ÎN ATENȚIA MINISTRULUI de EXTERNE NICU POPESCU: De ce n-au fost retrase pașapoaretele diplomatice foștilor deputați și ex-membri ai Guvernului Filip

Pasaport diplomatic RM
Rosian Vasiloi:

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

În cadrul vizitei în punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni am constatat mai multe neajunsuri care în opinia mea îngreunează procesul de activitate. Împreună cu colegii am dicutat mai multe oportunităţi de optimizare a activităţii în acest punct de trecere, inclusiv şi noi proceduri standarde de operare în comun cu colegii noştri din Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Totoodată în timpul documentării cu activitatea colegilor am depistat câţiva foşti deputaţi şi demnitari (nu voi da nume, protectia datelor cu caracter personal) care traversează frontiera de stat în baza paşapoartelor diplomatice pe coluarul destnat diplomaţilor. Despre acest fapt l-am informat pe Secretarul de Stat al MAI, dl George Balan şi am pregătit o scrisoare către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

Astfel – în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) și (2) ale Legii nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, autorizarea trecerii frontierei de stat constă în recunoaşterea legalităţii privind trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, trecerea peste frontiera de stat a mărfurilor şi a altor bunuri, iar temei pentru autorizarea trecerii frontierei de stat servesc actele de călătorie valabile prevăzute de legislaţia cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, privind regimul străinilor în Republica Moldova, precum şi alte documente stabilite în actele normative.

Totodată, conform art.7 alin.(1) lit.a) a Legii nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, în exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia de Frontieră are dreptul să controleze documentele persoanelor şi ale mijloacelor de transport necesare pentru trecerea frontierei de stat şi să efectueze în ele însemnările de rigoare. Documentele nevalabile prezentate la control, precum şi cele care nu aparţin posesorului sânt ridicate.

Adiţional, art.33 alin.(2) al Legii nr.273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, prevede că, dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic ori a celui de serviciu apare din momentul numirii sau alegerii persoanei în funcţia prevăzută la art.31sau art.32, sau din momentul în care persoana cade sub incidenţa art.31 sau art.32. Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic sau a celui de serviciu încetează în momentul încheierii mandatului funcţiei prevăzute la art.31 sau art.32 ori în momentul în care persoana nu mai cade sub incidenţa art.31 sau art.32.

În contextul celor menționate, am solicitat MAEIE, reevaluarea statutului pașapoartelor diplomatice eliberate de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu informarea ulterioară despre existența pașapoartelor de acest tip, care au fost scoase din circulație, dar au rămas în posesia titularului, în virtutea încheierii mandatului funcției.

În acelaşi timp, vom lua toate măsurile necesare pentru a nu admite încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniu.