsesc și la unii cetățeni din România de azi!!! Numai că tăblițele de la Tărtăria au fost făcute pe la anii 6250 î.e.n. și numai după aproape 3000 de ani a avut loc migrația din Carpați în Ki-en-gi/Sumer! Deși scrierea are 72 de pagini însoțite de mai multe fotografii, toate sînt pline ochi de asemenea revelații care i-ar speria pînă și pe nefericiții ajunși în spitalele de psihiatrie. Din citirea textului rezultă că scriitorul nu cunoaște prea bine limba română sau a batjocorit-o cu mult năduf după cum este ea prezentată în citatele reproduse de mine fiind bună numai pentru sudălmi cum zice jegoșenia cazară H. R. Patapievici.
Gabriel Gheorghe, considerat de către unii daciști, un mare erudit al adevăratei nostre istorii vechi, pînă mai ieri susținea că geții au fost cel mai vechi popor al Europei care se întindea de la Marea Baltică pînă la Mediterană și Egee; și de la munții Urali pînă la Atlantic, nedîndu-se îndoit sau clintit în fața celor mai obiective argumente care îi știrbeau înțeleapta gîndire. Dar a fost așa pînă mai ieri, cînd, dînd revistei Pan Natura din iunie 2012, interviul intitulat ,,Românii strămoșii Europei”, aflat la pagina 18 unde ne zice dumnealui plin de năduf:
,,Țiganii au plecat din spațiul carpatic și au ajuns în India unde erau împărțiți în caste: casta brahmanilor – preoții, kșatrya – războinicii, asigurau siguranța. Vaisya – oamenii liberi, negustorii și casta Sudra – care erau cei mai de jos. După o serie de războaie interne, o parte au migrat în părți diferite ale Europei și Africii.” Cum roirile către alte zări se făceau numai în cazurile de catastrofe naturale sau de creștere excesivă a populației, plecau de la baștină numai o parte din neam dacă nu erau mînați de vreo nenorocire naturală. Dar în articol el susține că în spațiul de pe cursul inferior al Dunării și Carpați ar fi vechea vatră de civilizație a Europei și deci nu a plecat tot poporul ci numai o parte, iar ceilalți și-au continuat existența în vechile ținuturi. Adică eu care mă țin getbeget, aflu din răsuflarea acestui nevolnic păduchios că sînt neam de țigan sadea, crapa-i-ar neamul și sămînța lui de cioro-boro! Luînd în considerare titlul articolului că românii sînt strămoșii europenilor, atunci după logica dumnealui toate popoarele continentului nostru se trag din țigani, sau poate că țiganii au plecat cu toții și au rămas numai dacii semiți cum se cîntă pe sub alte ferestre la fel de întunecate ca și mintea acestui ticălos. Și atunci trebuie să înțelegem că ,,geții țigani” sau ,,țiganii geți” întorcîndu-se în baștina străbună i-au spîrcuit rău cu sabia sau cu ghioaga pe civilizații daci semiți înstăpînindu-se peste tot olatul, dar a venit vremea să se stabilească adevărul după Făcă-Tora mozaicilor interpretată măiastru de către neamul jidanilor, aducîndu- se în Carpați faimoasa civilizație akadiano-sumeriano-evreiască cum pretinde Academia DacoRomână a lui Gheorghe Stroe, cum spune răspicat și Nabila Cuza Bechara, cum dă din coadă Gabriel Gheorghe făcîndu-i pe geți țigani, cum a fost învățat I. M. Chicideanu de stăpînul/directorul lui, cazarul A. Vulpe că dacii și geții sînt popoare diferite iar cei din urmă trebuie considerați niște sălbatici, sau cum încearcă de ceva vreme să ne firitisească alte tîrîturi neaoș mioritice prin fel de fel de soboruri de taină, de umbră sau chiar la lumina zilei. Pe această linie merge și personajul amintit mai înainte OBedeya Ben Aharon Cohen sau Dorin David Aurel care zice că pe plaiurile carpatine erau numai daci, dar aceștia toți veneau din Canaan și deci erau semiți sadea neavînd vreo legătură de sînge cu ,,țiganii geți” ce i-ar fi supus prin sabie pe semiții daci!
Dacă pentru a-și născoci origini carpatine, au folosit inclusiv năvălirile cazare care însă niciodată nu au ajuns pînă la Nistru sau Bug, în secolul XlX plăsmuitorii lor de istorii și adevăruri sfinte s-au folosit dibaci de latiniștii români și de ambițiile lor neghioabe pentru a ne falsifica cultura identitară și adevărata istorie, contestînd continuitatea românilor din geți sau daci și prin această ticăloșie lovind tocmai în sentimentul de redeșteptare națională condus de mințile limpezi ale lui C. Bolliac, B. P. Hașdeu, M. Eminescu, T. Antonescu și N. Densișianu, acum aceleași lepre jidănești susțin contrariul încercînd să deturneze în folosul lor același simțămînt de trezire din întuneric a unor români de bună credință adunați sub umbrarul dacismului care au informații sigure că istoria ne-a fost falsificată în totalitate. Și așa , ,dacismul” a ajuns un paravan unde jegurile cazare ne clocesc o altă făcătură, dar de data asta numai cu strigare mioritică să pară neaoșă și neboită cu pucioasă cum se vede pe ,,picturile” de la simpozionul ,,Obîrșia neamului nostru”! Toată această golănie este făcută de cîțiva nemernici pretinși mari patrioți români care batjocoresc buna credință a celor mulți, încercînd să ne rescrie o nouă istorie numai după calapod cazar și pentru înveșnicirea lor în jurul Carpaților.
Numai punînd cap la cap informații aparent fără legătură unele cu altele, se poate descoperi țesătura invizibilă care se face în jurul nostru de vreo 20 de ani de către mafia cazară, dar cu sprijinul direct și pe față al multor ticăloși români care au de gînd să ne clocească o nouă istorie. Nu peste multă vreme, vreun ,,mare istoric” din Occident sau USA, stipendiat de mafia sionistă ne va scrie o preistorie și istorie a neamurilor ,,dac-semit” și ,,get-țigan”, după născocirile și ticăloșiile celor arătați mai sus, iar ,,tratatul” va fi dăruit – așa cum a făcut și cazarul A Hirth la 1870 – Academiei Române cu scopul de a-i lumina pe tîmpiții români pe unde să-și caute baștina și Neamul.
Știu nouă daciști care susțin că au citit tăblițele de plumb descoperite la Sinaia; primul fiind Dan Romalo cu scrierea Cronică getă apocrifă pe plăci de plumb?, editura Alcor 2005, care pleacă de la ideea că aceste obiecte poartă pe ele o limbă ce poate fi a geto-dacilor dar care se înrudea cu greaca și ceva latină, fiindcă era de origine indo-europeană. Dar mai rămîneau unele cuvinte care au fost trecute la categoria ,,necunoscute”, iar el scrie că tot ce a făcut este numai o ipoteză care va trebui confirmată! Ceilalți ,,inspirați” de vedenii carpatine nu vor să spună limba prin care au citit aceste tăblițe vechi de peste 2000 de ani, dar la toți perioada cînd ele descriu fapte și oameni este de la Burebista(82-40 î.e.n.) pînă la Decebal(87-106 e.n.), înainte fiind o mare pustietate în spațiul carpatic că nu se puteau întîlni doi oameni. Și atunci întreg unde erau faimoșii ivriți veniți pe la anii 580 î.e.n. dacă aici era așa mare pustietate, fără urmă de negustorie și hoție? După moartea lui Decebal și cotropirea țării de către romani, tot ei spun că a fost o mare colonizare cu romani pur sînge, sau în altă variantă, a fost adusă aici toată scursura imperiului și pusă la plodit, din care s-ar fi născut românii!
