ÎNTREBAREA ZILEI: MAI ŞTIE CINEVA ASTĂZI CĂ ÎN TIMPURILE STRĂVECHI CRIMEEA A FOST RUMÂNEASCĂ?

Crimeea
Azi se discută aprins între cetățenii diferitelor state (chiar între state și chiar cu aplicarea forțelor militare – n.n.), CUI trebuie să aparțină Peninsula Crimeea?
Din cele ce urmează rugăm să fim înțeleși corect, noi nu punem problema retrocedării Crimeii celor care, de fapt, au cel mai mult dreptul asupra acesteia și anume rumânilor, ci pur și simplu dorim să atragem atenția la acest adevăr de care nimeni nu-și aduce aminte.
Așadar, Crimeea a trecut sub stăpânire rusească la sfârșitul secolului al XVIII – lea, mai exact în anul 1783, fiind luată de la turci.
Turcia a controlat cea mai mare parte a Peninsulei Crimeea începând cu sfârșitul secolului al XV – lea, iar până atunci, acolo, au fost stăpâni tătarii veniți împreună cu hoardele mongole la mijlocul secolului al XIII-lea.
Dar CINE a populat acele teritorii până la venirea tătaro-mongolilor?
Analiza izvoarelor scrise arată că acolo, de la începutul începuturilor, adică mai multe mii de ani, au locuit comunități vorbitoare de limbă rumână, indiferent cum se numeau sau cum erau numite: cimeriene, scite, goțice, hune, bulgare, cumane ș.a.m.d.
Argumentele scrise sunt completate cu denumirile unor vârfuri de munți, localități, promontorii ș.a.m.d., care după cum se știe se pun de populațiile sedentare.
Astfel, din timpurile cele mai vechi sunt cunoscute așa denumiri rumânești de vârfuri de munți din Crimeea, cum ar fi:

Ai – Foca, Ai – Petri, Bolovan, Castel, Demir – capu, Roman – coș, Ursul ( redenumit, nu denumit, de sovietici în Ai – Dag – n.n.), orășele – La Ilie, Livada/Livadia, Gurzuf (de la rumânescul Ursul/G-ursuf ), promontoriul – Violent, ș.a.

Așadar, nimic mai mult decât că e bine să se cunoască Adevărul, inclusiv și de cei care spun că au „dreptul istoric” asupra sus-numitei peninsule.
Autor: Andrei Groza