ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI și PROCURORULUI GENERAL ALEXANDR STOIANOGLO al R. MOLDOVA: Participarea ministrului apărării Victor Gaiciuc, la Reuniunea secretarilor Consiliilor de Securitate din CSI, constituie o încălcare flagrantă a statutului constituțional privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova

Dodon Gaiciuc

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi oameni în picioare

MEMORIU
PRIVIND STATUTUL DE NEUTRALITATE PERMANENTĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Republica Moldova a aderat la Comunitatea Statelor Independente (CSI) exclusiv din considerente economice.

Aderarea republicii la această comunitate de state de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice a fost favorizată şi de clauza neutralităţii, conţinută în documentele constituante ale CSI.
Astfel, Articolul 6 al Acordului cu privirea la crearea Comunităţii Statelor Independente, semnat la 8 decembrie 1991 la Belovejsk, stabileşte următoarele: “Părţile vor respecta reciproc năzuinţa de a obţine statutul de zonă denuclearizată şi stat neutru”(Sodrujestvo: Informaţionnîi vestnic Soveta glav gosudarstv i pravitelistv SNG, Vîpusc pervîi, Minsk 1992). Prevederea despre neutralitate se conţine, de asemenea, şi în Declaraţia de la Alma-Ata din 21 decembrie 1991, semnată şi de președintele Republica Moldova, Mircea Snegur

În conformitate cu clauza de neutralitate ale documentelor de bază privind constituirea CSI, Republica Moldova s-a abţinut de la aderarea la Tratatul cu privire la securitatea colectivă, semnat la Taşkent la 15 mai 1992, şi nu a luat parte la integrarea politico-militară și de securitate colectivă în cadrul acestei alianţe politico-militare.

La 15 aprilie 1994, preşedintele Mircea Snegur a semnat Statutul CSI cu următoarea rezervă: “În conformitate cu Articolul 43 al Statutului Comunităţii Statelor Independente, Moldova, ca membru al Comunităţii, se abţine de la participarea în chestiunile securităţii colective şi colaborarea militar-politică” (Sodrujestvo, N 1 (14) Minsk, 1994, p.174).

Prin Hotărîrea Nr. 76-XIII din 26 aprilie 1994, Parlamentul republicii a ratificat Statutul CSI, luînd în considerare rezerva menţionată.

În conformitate cu articolul 11 din Constituția republicii, adoptată de Parlament la 29 iulie 1994, Republica Moldova își proclamă neutralitatea sa permanentă şi nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său. Dat fiind importanţa statutului de neutralitate pentru asigurarea suveranităţii şi independenţei ţării, Articolul 142 al Constituţiei stabileşte că “dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale”.

***

Pe 20 noiembrie 2019, la Moscova, s-a desfășurat Reuniunea secretarilor Consiliilor de Securitate din CSI, la care a luat parte și ministrul apărării al Republicii Moldova, general de brigadă Victor Gaiciuc. În cadrul Reuniunii menționate au fost discutate unele chestiuni privind securitatea internațională și regională, inclusiv strategia și tactica cu privire la „amestecul SUA în treburile interne ale altor state”. Rezultă că ministrul apărării al Republicii Moldova a participat la dezbaterea chestiunilor privind strategia și tactica de securitate colectivă din cadrul Tratatului cu privire la securitatea colectivă din cadrul CSI, în opoziție cu politica de securitate a SUA, stat-membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

În temeiul celor menționate, este necesar de tras concluzia că participarea ministrului apărării, general de brigadă Victor Gaiciuc, la Reuniunea secretarilor Consiliilor de Securitate din CSI, care a discutat strategia și tactica cu privire la „amestecul SUA în treburile interne ale altor state” constituie o încălcare flagrantă a statutului constituțional privind neutralitatea permanentă și a principiilor politicii de neutralitate a Republicii Moldova.

***

Prezentul Memoriu este adresat cu titlu informativ Parlamentului și Procuraturii Generale a Republicii Moldova.