O altă interpretare în limba getă sau dacică a tăblițelor, a născocit macedoneanul B. Ștefanowski care tot așa, nu are nici o legătură cu româna veche, încercînd să explice ceea ce nu este de explicat. Deși a citit numai 15 tăblițe, sînt unii daciști care îl consideră cel mai priceput cititor în tăblițe, stele, alunițe și pulpănele mișcătoare. Mai nou, se omoară și Mioara Călușiță-Alecu să născocească o limbă dacă, însă tot străină de limba română veche, iar toate aceste scorneli nu fac decît să mai ,,dovedească” odată în plus că poporul român s-a format în sudul Dunării dintr-un amestec de neamuri aduse de romani și altele de prin partea locului, geții sau dacii fiind nimiciți pînă la unul, iar cei puțini scăpați de urgia morții, cumințindu-se sărmanii, s-au pus pe învățat din iubire de robie limba stăpînilor. Halal minte de român verde, patriot sau român, cum dracu vrea să-și mai spună! După ce am pus pe internet în septembrie 2008 site-ul ariminia.ro cu citirea tăblițelor prin limba rumună veche, la care trebuie să mai picurăm cîteva cuvințele de soi din eme-gi, pricepuții daciști parangheliști și vedeniști au început să vorbească tot mai puțin despre tăblițele de plumb, iar ,,luminarea” mea a venit în vara
anului 2013 ca să știm toți ce s-a copt la foc mic în vatra lor!

Daniel Roxin a susținut la începutul lunii aprilie 2013 la Nașul tv, în emisiunea lui ,,Adevăruri tulburătoare”, ideea trăsnită rău a invitatului fizician de balamuc V. Copaci, că tăblițele ar fi turnate înainte de mileniul Xll î.e.n. iar nebunul spunea că poate dovedi științific turnarea lor în mileniul XV î.e.n. cu metode ale fizicii moderne! La o emisiune a lui Oreste pe Antena 1, după cîteva săptămîni același Daniel Roxin a afirmat că dacii nu aveau scriere, ci foloseau numai răbojul. Ori răbojul este un băț pe care se crestează anumite semne fiind un sistem de evidență primară! Nici atîta cultură nu are priceputul în istoria neamului get.
Mergînd tot pe acest drum nenorocit, la 12 mai 2013, găsesc pe blogul lui Roxin următoarele: ,,Vă recomand un film documentar proaspăt și bine realizat despre Misterul Sfinxului din Carpați. Filmul vă conduce într-o lume misterioasă, magică, prezentându-vă o viziune surprinzătoare, dar susținută cu argumente științifice, despre evenimente pierdute în negura timpului. Realizatoarea lui, Oana Raluca Ghiocel, a reușit, împreună cu câțiva specialiști americani, să contureze lumea și profilul uman al celor care ar fi putut să fie creatorii Sfinxului din Bucegi. Informațiile inedite pe care le veți afla sunt în măsură să vă schimbe perspectiva pe care ați avut-o până acum asupra a ceea ce noi numim preistorie.”
Misterul Sfinxului din Carpați, eset un pretins documentar făcut de jidauca Oana Raluca Ghiocel din USA, care, plecînd din țara noastră în anul 1996, a uitat pînă și numele locului unde s-a născut. În prima parte prezintă megaliții Omu, Babele și peșterile din jur ca fiind opera neanderthalienilor. Spune despre aceștia că erau o populație blajină, meditativă, cu o înclinație aparte către magie și arte care însă au fost nimiciți de către Cro Magnon prin viol și violență. Această civilizație a avut apogeul înfloririi sale înainte de ultima glaciațiune, adică înainte de anii 11000 î.e.n. și era răspîndită în toată Europa pînă în Asia Centrală avînd o religie a nemuririi sufletului, a ajutorării și bunelor relații sociale în privința bătrînilor. (Specialiștii în antropologie spun că neanderthalienii au dispărut din Europa în perioada 35000-27000 î.e.n. practicînd și canibalismul) Ei aveau ca divinitate principală luna, iar tot cultul lor se desfășura noaptea, de aceea aveau orbitele mai mari decît la Cro Magnon. Dar jegurile își pregătesc drumul pentru a încăleca și mai bine civilizația emeș(sumeriană), fiindcă la statuile lor, ochii sînt făcuți mai mari, însă explicația este că prin aceasta arătau condiția de inițiat sau iluminat al respectivului personaj. Autoarea crede că o parte din conceptele Torei și Talmudului(pe care ea le numește în fals Biblia) cu privire la facerea lumii dar și altele vin din religia acestei populații. Daniel Roxin, dar și alte lepre susțin că tăblițele descoperite la Sinaia au o vechime de peste 12000 de ani, iar alții le împing către 15000 de ani î.e.n. adică taman lucrate și scrise de către acești blînzi și încă neștiuți neanderthalieni care sînt strămoșii jidanilor! În prima parte a documentarului ea nu pomenește niciodată țara unde sînt acești megaliți și unde făcea filmările spunînd mereu ,,Europa de Est”. Mai precizează că românii numesc monumentul megalitic ,,Sfinxul din Bucegi” dar asta este numai o scorneală jidănească fiindcă noi îi spunem ,,Vîrful Omu”, unde OMU în vechea limbă înseamna înțelept, învățat, a supraveghea, generos, sensuri ce se găsesc în expresia de azi ,,a fi om”. Ne mai luminează cu snoava că legenda lui Iisus vine din cultul neanderthalienilor, iar crucea era simbolul lunii, ei cinstind nemurirea și învierea. Nemernica prezintă mereu în cursul filmului niște cartoane cu desene ale oamenilor de neanderthal, întîmplător și de necrezut, foarte asemănătoare cu vorbitorii ei, toți specialiști în trăsnăi moderne, și nici o legătura cu istoria sau antropologia.
În partea a doua, O. R. Ghiocel împreună cu Dr. Robert Schoch încep să descrie vîrful Omu ca pe un neanderthalian cu pălărie(cum l-a văzut și Dan Romalo pe înțeleptul iudeu de pe plăcuța 9!), lucrare ce s-ar fi făcut în urmă cu peste 10000 de ani, dar nu prezintă nici o dovadă în direcția asta, totul bazîndu-se pe propriile revelații și vedenii drăcești. Daniel Roxin susține că tot filmul este argumentat științific de nu mai poți deschide gura de uimire! Apoi echipa de vedeniști pleacă în peștera Urșilor(care este în munții Apuseni din județul Bihor), sau poate era o altă peșteră fiindcă ei au prezentat numai niște dinți de urs găsiți în respectiva peșteră, unde au pus pe pereți mai multe lumînări aprinse, apoi au început să aiurească spunînd că și neanderthalienii erau foc de pioși și religioși, cu mari înclinații către muzică și improvizații scenice cu caracter religios, iar manifestările lor religioase s-au perpetuat și răspîndit în timp pînă au ajuns în iudeo-creștinism. Adică să înțelegem că ei au stat neștiuți pe plaiurile carpatine pînă către secolele ll î.e.n. și l al erei noastre! La începutul emisiunii D. Roxin spune că în ultimul timp oamenii de știință și-au schimbat fundamental ideile despre oamenii de Neanderthal, considerîndu-i foarte inteligenți cu o vocație aparte către introspecție, religie și artă. De unde a scos rapănul asemenea idei și cine sînt acei oameni de știință care vîntură prin scăfîrliile goimilor cap de lut asemenea bazaconii, șireata otreapă nu vrea să ne lumineze și pe noi. Sau poate este revelație cazară ori jidănească, fiindcă pe cea ivrită o cunoaștem destul de bine și știm cîtă otravă și minciună are în ea.
Și pentru a rămîne pe val cu minciuna și scorneala, face și ‘mnealui în anul 2013 un film documentar intitulat,,Tracii Istorie ascunsă”, unde îi tot învîrte în judul Dunării, acolo găsindu-i o cetate la Helis și lui Dromichete, chiar dacă Diodor scrie că Lisimah a trecut Dunărea. La cîtă minciună s-a adunat în istoria noastră, mai este loc și pentru cea născocită de D. Roxin. Ca vajnic apărător al identității românești, acest ciudat ,,român” a găsit doi arheologi în Tîrgoviște, mari specialiști în ,,civilizația neanderthalienilor” care, în fiecare an pînă în prezent au făcut săpături la Poiana – Cireșului, județul Neamț, de unde au scos ,,dovezi” ale acestei faimoase civilizații pe plaiurile carpatine, autorii ei fiind și strămoșii cazarilor de astăzi cum se spune pe la unele ceasuri de taină.
Dar pe internet am mai găsit ideile cazarului Claudiu Valentin Dobre care spune că este nemulțumit de citirea făcută de mine a tăblițelor de plumb prin limba română veche și vine el cu o înșiruire de cuvinte din 54 de limbi și dialecte, pretinzînd că le-a scos pe toate de pe tăblițe cînd le-a citit, însă pe intenet nu pune decît un șir de cuvinte fără alte explicații și atît. Tot pe internet la adresa http://www.intramuros.ro/?page_id=865, am găsit niște golănii ale cazarului numit Vlad Totoianu care m-au uimit prin ura și ticăloșia ce curg din ele. Dau în continure cîteva din vedeniile acestui furios jidănel care ne spune că este fiul unui țăran din zonă, azi profesînd ca medic: ,,La Șinca Veche avem de a face cu cea mai veche Singogă de pe teritoriul României. În asa zis-ul “Templu al Ursitelor” regăsim cu ușurință elementele de consacrare: Aron Kodesh sau Arca Torei; Magen David sau Steaua lui David – completata de Nikkud-uri și Roza formează Sigiliul Solomonic; Bimah sau Postamentul Cititorului – situat în fața Aron Kodesh-ului; Ner Tamid sau Lumina Eterna – nișa spre Est de Aron Kodesh. Pe langa aceste elemente clar individualizate, apare un Traseu Initiatic în trei etape: Interiorizare, Iluminare, Taina… Pe teritoriul Nord-Dunărean, dintre populațiile turk(bulgari, kabari, pecenegi, maghiari, uzi si cumani), Kabarii au fost cu siguranță de Religie Mozaica. Urmele lor sunt evidente în chiar centrul Romaniei: Tara Oltului. Dupa 1000 e.n. cînd maghiarii îmbrațisează Catolicismul, “bissenii” sunt catalogați – “pogany”(pagani) iar nobilimea de origine kabară – adopta Crestinismul dar nu este impiedicată să practice o Mistică Iudaică. Elemente clare de Mistică Iudaică se regăsesc în doctrina de initiere a Ordinelor Cavaleresti din Vestul European(11). Ele intră în contact, în Transilvania, odată cu expansiunea Catolicismului, cu cele Autohtone. …
Originea lui “Negru Voda” nu are cum sa fie Cumana!… Cumania dispare inainte de 1241 iar Letopisețul Cantacuzinesc ne spune clar: Basarabeștii cu toată boierimea ce era peste Olt s-au inchinat Lui… si de atunci s-a numit tara – Romaneasca. Deci! Negru Voda nu era din “sange basarab”; Basarab fiind, probabil, han tătar peste pravoslavnici. Cronicile, Tradiția populară, Simbolistica si Arheologia spun Același lucru: Negru Voda este Cavalerul prin sange legat de Aristocrația Razboinica venită din Caucaz… este cel care Întemeiază UngroVlahia ce va să devină Țara Româneasca și mai apoi România… este cel care ar fi trebuit să râmână îngropat în ce-ar fi trebuit să fie Catedrala Episcopală a Curții Domnești Arges.” Făcătură pe cinste la această lepră și ură de te îneacă!
Un alt cazar pur sînge, Andrei Oișteanu în lucrarea Narcotice în cultura română. Istorie, religie și literatură (Editura Polirom 2011) scrie despre strămoșii noștri că după ce se îmbătau cui, trebușoară ce făcea parte din ritualul cultic, porneau îndîrjiții bețivani orgii sexuale de îngrozeau lumea. Mai spune că făceau inhalații cu semințe de cînepă arse pe pietre încinse care se aflau în interiorul unui cort! Pe internet niște secături, în vara anului 2012 au pus o cumplită blasfemie la adresa istoriei și culturii strămoșești prin care pretindeau că Sarmisetuza era bordelul antichității unde veneau toți focoșii lumii să-și ostoiască pîrjolul, iar ca simbol, în centrul cetății era un ,,legămînt” de piatră de 22 m. înălțime!
O altă lucrare, apărută în vara anului 2013 este Genomul uman scrisă de A. Rodewald(jidan din Germania) și G. Cardoș(jidaucă de la noi), fiind tipărită la editura Teocora. Prefața cărții este scrisă de N. Săvescu care laudă în termeni deosebiți lucrarea, făcînd trimitere și la articolul Alinei Mutar din anul 2012, aflat la adresa www.enational.ro/ romania-mea/ ca un site de referință pentru valoarea lui științifică. Însă pe acest site sînt numai bazaconii vedeniste care îți pot tulbura mințile dacă nu te depărtezi repede de el.
Pentru a înțelege ce au vrut să spună geneticienii, am să dau cîteva pasaje din scrierea lor care este una de strictă specialitate și are numai o pagină de concluzii, unde mai poate pricepe și neofitul cîte ceva.
Zic ei la p.33: ,,Cel mai frecvent haplotip de ADMmt în populația europeană pînă în prezent este haplogrupul H, cu frecvență de 40-60% și vîrsta de 19000-21000 de ani… Cel mai vechi haplogrup european este subhaplogrupul U5, despre care s-a sugerat că a evoluat în trecut, cu cca 50000 de ani în urmă în Europa. Grupul U ca întreg a fost datat cu cca 53600-58900 ani în urmă în Europa.” Haplogrupul H, dar și U se găsesc numai în Europa și Asia de vest, adică acolo unde a evoluat neamul carpatin. Cercetările genetice susțin că omul modern european, a pornit din estul Africii cu cca 160000 de ani în urmă ajungînd în regiunea Balcanilor în urmă cu cca 45000-50000 de ani, de unde s-au răspîndit pe întregul continent de-a lungul Dunării. Dar asta a fost numai o cale urmată, fiindcă mai există o ipoteză a răspîndirii pe litoralul Mediteranei.
