RAMA, PRINŢUL SCIT

Rama printul

 

Unul dintre cele mai vechi poeme indiene se numeşte Ramayana şi glorifică faptele prinţului Rama, în care se spune că s-a întrupat Vishnu, spiritul cel bun al universului, pe care-l numeşte la un moment dat „prinţ scit”.
Cele mai vechi scrieri religioase indiene poartă titlul “VEDA”. Ele sunt în număr de 4 si cuprind Revelaţia hindusă. Ceea ce este interesant însă este faptul că Revelaţia este „descoperirea” sau „vederea interioară” iar titlul acestor scrieri poate fi apropiat foarte lesne de cuvântul românesc „a vedea”. Religia geților din Punjubi este religia sikh, o religie monoteistă, iar în sanscrită înseamnă „a învăța”.

Scrierile sanscrite vedice ale arienilor din India sunt pline de sute de nume ce sunt toponime în România, pe care le-a reprodus în cărţile sale Lucian Iosif Cueşdean, după Augustin Deac.
Enciclopediile, inclusiv Wikipedia, vorbesc despre un imperiu al sciţilor, ce pleca din Sciţia Minor şi cuprindea şi întreaga Indie.
De multe milenii BC (î.e.n.), pe tot teritoriul indian se menţin cele patru caste impuse de legile vedice ale lui Maniu. Populaţia Punjabi poartă şi numele de SICH. Antepoziţia lui C ne conduce la SCI-ţi. Castele superioare se numesc GET şi GOT în Punjabi şi fizionomia lor este europeană.

Domnul Lucian Iosif Cueşdean a descoperit peste 2.000 de cuvinte în dialect românesc, VORBITE azi, consemnate în dicţionarul English to Punjabi, la îndemâna oricui.

Marin Bărbulescu are de 80 de ani o listă de peste 400 cuvinte în dialect românesc, SCRISE, cuprinse în SANSCRITĂ, publicate în 1926 de mai mulţi savanţi, inclusiv francezul Burnouf.

Foarte interesantă este afirmaţia lui Strabon, cum că pe teritoriul Indiei, existau trei neamuri mai însemnate şi anume: Brachmanes, Garmanes şi Pramnae (Geographia XV.1.59), dintre care ce-i mai cucernici erau brahmanii. Ei duceau o viaţă frugală, mâncând numai fructe şi bând doar apă, erau devotaţi filosofiei, adorând cu deosebire Soarele, îşi duceau viaţa sub cerul liber şi considerau moartea drept o naştere pentru o viaţă mai fericită, întocmai ca şi kapnobataii geţi sau ca şi ktistaii, o altă ramură de preoţi asceţi, geţi.

Aceşti Brahmani au avut tot timpul supremaţia socială şi religioasă a Indiei. Ei însă nu formau doar o castă sau sectă religioasă, ci un neam numeros divizat în mai multe seminţii. Etimologic vorbind, numele de Brahmani, Garmani şi Pramni, nu sunt decât derivate ale numelor etnice Ahmani/Rohmani, Armani şi Rami/Ramni, nume sub care erau cunoscuţi Pelasgo-Geƫii la unii autori antici ca urmaşi ai lui Ra/Ram, Zeul cerului şi al Soarelui.

În mitologia vedică exista Valac-Hilya, o zeitate colectivă a înțelepciunii, în care îi regăsim pe valahi, sacralizați astfel de indieni.

Nicolae Miulescu demonstra în ”Dacia, Țara Zeilor” din 1993, că majoritatea numelor Zeilor vedici se regăsesc în toponimele de pe teritoriul României, iar profesorul italian Fabio Scialpi declara că era ”intrigat de prezența, pe teritoriul României, a mai multor toponime cu rezonanță sanscrită”.

Mai mult, studiind poemele clasice ca şi scrierile religioase indiene, Nicolae Densuşianu ne pune în evidenţă peste 40 de cuvinte cu corespondent român şi latin.

Geţii au existat ca popor de sine stătător şi în INDIA fiind cunoscuţi subnumele de Yut Yat Jut Jhut. Ei ocupau Hindustanul septentrional şi Valea Indului. Specialiştii sunt de acord că populaţia rurală din Pundjab se trage din acest corp etnic al Yut-şilor. De asemena populaţia Yut formeza pricipala etnie din regiunea Sindi, iar în Belucistan, poporul Yut a format prin amestecul cu baluchii, poporul Jugdalli.
Descendenţii geto-dacilor cunoscuţi sub numele Yut în India si Yue–tchi în China erau prezenţi şi în secolul XIX în India, în nord-estul provinciei Gudjarat aflându-se regiunea Jutvar (Ţara lui Yut sau a Yut-şilor).

Cueșdean a plecat pe urmele populației Marii Jats, pe care chinezii îi numeau yuezhi, adică geți, consemnînd dominația lor în Punjabi. Astfel, el i-a descoperit pe cei 80 de milioane de indieni care nu doar vorbesc limba pelasgo-geților, ci se și îmbracă aproape identic cu țăranii români.

Surse informaƫionale: Lucian Iosif Cueşdean, Quadratus

Carmen Pankau