MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA

Eminescu

ŞTEFAN DUMITRESCU

14

DIFICULTĂŢI ŞI PIEDICI PE CARE LE VOR ÎNTÂMPINA MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA,

DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A RENAŞTERII ROMÂNEI, DOCTRINA BUREBISTA,
ŞI PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI AL EVOLUŢIEI MAXIMALE A POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI.

PE CARE AR FI BINE SĂ LE CUNOAŞTEM ŞI SĂ LE PREÎNTÂMPINĂM !

Precizăm de la început că suntem conştienţi că atât Doctrina MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, cât şi PDER, şi procesul de Salvare a poporului român şi a României şi de lansare a Sistemului românesc pe o Traiectorie evolutivă sunt pândite de mari primejdii.
De aceea subliniem de le început că MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA este o mişcare culturală şi educaţională în primul rând, este o Mişcare, politică, socială, ideologică şi spirituală (creştină, subliniem acel lucru, deşi în această Mişcare îşi poate găsi locul orice om cinstit, de orice religie sau credinţă ar fi el) ), aşa cum a fost MIŞCAREA PAŞOPTISĂ la noi, în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Filozofia şi Ideologia MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA combat violenţa, comportamentul vulgar, demagogia politicienilor, corupţia, hoţia, şmecheria, balcanismul, combat societatea şi fiinţa de consum,goana cu orice preţ după bani. Ne repugnă violenţa, de aceea mijloacele şi procedeele de luptă ale MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA, ne apropie mai mult de Gandi, de fapt de psihologia blândă, ospitalieră, răbdătoare, neviolentă a românului.
În cazul în care vom fi acuzaţi de naţionalism sau de extremism noi spunem răspicat că SUNTEM, O MIŞCARE EDUCAŢIONALĂ IDEOLOGICĂ, SPIRITUALĂ CARE PUNE ÎN CENTRU EI UMANISMUL, EVOLUŢIA SOCIETĂŢII ŞI A OMULUI, folosind mijloace educaţionale. Vom spune de asemenea că Orice popor poate să apuce în istorie pe Calea dezvoltării şi a evoluţiei, aşa cum facem noi, fără să facă nici cel mai mic rău altui popor, oricare ar fi acesta.
Trebuie să nu ne lăsăm atraşi în capcana în care a fost atrasă Mişcarea legionară în perioada interbelică. Nu avem nimic comun cu antisemitismul, ori cu un alt curent care aduce atingere Creaţiei lui Dumnezeu, adică Omului şi Societăţii umane. Pentru noi este Lege, că toate popoarele şi naţiunile fiind creaţia lui Dumnezeu ele trebuie respectate, ocrotite şi ajutate să se dezvolte. De aceea vom stabili relaţii frăţeşti cu toate popoarele şi naţiunile care nu utilizează împotriva altor naţiuni Războaiele invizibile de tipul Războiului economic, informaţional, psihologic, cultura, care sunt de fapt Crime la adresa umanităţii.
Suntem de asemenea conştienţi că o dată cu apariţia MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA şi a Ideologiei sale, în istorie a apărut o Mişcare de idei şi politică, binevenită, care era demult necesară, şi care va ajuta foarte mult popoarele şi naţiunile în existenţa lor istorică !
2