La p. 40 ne mai luminează cu povestea geneticii care este în fapt un fel de vedenie modernă: ,,Analiza fosilelor umane ce au aparținut omului de Neanderthal, Homo neanderthaliensis, descoperite în Europa și Asia, au sugerat că moleculele de ADNmt ale acestei specii umane au fost radical diferite de cele ale omului modern, atît ale oamenilor actuali cît și ale specimenelor fosile de oameni moderni descoperite în Europa. Separarea evoluționistă inițială a omului modern de omul de Neanderthal, pare a fi avut loc cu cca 300000 de ani în urmă, dar posibilitatea unei interacțiuni între cele două specii nu pot fi excluse. Omul de Neanderthal a dispărut cu cca 30000-27000 de ani în urmă, fiind înlocuit de omul modern, iar acest presupus amestec genetic se reflectă în procentul de 1-4% din genomul omului de Neanderthal existent la unii oameni moderni.”
Continuă la fila următoare unde apare a doua teorie a omului modern european care ar fi în fapt urmașul celui din Orientul Apropiat, adică semit, ce ar fi colonizat Europa venind peste Balcani în neolitic 7500-10000 î.e.n. și de aici s-au tot răspîndit și răspîndăcit pînă au cotropit tot olatul cu semiți pur sînge și rapăn așijderea, iar de atunci unii au rămas ,,goi” în toate și alții plini și preaplini în prepuțiul nesecat al minciunii, urii și lăcomiei. Dar majoritatea geneticienilor susțin că fondul genetic al europenilor moderni, este autohton și nu are prea multe legături cu cel din Orientul Apropiat plin ochi de fel de fel de semiți pîrliți și răpănoși care se țin numai neam ales de Talpa Iadului și trimis la cules, adică jefuit întreg pămîntul în lung și-n lat fiindcă lor le-a fost hărăzit de la zidirea lumii, adică tușinarea mădularului Întunecimii Sale, devenit ,,legămînt” sau ,,toiagul de cîrmuire dintre picioare” de parcă am fi chiar atît de tîmpiți că nu mai înțelegem ce vedem!
Materialul analizat la pagina 57 de către geneticieni este format din 200 de probe de sînge recoltate la spitalul Marius Nasta din București și puse la dispoziție de medicul Dorina Bănică. Dar în acest oraș cam 20% din populație o formează țiganii, neam ce a ajuns în ținuturile românilor în secolul XlV, iar începînd cu secolul XVlll populația orașului era formată majoritar din greci și a fost așa pînă la mijlocul secolului XlX, deci materialul de la care s-a plecat nu poate fi considerat reprezentativ pentru români. De ce nu au recoltat aceste probe din satele românești din dealurile subcarpatice și din cele montane fiindcă acolo s-a păstrat cel mai bine tradiția și cultura arhaică a românilor, este o întrebare fără răspuns?
La paginile 122-123 este prezentată o schemă ce a rezultat prin analizarea materialului genetic pentru calcularea distanțelor genetice dintre populații pe baza formulelor Nei și Cavalli-Sforza și a arborilor filogenetici. După aceste analize rezultă că: ,,populația veche(a României) a format un grup cu populația italiană actuală, iar populația românească actuală s-a grupat cu populația germană modernă, în apropierea populației actuale din Grecia”. Adică ne-au dovedit genetic aceste jeguri că sîntem venetici, formați undeva în sudul Dunării, dar în partea de nord a Greciei, din coloni romani și înrudiți cu cazarii care au fost pe plaiurile mioritice odată cu cotropitorii romani.
Și continuă cu explicațiile și elucubrațiile vedeniste la filele 128-129: ,,Populația veche(a României) s-a grupat împreună cu populația turcească de origine tracă, în timp ce populația actuală românească s-a grupat cu alte populații europene actuale, mai aproape de italieni greci și spanioli… În privința populației actuale românești, analiza distanțelor genetice a arătat relații genetice mai apropiate cu populațiile italiene și grecești. Din punct de vedere istoric, acestea ar putea fi rezultatul unei perioade de peste 160 de ani de ocupație romană; și schimburile intense comerciale dintre triburile de populații vechi de pe actualul teritoriu al României și grupurile de populației romană și greacă ce s-au stabilit în colonii comerciale pe coasta vestică a Mării Negre în perioada secolelor lV î.e.n. – Vll e.n. Populația actuală românească s-a grupat cu populația bulgară actuală, relație genetică ce ar putea fi explicată prin originea comună în populațiile tribale vechi(tracice). Influența slavică în fondul genetic românesc ar putea fi rezultatul migrațiilor grupurilor slave în secolele Vl-lX, de-a lungul regiunii carpato-danubiano-pontice.” Deci iarăși stăm rău cu rădăcinile carpatine!
Dar la pagina 131 precizează spre înluminarea noastră să nu rămînem mofluzi pe vecie că: ,,Numărul mic din populația veche analizați pentru markerii microsateliți de pe cromozomul Y nu a permis o analiză statistică optimă în scopul comparației cu datele populației moderne.” Din cele prezentate de cei doi geneticieni cazari – rezultă că aceste ,,studii” dovedesc formarea noastră ca popor într-un areal care ar cuprinde sudul Bulgariei, Macedonia, Koșovo și nodul Greciei, adică ei dovedesc ,,științific ” faptul că atît latiniștii, daciștii dar și cazarii au dreptate în afirmațiile lor privind locul formării poporului român.
La Congresul de dacologie ținut la Buzău, a fost prezentat și numărul 1 al revistei Origini din acest oraș care scrie pe prima pagină sus: ,,Și vă așteptăm la al XIV-lea Congres Internațional de Dacologie care se va desfășura la Buzău în perioada 16-18 august 2013!” Ne mai informează pe aceeași copertă, cu litere mari de afiș:
,,ORIGINILE SFINTE ALE POPORULUI NOSTRU ROMAN”. În pagina 3 se face lumină asupra originii românilor, unde găsim zicerea lui OBedeya Ben Aharon Cohen sau Dorin David Aurel amintit mai înainte: ,,Pe teritoriul Daciei antice primii evrei au ajuns aici în vremea regelui Solomon, la Drobeta. În timpul campaniilor militare contra dacilor foarte mulți iudei au venit în Dacia ca aliați sau refugiați din calea regelui Darius. În timpul regelui Decebal evreii aveau colonii la Dunăre și trăiau amestecați cu grecii și cu arameii și se numeau HYPERBOREOS[…] si au fost primul trib dacic nu yazig sau traco-dalmat, dacic prin adopție care a intrat în lupta cu trupele lui Traian Nerva. Din anul 100-101 era noastră pînă în 105 trupele hiperboreenilor evrei-greci naturalizați la Dunăre au apărat Dacia singuri, fără implicarea directă a trupelor dacice. Cetățile greco-ebraice de pe Dunăre se numeau Svarim(Severin), Torah(Tereea), Dibreta(Drobeta), Yahwiata(Yahovita), si chiar Sarmisegetuza.” La paginile 5-8 este un articol comun semnat Dan Oltean si Vladimir Brilinsky, prin asta fiind dovedit faptul că se cunosc de multă vreme, au idei comune și preocupări comune, fiind prieteni cu Dorin David Aurel. Mai precizez că Dan Oltean și Dorin David Aurel locuiesc în Deva, iar V. Brilinski în Simieria sau Orăștie.
Dar Dan Oltean este autorul cărții Regii dacilor și războaiele cu romanii, apărută la Deva în anul 2012, un volum de aproape 1000 de la file unde găsim la fila 785 următoarea propoziție care ne luminează ce făină se macină prin acele cotloane: ,,În mod sigur mulți evrei care locuiau între Tigru și Eufrat, ce nu au avut șansa să lupte la Iotapata, Ierusalim și Masada, au dat curs invitației regelui Decebalus de a se alătura coaliției antiromane. Doar prin participarea evreilor la apărarea Sarmisegetuzei Regia din anul 106 se poate explica faptul că pe zidurile cetății regale erau amplasate acele scuturi metalice rotunde”. Mare mincinos și ticălos este acest Dan Oltean, dar noi avem vorba: spune-mi cu cine ești prieten ca să-ți spun cine ești! Scuturile rotunde erau specifice geților și pe mai multe tăblițe ei apar cu această armă de apărare care are pe ea un X(Crucea Nordului sau Crucea Mare) ca simbol a zidirii cerești, poate ca Neam Scoborîtor din Zei, și nicidecum vreo legătură cu născociții ivriți aduși de Iahwe să păzească Sarmisetuza. Dar pe alte scuturi ei și-au pus taurul ceresc înscris într-un cerc cu raze, iar sub botul animalului se vede ,,crucea italică” crapa-le-ar rînza tuturor furilor și pricepuților în făcături. Mai amintesc aici că Dan Oltean a pus în cartea lui divinitatea Derzales, născocită de Dorin David Aurel, ca aparținînd panteonului dacic!
Mai este un adevăr istoric ocolit cu pricepere de către Dan Oltean, pentru a minți cu asemenea nerușinare: ivriții au primit scutire de militărie în anul 56 î.e.n. de la imperatorul Cezar al romanilor! Iar războiul pe care îl purta Traina împotriva geților era finanțat de cămătarii iudei care controlau finanțele imperiului roman avînd o mare socoată religioasă cu neamul lui Gog din Țara Magog. Avînd o istorie falsificată în totalitate, ne trezim că ies dintre noi asemenea Păcălici și ne învață cine ne-au fost moșii și strămoșii! Să mai spun că plăsmuirea lui Dan Oltean a fost finanțată de către Fundația Dacica întemeiată de Aurora Pețan, prietenă și cu V. Brilinski care în urmă cu 3 ani cerea ajutor să poată tipări niște cărți de istorie veche. Se pare că a auzit-o cineva care a miluit-o cu banii trebuincioși și astfel cartea lui D. Oltean a fost elaborata ca urmare a unei burse private primite de la Fundatia Dacica! Și tot Aurora Pețan scrie în cartea lui Dan Romalo ca ,,specialist” în lingvistică, un material în română și engleză(paginile 308-352) unde pretinde că tot ce a interpretat Romalo este corect și românii ar trebui să bage așa ceva la cap, fiindcă limba de pe tăblițe așa cum a citit-o autorul este limba dacă! Mergînd pe urmele nelegiuirii pusă la cale de această ceată de întunecați, găsim la pagina 55 a cărții lui Romalo următoarea tălmăcire a tăbliței 9: ,,Boerobista însoțit de înțeleptul iudeu și de stăpînitorul sarmaților… ”, de unde trebuie să înțelegem că mato Boero Bisto avea sfetnic pentru cele înluminate pe un iudeu care știa mai multe decît ceilalți. Dar Romalo scrie că citirea propusă de el are la bază greaca, latina și o limb ă necunoscută, citirea lui fiind numai o ipoteză de lucru și ea trebuie obligatoriu verificată și confirmată, însă luîndu-și zborul ciudata idee către alte scăfîrlii, a ajuns revelație și de aici totul s-a luminat precum burta îndopată cu fasole.
Acum am înțeles și eu de ce sforarii Daciei Revival nu au putut înghiți felul de a citi tăblițele de plumb făcut de mine, fiindcă acest procedeu le-a dat peste cap plăsmuirea ce o puneau la cale să dovedească întregii lumi că ivriții au fost în ținuturile carpatine sigur din secolul ll î.e.n. și asta ,,o spun” însăși artefactele noastre. Scoțînd la lumină informațiile reale ale acestor documente uluitoare, pe dată ei s-au făcut că nu-i mai interesează, pretinzînd că sînt turnate în fapt înainte de mileniul Xll î.e.n. cînd erau prin toriștea carpatină blînzii, religioșii și înțelepții neanderthalieni, care la rîndul lor sînt strămoșii cazarilor. Adică să înțelegem odată pentru totdeauna, oriunde ne-am suci curu, tot peste bățul lor nimerim! Eu le zic întunecaților că pînă aici le-a fost vremea revelațiilor și de acum înainte a venit vremea socotelilor pentru minciună, fals și crimă. Iar Vladimir Brilinski este mîna dreaptă a lui N. Săvescu, deci dumnealui știa de conținutul revistei, așa luminîndu-ne și pe noi ce au clocit ei în ascunzișurile mișcării daciste timp de mai mulți ani.
Dar cea mai mare supărare, le-a adus cartea mea Dicționarul nemuririi limbii strămoșești, Botoșani, 2015, unde vin cu aproape 11000 cuvinte și dovedesc dăinuirea românilor din vechile populații carpatine ale mileniilor lV-ll î.e.n. Ei nu amintesc niciodată acest studiu, iar atunci cînd unul a făcut-o, a numit lucrarea ca volumul ll al cărții mele Adevăruri ascunse, deși măgăria se vede de la o poștă. Scopul a fost să falsifice conținutul cărții și pe cale de consecință să poată manevra în fals originea limbii române fiindcă de aici a pornit acțiunea de falsificare a istoriei și culturii identitare. În lucrarea amintită sînt mai multe studii comparative între româna veche și eme-gi unde am găsit 4265 cuvinte asemănătoare sau identice, dintre care 1350 unii români le folosesc și astăzi ca nume de familie. Mai este un studiu între armână și eme-gi unde am găsit 568 cuvinte asemănătoare sau identice și unul făcut cu limba irlandeză(vechii pelasgi) unde avem 1475 cuvinte comune sau asemănătoare, iar unele sînt comune și cu eme-gi. Aceste dovezi lingvistice sînt armele noastre infailibile împotriva minciunilor și falsurilor jegurilor cazare și mioritice, iar tăcerea lor de mormînt arată că le este frică de o trezire a românilor cu mintea sănătoasă, fiindcă vor trebui să dea socoteală pentru nelegiuirile făcute!
Situația are ceva comun cu ce i-a făcut Academia Română lui B. P. Hașdeu în anul 1896, cînd prin comisia condusă de T. Maiorescu, a refuzat să mai plătească realizarea Etimologicum magnum romanae, i-a luat și chestionarul, opunîndu-se propunerii marelui lingvist de a face totul gratuit. Pe mine nu au avut cum să mă prindă în labe, deși au încercat o manevră dubioasă privind reformularea unor pasaje ample din ceea ce aveam scris, ca să treacă cu bine pe sub nasul lor ales!
Pentru a înțelege situația prezentată pînă aici care a fost rezultatul direct al circăriei numită ,,congresele de dacologie” ținute începînd cu anul 2000, scot la lumină și o altă cale pe care jegurile cazare au folosit-o ca să ne falsifice istoria de să nu mai știm pe unde ne este fundul.
