MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA

Eminescu

ŞTEFAN DUMITRESCU

10

ÎNCEPUTUL ŞI DEZVOLTAREA „ MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA”

Începutul Mişcării pentru România, sau „Doctrina Burebista”, care este o Mişcare politică, Ideologică, filozofică îşi are momentul în deceniul al 8-lea al secolului XX, o dată cu descoperirea Sistemului socio-economic de evoluţie al viitorului, (anii 1976-1978) superior din toate punctele de vedere celor mai performante Sisteme economice de azi. Sistemul socio-economic care va scoate din criză Societăţile umane şi Economiile naţionale, plasându-le pe următorul nivel de evoluţie.

FILOZOFIA MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA, SAU DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A RENAŞTERII ROMÂNIEI.
1 Filozofia Mişcării pentru România, sau Filozofia Partidului Dezvoltării şi Evoluţiei maximale a României are la bată această Teorie : Poporul român, ca orice popor, este sacru, el fiind creaţia lui Dumnezeu, ca toate popoarele de altfel. Fiind o Entitate sacră, Creaţie a Lui Dumnezeu, nimeni nu are voi să-l ţină în starea de sărăcie, de exploatare, de umilire, de manipulare la care a fost supus toată istoria şi la care este supus în continuare.
Nici o Putere politică, nici Marile Puteri, nici alte popoare, nu au voie să-l exploateze sau să-i facă rău ! Afirmaţia aceasta este valabilă pentru orice popor ! Nici chiar el însuşi, ne referim la poporul român, (nu mai vorbim de odioasa clasă politică) nu are voie să se condamne pe sine la sărăcie, la nedezvoltare, la umilinţa. Fiind o Creaţie sacră, a lui Dumnezeu, starea poporului român trebuie să fie una bună, o stare normală, de bine !
O stare trăită în belşug, în demnitate, în moralitate, în creativitate ! Poporul român nu va cunoaşte această stare de bine, dacă va fi în continuare un popor slab, care se lasă călcat în picioare de toţi, un popor care şi-a spus toată istoria, „lasă că merge şi aşa, bine că am scăpat şi de data aceasta” ! Atâta timp cât se va conduce după această filozofie a lui lasă că merge şi aşa, a lui lasă-mă să te las, a capului plecat, a târâşului prin istorie”, nu va fi bine de noi !
Lucrurile sunt foarte clare, logice: dacă vrem, să ne fie bine ca popor şi ca naţiune în istorie noi trebuie, printr-un efort intens, conjugat, bine coordonat, disciplinat, (ca pe vremea lui Ceauşescu, dar cu multă inteligenţă şi înţelepciune, pe un plan superior) lucrând toţi din toate puterile. în aceiaşi direcţie SĂ DEVENIM ÎN CEL MAI SCURT TIMP ISTORICEŞTE POSIBIL UN MARE POPOR ! PUNCT !
Cu alte cuvinte, în istorie nu avem decât o singură Cale de ales, aceasta DE A DEVENI UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE ÎNTR-UN TIMP ISTORICEŞTE SCURT. FAPT CARE ESTE POSIBIL FORTE UŞOR PRIN TRECEREA CAT MAI RAPIDĂ LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE.
2. În acelaşi timp poporul român este unul dintre cele mai vechi popoare ale lumii, este aici de la începutul lumii, din neolitic. Noi suntem poporul traco-daco-român, urmaşii marelui neam al tracilor (unul dintre cele mai mari neamuri ale antichităţii, alături de inzi şi de chinezi, CU O CONTRIBUŢIE ENORMĂ LA DEZVOLTAREA CULTURII CIVILIZAŢIEI UMANE, A CIVILIZAŢIEI UMANE) El este poporul bazal al Europei. Am fost un popor mare şi viteaz înainte de înfrângerea lui Decebal, apoi am fost un popor chinuit, invadat de cotropitori şi jefuitori, cărora cu greu le-am făcut faţă. De aceea merităm, şi este normal, SĂ REDEVENIM UN MARE POPOR !
3. Datorită vechimii sale multimilenare, temeliei mitico-genetice, datorită istoriei bogate, a unei experienţe milenare fabuloase, datorită achiziţiilor culturale şi zestrei noastre native, creative, NOI SUNTEM UN POPOR CU RESURSE CREATOARE ENORME, pe care din păcate nu le-am fructificat în istorie. Mai mult le-am pierdut. Este adevărat că avem defecte morale, că am achiziţionat pe parcursul istoriei un sistem de patologii ale psihologiei noastre care ne-au făcut mult rău, da, dar achiziţiile şi zestrea noastră pozitivă acumulate de-a lungul istoriei, dotarea noastră sunt infinit mai mari şi mai valoroase şi mai importante decât elementele negative, de caracter.
Dimensiunea pozitivă a poporului român este cu mult mai mare şi mai semnificativă decât defectele, decât tarele noastre, decât dimensiunea negativă a Fiinţei naţionale româneşti. Ca dovadă este faptul că atunci când la Conducerea poporului român am avut mari Conductori ca Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, POPORUL ACESTA A FĂCUT MINUNI ! De aceea merităm o soartă mai bună în istorie, iar acestea sunt mari şanse pe care le putem fructifica pentru a deveni un Popor mare în istorie !
