Alexandru Marghiloman, artizanul Unirii României cu Basarabia, în 27 martie 1918.

A Marghiloman

Constantin Toma

La sfârșitul săptămânii trecute, 6-8 mai 2022, Primăria Municipiului Buzău împreună cu Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman” din Buzău, Academia de Științe a Moldovei, Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare și Asociația Istoricilor din Republica Moldova ,,Alexandru Moșanu” au organizat un eveniment istoric, respectiv pentru prima dată după 23 august 1944 s-a vorbit oficial în Republica Moldova despre Alexandru Marghiloman, cel care a făcut posibilă Unirea României cu Basarabia, în 27 martie 1918.
Evenimentul s-a petrecut la Chișinău, chiar în sala unde s-a ținut acum 104 ani, Sfatul Țării care a votat Unirea cu România și unde și la începutul, dar și la sfârșitul ședinței, a vorbit Alexandru Marghiloman, Prim-Ministrul României. Azi, această clădire adăpostește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova.
L-am comemorat astfel pe Alexandru Marghiloman, de la a cărui trecere în neființă, azi 10 mai, se împlinesc 97 de ani, printr-un simpozion științific ,,Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie”.
O delegație importantă de istorici români, împreună cu istorici basarabeni au dezbătut importanța istorică pentru românii de dincolo și de dincoace de Prut, a zilei de 27 martie 1918, precum și rolul determinant pe care l-a avut buzoianul nostru, nu numai în Unirea cu Basarabia, dar și în Unirea cu Bucovina.
Am avut bucuria ca în echipa noastră s-o avem și pe doamna Irina Vlăduca Marghiloman, ultimul descendent al lui Marghiloman, alături de soțul dânsei, domnul Gheorghe Vlăduca, care s-au implicat împreună cu noi la acest mare eveniment.
Au participat și au luat cuvântul la acest simpozion științific și doamna Valentina Casian, Primarul Municipiului Strășeni, domnul Mihail Silistraru, Președintele Consiliului Raional Ialoveni, domnul Petru Hadârcă, Directorul General al Teatrului Național ,,Mihai Eminescu” din Chișinău, dar și studenți de la universități din Chișinău.
Mulțumesc în mod deosebit pentru organizarea ireproșabilă a acestui eveniment istoric doamnei Dr. hab. Liliana Condraticova, Membru al Academiei de Științe din Moldova, domnului Dr. hab. Anatol Petrencu, Membru al Academiei de Științe din Moldova, Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România și Președinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova ,,Alexandru Moșanu” și domnului Dr. Marius-Adrian Nicoară, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România.
În contextul războiului de la granițele noastre și ale Republicii Moldova, consider că demersul nostru pentru restabilirea adevărului istoric este benefic pentru generațiile de azi, pentru că dacă nu ne cunoaștem trecutul și pe martirii patriei, nu există nici o șansă să avem vreun viitor luminos.
În filmul de mai jos veți putea cunoaște adevărul despre o epocă și un om, care ne pot inspira astăzi, mai mult ca oricând!
HAI ROMÂNIA!