CE S-A ÎNTÂMPLAT LA 22 IUNIE 1941?

cercil, ruzvelt stalin

Andrei Groza

Către jumătatea a doua a anilor 30 ai secolului al XX-lea, Stalin (URSS) țintea spre instaurarea dictaturii proletariatului în întreaga lume, iar Hitler (Germania fascistă) spre restabilirea dominației germane în Europa.
Stalin, luând în calcul interesele contradictorii ale statelor europene, i-a propus lui Hitler, l-a constrâns pe acesta, să semneze cunoscutul pact molotov-ribbentrop elaborat la Moscova, care de fapt însemna începutul unui război mondial.
Conform planului celor din Kremlin, după slăbirea tuturor țărilor implicate în acest război, URSS urma să lovească Germania anunțând că începe eliberarea proletariatului mondial de exploatarea capitaliștilor.
La începutul anului 1941 Hitler a aflat despre cele planificate la Moscova și a hotărât, chiar dacă nu avea forțele necesare, să lovească primul.
Astfei, la 22 iunie1941, acesta începe invazia împotriva sovieticilor care se aflau în plină pregătire de război și care la rândul lor urmau să năvălească asupra Germaniei la 1 iulie 1941