4 Poporul român a fost un popor chinuit, bun şi creativ, un popor frumos pentru că el nu a atacat nici un alt por pe care să-l jefuiască, să-l distrugă, căruia să-i provoace suferinţă şi nenorociri ! Din acest punct de vedere, gândindu-ne la faptul că noi nu am provocat suferinţe nici unui alt popor, dar că alţii ne-au provocat nouă suferinţe enorme, Poporul român se aseamănă în istorie într-un fel cu Iisus Christos. Spunem se aseamănă, nu că este Iisus Christos ! de aceea subliniem, ar trebui, ar fi drept să devenim şi noi în istorie un popor fericit, demn, bogat, dezvoltat. OR LUCRUL ACESTA NU VA FI POSIBIL DACĂ NU VOM DEVENI UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE.
5 Din păcate pe parcursul istoriei poporul român şi-a format o psihologie defensivă, fatalistă, fiind un popor stresat, atomizat, cu o slabă înclinaţie către coeziune şi unitate, către o atitudine comportamentală ofensivă. Tot pe parcursul istoriei i s-au dezvoltat ceea ce noi am denumit Patologiile psihologiei poporului român, un mare număr de defecte morale, care ne-au făcut foarte mult rău în istorie. Acest fapt nu l-a împiedicat să fie un popor creator, în toate domeniile, un popor blând, ospitalier, cald. Ba chiar în planul creaţiei culturale suntem unul dintre popoarele cu cea mai mare Operă spirituală.
De aceea istoria lui a fost o istorie a suferinţei, a umilinţei, a călcării lui în picioare de către cotropitori, de către Marile imperii ale timpului.
6. Pentru că este cel mai vechi popor al Europei, cu o contribuţie extraordinară la dezvoltarea culturii şi a civilizaţiei umane, pentru ca a fost şi este un popor cu mari resurse, pentru că a suferit atât de mult, pe nedrept de când se ştie pe lume, pentru că a fost un popor frumos în istorie, odată ce a fost ospitalier, cald şi nu a atacat şi nu a cotropit nici un alt popor, POPORUL ROMÂN AR FI MERITAT ŞI MERITĂ O SOARTĂ MULT MAI BUNĂ ÎN ISTORIE, cu toate defectele şi păcatele lui. Pentru aceasta va trebui să se aplece asupra Istoriei lui, a defectelor morale şi umane, pentru a cunoaşte care sunt acei factori, acele cauze care au făcut ca istoria lui să fie o istorie atât de nefericită. Vrem nu vrem, va trebui să învăţăm din istorie ! De ce nu a avut el o istorie mai bună ? Şi ce ar trebui să facă pentru a avea o istorie fericită, demnă, pentru a fi un popor bogat, puternic, fericit, pe care nu-l mai jefuieşte nimeni, nu-l mai calcă nimeni în picioare, nu-l mai ameninţă nimeni?
Ca poporul român să aibă o istorie mai fericită, pentru a fi în viitor un popor bogat, demn, fericit, el trebuie ca într-o perioadă istoriceşte scurtă să devină UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE.
Fără să realizeze acest lucru (pe care la început trebuie să-l conştientizeze, să şi-l dorească, să şi-l propună) Poporul român va fi în continuare un popor umilit, sărac. Furat, jefuit, înşelat, manipulat, scuipat de toţi !
O dată cu apariţia lucrării „DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A RENAŞTEREA ROMÂNIEI SAU DOCTRINA BUREBISTA,” şi a cărţii „MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA” SAU „PROIECTUL PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI A EVOLUŢIEI MAXIMALE A ROMÎNIEI, PER”, poporului român, intelectualităţii române i s-a conştientizat pentru prima dată în istorie, Ideea, Conceputul, că poporul român merită sa aibă o istorie mai bună. că el poate avea o istorie mult mai fericită. Şi i s-a deschis în faţă această cale Istorică !
Pentru aceasta însă va trebui să îşi propună să devină un Mare popor, o mare naţiune şi să treacă la realizarea în practică a acestui Scop, Ideal ! A acestui Proiect ! Dacă doar ne propunem acest Ideal, Scop istoric, dar nu îl vom putea realiza nu va fi bine de noi !
Dacă nici măcar nu i-l propunem, înseamnă chiar că nu este nimic de capul nostru !
Dacă ne propunem acest Ideal, de a deveni un Mare popor şi o mare Naţiune şi îl realizăm în practică, împlinim în istorie acest vis, acest Ideal, DA ATUNCI ÎNSEAMNĂ CĂ NU I-AM FĂCUT DE RÂS PE ÎNAINTAŞII NOŞTRI ! ÎNSEAMNĂ CĂ STRĂMOŞII NOŞTRI NU DEGEABA ŞI-AU DAT VIAŢA ÎN SUTELE DE RĂZBOAIE DE APĂRARE A PĂMÂNTULUI STRĂMOŞESC. ÎNSEAMNĂ CĂ SUNTEM CU ADEVĂRAT UN POPOR MARE ÎN ISTORIE ! ÎNSEAMNĂ CĂ VA FI BINE DE URMAŞII NOŞTRI, CĂ FIII ŞI NEPOŢII NOŞTRI VOR FI FERICIŢI ŞI MÂNDRI DE NOI !

