CLUBUL de PRESĂ de investigații jurnalistice – O ÎNTREBARE pentru MINISTRUL ECONOMIEI VADIM BRÂNZAN: Când va fi modificată LEGEA 131 care este o barieră în controlul exploatării muncii copilului la negru și alte abuzuri

Clubul de presa

Clubul de presă: „Copiii și munca: unde este limita admisibilă?”

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului semnalează despre existența unor lacune de ordin juridic și instituțional privind monitorizarea respectării dreptului copilului la muncă, motiv din care sunt admise cazuri de exploatare a copiilor prin muncă și alte abuzuri. Declarații în acest sens au fost făcute la clubul de presă organizat de către Ombudsmanul Copilului în comun cu Centrul de Investigații Jurnalistice pe data de 7 august curent.

Maia Bănărescu a notat că în prezent nu există o entitate de stat pentru monitorizarea muncii copilului și nici prevederi legale referitoare la efectuarea controalelor inopinate ale agenților economici privind respectarea dreptului la muncă a copilului. în lipsa reglementărilor legale și a unității cu atribuții în domeniu, respectarea dreptului la muncă a copilului nu este monitorizată și verificată în cadrul unor controale. De asemenea, nu este ținută o evidență a datelor privind angajarea copiilor în câmpul muncii.

Aceste circumstanțe creează un mediu propice pentru abuzuri și nereguli, susține Ombudsmanul Copilului.

Constatările în cauză au fost făcute în urma investigării unor semnale parvenite la Ombudsman privind exploatarea copiilor prin muncă. Anul curent Maia Bănărescu a fost sesizată de către un copil care este angajat în calitate de salvamar la un centru de agrement și mama unei fete care prestează servicii în calitate de chelner. în ambele sesizări au fost indicate numeroase abateri privind respectarea dreptului la muncă a copiilor.

Impedimentele pe care le-am întâmpinat chiar de la începutul investigării cazurilor, precum și răspunsurile primite de la autoritățile publice de linie mă face să constat că situația privind respectarea dreptului la muncă a copiilor, protecția împotriva exploatării copilului prin muncă nu s-a îmbunătățit, statul nu a înregistrat progrese la acest compartiment, a spus Maia Bănărescu.

De asemenea, a fost stabilită imperfecțiunea legislației în ceea ce privește facilitarea accesului Avocatului Poporului pe teritoriul agentului economic pentru a monitoriza respectarea dreptului copilului la muncă. Rămâne a fi îngrijorătoare și situația privind munca copilului în gospodăriile casnice. Acest subiect, de asemenea, va fi inclus în recomandările Ombudsmanului Copilului care vor fi expediate autorităților publice.

Maia Bănărescu a mai precizat că respectarea dreptului la muncă a copiilor, protecția împotriva exploatării copilului prin muncă, fie prin activități economice, casnice sau de altă natură, a fost și se va afla în continuare pe agenda sa de lucru. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a relevat că a monitorizat situația la acest capitol pe parcursul a trei ani de mandat.

Subiectul respectiv a fost reflectat în rapoarte anuale, conferințe de presă și alte prezentări publice, a fost abordat în cadrul întâlnirilor cu copii, la forumurile naționale și zonele ale copiilor, incluziv la întâlnirile cu autoritățile publice.

Maia Bănărescu a readus în atenția opiniei publice subiectul privind respectarea dreptului la muncă a copiilor, protecția împotriva exploatării copilului prin muncă și a atras atenția autorităților publice, agenților economici, părinților și altor reprezentanți legali, întregii societăți, că orice copil are dreptul de a fi protejat de exploatare prin muncă. Copilului trebuie să i se asigure acces la piața muncii, dar cu respectarea normelor și standardelor naționale și internaționale. Orice muncă (economică sau în gospodării casnice) pe care o îndeplinește un copil trebuie să fie fură riscr potențial sau susceptibil de a compromite educația, să dăuneze sănătății sau dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale, a afirmat Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.

în Republica Moldova legislația muncii prevede dreptul de încadrare în câmpul muncii de la vârsta de 15 și 16 ani cu încuviințarea părinților /reprezentanților legali. Copiii dobândesc capacitatea de muncă de la vârsta de 16 ani. Totodată, copii au dreptul să-și continue studiile pentru absolvirea învățământului general obligatoriu, gimnazial și liceal.

încheierea contractului individual de muncă se face cu acordul părinților (vârsta de 15 ani), fiind obligatoriu avizul medicului. La angajarea copiilor în câmpul muncii se ține cont de muncile interzise pentru a fi efectuate de copii, respectarea timpului de muncă și alte facilități prevăzute de legislație.                                             •

Direcția promovarea drepturilor omului și comunicare a Oficiului Avocatului Poporului Tel.: 060002656

 

Oficiul Avocatului Poporului, str. Sfatul Tării, nr. 16, MD 2012, mun. Chișinău, Republica Moldova
+373 22 234 800, +373 22 225 442, ombudsman@ombudsman.md, www.ombudsman.md