Republica Moldova a găzduit Consultările sub-regionale Beijing+25 pentru a celebra 25 de ani de angajament în promovarea egalității de gen

Reprezentanți și reprezentante ale țărilor Parteneriatului Estic și România, s-au întâlnit la Chișinău, Republica Moldova, pentru a examina observa și a discuta despre progresele și provocările realizării programul vizionar al Declarației de la Beijing și al Platformei de Acțiune, stabilite cu aproape 25 de ani în urmă. Forumul sub-regional Beijing+25 este primul dintr-o serie de evenimente asemănătoare din întreaga regiune a Europei și Asiei Centrale , care va contribui la întâlnirea de evaluare regională Beijing+25, la Geneva.

Evenimentul de la Chișinău a întrunit peste 100 de reprezentanți și reprezentante ale organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) , organizații de femei și activiști și activiste din Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și România . Aceștia au evaluat progresele înregistrate începând cu 1995 în implementarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune , și au discutat obiectivele comune, realizările, dar și ceea ce rămâne de făcut pentru asigurarea deplină și egală a participării femeilor în toate sferele vieții.

„Țările din această regiune și-au asumat angajamente deosebite pentru a promova egalitatea de gen și împuternicirea femeilor în cheia normelor internaționale. Cu toate acestea, e nevoie să ne unim forțele pentru a asigura tranziția de la angajamentele luate, la atingerea rezultatelor reale pentru fiecare femeie și fată. În așa mod, ca egalitatea de gen să devină o realitate pentru toate femeile și fetele, de pretutindeni”, a declarat Alia El-Yassir , directoarea Biroului Regional UN Women pentru Europa și Asia Centrală.

UN Women Moldova a dat start consultărilor sub-regionale, Forumul Beijing+25

Alia El-Yassir, directoarea Biroului Regional UN Women pentru Europa și Asia Centrală. Credit: UN Women Moldova/ Ramin Mazur.

„Acest eveniment reprezintă o oportunitate importantă pentru a discuta realizările și provocările fiecărei țări participante, mai cu seamă prin prisma consultărilor cu organizațiile societății civile, care au dobândit o experiență vastă în ceea ce privește egalitatea de gen și drepturile femeilor“, a remarcat Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

UN Women Moldova a dat start consultărilor sub-regionale, Forumul Beijing+25

Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova. Credit: UN Women Moldova/ Ramin Mazur.

Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a ilustrat progresele înregistrate în promovarea egalității de gen la nivel legislativ în Republica Moldova: „Implicarea activă a femeilor în politică nu este promovată doar de dorința noastră de integrare în Uniunea Europeană, ci este și garanția deciziilor care reflectă echitabil interesele întregii societăți. M-am angajat personal să asigur ratificarea Convenției de la Istanbul. Lucrând împreună, putem face acest lucru posibil deja anul viitor.”

Republica Moldova a găzduit Consultările sub-regionale Beijing+25 pentru a celebra 25 de ani de angajament în promovarea egalității de gen

Mihai Popșoi,Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova. Credit: UN Women Moldova/Ramin Mazur.

În urma consultării va fi elaborat un document care va descrie realizările cheie, lacunele specifice subregiunii și provocările care au impact asupra implementării Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing, precum și recomandări pentru state și următoarele acțiuni. Documentul va reflecta, de asemenea, legăturile dintre punerea în aplicare a Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

În acest scop, participanții au lucrat în câte şase grupuri care au discutat despre cele mai importante probleme ale femeilor și fetelor din regiune, cum ar fi violența împotriva femeilor, accesul la servicii publice, rolul mass-media în problemele egalității de gen, împuternicirea femeilor, buna guvernare, pace și securitate.

Participanții și participantele în grupurile de lucru au subliniat importanța unui astfel de dialog la nivel regional în mod regulat pentru atingerea obiectivelor într-o manieră mai eficientă.

Paata Beltadze, reprezentant al oficiului Centrului American pentru Muncă și Solidaritate, specialist în domeniul gender, a menționat importanța implicării bărbaților în promovarea egalității de gen: „Nu putem obține egalitatea deplină fără participarea reală a bărbaților. Cred că această mișcare nu le aparține doar femeilor, ci întregii societăți, inclusiv bărbaților.”

Documentul creat în urma Consultărilor va fi prezentat în cadrul Reuniunii Interguvernamentale Regionale de la Geneva, în perioada 29-30 octombrie 2019.

Fiind considerat unul dintre cele mai vizionare parcursuri de dezvoltare pentru femei și fete din întreaga lume, Declarația de la Beijing și Platforma de Acțiune adoptate în 1995 în cadrul celei de a patra Conferință Mondială a Femeilor, va marca în 2020, 25 de ani. Atunci, 189 de țări ale lumii și-au luat angajamentul să combată stereotipurile de gen și să contribuie la atingerea egalității dintre bărbați și femei.

Consultările sub-regionale, Forumul Beijing+25 la Chișinău, a fost organizat de UN Women Moldova, în parteneriat cu Asociația Institutum Virtutes Civilis și Fundația Hanns Seidel, din Republica Moldova.

Nicoleta Cîrlig
UN Women Moldova