IDEOLOGIA MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA, IDEOLOGIA PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI MAXIMALE A ROMÂNIEI ! Ideea esenţială a Ideologiei Mişcării pentru România, vizează tocmai acest lucru: crearea unui Proiect politic, şi social-economic care să ne ajute, să ne lumineze şi să ne călăuzească să construim în viitorul apropiat un mare popor român şi o Mare naţiune ! Ideea centrală a Ideologiei Mişcării pentru România este aceea de a genera, de a dezvolta în sânul poporului român, în cadrul naţiunii române o Mare Mişcare politică, socială, culturală, de idei şi educaţională prin care poporul român va fi motivat, informat, călăuzit, condus să trecând la o nouă etapă, superioară, din istoria lui, în urma unui proces de dezvoltare şi evoluţie susţinută, în care toţi românii punem umărul, în care dăm tot ce avem mai bun din noi ! !
Pentru aceasta va trebui să fructificăm toata capacitatea de muncă şi de creativitate a poporului român, să le creăm tuturor oamenilor posibilităţi de viaţă, de muncă şi de creaţie astfel încât ei să creeze la capacitatea lor maximă, pentru a construi o Economie superdezvoltată.
Lucrul acesta va fi posibil dacă vom înfiinţa Partidul „Mişcarea pentru România” sau „Partidul dezvoltării şi evoluţiei maximale a României”, (PDER), dacă vom renunţa la actualele partide care nu sunt decât grupuri de interese, care trebuie să dispară de pe scena istoriei, şi dacă vom trece LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE ROMÂNESC
Când poporul român va deveni într-o perioadă istoriceşte scurtă UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE, situată pe un nivel superior de dezvoltare ! Faptul acesta este foarte important, vom fi un popor mult mai numeros, mut mai dezvoltat, mai bogat, unit, educat, creativ, SITUAT PE UN NIVEL SUPERIOR DE EVOLUŢIE !
Lucrul acesta, de a evolua ca popor şi ca naţiune, pe un nivel superior, este posibil datorită descoperirii în istorie a Sistemului socio-economic de evoluţie, descoperire a gândirii economice româneşti, superior celor mai performante Sisteme socio-economice capitaliste de azi, care nu cunoaşte fenomenul şomajului şi al crizelor economice, şi care fructifică energia, munca, inteligenţa, creativitatea întregului popor, transformându-le în progres, dezvoltare şi evoluţie. În evoluţie, acesta este lucrul cel mai important !
Sistemul economic capitalist, sistemele economice capitaliste de azi sunt demult învechite, depăşite, nu mai pot răspunde nevoilor pe care societăţile umane, istoria le pun spre rezolvare oamenilor. Sistemele economice capitaliste nu mai pot asigura progresul şi evoluţia societăţilor naţionale, şi atunci Omul, Statele, Guvernele trebuie să renunţe la Sistemele economice capitaliste învechite pentru a trece la construirea Sistemelor economice de evoluţie, sistemele economice ale viitorului, care vor salva societatea umană de sărăcie, şi de crize.
Actualele partide Politice de pe scena europeană sunt şi ele învechite, depăşite, şi sunt incapabile să găsească Soluţii pentru ieşirea din criză a Societăţilor umane din Europa. A Uniunii Europene ! Nu ştim dacă Partidele politice europene de azi, penetrate toate şi conduse de Francmasonerie şi de Societăţile secrete, vor dori ca Ţările, Societăţile umane să renunţe la Sistemul economic capitalist pentru a trece la construirea Sistemului Socio-economic de evoluţie.
Cum criza Economiilor occidentale, a Economiei Uniunii Europene şi a Societăţilor occidentale se va agrava, singura soluţie de a ieşi din criză a acestor Ţări fiind renunţarea la Sistemele economice capitaliste, şi la Războaiele mascate, de tipul Războiului economic, informaţional, educaţional, ESTE POSIBIL CA ACESTE ŢĂRI DEZVOLTATE SĂ FIE PRIMELE CARE VOR RENUNŢA LA CAPITALISM PENTRU A TRECE LA CONSTRUIREA SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE DE EVOLUŢIE !
De aceea pe scena politică şi în istorie va trebui să apară un nou Tip de partid, al cărui scop este construirea Sistemului socio-economic de evoluţie în fiecare naţiune. Acest Partid, al cărui Proiect şi Program îl prezentăm moi jos, a fost denumit de noi Partidul Dezvoltării şi al Evoluţiei maximale (PDER).
Subliniem, actualele Sisteme socio-economice capitaliste (Sistemul economic şi Societatea naţională formează un Sistem Unitar denumit de noi Sistem socio-economic), sunt învechite, înapoiate, iar Societăţile umane pot ieşi din criza în care se scufundă de ani de zile NUMAI EVOLUÂND, PRIN EVOLUŢIE, pentru a urca pe un nivel superior de evoluţie.
Ei, bine, cel care asigură evoluţia Societăţilor umane, urcarea lor pe un Nivel superior de evoluţie, este tocmai Sistemul socio-economic de evoluţie, care prin esenţa şi natura sa PRODUCE EVOLUŢIE.
O dată apărute în Istorie PARTIDELE DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI, cele care îşi propun sa renunţe la Sistemul economic capitalist şi să treacă la construirea Sistemelor socio-economice de evoluţie, după ce vor accede la putere numai pe cale democratică, (subliniem numai pe cale democratică) vor trece imediat la înfiinţarea Statului Evolutiv şi Educaţional, un Stat centralizat, puternic, un Stat paternal şi Educaţional, Creierul SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC, care va trece imediat la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie.
Aşadar Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei maximale, Statul evolutiv-educaţional şi Sistemul socio-economic de evoluţie sunt cei trei factori, cei trei Piloni care vor scoate Societatea umană şi Civilizaţia umană din criză, de pe actualul nivel de evoluţie, şi le vor urca pe următorul nivel de evoluţie. Unde societatea umană va cunoaşte un alt Mod de producţie, un alt Mod de trai, unde va avea un Nivel cultural, ştiinţific şi educaţional ridicat, unde oamenii viitorului vor fi mult mai fericiţi, şi nu vor mai cunoaşte, stresul, sărăcia şi umilinţele, bolile pe care la trăiesc oamenii de astăzi ! Unde societăţile umane şi Civilizaţia umană vor trăi în armonie, scăpate definitiv de pericolul de a dispărea. Când Civilizaţia umană nu va mai fi ameninţată cu dispariţia ! Şi când va fi înscrisă pe o traiectorie evolutivă în timp !
Sistemul socio-economic de evoluţie are un Nivel educaţional ridicat, el fructifică energia creatoare a tuturor indivizilor umani din Sistem, de aceea produce Bogăţie, un nivel de trai ridicat, descoperiri ştiinţifice şi tehnologice, şi un înalt nivel de civilizaţie. Sistemul socio-economic de evoluţie este duşmanul Societăţii de consum şi al fiinţei umane de consum. Esenţa şi Finalitatea lui sunt acelea de a produce evoluţia societăţii umane, a omului, a Civilizaţiei umane pe Linia de evoluţie a vieţii !

