MIHAI CIMPOI, OMUL-DESTIN: 80 de ani de la naștere

Mihai Cimpoi

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, în parteneriat cu Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova și Uniunea Scriitorilor din Moldova, a organizat expoziția jubiliară MIHAI CIMPOI, OMUL-DESTIN: 80 de ani de la naștere.

Expoziția prezintă viața și opera lui Mihai Cimpoi în cărți, manuscrise, documente, scrisori, artă plastică, fotografii și obiecte personale.

Evenimentul a inclus omagii aduse jubiliarului, evocări, discuții. Alături de omagiat, au fost scriitori, cercetători, muzeografi, oameni de cultură, prieteni ai muzeului.

Expoziția va putea fi vizitată până pe 23 octombrie 2022.

***

Mihai CIMPOI (03.09.1943, Larga, Hotin, România) este critic, istoric literar, eminescolog, filozof al culturii.

Absolvent al Facultății de Filologie a Universității de Stat din Moldova (1965). Membru de onoare al Academiei Române (1991); membru titular al Academiei de Științe a Moldovei (1992); membru al Academiei Europene de Științe și Arte din Salzburg, Austria (2015); membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Organizației Mondiale a Scriitorilor (PEN); membru al Societății Internaționale pentru Investigații în Domeniul Literaturii pentru Copii și Tineret (1975); director de onoare al Centrului Academic Internațional „Mihai Eminescu” (1999); redactor la revista „Nistru” (1965-1972), la editurile Cartea Moldovenească și Lumina (1974-1982), la Enciclopedia Moldovenească (ESM) și Enciclopedia Literatura și arta Moldovei, secretar literar și consultant la Teatrul de Stat „Mihai Eminescu” (1982-1983) și Teatrul poetic „Alexei Mateevici” (1986-1987); președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1991-2010); membru al colegiului de redacție al revistelor „Viața Basarabiei”, „Intertext”, „Metaliteratură”, „Noua Revistă Filologică”, „Philologia”, „BiblioPolis”, „Mihai Eminescu: buletin”, „Contact internațional”, „Litere”, „Studii de știință și cultură”, „Vatra veche”, „Viața românească” etc. Începând cu anii ’60, publică recenzii, studii critice, impunând în gândirea critică o direcție nouă eseistico-estetică.

***

„Mihai Cimpoi are un fel al său de a gândi și a analiza. De aceea, se poate vorbi și de un stil propriu, bogat în noțiuni de ordin istorico-literar. Criticul nu se mulțumește cu simpla menționare a temelor și problemelor, dar caută să descopere în opere aspecte estetice, să sublinieze calitățile intrinseci ale lor” (Vasile COROBAN, „Prefață”. În: „Narcis și Hyperion” de Mihai CIMPOI. Chișinău: Literatura artistică, 1979, p. 2).

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană şi interior

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană şi interior

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Ar putea fi o imagine cu carte

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană

Ar putea fi o imagine cu carte şi interior

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană şi carte

Ar putea fi o imagine cu carte

Ar putea fi o imagine cu carte