MIRCEA DRUC: ETNOUTOPIA MEA – De la NAȚIUNE la ETNOSISTEM

Mircea-Druc

Conștiente de locul și destinul lor în istorie,Națiunile luptă cu disperare ca să rămână legate de mediul lor geografic; ele se supun operei creatoare a Terrei și, concomitent, își imprimă profilul în pământul natal. Același legi ale naturii dictează și în cazul regnului animal și regnului vegetal. Să sperăm că Etnoresurecția va repune pendulul la ora exactă. Astfel, în țările europene, care împart o adevărată moștenire, cât și amenințările mortale, vor fi anihilate mecanismele dezintegrării Statului și Națiunii.

Oricum, e timpul să depășim abordările Națiunii pornind de la aspirațiile mulțimilor zombi, de la interesele indivizilor hedoniști sau de la stratagemele Imperiului. Acestea ne încorsetează cugetul și existența într-un cadru socio-economic și politic perimat. Să ne concentrăm creativitatea asupra problemelor fundamentale. Idealiștii și materialiștii, credincioșii și ateii, monogeniștii și poligeniștii, egalitariștii și segregaționiștii să se clarifice între ei asupra numeroaselor divergențe și contradicții depistate, atât în lucrările savanților, cât și în cărțile sfinte. Să știm ce urmează după actualul delir ideologic secundat de un haos al opțiunilor și deciziilor. Științele biologiei, geneticienii și antropologii să descifreze diversele tipuri de ADN, să confirme experimental rolul fiecărui parametru ereditar al organismului, să desecretizeze factorii și preceptele care asigură Evoluția în linie dreaptă: individ – personalitate – popor – națiune – Etnosistem – Umanitate.

De la Națiune la Etnosistem

Transformarea națiunilor în Etnosisteme reprezintă o condiție sine qua non a supraviețuirii lor. Etnoevoluția nu rezultă implicit din lupta politică, cu alternanța regimurilor și guvernelor.Iată câteva caracteristici ale unei națiuni care aspiră să devină Etnosistem: percepe Unitatea Biologicului și Integritatea Vieții pe Terra; diagnostichează ceea ce există, după care face doar ceea ce funcționează; evită și combate intoxicările de orice fel; împărtășește totul și permanent între componentele sale structurale; creează un echilibru între tehnologie și cosmologie, mașini și natură; protejează prin toate mijloacele mediul ambiant/spațiul vital; exclude anihilarea fizică a unei alte națiuni în orice situație.

Internaționala Democrată (Deminternul) și Internaționala Comunistă (Kominternul) au emis și teoretizat idei seducătoare pentru masele populare, aruncând Occidentul în convulsii violente impredictibile, atât ca valoare, cât și ca termen. Ideile acestea își continuă parcursul devastator și nimic nu le poate încetini evoluția. Un exemplu: controversata teorie că toți indivizii se nasc la fel de inteligenți și buni numai că instituțiile statului, în general, îi pervertesc, provocând inegalitățile. Remediul ar fi instituirea unui sistem educațional identic pentru fiecare trăitor și cetățean. Acest principiu e considerat marele panaceu, divinitatea modernă, un instrument de reparare a inegalităților șocante dintre oameni. Însă, viața, știința și practica demonstrează vanitatea doctrinei egalitariste. Astăzi, instituțiile academice și mass-media globalizantă promovează abordarea consacrată a problematicii naționale, corectă sub aspect politic, dar contrară adevărului științific. În studiile și documentele organizațiilor internaționale, Etnogeneza este prezentată succint, însoțită de rezumate superficiale.

Cât despre monoteiști și monogeniști, aceștia chiar nu au nici un fel de probleme naționale. Geneza și Evoluția nu pot fi decât lucrarea lui Dumnezeu, care supraveghează universul și galaxiile, găurile negre și cele albe, indivizii, popoarele, națiunile și tot ce este viu pe Terra. Creatorul a semnat foaia de parcurs pentru fiecare specie: în ADN-ul regnului animal a codificat instinctul perpetuării speciei și depozitarea memoriei ancestrale; pentru regnul vegetal a selectat minuțios semințele, cu nucleul lor structural, care germinează chiar și după mii de ani de conservare.

Iar adepții politeismului și poligenismului sunt ferm convinși: Geneza nu a fost decât terenul de joacă al zeilor; când au coborât pe Pământ, au rămas dezamăgiți de ce-au găsit. În consecință, au decis să intervină modificând structura genetică umană. Oferind pământenilor o parte din genele lor, zeii au creat un hibrid, mult mai inteligent, predispus evoluției spirituale. Imposibil de precizat cum a fost realizată această modificare a ADN-ului uman. S-a descoperit însă că specia noastră are activați doar 20 din cei 64 de codoni ai săi. Restul de 44 de codoni se află în stare latentă. Probabil, sunt prezervați pentru o eventuală activare într-un viitor îndepărtat.

Un cercetător ateu ar veni cu cele două categorii-cheie ale materialismului istoric -Baza și Suprastructura.Baza biologică determină suprastructura etnopsihică; evoluția și modificarea bazei atrage după sine o schimbare a întregii suprastructuri, care reflectă baza și, totodată, o influențează activ, îi stimulează consolidarea și evoluția.Adică,și în Etnoevoluție există un raport dialectic între resurse umane, animale, vegetale, fond genetic(Biologic)și legile naturii, legile biologice, legile psihologice(Etnopsihic).Dar acest determinism nu se realizează în mod automat. Suprastructura, generată de specificul bazei, este creată întotdeauna de oameni, însă nu în mod arbitrar, ci în funcție de evoluția întregului și a componentelor sale. Ca formă a conținutului biologic, Etnopsihicul nu este o reflectare pasivă, mecanică a acestuia, ci are o independență relativă față de baza care l-a generat. Această independență se manifestă și în faptul că suprastructura îndeplinește un rol activ în viața socială, accelerând sau frânând evoluția Națiunii.

Realismul utopist pornește de la convingerea că harta de navigație și portul de destinație a navei consumiste în derivă nu pot fi schimbate cu paradigma realismului socialist sau cu paradigma realismului capitalist. Legile naturii, neuroplasticitatea și probabilitățile cuantice de schimbare constituie baza Etnoevoluției. A descifra parametrii biologici înseamnă desecretizarea unor fenomene și precepte de importantă vitală. De exemplu, pentru viitorul Etnosistemelor ar fi necesar ca științele biologice să confirme afirmațiile lui René Descartes: „Epifiza (glanda pineală) este casa sufletului”. Astăzi, unii cercetători afirmă că epifiza percepe și decodifica anumite semnale pe care niciun alt organ uman nu le sesizează; că epifiza ar fi centrul în care sunt filtrate, stocate și procesate toate informațiile, trimise ulterior în tot corpul; că epifiza este un punct-cheie prin care se poate atinge conștiința pură și mai apoi iluminarea.Acest organ special din creierul uman, odată activat prin anumite tehnici, ar deschide poarta spre evoluția spirituală? Ar permite ființei umane să înțeleagă misterele Universului sau modalitatea comunicării cu cei care l-au creat?
Fenomenalul doctor Joe Dispenza ne lămurește, citez: „Preferăm să trăim înțepeniți în îngustimea unui cadru mental și într-o atitudine oarecare, în parte, din cauza zestrei noastre genetice, dar și pentru că o regiune a creierului (zonă de interconexiuni nervoase care configurează gânduri și reacții repetate) ne limitează viziunea asupra posibilităților. La fel ca niște ostatici la bordul unui avion deturnat, ne simțim țintuiți în scaun de centura de siguranță, îndreptându-ne spre o destinație la alegerea căreia n-am avut niciun cuvânt de spus și nu reușim să vedem toate celelalte posibilități care ne stau la dispoziție”.Vom reuși oare să fructificăm capacitatea umană de a fi neuroplastici? Aceasta echivalează cu priceperea de a folosi teoretic și practic strategiile și tehnicile de transformare mentală. Vor putea medicii nutriționiști să recomande un stil de viață, pornind de la experiența strămoșilor biologici? Interesant, ce ar însemna în viitor Etnositem cu resursele umane constituite din indivizi având activi toți cei 64 codoni?
Fiind un promotor consecvent al realismului utopist, imaginez Etnosistemul drept produs al integrării în rețea a componentelor vitale, relativ autonome, care asigură supraviețuirea Națiunii. Sunt șapte în total: Biologicul, Ecologicul, Creatorul, Producătorul, Informaticul, Rocrematicul, Etnopsihicul. Denumirea ”sistem rocrematic” (o componentă structurală a Etnosistemului) provine de la neologismul ”Rocrematica” – traducerea din engleză a termenului ”Rhochrematics”, reprezentând știință gestiunii fluxurilor de materiale. Legile naturii joacă un rol decisiv în fortificarea și supraviețuirea oricărui Etnosistem. Imaginația personală și metaforele biologiei ne ajută să înțelegem mai bine dilemele zilelor noastre. Biologia sugerează o orientare informațional-intuitivă, spre detaliu, adaptabilă și integratoare. În dependență de obiectivele strategice, tactice și operative, fiecare componentă structurală a Etnosistemului asimilează preponderent și creativ realizările biotehnologiei și informaticii, abordările promovate de biocentrism, bioeconomie, biopolitică și ecologism. Biotehnologia și informatica sunt imperios necesare pentru a supraviețui pe această planetă, asigurând un echilibru dinamic al Etnosistemului în ansamblu.

Etnosistemul există, înainte de toate, în calitate biologică (resurse umane, resurse animale și resurse vegetale) și în calitate ecologică (mediul vital terestru, acvatic, aerian, cosmic). Transformarea calitativă a Națiunii în Etnosistem necesită promovarea consecventă a Ecologismului: eliminarea tehnologiilor terminator și bio-pirateriei; interzicerea acaparării de către străini a resurselor naturale – terenuri agricole, apă potabilă, semințe, minerale; limitarea drastică a chimicalelor; evitarea monoculturii în agricultură; renunțarea treptată la energia nucleară și utilizarea energiilor regenerabile.În abordarea constructiv-creativăa oricărui Etnosistem este strict necesară respectarea principiului de bază: Etnosistemul nu poate fi redus la suma părților componente; caracteristicile sale nu pot fi explicate prin proprietățile sau relațiile reciproce ale componentelor.Este imposibil să percepi cum funcționează un Etnosistem dacă te concentrezi asupra fiecărei componente separat, deoarece toate sunt generatoare de reacții neliniare și de interdependențe greu de detectat. Fondatorii oricărui Etnosistem sunt Etnopsihicul și Etnoenergia. Biologicul și ecologicul reprezintă componente structurale mai importante decât economia, cultura și politica.Pentru nașterea și supraviețuirea unui Etnosistem este decisivă sinergia dintre biologic, ecologic și psihic.

În general, baza schimbărilor dintotdeauna și de orice fel (revoluții, inovații, adaptarea unor viruși la medicamente și chiar existența speciei umane pe Terra) constă în abilitatea de a deveni invulnerabil, sau mai rezistent. De regulă, indivizii care agreează aleatoriul și incertitudinea, riscul și aventura, trecuți prin multiple întâmplări, care lasă urme adânci, ajung a fi cu mult mai competitivi. Aceștia reușesc să transpună în practică idei percepute inițial ca utopice. Și virtuțile Etnosistemului se creează pe verticală, de jos în sus, și doar atunci când profită de volatilitatea părților sale componente. Un Etnosistem se fortifică evitând efectul stabilizării excesive a componentelor sale. Altfel spus, un Etnosistem poate fi considerat viabil dacă face față șocurilor și stresului, volatilității, aleatoriului și dezordinii, rămânând același sau devenind chiar mai performant.