11

CE ÎNSEAMNĂ CĂ POPORUL ROMÂN VA DEVENI UN MARE POPOR

Aceasta înseamnă : 1 Să fim peste trei decenii un popor cu o populaţie de 40-50 de milioane de locuitori. Creşterea demografică va fi încurajează, şi posibilă odată ce sistemul socio-economică de evoluţie produce multă bogăţie, şi nu cunoaşte fenomenul crizelor şi al şomajului.
2. Cu un nivel educaţional foarte înalt. (în studiile şi cercetările noastre am descoperit Legea Nivelului educaţional, Lege care ne spune că cel mai important Factor al dezvoltării şi al evoluţiei unui Sistem socio-economic, cum este Sistemul social şi economic al României, este Nivelul educaţional ridicat al Societăţii…În Sistemul socio-economic de evoluţie datorită faptului că tuturor oamenilor li se asigură locuri de muncă, dar li se asigură şi dezvoltarea educaţională continuă, datorită faptului că Societatea umană are un Nivel educaţional ridicat, fenomenul furturilor, al jafurilor, al violenţei va dispărea.
În Sistemul socio-economic de evoluţia vor exista două mari sectoare economice (fără o limită despărţitoare precisă între ele).
1. Sectorul în care oamenii lucrează pentru a produce bunuri materiale care să satisfacă necesităţile oamenilor, şi necesităţile funcţionării Sistemului socio-economic. Acest Sector va fi automatizat în cea mai mare măsură, şi în el vor lucra un număr mic de oameni, şi
2. Sectorul ştiinţific, educaţional şi al cercetării ştiinţifice, în care vor lucra cercetătorii, artiştii, creatorii, oamenii de ştiinţă, dascălii, şi care va produce descoperiri ştiinţifice şi tehnologice, opere de artă, specialişti şi cercetători ştiinţific.
În linii generale aşa va arăta Sistemul socio-economic de mâine, cel care va scoate Societăţile umane şi Civilizaţia umană din criză, şi o va plasa pe următorul Nivel de evoluţie.
3 Cu un Nivel economic foarte evoluat, asigurat de Sistemului socio-economic de evoluţie naţional
4. Care va evolua pe următorul nivel de evoluţie, când predominat va deveni modul de producţie ştiinţific, educaţional şi creativ. Evoluţia societăţii, a omului, a Sistemului economic va fi principala Preocupare a Societăţii. Sistemul socio-economic de evoluţie prin esenţa şi definiţia sa este sistemul soco-economic care îşi produce propria sa evoluţie pe Linia de evoluţie a vieţii.
Aşa dar, într-un timp istoriceşte scurt poporul român va trebui să devină, din poporul sărac, dezbinat, egoist, slab care suntem un popor puternic, unit, indestructibil, bogat, muncitor, creator. Schimbarea aceasta a poporului român nu trebuie să fie doar o schimbare la faţă, superficială, ci o schimbare din profunzimi, o schimbare profundă şi totală, păstrând caracteristicile pozitive ale poporului daco-român. Transformarea lui, în urma unui proces de dezvoltare şi evoluţie, profund şi total, schimbarea lui într-un popor puternic, bogat, ofensiv, creator, disciplinat şi serios, cum sunt poporul german şi japonez, îi va sigura în viitori eternitatea şi o stare de bine..

12

TEORIA NIVELELOR DE EVOLUŢIE

Autorul acestei Doctrine a „MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA,” şi al descoperiri „SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE”, a adus în Ştiinţele sociale, în Psihologie, în Pedagogie, în Sociologie, în Economie, ceea ce noi am denumit „ TEORIA NIVELELOR DE EVOLUŢIE”.
Ce ne spune această TEORIE A NIVELELOR DE EVOLUŢIE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE, care este Ideea esenţială a acestei Teorii ? Ideea esenţială a acestei Teorii este că această : că orice Sistem uman, fie că este vorba despre Sistemul personalităţii umane (fiinţa umană, individul uman), fie că este voga despre Grupul uman, despre Sistemul social naţional, sau despre un Sistem economic, mai precis despre Sistemul socio-economic naţional, aşa cum este Sistemul socio-economic românesc, sau Organismul naţional românesc au în ele tendinţa către dezvoltare, către evoluţie.
Să ne imaginăm Nivelele de evoluţie ale acesta Sisteme umane ca pe Nivelele unui Portativ muzical. Dacă un Sistem uman, Sistemul personalităţii umane, sau Sistemul socio-economic naţional, rămân o perioadă mai mare pe acelaşi nivel de evoluţie (acesta este procesul de stagnare), pe primul nivel de evoluţie al Portativului, Sistemul uman va intra în criză. Va cunoaşte fenomenul de criză.
Fenomenul de criză este definit de două stări: 1. starea de stagnare şi 2. de starea de involuţie. Amândouă aceste Stări, de stagnare şi de evoluţie, sunt stări negative. A doua stare,cea de involuţie este mai proastă decât prima, pentru că ea produce involuţia Sistemului, care dacă nu este oprită la timp, va duce la implozia, la colapsul, la autodistrugerea sistemului. Dar şi Starea de stagnare este periculoasă pentru că dacă Sistemul rămâne prea mult timp în această stare, într-un moment ulterior el va intra în Starea de involuţie.
Aceste două stări, spuneam că sunt Stări de criză ale Sistemului uman.
Ca Sistemul să supravieţuiască şi să fie un sistem dezvoltat, puternic, EL TREBUIE NEAPĂRAT SĂ EVOLUEZE, adică să înceapă să urce de pe nivelul 1 de evoluţie pe nivelul 2. Ca să supravieţuiască Sistemul uman este obligat deci SĂ EVOLUEZE. Evoluţia lui înseamnă salvarea lui, rezolvarea problemelor lui, starea de bine şi de fericire a acelui Sistem. Poporul român şi cei care-l vor conduce îşi va rezolva PROBLEMA SA ROMÂNEASCĂ prin urcarea pe următorul nivel de evoluţie. Or lucrul acesta îl va face prin trecerea la Construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, care îl va plasa pe următorul Nivel de evoluţie.
Vom spune că poporul român va deveni un Mare popor dacă : 1 va fi un popor numeros, sănătos, bine organizat, 2 cu un nivel moral- educaţional foarte ridicat, 2 cu un nivel economic foarte înalt, şi 4, dac va urca pe următorul nivel de evoluţie.
Fără aceste condiţii poporul român nu va fi un mare popor !
Toate ţările, inclusiv Ţările dezvoltate, dar şi Ţările sărace, se află în această perioadă în stare de criză economică şi socială, DIN CAUZA FAPTULUI CĂ ELE NU MAI EVOLUEAZĂ, NU POT SĂ EVOLUEZE. Din cauza aceasta mai toate Economiile de azi ale Ţărilor dezvoltate şi nedezvoltate se află în criză. Aceasta din cauza Sistemului economic capitalist care este un sistem economic învechit, depăşit, care nu mai este capabil să producă dezvoltarea şi evoluţia Sistemelor socio-economice. La aceasta adăugăm faptul că Marii bancheri Internaţionali, adevăraţi Asasini Economic, prin provocarea crizelor economice şi financiare, şi a războaielor informaţionale, psihologice, împing Sistemele socio-economice într-o criză şi mai profundă. Prilej cu care ei Marii Bancheri internaţionali şi Băncile lor îşi măresc enorm de mult capitalul.
Dacă Ţările dezvoltate vor să iasă din starea de criză, (dar Marii Bancheri Internaţionali nu vor lucrul acesta, pe ei nu-i interesează evoluţia Societăţilor umane, ci doar SĂ-ŞI MĂREASCĂ EI CAPITALUL) ele trebuie să renunţe la Sistemele economice capitaliste, care sunt depăşite, şi să treacă la construirea Sistemelor socio-economice de evoluţie. Acestea fiind Sistemele economice ale viitorului, descoperite de noi !
Numai Sistemul socio-economic de evoluţie, cel care prin esenţa şi natura sa produce Evoluţia societăţii, este capabil, ca în urma procesului de dezvoltare şi de evoluţie, să scoată Sistemele socio-economice din criză (din starea de stagnare sau de involuţie) şi să le urce pe următorul Nivel de evoluţie. Când sistemele socio-economice devenite Sisteme socio-economice de evoluţie vor fi capabile să asigure locuri de muncă tuturor oamenilor, să fructifice întregul potenţial de muncă şi creativ al oamenilor, iar într-un viitor nu prea îndepărtat va urca Societatea umană pe un nivel de evoluţie mai înalt, atunci Omenirea va trăi cea mai mare Revoluţie paşnică din istoria ei.

Iată de ce ca Poporul român şi România să devină un Mare Popor şi o Mare naţiune, noi, românii, trebuie să renunţăm imediat la acest Sistem economic capitalist, şi la Sistemul politic pluripartidist de azi, la actualule Partide politice, care sunt de fapt Găşti de hoţi, grupuri de interese mafiote, PENTRU A TRECE LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC ROMÂNESC DE EVOLUŢIE, care ne va urca pe următorul Nivel de evoluţie.
Oricât de uniţi am fi noi ca popor, oricât ne-am încorda din toate puterile, lucrând în acelaşi sens CA SĂ DEVENIM UN MARE POPOR, cu actualul Sistem economic capitalist, beneficiarii lui fiind hoţii, şi cu actualul Sistem politic pluripartidist, noi tot amărâţii şi nenorociţii care suntem acum o să rămânem.
Subliniem, numai renunţarea la Sistemul economic capitalist actual şi la Sistemul politic pluripartidist actual şi numai trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, când toţi românii vor avea locuri de muncă, şi toţi vom lucra în acelaşi sens (ca în perioada comunistă) NE POATE AJUTA PE NOI SĂ DEVENIM UN MARE POPOR.
De aceea actualele partide politice care se găsesc pe scena României trebuie să înceteze de a mai exista. Trebuie să părăsească scena politică. Şi aceasta cât mai repede ! Cum nu vor părăsi de bunăvoie scena politică, este bine ca românii să nu le mai voteze, pentru că am văzut că 20 ani ele nu au făcut altceva decât să distrugă România. Dacă de acum înainte vreun român mai votează vreunul din partidele care au fost până acum la guvernare sau pe scena politică acela este ori nebun, ori prost, oligofren, ori ticălos şi inconştient !

13

TEORIA SALVĂRII ROMÂNIEI DE CĂTRE CEI MAI BUNI FII AI EI !
STIMULAREA APARIŢIEI UNEI NOI GENERAŢII DE OAMENI POLITICI ŞI DE VALORI,
UNITE ŞI CARE SĂ LUCREZE ÎN ACELAŞI SENS,
AŞA CUM A FOST GENERAŢIA PAŞOPTISTĂ

Din 1990 încoace, în toţi anii aceştia, de când în România a fost introdus Sistemul politic puripartidiust bazat pe alegeri libere, şi de când s-au format partidele care au fost la conducerea României, am observat următorul lucru.
1. Că aceste partide politice nu au ştiut şi nu au făcut altceva decât să se certe şi să se sfâşie între ele, de bunul mers al ţării nefiind preocupate deloc. Ci doar de îmbogăţirea lor şi de jefuirea economiei. Şi
2. Că în aceste partide s-au înscris fripturiştii, cei avizi de ciolan, (datorită în primul rând patologiilor psihologiei poporului român, defectelor noastre morale şi de caracter, Inteligenţelor negative!) parveniţii, cei care au vrut să se îmbogăţească intrând în politică, demagogii, oamenii corupţi, dornici de afaceri şi de îmbogăţire. Dacă în aceste partide s-au înscris şi oameni cinstiţi şi patrioţi, aceştia au fost naivii care au fost imediat marginalizaţi şi daţi afară din partide, fie oameni care nu şi-au dat seama de adevărata realitate…
Astfel că la vârful acestor partide, în Conducerea lor au ajuns cei mai perfizi, tupeişti, cei mai lipsi de conştiinţă şi de patriotism. Oamenii aceştia din conducerile partidelor politice au fost şi sunt un exemplu negativ şi un pericol şi pentru aşa zisele partide, care sunt astfel compromise, dar mai ale pentru Ţară. De fapt Partidele politice din perioada postcomunistă nu au fost Partide politice, în înţelesul adevărat al cuvântului, al Conceptului de Partid politic, ci Grupuri de interese, structuri nodale ale reţelei mafiote naţionale, formând oligarhia financiaro-politică a acestei perioade, care a devalizat ţara…
De altfel pentru aceasta Forţele oculte occidentale, Multinaţionalele, Marile Bănci Internaţionale l-au răsturnat pe Nicolae Ceauşescu de la Putere, ca să aducă acest sistem politic pluripartidist, să-i aducă pe aceşti hoţi la Putere, prin care şi cu ajutorul cărora aveau să distrugă economia românească şi poporul român.
Din mai multe cauze, în primul rând datorită Patologiilor psihologiei poporului român, aşa zisele partide politice româneşti, din perioada postcomunistă, (dar şi în perioada interbelică, şi în perioada de dinaintea Primului război mondial) la noi, au funcţionat ca nişte MARI APARATE CARE AU ATRAS CĂTRE ELE INDIVIZII UMANI HOŢI, CU MARI ASPIRAŢII EGOISTE, VICLENI, CARE VOIAU SĂ PARVINĂ, LICHELELE TUPEISTE, DEMAGOGII, CARACTERELE CELE MAI PROASTE ALE ACESTUI NEAM.
Or faptul acesta a dus la formarea Reţelei naţionale a corupţiei din România, a structurilor financiaro-politice mafiote, corupte, extrem de eficiente în procesul de distrugere al Economiei româneşti şi al societăţii româneşti.
Această reţea mafiotă naţională, împreună cu patologiile poporului român, care au ajutat-o să se formeze (adică împreună cu poporul român), a cărui expresie este, sunt Principalii Duşmani care au distrus şi vor distruge în curând poporul român şi România.
Or noi am arătat că o dată cu scăderea populaţiei româneşti, şi cu creşterea în ritm foarte rapid a populaţiei ţigăneşti în perioada 1990- 2010, Institutele de sociologie din România au ajuns la concluzia că după 2015-2020 populaţia ţigănească va depăşi cu mult populaţia românească. În acel moment, care este foarte aproape, populaţia românească va deveni a doua etnie în stat, cu aceasta poporul român dispărând de pe scena istoriei definitiv. (Ştim că sunt imbecili care afirmă sus şi tare, că dacă nu am dispărut noi două mii de ani, nu vom dispărea nici acum. Imbecilii, nerozii aceştia nici măcar nu se uită în ce hal de decădere, de neputinţă, de umilinţă a ajuns poporul român, obiect al celui mai mare şi pervers Război mascat, invizibil dus împotriva noastră pe pământ românesc. Habar nu au pe ce lume trăiesc, pentru că mulţi o duc bie, şi de fapt pe aceşti indivizi îi doare în fund de poporul român!)
Poporul daco-român nu a dispărut după războaiele dacă romane din anii 100-106, nu a dispărut 1900 de ani călcat de atâţia cotropitori, dar vai, dispare acum, în cel mai ruşinos şi dureros mod, asimilat de poporul ţigănesc, distrus de marele Război mascat a cărui Victimă este de 20 de ani ! !

În faţa acestei situaţii foarte grave, a dispariţiei poporului român în următorul sau în următoarele decenii noi am formulat TEORIA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN, CÂND ACESTA SE GĂSEŞTE LA ANANGHIE, ÎN SITUAŢIA DE A DISPĂREA, PRIN CELE MAI MARI VALORI ALE SALE, DE CĂTRE CEI MAI BUNI FII AI SĂ, DE PATRIOŢII ADEVĂRAŢI AI ACESTUI POPOR. DE Geniile sale !
Altfel spus, acum când Poporul român este la ananghie, acum când se află în cea mai grea şi periculoasă situaţie de la războaiele daco-romane din anii 100-106 e. n, acum când economia i-a fost distrusă, noi credem, că ar intra în funcţiune, sau ar trebuie să intre în funcţiune, un fel de resort psihologic, instinctul de conservare ar poporului român, care i-ar face pe cei mai buni oameni, pe cei mai cinstiţi, patrioţi şi curajoşi oameni pe care îi are, să se adune, se organizeze şi să treacă la salvarea de la dispariţie a poporului român La scoaterea din criză a Sistemului socio-economic românesc, a întregului Organism naţional, şi la plasarea lor pe o traiectorie evolutivă.
Este ceea ce facem noi acum, (Biroul de Viitorologie de la Bucureşti) de fapt facem de mulţi ani lucrul acesta, aducând în mass-media românească, în gândirea social politică românească, descoperirea Sistemului socio-economic de evoluţie, sistemul economic al viitorului, care va salva în istorie Societăţile umane, Doctrina „MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, care afirmă teza că Poporul român se poate salva în istorie dacă şi numai dacă :1 Renunţăm la calea pe care am mers până acum în istorie, o apucăm pe calea dezvoltării şi evoluţiei maximale, şi 2, dacă renunţăm la dezbinarea, la hoţie, la şmecherie, la politicianism, la corupţie, la actualele Partide politice, şi la actualul sistem economic capitalist, şi trecem la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, când vom munci şi vom crea toţi românii în acelaşi sens, în aceiaşi direcţie, muncind din toate puterile noastre. (Aşa cum au făcut nemţii după al Doilea război mondial)
Dacă noi, românii suntem capabili să realizăm aceste două Condiţii, absolut necesare, atunci într-adevăr poporul român şi România vor ieşi din Marea Criză şi Fundătură istorică în care am fost băgaţi şi în care ne-am băgat singuri, ne vom salva de la dispariţie în istorie şi vom deveni în sfârşit şi noi, după două mii de ani un popor bogat, numeros, puternic, dezvoltat, evoluat, demn şi fericit. Un popor care nu mai moare de sărăcie, care nu mai este umilit şi călcat în picioare de toţi, care nu mai este jefuit şi scuipat, ameninţat oricând cu dispariţie !
Este ceea ce face de mulţi ani Biroul de Viitorologie de la Bucureşti. După ce am descoperit, în anii 1976-1978 Sistemul socio-economic de evoluţie, Sistemul economic care propulsează Societatea umană pe următorul nivel de evoluţie, primul gând al nostru a fost acela de a aduce în Gândirea românească DOCTRINA CARE ÎI ARATĂ POPORULUI ROMÂN CALEA PE CARE TREBUIE SĂ MEARGĂ CA SĂ SE SALVEZE ÎN ISTORIE ŞI CA SĂ-I FIE ŞI LUI BINE, CĂ DESTUL A FOST UN POPOR CHINUIT ŞI AMĂRÂT TOATĂ ISTORIE.
Această Doctrină există acum, ea se numeşte MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA” sau „DOCTRINA BUREBISTA”. A fost gândită deci Mişcarea politică, ideologică şi socială care poate ajuta poporul român să ajungă un Mare popor, un popor fericit, bogat şi demn. (Acest Model, această Cale de a se salva în istorie, al poporului român, cu diferenţa dată de specificul poporului respectiv, poate fi o cale de urmat pentru oricare popor)
Pentru că trebuie spus, FĂRĂ SĂ AJUNGĂ UN MARE POPOR POPORUL ROMÂN NU SE VA SALVA ÎN ISTORIE, NU VA IEŞI DIN CRIZA ŞI DIN FUNDĂTURA ÎN CARE NE SCUFUNDĂM DE DECENII, ŞI NU VA AJUNGE NICIODATĂ UN POPOR BOGAT, DEMN, FERICIT, EVOLUAT !