În anul 2001, Teșu Solomovici(jidan ziarist pînă în anul 1964 la Scînteia tineretului, cînd pleacă în Israel și se întoarce în anul 1991) România Judaică – o istorie neconvențională a evreilor din România. 2000 de ani de existență continuă – 2 volume finanțate de Ministerul Culturii din București, unde ministru era R. Theodorescu. Aici el vine cu minciuna clasică a jidovimii că ei au pus piciorul pe plaiurile mioritice încă de la începutul secolului Vl î.e.n. cînd ținuturile erau pustii. Mai scrie el că elementul iudaic a fost împrospătat puternic după războaiele dacilor cu romanii, fiindcă legiunile romane erau formate în mare parte din iudeii, iar aceștia au laut cu sabia pămînturile în stăpînire. În secolul Vll au venit și faimoșii cazari aici unde s-au simțit ,,acasă” pînă i-au izgonit românii venetici tăbărîți peste ei în secolul X. Ticăloșia a rămas sus și tare fiindcă nu s-a găsit nici un istoric sau lingvist român să-i sfarme mutra acestei pocitanii care ne urăște îngrozitor. În vara anului 2007, ministrul Cristian Adomniței, avizează scoaterea istoriei vechi și străvechi din manualele de istorie din gimnaziu, și astfel singuri ne-am falsificat istoria la cererea unor ticăloși încă neștiuți.
În noiembrie 2017, la tîrgul de carte Gaudeamus, T. Solomovici cu sprijinul bănesc al Academiei Române – deși el are propria editură – a tipărit cartea O istorie altfel a evreilor din România. Prefața este semnată de același
R. Theodorescu, ca președinte al secției de audio-vizual … de unde au venit banii și vice-președinte al acestei instituții. Pentru istoria veche a spațiului carpatic el reia vechile minciuni, venind și cu alte adăugiri ca să pară povestea mai deochiată. Nimeni dintre ,,specialiștii” în istorie sau lingvistică nu i-a contrazis pocitaniei cazare puhoiul de falsuri înșirat la adresa istoriei, culturii identitare și originii limbii române! Dar ticăloșia pusă la cale de jidanul scriitor și leprele intelinghenției mioritice are logica ei care trece dincolo de verosimil.
Cacademia Română, prin rapinul șef Ianus Aurelius Popus de Hahamy(Ioan Aurel Pop) ne zice de la obraz într-un interviu dat revistei ,,Familia Ortodoxă” în luna mai 2018 și consemnat de Mihaela Raluca Tănăseanu, că noi românii nu avem istorie în spațiul carpatic mai devreme de secolul X: ,,De mii de ani trăiesc oameni la Dunăre și la Carpați, pe Olt și pe Mureș, pe Siret și pe Nistru, și asemenea oameni, chiar dacă s-au perindat mereu, nu au lăsat vreodată acest pământ nelocuit și nechivernisit. De peste o mie de ani, românii s-au aflat, alături de alții, între truditorii gliei de pe aceste locuri. Nu este de prisos să le cunoaștem originile, taina limbii vorbite, credințele, dorurile și jalea, nuntirile și prohodurile, trecerile și petrecerile”. Iar acești ,,alții” după ilustra țăcălie trădătoare de Neam și Țară sînt slavii, cazarii și ungurii, taman ce au descoperit prin vedenie jegurile cazare în urmă cu peste 150 ani și ce susține cartea lui Solomovic! Deci această instituție blestemată vrea să ne bage în cap că teoria lui R. Rösller este un adevăr istoric și nu o născocire a germanilor și mafiei cazare de la mijlocul secolului XlX!
În anul 1864, apare la Viena cărticica ziaristului cazar Robert Roesler intitulată Das varromische Dacien, unde autorul vrea ,,să dovedească” numai prin revelații, că românii din jurul Carpaților s-au format ca popor undeva în sudul Dunării și au migrat pîlcuri, pîlcuri, pe plaiurile mioritice în secolele lX-X, cum a făcut lumină în această poveste tartorul lor H. Graetz care primise prin revelații că ținuturile carpatine era baștina iudeilor, adică ,,neamul” lor. După șapte ani, îndîrjitul jidan R. Roesler revine să-i lumineze pe mioritici în tainele istoriei cu făcătura Romänische Studien. Untersuchungen zur älteren Geschichte Rumäniens(Studii românești, Cercetări asupra istoriei mai vechi a României) Leipzig, 1871, prin care ne priponește definitiv prin Tracia, Macedonia sau Aiurea unde și-a clocit Dracu urmașii fiindcă românii nu au nici o legătură etnică cu vechii geți sau daci pentru că ei sînt formați din amestecarea mai multor popoare în sudul Dunării . „Teritoriul, care și-a pierdut cea mai mare și mai bună parte de populație din urma mulților ani de războaie amare și sîngeroase și prin emigrații a primit o noua populație romană, coloniști venind din toate provinciile imperiului roman, însă un număr mic din peninsula italică, totuși. Trebuie să presupunem că elemente dacice supuse s-au ținut departe de atingerea culturii romane și că sentimentele lor de ranchiună împotriva Romei s-au menținut. În 272, goții au preluat teritoriul părăsit de romani și populația locală dispare de acolo fără urmă. Pînă în secolul al VI-lea Dacia a fost reședința unor triburi germanice, iar cultura care a fertilizat pămîntul respectiv între 107 și 272 a dispărut”. În logica informațiilor puse aici, rezultă limpede că există o mare conspirație împotriva românilor pusă la cale de mafia cazară cu sprijinul direct al Cacademiei Române!

De ceva vreme(3-4 ani) la Radio Iași, în emisiunea ,,evreii azi” făcută de cazarul Alexandru Aciobăniței, acesta repetă obsesiv că în Israel astăzi ar fi peste un milion de ,,evrei români”, iar povestea sună a nebunie fiindcă din cei 400000 mozaicii plecați din România în perioada 1940-1970, s-au stabilit în această țară numai 270000, restul căutînd alte tărîmuri mai verzi și mai mănoase. Însă sintagma are o logică după ce am citit două articole scrise de M. Eminescu cu privire la năvălirea cazarilor peste români în anii 1850-1880. Acesta le răspunde jidanilor care pretind că erau băștinași pe plaiurile mioritice încă din timpul dărîmării primului templu, adică sec. Vl î.e.n. că nu există nici o dovadă pentru asemenea pretenții, totul fiind numai minciună. Mai spune el că cei pe care mozaicii îi numesc ,,români israeliți”, adică pretinșii băștinași din secolul Vl î.e.n. nu au fost niciodată în spațiul carpatic pînă la năvălirea din anii 1850-1880, ei fiind un popor fără istorie în Europa. Ideea ascunsă a mozaicilor din acei ani era să-și creeze un Israel european, iar locul chitit a fost România, de aceea în perioada interbelică s-a vorbit destul de des despre ,,Israel în România”, poveste care astăzi ar suna a antisemitism dacă îndrăznește cineva să o amintească. În acest context își are locul sintagma leprei cazare A. Aciobăniței – ,,evreii români din Israel” – adică ei vor să se ,,repatrieze” în baștina carpatină, cam așa cum au făcut cei peste 165000 de jidani care au trecut Prutul în iulie-sept. 1940 la frățiorii lor bolșevici ca să scape de ,,clericalismul și naționalismul românilor”. Cred că această diferență uluitoare de 3 milioane persoane ,,cu domiciliu stabil” în Romînia la 1.01.2018 se referă tocmai la acei ,,evrei” care au obținut cetățenie română pe acest ,,adevăr” mincinos, astfel că în perioada scurtă de timp ne vom trezi peste tot cu ei drept clasă conducătoare a ,,românismului jidănesc”, iar noi vom fi numai gloatele de antisemiți ce am făcut un holocaust împotriva lor și acum turbăm pentru că nu mai putem face altul la fel de sîngeros și monstruos, cum va suna muzichia după afurisitele lor goarne.

