O carte consacrată savantului, profesorului, medicului legist și enciclopedistului Gheorghe Baciu

Baciu G

O carte consacrată savantului, profesorului, medicului legist și enciclopedistului Gheorghe Baciu, a fost lansată de Ziua Mondială a Științei
Prof. Gheorghe Baciu: „Vă doresc viceversa, să luptăm cu răul, că el vine din toate părțile și anotimpurile se mai schimbă, dar noi trebuie să ne luptăm lupta pașnică, frumoasă”.
Lansare de carte de Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvolatare. Ce poate fi mai frumos decât să sărbătorești ziua științei, ziua profesională, cum ar veni, cu/și printre cărți.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Centrul de Medicină Legală au organizat la 10 noiembrie 2021, lansarea cărții „Profesor universitar Gheorghe Baciu: Savant, Manager, Om al Cetății”, autori – Emil Ceban, Ion Bahnarel și Ion Valer Xenofontov.
Evenimentul de lansare, după cum se observă din chiar titlul lucrării, a fost o dedicație pentru profesorul, savantul, medicul legist Gheorghe Baciu, alias „Sherlock Holmes de Moldova”, „un urmaș demn al lui Hippocrates și un bun amic a lui Herodotus”, cum i-a spus unul din autorii lucrării, dr. Ion Xenofontov, un fenomen unic în spațiul cultural românesc, Profesorul profesorilor, cum îl numesc discipolii.
Manifestarea a avut loc la Centrul de Medicină Legală, la care au participat reprezentanți ai USMF „Nicolae Testemițanu”, Centrului de Medicină Legală, autorii cărții, discipoli, prieteni și colegi ai profesorului Baciu. Evenimentul s-a lăsat nu doar cu lansarea cărții, ci și cu dezvelirea bustului savantului în cadrul Centrului de Medicină Legală. Mai mult, la intrarea în incinta Centrului a fost organizată o impresionantă expoziție de carte, semnată de profesorul Gheorghe Baciu. Bibliografia cercetătorului însumează peste 700 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 98 de monografii, manuale și materiale instructive, 11 brevete de invenții, 93 de certificate de inovații publicate în ţară şi peste hotare. Sub conducerea profesorului universitar Gheorghe Baciu au fost realizate și susținute două teze de doctor habilitat, cinci teze de doctor în științe medicale și 16 teze de master.
„Astăzi ne-am întâlnit aici pentru a-i aduce un omagiu de profundă recunoștință Dlui Gheorghe Baciu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, ex-șef al Catedrei de medicină legală, care recent a atins venerabila vârstă de 85 de ani. Profesorul Gheorghe Baciu este unul din pilonii medicinei autohtone, un slujitor fidel al învățământului superior medical, un talentat savant și manager, un veritabil model de dăruire profesiei, Alma Mater și societății. Domnia Sa este reprezentantul unei generații de savanți-medici iluștri, pedagogi și manageri cu renume și fapte de o vastă rezonanță. Anume reprezentanții acestei generații au pus temelia învățământului superior medical și al sistemului național de sănătate, au creat școli științifice în cele mai diverse domenii, au construit și consolidat baza tehnico-materială a medicinei autohtone, au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea asistenței medicale specializate etc.”, a remarcat rectorul USMF, dr.hab, prof. Emil Ceban, unul din autorii cărții, moderator al evenimentului de lansare, subliniind că această pleiadă de personalități notorii constituie mândria națională, căreia i se datorează și prestigiul de care se bucură Universitatea în țară și peste hotare.

Eugenia Tofan,

ASM