LA ORA ACTUALĂ, CA POPORUL ROMÂN SĂ POATĂ FI SALVAT DE LA DISPARIŢIE, DE LA MIZERIE ŞI SUFERINŢĂ ÎN ISTORIE, este neapărată nevoie ca oamenii cei mai buni ai lui să se adune, să formeze MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA, sau PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI AL EVOLUŢIEI MAXIMALE A ROMÂNIE, şi să pună umărul la aplicarea în practică a acestei doctrine, DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A RENAŞTERII ROMÂNIEI sau DOCTRINA BUREBISTA”.
Aceasta este „TEORIA SAU DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN PRIN CEI MAI BUNI FII AI SĂI”, unul dintre paşii foarte importanţi, care va ajuta poporul român să se salveze în istorie.
În cazul în care această Teorie nu funcţionează, deci ea nu este realistă, în cazul în care Poporul român nu are aceşti „fii buni” care să se adune să îl salveze, singură această „DOCTRINA A SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A RENAŞTERII ROMÂNIEI”, sau Doctrina numită „ MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, prezentată în această carte, ca şi PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI AL EVOLUŢIEI MAXIMALE A ROMÂNIEI”, nu pot face mare lucru.
Doctrina singură poate (sau nu poate) declanşa o Mişcare de idei, şi afectivă, o mişcare culturală, ideologică, spirituală. Ca şi Proiectul şi Programul Partidului Dezvoltării şi Evoluţiei maximale, (PDER)”, important este însă ca atât doctrina „MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA” cât şi PDER-UL SĂ DEVINĂ REALITĂŢI VII ÎN PRACTICA SOCIALĂ ŞI ÎN ISTORIE. Lucrul acesta este absolut necesar PENTRU CĂ O ALTĂ CALE ŞI O ALATĂ ŞANSĂ PENTRU ROMÂNIA NICI NU MAI EXISTĂ !
Domnul ne-a ajutat să facem primul pas pe această Cale a salvării noastre în istorie, adică avem DOCTRINA, MODELUL, TEORIA, ŞTIINŢA CARE NE ARATĂ CALEA PRIN CARE POPORUL ROMÂN ŞI ROMÂNIA SE POT SALVA ÎN ISTORIE, IAR POPORUL ROMÂN POATE DEVENI UN POPOR BOGAT, DEMN, FERICIT, NUMAI PRIN MUNCA ŞI CREAŢIA SA, FĂRĂ SĂ EXPLOATEZE UN ALT POPOR, FĂRĂ SĂ ADUCĂ NICI CEA MAI MICĂ ATINGERE ALTUI POPOR ! (Dar nu se va mai lăsa exploatat, manipulat, călcat în picioare de alţii)
Avem de asemenea PROIECTUL ŞI PROGRAMUL PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI AL EVOLUŢIEI MAXIMALE A ROMÂNIEI”, care a fost înfiinţat, în ţară existând la ora actuală peste 40 de Organizaţii de bază ale acestui Partid, care îşi propune să ajute poporul român în istorie. Să îl ajute să se salveze în istorie, să îl înveţe şi să îl ajute SĂ REZISTE ÎN ISTORIE SECOLE DE AICI ÎNAINTE ! (Doctrina „Mişcarea pentru România, punte totodată bazele unei Mişcări de Rezistenţă a Poporului român şi a Naţiunii române în istorie!)
Ar mai trebui ca PDER să se dezolate ca partid de mase şi să câştige, numai pe cale democratică Alegerile din România pentru a veni la Putere. O dată venit la Putere în România, PDER va cere fostelor Partide Politice care au fost la Guvernare în România să plătească daunele, prejudiciile aduse poporului român şi României, obligându-le efectiv să plătească aceste daune ! După care va trece imediat la construirea şi instaurarea STATULUI EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL ROMÂN, cel care va iniţia procesul de construire al SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE ROMÂNESC, cel care le va da de lucru tuturor românilor, îi va organiza pe români şi îi va disciplina în aşa fel încât să formeze un Organism social şi economic naţional unitar, în care toţi lucrăm, din toate puterile noastre, în aceiaşi direcţie.
Direcţia fiind aceasta DEZVOLTAREA ŞI EVOLUŢIA MAXIMALĂ A POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI !

(Va urma)