Homer. Istoria pelasgă neștiută

Homer

Operele lui Homer sunt scrise intr-o limba neanteleasa de catre greci , limba homerica , cea mai veche. Diferita si de Greaca veche care se mai invata azi . ” Greaca homerica ” este foarte aproape de limba romana a noastra , doar noi observam similitudinile . Aceasta este limba proto europeana .
Din punct de vedere lingvistic, operele lui Homer sunt foarte importante, deoarece ele conţin multe cuvinte daco-româneşti, cărora azi li se atribuie cele mai aberante origini. Iată câteva exemple: aer “aer”, agros “agro”, aroo “a ara”, aratron “aratru”, au “s(au)”, bous “bou”, brahion “braţ”, keros “cerară”, kitara “ceteră”, kinos “câine – câinos -, kopto “a coace”, kome “coamă”, korde “coardă”, kraino “a conduce”, duo “doi”, farmakon “farmec”, fero ” a feri, fer”, fren “frână”, frigos “frig”, for “fur”, hortos “curte”, ipos “iapă”, lego “a lega”, luke “a luci”, mantion “a minţi”, meli “miere”, mikros “mic”, meu “al meu”, noi “noi”, onoma “nume”, orfanos “orfan”, petre “piatră”, pugme “pumn”, roos “râu”, sals “sare”, seme “semn”, septa “şapte”, sudor ” apă, sudoare”, supo, supe “sub”, super “supra”, sex “şase”, taurios “taur”, tino “a ţine”, tremo “a tremura”, tris “trei”, veno “a veni”, etc. Identitatea fonetică şi semantică a acestor cuvinte româno-homeriene este explicabilă prin originea nord-dunăreană a ionienilor, aheilor şi dorienilor. Grecii actuali nu o inteleg .
”” Homer. Istoria pelasga nestiuta ”’- Branislav Stefanoski – Al Dabija ” Aromanul paleolingvist = Cartea lui Branislav Stefanosky – Al Dabija este una din cele mai savante si indraznete cercetari stiintifice cu privire la Antichitatea europeana. Din punct de vedere istoric, aceasta naruie mitul apartenentei grecesti a operei homerice, iar sub aspect lingvistic demonstreaza anterioritatea limbilor trunchiului traco-geto-pelasgic fata de limba latina. Ambele componente pun in cauza in mod dramatic originile civilizatiei europene si constituie niste motive extrem de solide ale unui demers de reconsiderare a istoriei Europei..