Şi pietrele vorbesc adevărul: Toţi europenii vorbesc o limbă veche, unicat, a rumânilor, de dinainte de a exista ţări, naţiuni sau popoare.

 

LUCIAN IOSIF CUESDEAN

Toţi europenii vorbesc o limbă veche, unicat, a rumânilor, de dinainte de a exista ţări, naţiuni sau popoare.
În India există etimoane latine, cu daco-GEŢI, FĂRĂ urme de ROMANI

romana-limba-vechii-europe

În indo-europeana din India, nu există germanele Zone, Gut, Hoaite, ruseştile Solnţe, Haraşo, Segodnia, latinul Solis, dar există româneştile SOARE, BINE, AZI, sub forma SURIA, BANIS, AJJI, de etimon latin, precum şi a BĂGA, o ŢÂRĂ, exclusiv ale rumânilor şi nu ale altora, sub forma BAGA, ŢUR, etc.

Am descoperit peste 2000 de rădăcini de cuvinte româneşti în dicţionarul English to Punjabi de pe internet, la îndemâna oricui, constatând că, morfemele noastre, sunetele limbii rumâne, persistă în mijlocul Asiei, la nivel de 3 din 5 într-un cuvânt, după 3000  de ani şi la peste 1000 de kilometri de graniţa estică a Imperiului Roman.

Le putem compara în tabelul de mai  jos.

Lista lui Marin Bărbulescu cuprinde peste 400 de cuvinte ROMÂNEŞTI SANSCRITE, publicate de mai mulţi savanţi străini, inclusiv FRANCEZUL  BURNOUF, în 1926.

Multe cuvinte coincid pe cele două liste.Nu uitaţi că, CH=CI, TH=Ţ, în scrisul englez, iar D este de multe ori un T mai moale, etc şi că un cuvânt poate avea mai multe înţelesuri, la fel cum, în rumâna getică, dintr-o rădăcină (morfem stem) apar  mai multe etimoane diferite.

Proporţia etimoanelor este aceeaşi.

 

Cuvinte ROMÂNEŞTI de etimon LATIN,în India

 

SCRISE,                      VORBITE astăzi,

acum  3000  de          din dicţionarul

 ani în                      English to Punjabi al

SANSCRITĂ               masa GEŢILOR

202, 50% din 418     1200,60% din 2000

 

?                   451.-înfrângERE GAsAR INFRANGERE loss kasar

?                   452.înFULECA  FULA-una  INFOLICARE inflate phulauna

?                  453.-ÎNGER   ANNGAR;nANGAR   ANGELUS son nangar 

?                    454.-îngheŢÂND  ŢAND INGLACIARE freeze thand, icy thand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ?                     455.-înGHIŢI  GÂT  INGLUTIRE swallow;gulp of drink ghutt,  swallow gutt 

?                  456.-înGÂMFA  GAMAND INFLARE conceit ghamand

?                  457.- înJUGa  JOG JUGUM span of oxen jog

?                  458.- înJUNGHIA (omorî)  JANG JUGULARE war jang,  manslaughter khun;gatal

?                   459.-înJURA  JIRAc-nA  INJURIARE  reprove jhirakna,                                                                                                           

?                   460.-înMĂRMURit MAR-NA MARMOR whack;trap;stop marna,  smite marna

?                     461.-înMÂNA MAN-NA MANUS ignore;acknowledge manna

?                     462.-înMULŢI (mări)  MULTA-VI  MULTUS protract multavi,  ÎNMULŢIRE, many bathere

?                    463.-îNECARE  NICCAR NECA drown    nigghar

?                    464.-ÎNNOI   ANOchI  NOVUS novel anokhi

?                     465.-înRĂIT  bu-RIAI  REUS evil buriai

?                 466.-ÎNSEmNA  INŞANI;NiŞANI  INSIGNARE mark nishani

?                  467.-însPĂImÂNtător  PAIAN-Ac  L* EXPAVIMENTARE dreadful bhayanak

?                 468.-înSĂnATOşi  SAhAITA SANUS relieve sahaita  

?                 469.-înŞELA  ŞALi  IN-SELLARE fraud chhal, crafty chalak, sham jahli,                                                                                                                                                                           

?                 470.-înŞEUAt  ŞAUr  SELLA  saddle(kachava);rider;ride sawr

?                 471.-înŞINE  SANUN IPSUS  us sanun                                                                                                                                                                                                                                                      

?                 472.-înŞIRA  SAROd   SIRA  sing sarod

?                  473.-ÎNTĂRI TAgRE-AN TALEM invigorate tagrean, numb tharea                

?                  474.-întEŢI   hATŢ  TITIO expedite hatth 

?                475.-a se înTOARCE  TURNA TORQUERE depart turna

?                476.-înTINDE TAN-NA INTENDERE tighten;stretch tanna;taddna

?                475.-întreBARE BAR-TAL INTERROGARE inquiry bhal;parchol, inquiry partal

?                476.-înTUNECA  TUNdUCAr INTUNICARE dimness dhundhukar, obscurity dhundhukar

?                477.-întuNERIc  NERE TUNERIC night nere, darc hanera    

?                 478.-înTURNA   TORNA  TORNARE defer talna, drive torna

?                 479.-înŢELEGe  ŢAUG  INTELLIGERE understanding thauh, mind thauh

?                480.-înŢELept(profund)  ŢAH  INTELECTUS  depth thah, understand thah

?                481.-înVĂŢA  VITTIA  L*INVITIARE understand thah , înVĂŢA  VITTIA  VITIUM  wisdom viddia,

?                 482.-învăţăCELUL CELU   VITIUM learner chela 

?                483.-înVIA VIUA-una VIVUS live;make alive jiwauna                                                                                                                             

?                 484.-înVINGE  VINH-NA; hUNGIA  VINCE vanquish hunja, perforate vinnhna

?                 485.-JOACĂ  JIUCA  JOCARE livelihood jiuka, meet jog, JONCŢIUNE, meet jog     

?                486.-JOs(GEos=sol)  JAmin;GIAmin DEORSUM  ground    jamin 

?                 487.-JOsNIc (jenant)  JANUN  DEOrSum  canny janun,  shame jhissi 

?                 488.-JUcA   JUA  JOCARE gambling jua

?                489.-jUdECA (greşit)  bUL-ECA JUDDICARE misjudge bhulekha

?                  490.-JUg   JU-La   JUGUM yoke jula,

?                  491.-JUG  JUG JUGUM pair of oxen jog

?                  492.-juCĂUŞ CUŞI JOCARE  liveliness khushi

?                 493.-JUNE  (junior) JUAN;JANA  JUVENis adult juan,

?                   494,-JUNIor  JANA JUNIOR son jana

?                  495.-jURA   cARAr  JURARE vow qarar,

?                  496.-jurăMÂNTU  MAN-auT;mantua  JURAMENTUM vow manaut, guilty jurmi

?                  497.-JUVENIL JAVANI  JUVENILIS manhood jawani

?                 498.-LA,a se LA (spăLA)  du-LAI  LAVARE washing dhulai 

?                 499.-LAcrimă (plăre, a plânge, în franceză)  pLUr LACRIMA tear plur   

?                500.-LApte LAsi  LAC-ctis lustful(latpata);skim milk lassi    

?               501.-LAOlaltă  miLAU-NA  ILLAC mix milauna

?                502.-LArg   cuLA    LARGUS  broad khula

Asemănarea cu etimoanele latine este şi mai evidentă, DEŞI romanii nu au ajuns niciodată în India.

Observaţi de exemplu cuvântul getic SUCA, a USCA şi etimonul LATIN ex-SUCARE.

Geţii au ajuns cu certitudine în India sub Alexandru Macedon, pe lângă indi-GEŢII şi masa-GEŢII de dinaintea lui.

AVEM DOVADA că daco-GEŢII aveau un fond LATIN şi CU 3000 DE ANI ÎN URMĂ, pe LÂNGĂ prezenţa a  200 de cuvinte, exclusiv RUMÂNEŞTI în India, ce nu există în nicio altă limbă europeană DECÂT în RUMÂNĂ,

 

certificare a FACTURII RUMÂNE a limbii GEŢILOR.

 

Fără nicio argumentaţie, originea limbii neamului românesc este pusă de autorităţile de la noi pe seama oricui, pe seama tuturor străinilor, numai pe seama noastră nu, a celor care o vorbim, a celor nativi în acest teritoriu  al României.

 

Nimeni nu poate ghici vreun rost educativ, pozitiv, acestei atitudini “academice”, în Statul România.

 

Persistenţa în contemporaneitate a limbii geto-dacilor este nega, fără niciun temei, deşi vedem că toate cele 1120 de cuvite comune cu romanii le găsim în limba geţilor ce au intrat în India, pe lângă cele alte 900 de cuvinte getice şi numai getice, regăsite de ligviştii noştri şi pe teritoriul din jurul României, pe care ei le-au făcut cadou ungurilor, albanezilor, neo-grecilor, turcilor şi sârbo-croaţilor, inclusiv bulgarilor, socotind că slavona este o limbă slavă, deşi ea nu are nicio urmă de sorginte Peribaltică, locul oficial de origine al slavilor şi migraţiei slave.

Tot ce ai produs cândva ai numit în limba neamului tău.

Nu ai cuvinte, nu exişti şi nici nu ai existat vreodată.

Românii nu numai că există, dar sunt singurii care nu au venit din altă parte de 42.000 de ani.

Deosebirea majoră între noi şi restul Europei constă în faptul că noi eram agricultorii sedentari de milenii, din rândul cărora au plecat ceilalţi, care erau triburi de nomazi şi în faptul că la noi semnul lingvistic este sunetul naturii, care a condus la un sistem de compunere sonoră a noţiunilor prin morfeme stem, iniţiat de onomatopee, pe când ceilalţi nu au un asemenea sistem, ci au doar etimoane străine şi constată la ei exclusiv principiul arbitrariului semnului lingvistic, formulat de francezul Ferdinand de Saussure.

Astăzi constatăm că jumătatea sudică a Europei vorbeşte latineşte şi cea nordică vorbeşte o germano-slavă.

În perioadele glaciare,  nordul nu era locuit, motiv pentru care exista o singură limbă ce le îmbina pe cele două.

Singura limbă europeană ce le îmbină în egală măsură pe cele două este cea a rumânilor.

Rumân este cel de origine în spaţiul râurilor Bazinului Hidrografic al Dunării de Jos cu limba maternă rumână, mânată pe râu, indiferent de ce alte nume îşi atribuie sau i s-au atribuit.

 

Oare spun bazaconii eu sau oficialii noştri lingvişti ???

 

Din cele 4000 de cuvinte ce alcătuiesc în totalitate fondul colocvial ancestral rumăn, peste 2000 de factură latino-germano-savă le găsim în dicţionarul English to Pungiabi de pe teritoriul Indiei, invadat de europenii arieni autorii Vedelor, după lucrarea  din 1950, a lui  Javarhalal Nehru, renumitul oficial indian, la care putem remarca cuvintele româneşti NEGRU şi HALAL în însăşi numele său.

În cazul în speţă, cuvântul românesc pătruns într-un mediu asiatic a suferit uneori modificări.

NUNTĂ, JUNE, a SECA, OIER, NANA, CUTRA, CUSUR, DUŞMAN, MALDĂR, MALAI, o ŢÂRĂ, a BĂGA, GHINION, etc, rămân identice.

Şi atunci de ce domnilor oficali susţineţi minciuna că RUMÂNA se trage din latina ROMEI ???

Din motive numai de ei ştiute, oficialii noştri o ţin d-a surda cu romanizarea tuturor dacilor, deşi Imperiul Roman de Răsărit a fost de fapt el dacizat, cu 1000 de cuvinte GETICE la aşa zişii slavi de sud, 317 la turci, 180 la neo-greci şi 100 la albanezi.

În timp ce toată lumea s-a străduit şi se străduieşte să-şi promoveze asiduu emblema (brand, marcă) etnică, naţinală, Academia Română, se luptă să demonstreze că rumânii nu au nimica ce să le susţină identitatea, nici măcar limba.

Particularitatea lexicală a limbii rumânilor, de a nu avea un singur grup lingvistic, ci de a avea lexeme prezente în toate limbile europene, este un argument valid, pentru conceptul german de Muterschprache, de limbă mamă a tuturor ”indo”-europenilor, a europenilor care au intrat în India, nu invers.

Cum de MARIUS SALA, promovat decident în lingvictica  românească la Academia României,  prin doctoratul său în filologie din 1967, cu teza “Fonetica şi fonologia iudeospaniolei  din Bucureşti”, http://ro.wikipedia.org/wiki/Marius_Sala

EXPERT deci doar în  IUDEOSPANIOLĂ şi nu în română ori în latină, are dreptul de a le nega românilor, faptul că limba tuturor europenilor se trage din limba neamului lor daco-geto-trac dovedit secolul trecut de către savantul german Johannes Schmidt prin Teoria Valurilor şi faptul că ei au o limbă ancestrală  decimilenară, conform limbajului logic metaforic al morfemelor stem de mai sus.Românii au mai mare încredere în evrei decât în germani.

