☀️DESPRE EXISTENȚA UNEI ȘCOLI A CAVALERILOR ZALMOXIENI

Cavalerii zamolxieni

Numeroase sunt ruinele „clădirilor cu potcoavă” din Geţia lui Burebista, Regalian, clădiri în care au funcţionat înalte şcoli ale cavalerilor zamolxianismului, în perioada cuprinsă între 1.380 î.e.n., confirmat de „Analele” lui Suppiluliuma, şi până dincoace de orizontul anului 466 d.Hr., certificat în „Cosmografia” getului Aethicus Donares (Ister).

În lucrarea Cosmographia, scrisă de călugărul benedictian Ieronim în jurul anului 763 d.Hr. în Freising, Bavaria (Germania), aflăm că filosoful cosmograf GET Aeticus Donares (Ister), cel care a făcut primul ocol al Pământului pe mările şi oceanele lumii, aduce lămuriri „despre naţiunea-i scită cu neamul nobil al părinţilor săi, din a căror etică îşi trag izvoarele şi ceilalţi înţelepţi” (AethK-93, 244), dar vorbește și despre existența unei școli a Cavalerilor Zalmoxieni:

„Despre existenţa şcolilor de Cavaleri Zalmoxieni de la Histria grăiesc nu numai descoperirile arheologice ale ruinelor davei, oraşului-port, cu ziduri de clădiri absidate, ori cu temple ale Soarelui-Tânăr, Războinic-Tămăduitor (medic/iatros) şi ale Sorei-Soarelui (Luna, sau Zâna Utu, protectoarea Cavalerilor Zalmoxieni, Dunăreni), adică ale perechii sacre secunde din monoteismul tetradic al Zalmoxianismului, ci şi nenumăratele sculpturi, basoreliefuri ce reprezintă Cavaleri Zalmoxieni – întotdeauna un călăreţ cu mantie, pe un cal psihopomp, înaintând zalmoxian, tot la dreapta, spre Lumină, Soare, spre principiul energetic masculin Yang.”

Justiţiarii Cavaleri ai Zalmoxianismului erau pregătiţi în cadru misteric/iniţiatic, în şcoli speciale, în dave, care ofereau condiţii aparte de studiu, de antrenament zilnic etc., toate clădirile destinate acestui scop având o arhitectură uraniană, simbolic-solară, cu obârşii multimilenare în Cultul „soarelui-moş“/tatălui-cer, ori al Soarelui-Tânăr-Războinic (So-Ares), din panoul central de credinţe al Cogaionului, arhitectură moştenită de Zalmoxianism (din orizontul anului 1.600 î. H.), excelând în ridicarea clădirilor cu potcoavă /„absidă“ (legată, desigur, de „POTCOAVA SOLARĂ“ din MARELE TEMPLU ROTUND de la Sarmizegetusa).

Ca Sol/Mesager Celest, ori ca “însoţitor” de Sol, numeai în perioada de exercitare a Zamolxianismului ca RELIGIE NAŢIONALĂ, se făceau antrenamente pentru ocolul Pământului /pe uscat şi pe ape) de către Cavalerii Zalmoxieni, după un scenario iniţiatic, foarte complex.
Alfabetul „misteric“/ „iniţiatic“, utilizat în scrierea pelasgo-getă / valahă din vremea lui Aethicus Donares (Ister), în şcolile de Cavaleri ai Zalmoxianismului din toată aria Geţiei lui Burebista/ Regalian, folosindu-se clarul, exactul principiu fonetic, avea 23 de litere:
alamon, becah, cathu, delfoy, efothu, fomethu, garfou, hethmu, iosithu, kaithu, lethfu, malathy, nabaleth, ozechi, chorizech, phythyrin, salathy, întalech, thothymos, ăzăthot, reque, urchoni (yrchoni), zothychin.

Între cele 23 de litere ale alfabetului iniţiatic/misteric al Cavalerilor Zalmoxianismului, se află, fireşte, şi cele şapte litere ce reprezintă sistemul vocalic al limbii pelasgo-gete /valahe, adică al Românei arhaice şi de azi:
alamon – A, efothu – E, iosithu – I, ozechi – O, înthalech – Â / Î, ăzăthot – Ă, urchoni / yrchoni – U.

Pentru Dumnezeul Cogaionului/ Sarmizegetusei, pentru Dumnezeirea Zalmoxiană, /Thothymos era simbolul literal / mandalic conectat la „Sacrul Întreg Cosmic“ (Dumnezeu ca „natură infinită“) în care Getul este partea.

Un număr de zece litere/Thothymos – sculptate în piatră – erau puse în cele zece alveole din capul celor zece raze ale Soarelui-de-Andezit, marcând o perioadă de zece zile, corespondentul săptămânii din calendarele de azi, căci Dumnezeul Cogaionului / Sarmizegetusei, Samos („Soare-Moş“/„Zamosh“) avea între atribute, ca Sacru Întreg Cosmic, bineînţeles, şi temporalitatea, dimensiune esenţială a cosmosului nostru cotidian.

Acest alfabet – transmis din orizontul anului 466 e.n., graţie Cosmografiei lui Aethicus Donares – era folosit „SUB JURĂMÂNT“ numai în şcolile Zalmoxianismului şi numai de către Cavalerii Zalmoxianismului, în scrieri cu profund caracter secret, misteric/iniţiatic.

Aethicus Donares (Ister) s-a format, ca destoinic navigator maritim şi ca bărbat de arme, la Înalta Şcoală de Cavaleri Zalmoxieni de la Nistru. S-a pregătit şi pentru misiunea de Sol/ Mesager Celest, ori de „însoţitor de Sol”.

Instituţia Zalmoxiană a Solilor/Mesagerilor la Dumnezeu („Soarele-Moş“ / „Tatăl-Cer“) şi a Cavalerilor Zalmoxieni („Călaci“ / „Călaţi“), ori Instituţia Salumoş („Omul Soarelui Moş“) > Alymoş („Sol / Soli – Al/ Ai – Soarelui-Moş“), indiscutabil şi incontestabil, a permis ivirea în istorie a categoriei, a tipului de pelasgo-geţi-„ethicus“, adică de inconfundabili oameni ai Geţiei Carpatice, cinstiţi, viteji şi nemuritori, pe un impresionant segment temporal, din orizontul anului 1380 e.n. (confirmat de Analele lui Suppiluliuma) şi până dincoace de orizontul anului 466 e.n. (certificat de „ocolul Lumii“ din Cosmografia lui Aethicus Donares / Ister).

În popor, această instituţie era foarte respectată, sacralizată şi fiecare reprezentant era tratat, în timpul vieţii, ca REGE-ZEU-MEDIC, iar după moarte era heroizat/zeificat.
La această şcoală s-a pregătit între anii 441-443, pentru ca în anul 444 să devină chiar directorul/ patronul şcolii, calitate în care şi-a pregătit şi antrenat echipajul pentru o încercare grea: OCOLUL PĂMÂNTULUI.

Cavalerii Zalmoxieni sunt înfăţişaţi (pe statuete şi basoreliefuri) întotdeauna ca un călăreţ cu mantie, înaintând zalmoxian, tot la dreapta, spre Lumină/Soare, spre principiul energetic masculin Yang.

Printre zeitățile ce se aflau în panteonul Cavalerilor Zalmoxieni, putem întâlni și o parte dintre zeitățile ce au fost descoperite în tezaurul sculptural de la Tomis, așa că putem emite o IPOTEZĂ: tezaurul de statui antice de la Tomis poate A APARȚINUT unei școli tomitane (TOMIS) a CAVALERILOR ZALMOXIENI (Danubieni, Geţi) și a fost ASCUNS în secolul al IV-lea d.Hr.

Sursa: Teodor Filip, Ion Pachia Tatomirescu, George.V. Grigore
Adaptare şi foto: Carmen Pankau