PRIN REZOLUŢIA SENATULUI SUA DIN 28 IUNIE 1991 ADMI-NISTRAŢIA DE LA WASHINGTON ERA ÎNDEMNATĂ „SĂ SPRIJI-NE EFORTURILE VIITOARE ALE GUVERNULUI MOLDOVEI DE A NEGOCIA PAŞNIC DACĂ O DOREŞTE REUNIFICAREA MOLDO-VEI ŞI NORDULUI BUCOVINEI CU ROMÂNIA

Romania

Profesorul Dan Dungaciu declară în interviul pentru România liberă tendinţa politicienilor şi elitelor moldovene de a rămâne în zona de influenţă a Moscovei, chiar şi după 20 de ani de independenţă a ţării.
În acelaşi timp, fostul consilier al preşedintelui Mihai Ghimpu aminteşte despre o rezoluţie a Senatului SUA din 28 iunie 1991 prin care administraţia de la Washington era îndemnată „să sprijine eforturile viitoare ale guvernului Moldovei de a negocia paşnic dacă o doreşte reunificarea Moldovei şi Nordului Bucovinei cu România”. Dan Dungaciu crede că, deşi acest trend a fost pierdut, lucrurile nu vor rămâne aşa.
La 20 de ani de la obţinerea independenţei Republicii Moldova, această ţară este considerată doar parţial liberă de un recent raport făcut de Freedom House. Ce-i lipseşte pentru a fi cu adevărat liberă?

D.D.: Lipseşte în primul rând un spaţiu public similar statelor democratice. De la plecarea comuniştilor s-au întâmplat multe lucruri bune în această direcţie, dar nu destule: cineva spunea la Chişinău că înainte exista un Voronin şi că acum avem mai mulţi. De foarte multe ori politizarea presei s-a făcut foarte rapid după schimbarea de regim. Probabil că acesta este unul dintre indicatori, mai cu seamă că foarte puţine organe de presă din Republica Moldova pot fi considerate independente.

Sursa: RL.ro