Din partea Institutului de lingvistică am primit scrisoarea  nr. 1321, din 21.12.2011, semnată de domnul Marius Sala, în care, printre altele, se spune” Apreciem curiozitatea şi efortul dumneavostră de comparatist totuşi, de la primele lucrări reuşite de comparaţie ale marilor limbi indo-europene vechi şi până astăzi au trecut aproape trei sute de ani. Metoda folosită, cea comparativ-istorică, nu lasă nicio portiţă de verosimilitate afirmaţiei că limba română ar sta la baza limbilor europene”

Noi românii suntem onoraţi de faptul că mulţi savanţi evrei s-au implicat în studiul limbii române, dar limba este un atribut eminamente etnic şi ne putem întreba cu ce ocazie EXPERTIZA ÎN IUDEO-SPANIOLĂ emite decizii lingvistice de veto în Academia Română ???

Românii par să fie surzi la mesajul de mai sus, ca şi la mărturia  senzaţională că dacii dimpreună cu tot neamul românesc al celor mai îndepărtaţi  sciţi ( nu numai din Scitia Minor), vorbeau o limbă comună  cu aceea a poetului Romei, Q. Horatius Flacus, Ode II, 20, cu 130 de ani  înainte de a fi înfrânt Regele Dacilor, Decebal, de vreme ce poezia lui afirmă că el putea fi cunoscut de către aceştia din ciripitul odelor sale

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0025%3Abook%3D2%3Apoem%3D20

Nici măcar EXPERTUL în LATINĂ, MICEAL LEWITH, personalitate de  renume mondial, consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, nu a fost auzit de români, deşi a “urlat” şi el la noi, în urmă cu un an, la televiziunea  din Cluj, că ”nu româna  este o limbă latină, ci latina este o limbă românească !!!”, “românii fiind aceia care au oferit lumii occidentale un  minunat vehicol, limba latină”.

 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/omul-care-a-avut-acces-la-documente-secrete-din-biblioteca-vaticanului-limba-latina-se-trage-din-cea-romana-nu-invers-442319.html?utm_source=LibertateaOwn&utm_medium=FB&utm_campaign=FB-Post>

 

Aproape toate cuvintele româneşti fac parte din acest Limbaj Logic Metaforic al Morfemelor Stem şi sunt compuse din morfeme stem, GRUPĂRI SPECIFICE de SUNETE cu un  ÎNŢELES PRECIS ÎNTR-UN ANUME DOMENIU, care repetă aceste rădăcini de cuvinte româneşti în minimum 2 alte  cuvinte diferite, nu derivate, în alcătuirea unei noţiuni, ce se exprimă atât  prin mai multe vorbe, cât şi prin mai multe cuvinte contrase în morfeme rădăcini de cuvânt, morfeme stem, rezultând o nouă vorbă,  descrisă ca o metaforă, la nivelul de imprecizie al  unei metafore, convenite în societatea rumânilor ca fiind totuşi suficient de edificatoare, precum de exemplu, o măs-lin-ă (ă=e, adică o sintaxă inversă) este descrisă metaforic ca ceva ce trebuie mes-(tecat)-lin (adică cu grijă), chestiune imprecisă, pentru că şi cireşele ori vişinele trebuiesc şi ele mestecate cu grijă, lin, dar cir-ieş-ele (ele) pot fi caracterizate prin aceea că -ies-cir(culare), iar vişin –ele (ele) pot fi ală-turate, comparate, cu culoarea vişinie, lin-iştea (iştea) este-lină (fără turbulenţe, zbucium ori  gălăgie), îngheţata este o pastă îngheţată pe care nu o confundăm cu alte paste îngheţate, precum nu o confundă nici masa-GEŢII din Pungiabi, ce numesc MALAI îngheţata, adică O PASTĂ, ca mă-MĂLI-ga, o pură metaforă românească, dusă de geţi în India, ca şi aceea care numeşte sfredelul VIERME, pentru că şi viermele sfredeleşte. 

