PREȘEDINTA MAIA SANDU A REFUZAT RECONFIRMAREA ÎN FUNCȚIE A 13 JUDECĂTORI

sandu alegeri

La 1 aprilie 2022, au intrat în vigoare mai multe modificări ale Constituţiei,
printre care și excluderea termenului iniţial de cinci ani de numire în funcţia de
judecător, cerinţă care, potrivit Comisiei de la Veneţia, submina independenţa
judecătorilor. Totuși, această modificare nu se aplică judecătorilor al căror
mandat iniţial de cinci ani a expirat până la 1 aprilie 2022.
Circa 40 de judecători aveau mandatul expirat la 31 martie 2022. Ei primeau
salariu, însă nu aveau dreptul de a examina dosare, deoarece mandatul lor
expirase. Numărul atât de mare se datora faptului că evaluarea performanţelor
acestora, obligatorie pentru reconfirmare în funcţie, nu a fost efectuată
deoarece Colegiul privind evaluarea performanţelor judecătorilor nu era
funcţional. Mandatul membrilor acestuia era de asemenea expirat. La 10 martie
2022, Parlamentul Republicii Moldova a soluţionat situaţia prin Legea nr. 47,
prin care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) înaintează Președintelui
Republicii Moldova propunerile de reconfirmare a judecătorilor în funcţie fără
evaluarea performanţelor. În cadrul ședinţei din 29 martie 2022, Plenul CSM a
amânat examinarea cererilor celor 40 de judecători care solicitau reconfirmarea
în funcţie, pentru a clarifica unele aspecte prevăzute la Art. II din Legea nr. 47.
Între timp, la 10 martie 2022, Parlamentul a adoptat Legea nr. 26, prin care a
extins mandatul membrilor CSM, care expirase la începutul anului 2022. La 30
martie 2022, Curtea Constituţională (CC), fiind sesizată de deputatul socialist
Vasile BOLEA, a suspendat art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26, iar la 7 aprilie 2022
a explicat că un CSM cu mandatul expirat nu poate adopta hotărâri care se
referă la numirea, transferarea, detașarea, promovarea în funcţie şi aplicarea
de măsuri disciplinare faţă de judecători, precum și cu privire la numirea
judecătorilor CC. Totodată, CC a notat că acest lucru nu exclude competenţa
CSM de a înainta Președintelui ţării propunerile de reconfirmare în funcţie a
judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă, dacă termenul iniţial de
numire în funcţie al acestora a expirat până la 1 aprilie 2022.
La 15 aprilie 2022, CSM a prezentat Președintei Republicii Moldova lista celor
40 de magistraţi pentru a fi reconfirmaţi în funcţie. La începutul lunii iunie
2022, Președinţia, printr-un demers expediat CSM, a respins candidaturile a
13 judecători, pe motiv că aceștia „nu corespund dezideratelor de integritate
și reputaţie ireproșabilă, imaginea lor fiind afectată de carenţe etice și
deontologice”. Motivarea Președinţiei a fost destul de generală, fără a se
face trimitere la cazuri concrete sau judecători concreţi. Conform Președintei,
lista de candidaturi respinse ar putea să fie lărgită cu alţi judecători din lista
celor 40 înaintaţi de CSM. Instituţia prezidenţială a motivat că luarea deciziei
în privinţa acestora se lungește din cauză că judecătorii nu au fost supuși
evaluării extraordinare (cerinţă exclusă prin Legea nr. 47 din 10 martie 2022),
iar CSM a fost lipsit de posibilitatea de a examina candidaţii. În lista celor 13
judecători respinși sunt nume de magistraţi care au luat decizii controversate,
dar și judecători care nu au fost vizaţi în investigaţii jurnalistice pentru lipsă de
integritate și profesionalism. Ca urmare a acestei decizii, Președinta Sandu a
fost acuzată de lipsă de transparenţă și de continuarea practicii vicioase mai
vechi de respingere a propunerilor CSM fără probe convingătoare.
Potrivit noilor modificări în Constituţie, care au intrat în vigoare la 1 aprilie 2022,
judecătorii instanţelor judecătorești se numesc în funcţie până la atingerea
plafonului de vârstă, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea
CSM. Președintele poate respinge o singură dată candidatura propusă de către
CSM, iar propunerea repetată a CSM este obligatorie pentru Președinte. Prin
urmare, noul CSM urmează să examineze motivele invocate de şefa statului şi
să decidă care din candidaţii respinși sunt propuși repetat pentru reconfirmare
în funcţie. În caz contrar, judecătorii urmează a fi demiși.

https://crjm.org/2022/07/21/buletin-informativ-nr-46-iunie-2022/