Într-un interviu dat de Prof. Univ. Ioan Scurtu ziaristului Ion Longin Popescu în 2 februarie 2015, de la Cotidianul, cu privire la istoria noastră, acesta spunea: „Asistăm la punerea în operă a unui program vizînd ştergerea identităţii naţionale a poporului român! După 25 de ani de libertate, asistăm la tentative vizibile de ştergere a identităţii naţionale, puse în practică de cei care «s-au săturat de România». Trecutul este «rescris», ca într-un cunoscut roman(„1984”), iar studiul istoriei devine un fel de infracţiune, un demers «naţionalist ». Cine are interesul să-i văduvească pe români de cercetarea propriului lor trecut?”
Se poate constata cu mare durere în suflet că ideile marilor susținători ai ,,dacismului” ca formă de identitate spirituală veche a românismului – N. Densușianu, M. Eminescu și alții – au ajuns batjocura acestor impostori care trăiesc numai din minciună și dispreț față de Neamul Românesc și Țara Sfîntă Dio Getia din jurul Carpaților.

La mijlocul lunii ianuarie 2019 la adresa de internet ,,Paradox Interactive Forum forum.paradoxplazaa.com”, site înființat în 2009, am găsit mai multe hărți care m-au lăsat mut de uimire. Aici sînt puse cam toate inepțiile și falsurile mafiei sioniste sub forma hărților ca să ne dovedească nouă românilor, dar și întregii lumi, că ei au fost dintotdeauna în jurul spațiul carpatic, iar noi pe nicăieri așa cum susțin toți daciștii, cazarul Teșu Solomovici, cacademicianul, rapin șef Ianus Aurelius Popus de Hahamy(Ioan Aurel Pop) și alte lepre-otrepe patriotice că nu-i mai poate mulțumi sărmara țară românească. Ca să le arăt acestor ticăloși români și cazari că ziua trezirii noastre din somnul rațiunii nu este prea departe, vin cu ceva exemple lingvistice pe care unii jidani le știu, dar le țin la mare secret fiindcă le-ar arunca făcătura în aer. În blestemata lor limbă revelată numai feciorașilor Satanei, au folosit pentru copii sau familie lărgită cuvintele ,,b`nai” sau ,,banu” de unde, după hărțile pe care le-am pus în continuare, trebuie să înțelegem că de la banu, au format în nordul Istrului ,,bănie” în ținutul Olteniei, acolo unde s-au pus să discute juveții paracleți ,,obîrșia neamului nostru” ca să priceapă tot tîmpitul că ei sînt cazari și iudei care nu au nimic etnic cu neamul românesc, cam tot așa cum au fost ori sînt astăzi Ion Iliesscu, Petre Roman, Răzvan Theodorescu și foarte mulți alții.

x-raw-image:///c1ed87ea74dfc43d4b2a4c06f3d65bd7ff7...

Ca să ne limpezim mai bine în ticăloșia pusă la cale de aceste cete de secături, vin cu nume de triburi(banu) ale iudeilor ce își plimbau tartorul de barbă prin peninsula arabică în secolele ll î.e.n. – V e.n. despre care în cultura Europei nu s-a scris un cuvințel să nu se strice puhoiul de vedenii sinaite. În paranteze am pus sensul respectivului cuvînt în limba română veche sau getă. Qainuqa(cainică: nenorocită, vrednică de plîns), Zaura (zaură: reptilă), Tha’laba(Talabă: nume de familie), Quda’a(cudă: fîntîna lui), Aus(auș: bunic, strămoș, moș), Khuza’a(Cuza: nume de familie), Ghassan(Gasan: nume de familie), Qahtani(cătăni: a face serviciul militar, a se îmbăta). Iar în făcătura iudeo-cretinilor există mai multe hidronime, toponime și nume din ,,Iudeea” care sînt identice cu cele de la noi sau de la emeși. Ciudățenie lingvistică are o logică, dar nu cea vedenistă sau pupincuristă după acele lepre care s-au vîndut mafiei cazare, fiindcă iudeii cînd i-au trecut pe edomi și filisteni la cuțitașele de cremene la sfîrșitul secolului ll î.e.n. au luat din vocabularul acestora cca 250-330 cuvinte, iar apariția lor în făcă-Tora arată că și-au scris drăceasca lucrărică după ce au mutilat cele două neamri arimine! Dau în continuare ce am adunat eu din ,,vedeniile” prepuțarilor pricepuți în meșteșugul minciunilor și al falsurilor de tot felul: Ţila, Ada, Er, Sitna, Gherar, Abimelec, Ahuzat, Picolo, Hira, Şua, Rafa și Refa.
Harta din stînga ar reprezenta situația politică a regatului cazar înainte de anii 965-969 cînd cneazul rus al Kievului, Sviatoslav l a cucerit capitala Itil și i-a scos din istoria acelor locuri. Ori cazarii nu s-au întins cu stăpînirea niciodată mai la vest de Marea de Azov care este situată în estul peninsulei Crimeea! Harta a doua ar reprezenta situația cazarilor din estul, vestul și sudul Carpaților, care s-ar fi constituit ca un nou stat după prăbușirea celui din nordul Mării Caspice. Ori aici iarăși este totul numai fals și minciună. Dar Cacademiei Române îi place foarte mult să lingă în acest closet îngrozitor, obligîndu-i și pe români să aibă aceleași gusturi.
O altă hartă de pe acest site prezintă regatul cazar într-o culoare, scriind pe teritoriul din nordul Mării Caspice cu litere mari ISRAEL, iar în ținuturile noastre, jegurile pretind că aveau o colonie în sudul Olteniei care se întindea pînă în Banat și alta în nord-estul Basarabiei(cam pe unde este Hotinul de azi). Măgăria are legătură cu pretenția lui E. Shein(L. Șăineanu) care zice că jidovii și urieșii din legendele noastre ar fi în fapt faimoșii cazari ce își plimbau tartorul și pe plaiurile noastre prin secolele Vl-X. Dar la Schela Cladovei, localitate din județul Mehedinți, s-au descoperit aproape o sută de schelete de ,,urieși” care ajungeau la 2 metri și acești pămînteni au făcut semnele de pe pereții peșterii Gaura Chindiei în mileniile XV-X î.e.n. Iar D. Roxin și Oana R. Ghiocel în ,,documentarul” lor susțin că neanderthalienii erau în spațiul carpatic încă din mileniile XXXV î.e.n. dăinuind pînă cînd în lume au belit ochii cazarii care sînt urmașii lor de drept și tot de acești neștiuți trebuie legată istoria tăblițelor de plumb descoperite la Sinaia în anul 1875! Deci ei au dat lumii europene și din Orientul Apropiat toate alfabetele cum am arătat eu în cartea Adevăruri ascunse, după citirea tăblițelor dr plumb. Iar cu pretinsa colonie din ținutul Hotinului, ei vor să se proțăpească drept întemeitorii culturii Cucuteni, poveste linsă și de unii daciști ce vor ca ,,faimoasa civilizație akkadiano-sumeriano-evreiască” să revină la adevărata ei baștină!
Eu cred că site-ul cazarilor este un răspuns la faptul că am pus citirea tăblițelor în anul 2008 pe internet și dovedeam cu informații venite de pe aceste comori că românii se trag din vechile populații carpatine!

Și unul din cele mai clare exemple de distrugere programată a neamului omenesc în general și a popoarelor Europei în special, cum găsim în cartea Le droit de la rase superieure – Dreptul rasei superioare, scrisă de cazarul francez Isak Blümchen(cetățean francez cu numele de Urban Gohier) şi apărută la Cracovia în anul 1914, unde ne spune pătimaşul satanist că atît natura cît şi viaţa socială stau sub puternica influenţă mozaică, iar dintre ţările Europei ochite pentru cotropire, Franţa a fost prima lor ţintă pe care au cucerit-o pentru că francezii s-au lăsat dominaţi şi deci nu merită să fie liberi, luminîndu-ne cu veninul lui satanist la paginile 5-10: ,,În şcoala primară, la liceu, la Sorbona, în marile instituţii de învăţămînt superior, se formează toate clasele naţiunii, acolo gloata prinde cele cîteva noţiuni după care va trăi toată viaţa, acolo burghezimea adună cele cîteva idei pe care le socoteşte toată viaţa ca adevăruri definitive. Noi am acaparat cu pricepere toate gradele instrucţiunii publice, înainte de a dezvălui scopul nostru politic. Universitatea, consiliile ei, programele, sînt în mîinile noastre. Cele mai modeste manuale de clasă primară ca şi la Şcoala Normală Superioară ca şi la Şcoala Politehnică, oamenii noştri controlează totul şi hotărăsc despre toate. O mare parte din editori, care publică cărţi şcolare, sînt iudei; iar profesorii indigeni care sînt în solda lor, trebuie să se poarte după gîndirea noastră….
Noi am curăţat istoria Franţei de toate mîndriile ei gloriase. Prin voinţa noastră indigenii Franţei nu mai cunosc sau se leapădă de secolele din trecutul lor, care a precedat ridicarea noastră la putere. ” La fel este şi situaţia românilor de azi, leprele de la Ministerul Educaţiei şi cel al Inculturii ne-au scos în afara programei de învăţămînt obligatoriu istoria națională din anul 2007 aşa cum este ea chiar falsificată, obligîndu-ne să învăţăm ca tîmpiţii Istoria evreilor şi Istoria holocaustului, iar în ţară şi în străinătate scriu pe banii noştri, fel de fel de Românii iudaice în care arată că ei au fost aici băştinaşi iar noi venetici sălbatici, sîngeroşi şi antisemiţi care nu am fost în stare să creăm decît o cultură a sulei cum a prezentat-o H. R. Patapievici la New-York în vara anului 2008! Mai jubilează urîciosul cazar despre izbînzile lor împotriva franţujilor: ,,Ei cred că Franţa era înainte cufundată în barbarie, în fanatism, în robie, în mizerie(aşa am fost şi sîntem îndobitociţi şi noi să credem ceea ce dovedeşte că ni se aplică un plan drăcesc de mancurtizare care a reuşit şi prin alte ogrăzi) pînă cînd jidanii liberali(la noi ciocoii fanarioţi numiţi masoni iar după ceva ani puhoiul de cazari din imperiul ţarist începînd cu anii 1860 şi după 1944 criminalii bolşevici) s-au hotărît să o elibereze prin revoluţii succesive. Istoria Franţei nu este decît cucerirea de către jidani a Franţei, începînd prin intervenţia lojilor masonice la finele secolului XVlll, şi sfîrşind în apoteoză cu secolul XX…. Ei bine, noi am făcut din Sorbona, un cuib jidovesc, din marile şcoli din Franţa tot atîtea cuiburi jidoveşti.”
Lepra nu se ruşinează deloc să laude cum au falsificat mozaicii istoria şi cultura francezilor: ,,La Şcoala de Înalte Studii Sociale, care este un gheto, tinerii francezi din clasele de sus sau avute, învaţă a gîndi, învaţă a trăi viaţa publică, învaţă a-şi modela gîndirea, după gîndirea evreiască, învaţă a-şi şterge instinctele lor moştenite, în faţa voinţei jidovești, şi se pregătesc a juca singurul rol ce le permitem să aibă, şi anume rolul de servitori zeloşi, de slugi desăvîrşite ale lui Israel…. Cucerirea noastră e de pe acum un fapt împlinit. Am explicat(în cartea A nous la France – Franţa noastră; iar nouă ne-au băgat pe gît în anul 2000 scriitura ticăloasă numită România iudaică) că nu voim să scoatem francezii din Franţa, cum au spus-o cu îndrăzneală unii dintre a-i noştri, exaltaţi de victorie. Noi nu vom suprima decît francezii rebeli dominaţiei noastre, adică un pumn de energumeni. Masa supusă şi muncitoare a indigenilor ne este necesară, cum erau necesari hiloţii spartanilor în Laconia, precum hinduşii sînt necesari englezilor în Hindustan ” Mai scrie la fila 44: ,,Noi sîntem poporul ales. Căci aşa este scrie în tratatul Hid: «Iahwe a dat iudeilor puterea bogăţiilor şi asupra vieţii, tuturor popoarelor». Iahwe ne-a dat pe mîna noastră viaţa Filistenilor, a Amaleciţilor, a Madianiţilor, a Amoniţilor, a Moabiţilor, a acelor de la Bethel şi a acelora din Robba şi a acelora din Golgota. Noi i-am exterminat: noi i-am suprimat, noi i-am răstignit pe cruce, noi i-am spînzurat, noi i-am tăiat în bucăţi, noi i-am ars de vii în statui de aramă, noi i-am sfîrtecat de vii cu ferăstraie şi grape de fier.” Grozăviile cu care se mîndresc acești monștri ieșiți din străfundurile iadului mozaic te obligă să crezi că sînt născuţi numai pentru a ucide şi nu greşea deloc istoricul roman Tacitus care i-a numit ,,duşmanii neamului omenesc”.
Continuă a se lăuda păduchele mai departe cum îi fericesc pe ruşi şi conducătorii lor pe care îi pun destul de des pe năsălie înainte de vreme: ,,Iahwe ne-a dat pe mînă viaţa ţarilor, a marilor duci, a generalilor din Rusia, şi noi facem cu ei în mod continuu un mare masacru”. Adevărata faţă a cazarilor s-a arătat după ce au pus stăpînire pe Rusia şi au transformat-o în stat bolşevic, masacrele lor au întrecut orice închipuire, măcelărind peste 6000000 de oameni, iar 7500000 de persoane au fost obligate să-şi părăsească ţara datorită urgiei lor, dar istoria falsificată cu meşteşug vrea să uite de autori şi îi scoate pe alţii de unici monştri oribili ai bolșevismului.

Ne-au pus ticăloșii ștreangul pe gît! Dacă nu ne vom trezi ACUM să scăpăm din robia lor, atunci peste 30- 40 România nu va mai fi a Neamului rumun.

Constantin Olariu Arimin, ianuarie 2018