Acest sistem este  specific limbii române şi este acelaşi pentru toate ”etimoanele” diferitelor limbi, dovedind că în ciuda etimoanelor presupuse în româna ancestrală, ele aparţin doar românei şi că celelalte limbi europene se trag din română, inclusiv latina Romei, ce nu putea fi transmisă pe cale orală dacilor, spre deosebire de rumâna mânată de râu a dacilor ce putea fi şlefuită de către romani, după gustul lor, ei alterând acest sistem (S*R->S*L,*P*->*Q*, etc.) în cadrul procesului lor de şcolarizare, precum latineştile SOL-is, AQUA (care nu există în sanscrită), din GETICELE româneşti SUAR-e, APĂ, care există ca SUR-ia, APA,  în sanscrita considerată cea mai veche limbă europeană.

 LATINA ROMEI conţine 1200 cuvinte primare, matcă, SPECIFICE ROMÂNEI ancestrale, dar LIMBA ROMÂNĂ ANCESTRALĂ nu conţine NICI MĂCAR UN SINGUR TERMEN SPECIFIC   IMPERIULUI ROMAN, din niciun domeniu, nici armată, nici administraţie şi nici  cultură.

Deşi românii  îndoctrinaţi în şcoala de astăzi nu pot admite în ruptul capului, ADEVĂRUL este  că ÎN LIMBA RUMÂNILOR nu există NICIUN CUVÂNT autentic de SORGINTE SLAVĂ.

Ei nu fac un raţionament extrem de simplu.

Bulgarii şi  sârbo-croaţii, sunt GEŢI ca şi noi.

Nu există niciun alt fel de slavi decât cei cu originea peribaltică, deci nord şi est carpatică, zonă  din care nici făcătorii DEX-ului nu admit în română mai mult de 2% etimoane (practic doar asemănări cu 35 de cuvinte ruseşti, 60 ucrainiene, 11 poloneze şi 2 ceheşti).

Aşa numitele, slavonă, bulgară (şi sârbo-croată), în total 1000 de cuvinte, aparţin tot limbii rumânilor peridunăreni, ce au populat întreg Imperiul Roman de Răsărit, camuflaţi în slavi, pierzând aici treptat fondul recunoscut de grecii bizantini ca fiind latin, în teritoriile în care ei îi persecutau pe latini cu deosebită cruzime, păstrându-se în mare măsură în vlahiile pe care nu le controlau deplin, fapt evident şi astăzi la vlahii ce locuiesc doar munţii greu accesibili din  Peninsula Balcani şi la valahii din nordul Dunării.

Dovada că e vorba de rumâni şi nu de romani este faptul că romanii nu au putut niciodată introduce aici liturghia în limba Romei, cultul creştin folosind limbajul  zalmoxian, al  geto-dacilor lui Deceneu (singurii ANTI IDOLATRI din zonă), numit slavon, ce SLĂVEA pe Za  MOL zis (xis pentru greci),  prin MOL-ifte (rugăciuni la Zis  Za MOL), o divinitate abstractă, adevărată, ortodoxă, pravo-SLAVNICĂ, adică fără idoli, în opoziţie cu romanii idolatri, închinători şi azi la CHIPUL  CIOPLIT al statuilor de sfinţi; dispută în care CLERUL de după Chiril şi Metodiu  a început să-i persecute pe valahi şi pe vlahii ce persistau în a folosi şi  fondul nostru latin, confundându-i  intenţionat cu romanii idolatri de la Roma, până în zilele noastre, pentru a-i  extermina.

Neamul românesc al GETO-dacilor i-a învins zdrobitor pe romanii din nordul Dunării, în anul 271, obligându-i să se retragă definitiv în sudul fluviului. După acest an, întreg Imperiul Roman de Răsărit a suferit o evidentă influenţă dacică: cioplitorii de chipuri s-au rărit, până la dispariţie chiar printre greci, o mare parte din teritoriul acestui imperiu a fost numită Dacia, inclusiv Romania şi a fost condus de împăraţi localnici, din rândul rumânilor daco-geţi şi din rândul unor bizantini grecofoni, ce au permis instaurarea unui CREŞTINISM fără urme de sclavagim şi de idolatrie greacă sau romană.În lupta geţilor cu Imperiul Roman, şi excesele clerului creştin daco-get slavon sud dunărean au condus la slavizarea populaţiei, la pierderea aici a fondului nostru latin românesc, copiii vlahilor şi valahilor fiind botezaţi de preoţi slavoni, ostili latinilor, cu liturghii epurate de cuvintele noastre  latineşti.