Profesorul Nicolae Testemițanu, rector și ministru, a fost comemorat cu ocazia marcării celor 95 de ani de la naștere

AȘM

Comunicat de presă Academia de Științe a Moldovei

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a participat la manifestarea comemorativă consacrată ilustrului savant și profesor Nicolae Testemițanu, fost ministru al sănătății și rector al USMF, academician și cavaler al Ordinului Republicii post-mortem, organizată la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie, la 1 august 2022, cu ocazia marcării celor 95 de ani de la naștere.
Evenimentul a avut loc în incinta Complexului Sociocultural Universitar, la care au reprezentanți ai comunității universitare, oficiali, colegi, discipoli – rectorul USMF, dr.hab., prof. Emil Ceban, legislatorul Adrian Belîi, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, dl Ion Prisăcaru, reprezentanți ai Universității, instituțiilor medico-sanitare publice, precum și membri ai familiei Testemițanu. Printre personalitățile care au reprezentat, deopotrivă, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie și Academia de Științe a Moldovei s-au numărat acad. Eva Gudumac, acad. Gheorghe Gidirim, acad. Mihai Popovici, m.c. Viorel Prisăcari.
Evenimentul a început cu proiectarea unui material video despre viața și activitatea regretatului savant și profesor Nicolae Testemițanu, considerat un vizionar al științei medicale naționale, profilul căruia se face tot mai impunător odată cu scurgerea timpului, este o lacrimă a poporului, un suspin al satului, care zace în fiecare suflet pe care l-a cucerit, în fiecare colț de țară pe unde a trecut, în fiecare spirit pe care l-a animat și în fiecare pagină pe care a scris-o. Despre profesorul Nicolae Testemițanu s-a menționat că a întruchipat în sine înțelepciunea lui Hipocrate, amploarea intereselor lui Galenus, temeinicia lui Avicenna, fermitatea lui Pirogov din secolul XIX, inițiativa lui Botkin din aceeași perioadă și umanismul lui Cehov. Nicolae Testemițanu, îndrăgostit de țărani și sat, nu se îndepărtează de ei până la ultima lui suflare, de parcă ar fi fost convins că veșnicia s-a născut la sat. Acest distins cavaler al ocrotirii sănătății semnifică blazonul nobleței de unde a pornit, credința în bunătatea sufletului, sunt semnele sub care Nicolae Testemițanu a trăit și s-a măcinat.
Un discurs amplu privind polivalența personalității lui Nicolae Testemițanu a susținut rectorul USMF, doctor habilitat, profesor universitar Emil Ceban. Rectorul Ceban a evocat întreg itinerarul marelui dispărut, invocând aspectele primordiale privind calitatea de medic, pedagog, rector, ministru, ilustru savant în domeniul sănătății publice și managementului sanitar, dar și de lider al unei generații. Prof. Emil Ceban a trecut în revistă reformele în medicină, inițiate de Nicolae Testemițanu, remarcând introducerea sistemului de medicină de ambulatoriu, multiplele concepte elaborate de ilustrul manager care rămân actuale și astăzi, mai mult ca atât, asigură un suport material și metodologic medicinii practice bine argumentat, dar și o sursă de inspirație în noile investigații și tentative de reformare a sistemului de ocrotire a sănătății.
Rectorul USMF a menționat, cu titlu special, pledoariile ministrului Testemițanu privind asigurarea sistemului de sănătate cu cadre medicale, preponderent autohtone și introducerea limbii române în procesul de instruire a studenților și medicilor, fapt ce a contribuit substanțial la formarea și dezvoltarea învățământului superior medical și a sistemului național de sănătate, dar pentru care a plătit scump, fiind demis din funcția de ministru al sănătății. Prof. Emil Ceban a remarcat că prin faptele sale Nicolae Testemițanu a intrat în legendă și în felul acesta s-a contopit cu eternitatea, iar cu trecerea la cele veșnice a profesorului Nicolae Testemițanu, ilustru savant, talentat medic, experimentat manager, mare om de stat, ctitor neîntrecut al medicinii moldave, generator de idei inovatoare și prevăzătoare, a trecut în istorie o epocă inedită, deosebit de valoroasă a științei și managementului în domeniul ocrotirii asistenței medicale acordate populației. Patriotismul și concepția, a subliniat prof. Ceban, sunt acele două aripi cu care s-a înălțat în Ceruri, rămânând pentru totdeauna în memoria colectivă.
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM