UN VIITOR FILM DE SUCCES: „IONICĂ ŞI DACIA LUI”

Ciubuc Gheorghe

Cunoscutul regizor Gheorghe Ciubuc, membru al Uniunii Cineaştilor din R. Moldova, autor al unor filme documentare de mare popularitate, precum: „ Prezentaţi scenariul”, „Vama”, „Prin cumpene”, „Moştenire”, „ Trecând Rubiconul”, „ Petrolul Moldovei” etc, va lansa în curând un nou film documentar inedit „ IONICĂ şi DACIA LUI”.

Gheorgje Ciubuc

Oare cine nu-l cunoaşte pe Ionică, micuţul dac, pe acest picior de plai, în această frumoasă vale a Răutului, acest spirit care veghează peste pământurile noastre sacre, respirând cu dealul, cu stînca… făcând parte din ele ca o suflare, ca un străjer, ca un blazon al satului Butuceni, ascuns parcă de ochii lumii în sînul acestui imens amfiteatru de civilizaţie antică – Rezervaţia Cultural – Naturală Orheiu Vechi, un muzeu în aer liber, unde timpurile sau comprimat cu spaţiile sacre. Aici în secolele V-III i.e.n. exista o veche cetate a nemuritorilor geto-daci. Astăzi e în atenţia organizaţiei Mondiale UNESCO pentru a fi inclus în Patrimoniul ei cultural.
De ochii lui Ionică… nu scapă nimic, orice s-ar întîmpla aici. Aidoma unui stăpîn al plaiului, dar şi curios din fire, nu poate să nu facă cunoştinţă cu oaspeţii care vin să vadă enigmatica lui Dacie… tezaurul şi istoria ei legendară, care rămîne învăluită în mistere timp de zeci de mii de ani, povestindu-le despre Omul pe care-l chema Zamolxe, zeul Daciei ce intra pe aici, prin biserică. Acolo erau nişte chilii, era intrarea-n pămînt. El intra pe acolo şi construia oraşul alb. Cine credea în Zamolxe, numai acela intra în oraşul alb. Aici în biserica asta, se află 12 chilii. Călugării dormeau pe paie şi se înveleau cu blănuri de animale. La crucea ceea de sus, se spunea o dorinţă.
Strămoşii… spiritele lor revin, ne vizitează adesea.
Memoria… o sclipire divină… care, din cînd în cînd, coboară de undeva… din înaltul conştiinţei universale.
În acest loc regizorul Gheorghe Ciubuc l-a întîlnit pe Ionică, acest chip de înţelept, de la care a învăţat că sufletul oricărei fiinţe vii e o picatură a divinităţii, fiind cuprins de admiraţie pentru aceste locuri sfinte, stâncile semeţe, pietrele, pe care Ionică le alegea cu pricepere, ei… ştia el, Ionică, de ce le strîngea, nu erau oarecare pietre. Ele păstrau memoria de milenii a legendarilor geto-daci, cei mai drepţi şi viteji dintre traci.
Nu erau simple pietre. Erau pietrele lui Zamolxe din care el meşterea nişte bisericuţe, temple de credinţă. Aidoma strămoşilor noştri care şi-au codificat tainele în obiceiuri şi tradiţii, folclor şi religie, îndeletniciri şi artă, el urmează chemarea marelui zeu, credinţa în nemurire, în lumina înţelepciunii. Plin de viaţă, Ionică este însăşi viaţa mereu fiind în centrul Daciei sale.

Superb, cu mult soare, peisage frumoase, locuri pitoreşti, oameni înţelepti, nu există un alt film mai civilizator şi încântător precum « Ionică şi Dacia lui », care are toate calităţile unui film de succes, ce va cuceri laurii unor festivaluri internaţionale.

Filmul documentar IONICĂ ŞI DACIA LUI a fost realizat de Asociaţia MILENIUL III
Scenariul şi regia – Gheorghe CIUBUC
Operator film, montaj imagine -Valeriu STRUNGARU
Protagoniştii filmului Ionică DONCILĂ – elev în clasa 5-a, Ion SVECLĂ – pictor, călugărul EFIMIE

Pentru informaţii:  ciubuc_gh@mail.ru

Basarabia Literară

Ionica

Ionica

Ionica

IOnica

Ionica 5

Ionica 6

Ionica 7

IOnica 8

Ionica 9

Ionica 10

Ionica 11

IOnica 12

Ionica 13

Ionica 14