Este desigur foarte bine că a apărut în Cultura, în Istoria şi în Gândirea social politică a poporului român această Doctrină, această Mişcare social-politică, acest Curent de idei intitulat MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA, SAU „DOCTRINA BUREBISTA, sau SALVAREA POPORULUI ROMÂN ŞI RENAŞTEREA ROMÂNIEI”.
Faptul acesta este cu atât mai bine venit cu cât poporul român şi România se găsesc de mai bine de 70 de ani într-o stare de criză permanentă, FOARTE PROFUNDĂ ŞI PERICULOASĂ, datorată în primul rând Partidelor politice, acestor Găşti de parveniţi, de politicianişti, de jigodii şi de curve caracteriale, care s-au derulat la Conducerea României de la Primul război mondial încoace, dar şi conjuncturilor geo-politice din aria euro-asiatică. Precizăm că cele mai mari evenimente şi fenomene politice şi socio-economice care s-au derulat în spaţiul euroasiatic au fost de sorginte francmasonică, au fost Proiecte oculte iniţiate de Vârful financiar mondial, de Marile Bănci internaţionale, şi de Marile Loji francmasonice. (Primul Război mondial, Experimentul comunist mondial, Crizele economice mondiale, Proiectul Uniunii Europene, Noua Ordine mondială, etc)
Soarta nefericită a poporului român de la realizarea MARII UNIRI din anul 1918 încoace ni se datorează în primul rând nouă, Poporului român, psihologiei noastre marcată de patologiile şi defectele poporului român, pe care le-am discutat mai sus.
Datorită patologiilor psihologiei poporului român noi am avut această Clasă intelectuală, labilă, laşă, egoistă, dedublată, bolnavă de invidie şi de egoplasm, care la rândul ei a dat această clasa politică imorală, această mafie politicianistă, bolnavă de toate tarele şi defectele morale, şi care ne-a nenorocit pur şi simplu.
Datorită faptului că suntem un popor bolnav de axiofagie (patologia care ne face să ne invidiem, să ne mâncăm, să ne distrugem valorile) şi de egoplasm, noi, deşi fiind un popor care a dat mari valori, din păcate ne-am mâncat Valorile, în toate domeniile. Nu am ştiut să le fructificăm, să beneficiem de creaţia lor ! Le-am marginalizat sau le-am distrus, astfel că marile valori româneşti au fost obligate să trăiască şi să se realizeze n străinătate. A se vedea cazul lui Brâncuşi, Enescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Cioran, Coandă…
Această axiofagie nenorocită ne-a împiedicat să dăm genii, sau mari valori în domeniul Gândirii politice sau al practicii politice. I-am avut în secolul XIX pe Bălcescu şi pe Eminescu, încolo nu am mai dat Mari Gânditori politici. Şi dacă i-am fi avut ei nu s-ar fi putut dezvolta şi nu ar fi putut crea Teorii şi Doctrine politice (aşa cum este aceasta) necesare poporului român datorită vieţii tensionate, a climatului politicianist de la noi. Nu mai vorbim că în perioada comunistă asemenea Gânditori politici şi asemenea Doctrine politice nici nu ar fi putut să apară.
Iată, în sfârşit, că în deceniul 8 al secolului XX, anticipând parcă prăbuşirea poporului român şi a României, a fost realizată descoperirea „SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE”, una dintre cele mai mari descoperiri în Economie, fără de care noi, românii, nu putem deveni un mare popor. Iar în ultimul deceniu al secolului XX au apărut în Românei „DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A RENAŞTERII ROMÂNIEI SAU DOCTRINA BUREBISTA”.
Această „MIŞCARE PENTRU ROMÂNIA” îşi propune să adune minţile cele mai bune, nobile, creative pe care le are acest neam, pentru a le ajuta să lucreze în sensul dezvoltării şi evoluţiei poporului român şi ale naţiunii române ! Ea este o Mişcare de idei, o Mişcare politică, socială, ideologică şi de gândire economică asemenea Mişcării paşoptiste, cea mai importantă Mişcare de idei şi de gândire social politică din istoria noastră, care a dus la formarea Unei Grupări patriotice unite, a unui grup de revoluţionari, care au declanşat Revoluţia de la 1848 din Ţările române.
O revoluţie înfrântă este adevărat, Mişcarea paşoptistă apucase însă să îşi lanseze, să facă publice Proiectul şi Programul Revoluţiei de la 1848. Suflul ideilor paşoptiste, care în esenţă preconizau emanciparea socială în Principate, dezvoltarea economică a Ţărilor Române, ieşirea din starea de amorţire feudală, o viaţă politică democratică, a stat la baza şi a alimentat întreaga dezvoltare politică, socială şi economică a României până la realizarea Marii Uniri din anul 1918.
Din păcate, aşa cum am spus, Mişcarea social-politicfă paşoptistă şi-a pierdut o dată cu trecerea deceniilor suflu şi ideile de bază, filonul central al Ideologiei paşoptise.
Apariţia Partidelor în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ne gândim la Partidul libera (al roşilor, cum era numit, şi care era socotit partid de stânga, şi era partid de stânga) şi la Partidul Conservator, au înlocuit Gruparea paşoptistă şi Mişcarea de Idei social-politice a momentului 1898, aducând în locul lor o viaţă politică imorală, parvenitismul, şi un climat de demagogie şi lupte politicianiste, care au dus la degradarea clasei politice româneşti.
A doua Mişcare social-politică românească apare în deceniul al IV-lea al secolului XX, este vorba despre Mişcarea legionară, care se naşte ca reacţie la demagogia şi imoralitatea partidelor politice, la climatul de corupţie creat de aceste partide, la climatul de lupte intestine, care în anul 1938 au făcut ca România chiar să devină o ţară neguvernabilă.
Observăm aşadar că dacă Mişcarea social-politică paşoptistă apare ca reacţia la starea de înapoiere feudală din Ţările Române, la stările de lucruri învechite ale momentului istoric, care frânau dezvoltarea societăţii româneşti, ei bine, Mişcarea social-politică Legionară apare şi ea tot ca reacţie la starea de lucruri deplorabile din societatea românească a vremii, la criza de idei, de valori şi morală a pliticianismului românesc, la corupţia şi imoralismul partidelor politice.
E o stare de revoltă şi de reacţie la corupţia, demagogia şi politicianismul deşănţat, fără orizont al partidelor interbelice, Partidul liberal, şi Partidul naţional ţărănesc în principal. România a avut nenorocul de a avea ca Rege în perioada interbelică nu un om integru, de o corectitudine şi disciplină germana, aşa cum a fost Carol I, sau un Rege înţelept şi patriot, cum a fost urmaşul său, Regele Ferdinad Întregitorul, ci un rege, ne referim la Carol al II-lea, cartofor, corupt, imoral, intrigant, care a manipulat partidele şi certurile dintre ele, până când criza politică a societăţii româneşti ameninţa să distrugă România. Cum s-a şi întâmplat.
Ca o Reacţie la această stare de lucruri negativă din societatea Românească şi din viaţa politică interbelică a apărut MIŞCAREA LEGIONARĂ, care iniţial a fost o mişcare creştină, patriotică, de renaştere naţională, dar care nu a avut un fundament filozofic, economic şi ideologic solid, şi care până la urmă a terminat compromisă în asasinatele (în care a fost atrasă) făcute şi în revolta din ianuarie 1941, când a fost reprimată şi interzisă de generalul Ion Antonescu, în acel moment Conductor al Statului. Subliniem faptul că este necesar ca noi să învăţăm din tragedia şi din eşecul dureros al mişcării legionare
A treia Mişcare social-politică, având o Ideologie bine conturată care apare în Istoria României este „MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, care apare în deceniu al 8-lea al secolului XX, dar care se structurează şi se desăvârşeşte din punct de vedere al Conţinutului, al sistemului de idei, al programului, în ultimul deceniu al secolului XX. Apare şi ea tot ca o reacţie la starea de lucruri negativă din România, la lipsa de perspectivă a poporului român din ultimele decenii ale secolului XX, din perioada postcomunistă, când România a fost pur şi simplu jefuită şi distrusă..
Până la 1989, când a căzut Dictatura comunistă, România era condusă de o Ideologie străină de firea noastră, Comunismul a oprimat gândirea şi dezvoltarea spirituală a poporului român. Comunismul nu a oferit poporului român acea cale de dezvoltare pozitivă, care să ne ducă pe un nivel de dezvoltare şi evoluţie superior, pentru a deveni un popor bogat, un popor fericit, civilizat, care se poate dezvolta de sine stătător în istorie.
Dictatura comunistă după 1989 a fost înlocuită de Sistemul politic pluripartidist impus de occident, sistem falimentar în perioada interbelică la noi, prilej cu care la conducerea ţării au venit Găştile de trădători şi jefuitori de ţară numite Partide politice, şi care au distrus pur şi simplu Economia ţării şi poporul român. Adică exact ce şi-au propus marii Asasini economic din afară
Ca o reacţie deci la această stare de lucruri în care a fost introdusă România, aflată acum în cea mai gravă criză şi fundătură istorică, economică, morală, politică, educaţională, ca reacţie la jefuirea ţării, la climatul de corupţie şi decădere morală din societatea românească, la prăbuşirea totală a poporului român, la lipsa de perspectivă istorică, la ameninţarea cu dispariţia a poporului român, a apărut, s-a conturat şi s-a structurat în România această Doctrină numită MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA.
Într-adevăr MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA îi face cunoscută şi îi lămureşte poporului român situaţia sa umilitoare şi dureroasă în istorie, îi conştientizează cauzele şi factorii care au făcut ca noi, românii, să avem istoria aceasta nenorocită, ajută poporul român să se cunoască mai bine pe el, să se regăsească, şi îi arată metodele, strategiile, calea prin care poate ieşi din această cea mai gravă STARE DE CRIZĂ ŞI FUNDĂTURĂ ISTORICĂ, în care s-a aflat de când există el pe pământ.
Întrebarea pe care ne-o punem noi, autorul acestei Doctrine, numită MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA, care îşi propune să ajute poporul român să se salveze în Istorie şi să devină un popor fericit, bogat şi demn în viitor, care nu va mai putea să dispară, este aceasta : Nu cumva această Doctrină, această MIŞCARE SOCIAL POLITICĂ, numită MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, SAU „SALVAREA POPORULUI ROMÂN ŞI RENAŞTEREA TOTALĂ ROMÂNIEI „ va fi şi ea compromisă aşa cum a fost compromisă MIŞCAREA LEGIONARĂ, în perioada interbelică ?
MIŞCAREA SOCIAL-POLITICĂ PAŞOPTISTĂ, singura care a dat roade, care a avut efecte pozitive în viaţa social-economică până către sfârşitul secolului al XIX-lea (Mişcarea legionară nu a avut efecte pozitive în istoria noastră, ba dimpotrivă a produs mai multe efecte negative. Ea a fost un eşec total) a fost, aşa după cum ştim cu toţii, un SEMIEŞEC.
Ei bine, ne întrebăm noi, nu cumva şi MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA va fi un eşec sau un semieşec ? Şi în cazul acesta ce facem ? În cazul acesta ar trebui desigur să luăm toate măsurile, că creăm toate condiţiile ca MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA” să nu fie un eşec, ci să fie un mare succes !

Noi, autorul acestei Doctrine o spunem răspicat, CU LUCIDITATE, ŞI CU O MARE DURERE, sunt mult mai multe şansele ca MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA să fie un semieşec, sau un eşec decât un succes !
Ca să ne dăm seama de lucrul acesta nu avem decât să comparăm cauzele şi factorii care favorizează realizarea, împlinirea în practică a acestei Mişcări social politice, şi factorii şi cauzele care se opun aplicării ei în practică.
Iată care ar fi marii duşmani ai aplicării în practică a acestei Doctrine, „MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”.
1. În primul rând oamenii politici, actualele Partide politice care au distrus România, nu ar voi în nici un caz să dispară ele din istorie ca să vină la Conducerea Ţării un PARTID CU ADEVĂRAT BUN PENTRU POPORUL ROMÂN, un partid de patrioţi, care pot să angajeze România pe o linie de evoluţie, şi să ajute poporul acesta să devină un mare popor.
2. Mafia politico-financiară, oligarhia românească ce s-a îmbogăţit prin jefuirea poporului român, nu ar putea în nici un caz să renunţe la putere, la jefuirea economiei româneşti, pentru a accepta ca să vină la conducerea ţării un Partid politic şi o Mişcare politică şi socială nouă care să salveze România..
3. Clasa intelectuală românească, o clasă de indivizi laşi, egoişti, invidioşi, mediocri, în care toţi se cred mari, sau dacă nu se cred mari se dau mari, setoşi de putere (dacă ar putea fiecare ar deveni Prim Ministru sau Preşedintele Ţării, ca să se îmbogăţească el şi neamurile lui cât mai mult), laşă şi perversă cum este, nu ar mişca un deget pentru a salva poporul român şi România. Pentru a face şi cel mai mic bine poporului român. Pentru a pune umărul la înfiinţarea şi dezvoltarea MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA.
4. Un alt mare duşman al „DOCTRINEI BUREBISTA” şi al „MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA” este ceea am numit patologiile psihologiei poporului român, Sistemul de patologii al psihologiei poporului român. Suntem un popor antiproductiv, care ne facem singuri rău. Un popor slab, de laşi, de parveniţi, de egoişti, de invidioşi, care ne-am trădat Conducătorii şi ne-am distrus valorile. Un popor atomizat, în care forţele care ne dezbină sunt mai puternice decât cele care ne unesc. Românilor nu le prea pasă de ţara lor, nu sunt patrioţi, ca dovadă că după 1990 când Ticăloşii care au fost la putere şi au distrus economia românească, în loc ca noi, românii să ne unim şi să dăm cu ei de pământ, am fugit toţi ca nişte şobolani în toate părţile, la muncă în străinătate, ca să ne îmbogăţim.
5. Un alt factor important care ne va face să nu luptăm pentru a aplica în practică această DOCTRINĂ CARE NE-AR SALVA ÎN ISTORIE, este faptul că noi, românii, nu am învăţat nimic din istorie… Suntem un popor incapabil să învăţăm din istoria noastră tragică, plină de suferinţe, şi plină de eşecuri, de ratări. Noi am ratat în istorie mai toate şansele favorabile pe care ni le-a oferit Dumnezeu…Puţine popoare s-au condamnat la eşec, la o suferinţă nesfârşită, aşa cum a făcut-o în istoria lui poporul român.
6. Un alt factor care ne va împiedica să ne trezim la realitate şi să apucăm pe calea salvării în istorie, este acest fapt aparent neînsemnat, şi anume : că dacă ţara aceasta are totuşi un număr mic de patrioţi adevăraţi, (şi un număr şi mai mare de pseudopatrioţi care fac pe patrioţii din gură) aceştia în loc să se unească între ei, să formeze o Generaţie de patrioţi unită, care să acţioneze şi să lupte în acelaşi sens, cum a fost generaţia de la 1848, ei se mănâncă între ei, se dezbină, (cum fac partidele politice) căci vrea să fie fiecare mare. Decât aşa patrioţi mai bine lipsa. Mul rău ne-a făcut această tipologie de patrioţi.
7 Şi desigur, nu în ultimul rând, cei care nu vor dori ca românii să se dezvolte, să evolueze pentru a deveni un mare popor şi o mare naţiune, VOR FI PUTERILE STRĂINE, COMPANIILE MULTINAŢIONALE, MARILE BĂNCI INTERNAŢIONALE, ŢĂRILE DIN JURUL NOSTRU, care şi-au avut dintotdeauna implantate la conducerea României cozile lor de topor, care să acţioneze la momentul potrivit, cel mai greu pentru noi, în favoarea lor. Nici o putere din mediul geopolitic al României, nici Rusia, nici Germania, nici Uniunea Europeană, nici unul dintre vecinii noştri, Ungaria, Serbia, Ucraina, nici Marii Bancheri internaţionali nu vor aici la Gurile Dunării, în aria carpatică UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE. Şi toţi vor lucra aşa cum au lucrat toată istoria, ca să fim acelaşi popor mic, sărac, dezbinat, umilit, slab, laşi, dublat, ca să poată să-l manipuleze ei cum vor, şi să-l jefuiască, aşa cum au făcut-o toată istoria, iar acum, după 1989, mai amarnic ca niciodată.

Există însă şi câţiva factori care ne-ar putea favoriza, care ne-ar putea ajuta să înfiinţăm în România PDER, Partidul politic care va iniţia MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA, şi va trece imediat la construirea în România a Sistemului socio-economic de evoluţie, şi care va orienta imediat întregul Organism naţional românesc pe Calea evoluţiei, fructificând şi orientând în acelaşi sens toate energiile creatoare ale acestui neam, pentru a-l ajuta să ajungă în cel mai scurt timp istoriceşte posibil UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE !
Acel moment s-ar putea să fie atunci când ne va ajunge cuţitul la os, potrivit proverbului „Dă, Doamne, mintea românului a de pe urmă!”.
Acel moment s-ar putea să vină când bunul Dumnezeu se va îndura de noi şi ne va trezi la realitate, când ne va dărui un Grup de Intelectuali patrioţi, cum a fost generaţia de la 1848, care vor putea apoi mobiliza întregul popor român ! Patrioţi pe care îi chemăm din toată inima să vină alături de noi !
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să nu ne lase să pierim ca neam, să ne inspire şi să ne ajute ! Să facă un Miracol, o Minune în istoria noastră, pentru a vedea slava şi puterea lui infinită, pentru a ne scoate din noroi şi pentru a face din noi UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE.