DACII DIN ANTICHITATE SUNT GERMANII (DEUTSCH) DE AZI

Harta getilor

Clișeele etnice formate de’a lungul ultimelor secole sunt extrem de greu de clintit din mentalitatea oamenilor. Cu atât mai puțin vom vedea acest lucru petrecându’se în rândul dogmaticilor care au creat aceste clișee. Toți istoricii in integrum sunt în mare eroare, când vorbesc de daci în Geția Carpatică sau când îi consideră pe geți, ca fiind daci. Este un non-sens să afirmi despre geții din Carpați că erau geto-daci, restrângând astfel teritoriul de mai târziu devenit ”germanic” și ocupat în realitate de dacii antici sau de deutsch (doici) nemți contemporani.
Numele ”Germania” a fost utilizat după ce Iulius Cezar l’a adoptat dintr’un termen galic (celtic) pentru popoarele din partea de est a Rinului care ar fi însemnat ”vecin”.
Corect ar fi să uniformizăm etniile geților și dacilor în ”geto-daci” doar când vorbim de etnia majoritară de la Atlantic până la Marea Caspică (massa-geții). Limba germană (deutsch) știm că era o limbă diferită de a geților din Carpați încă începând din mileniul I î.Hr.
Dar cine erau dacii și cine erau geții în viziunea romanilor?
Strabon:
”A existat şi o altă împărţire a teritoriului chiar din cele mai vechi timpuri: căci pe unii îi denumesc daci, iar pe alţii geţi. Geţii sunt cei care se întind spre Pont şi spre răsărit, iar dacii cei care locuiesc în partea opusă, spre Germania şi spre izvoarele Istrului.”
Să dăm crezare ce a spus Strabon despre dacii germanici?
De ce nu?
Strabon (Στράβων) – în varianta latinizată Strabo- – d. 21 sau 26 d. Hr.), era de fapt o poreclă, însemnând Sașiul, purtată de un vestit istoric și geograf antic grec.
A studiat în Asia Minor, Armenia, Grecia, Roma și Alexandria și a călătorit în Europa, Africa și Asia Mică, până la Marea Roșie.
Primele schițe istorice, cuprinse în 47 cărți, scrise probabil între 27 î. Hr. și 7 d. Hr, citate de autori ce i’au urmat, s’au pierdut aproape în întregime.
Apoi a scris Geografia, pe baza propriilor observații și a operelor predecesorilor săi, inclusiv Homer, Eratosthenes, Polybius și Poseidonius.
Lucrarea conține, pe lângă material istoric, o serie de descrieri de locuri (clima, relieful, hidrografia) și popoare, cu aspecte etnografice și mitologice, constituind un bogat izvor de cunoștințe despre lumea antică.
Valoarea lucrării este inegală, în mare măsură fiindcă Strabo a avut o încrderere deplină în scrierile lui Homer, considerând că acesta a avut o cunoaștere exactă a locurilor și neamurilor despre care narează în epopeile sale și deoarece nu a inclus datele din Istoriile lui Herodot.
Geografia s’a păstrat aproape în întregime, cu excepția unui fragment al cărții a 7-a, din care însă au rămas totuși numeroase fragmente.
Lucrarea este împărțită în 17 cărți.:
2 cărți introductive (discuție despre definiția și cadrul geografiei)
8 cărți despre Europa
6 cărți despre Asia
1 carte despre Africa, mai ales Egipt.
Se consideră că etnogeneza triburilor dacice (germanice) a avut loc pe durata Epocii Nordice a Bronzului, sau, cel mai târziu, pe durata Epocii de fier Pre-Romane. Pornind din sudul Scandinaviei și nordul Germaniei, triburile și’au extins teritoriul spre sud, est și vest, în secolul I î.Hr., ajungând în contact cu triburile celtice din Galia, precum și cu triburi iraniene, baltice și slave, în Europa de Est.
Nu se cunosc prea multe despre începuturile istoriei germanicilor, avem la dispoziție doar scrieri ale autorilor romani, cercetări etimologice și descoperiri arheologice.
Pe timpul domniei lui Cezar August, generalul roman Publius Quinctilius Varus a început invazia Germaniei (Germania era numele dat de romani teritoriilor de dincolo (la est) de Rin până la munții Ural).
Adică vecini de dincolo de Rin și Dunăre.
Dar noi știm că acolo erau geții lui Strabon (Terra Getarum) și de aici pleacă toată confuzia termenilor etnici, pentru că amestecarea aceasta fără nicio răspundere a dus la fel și fel de interpretări.
În această perioadă, triburile dacice germanice au început să se familiarizeze cu tacticile de război romane, menținându’și, însă, apartenența tribală.
În anul 9 d.Hr., în cadrul bătăliei de la Pădurea Teutoburg, triburi germanice conduse de Arminius au înfrânt trei legiuni romane conduse de Varus.
O mare parte din Germania de astăzi, anume partea de la est de Rin și la nord de Dunăre, a rămas, astfel, în afara Imperiului Roman.
Spre anul 100 d.Hr., pe când Tacitus scria lucrarea sa Germania, triburi dacice germanice s’au stabilit de’a lungul Rinului și Dunării (Limes Germanicus), ocupând mare parte din aria Germaniei moderne.
În secolul III s’au afirmat mai multe triburi dacice vest-germanice: alamanii, francii, chatii, saxonii, frizonii, sicambrii și turingii.
În jurul anului 260 d.Hr., multe triburi dacice germanice au trecut de limes și de frontiera de pe Dunăre, ajungând în teritorii controlate, pe atunci, de romani.
Sigur, și dacii germanici erau tot geți.
O spune Pompeius Trogus:
”Şi dacii sunt din neamul geţilor. Ei, în timpul regelui Oroles, fiindcă nu s’au luptat bine împotriva bastarnilor, ca pedeapsă pentru laşitatea lor au fost siliţi, din ordinul regelui, ca atunci când se culcau să’şi pună capetele în locul picioarelor şi să facă nevestelor serviciile care obişnuiau înainte să li se facă lor înşişi. Şi nici nu s’a schimbat această rânduială până când nu şi’au spălat prin curaj ruşinea suferită în război.”
Precum deja se cunoaște toate triburile nordice au plecat din Balcani imediat după ultima glaciațiune acum 5000-10.000 de ani odată cu retragerea ghețarilor, iar clima a permis traiul normal al oamenilor. Studiul genetic realizat în Germania de domnul Prof. univ. dr. Alexander Rodewald, directorul Institutului de Biologie Umană şi Antropologie al Universităţii din Hamburg, şi doamna Dr. Georgeta Cardoş, cercetător ştiinţific biolog, specialist în genetică, au arătat cât de asemănătoare sunt populațiile Germaniei și României.
Așadar, și dacii și geții erau același neam. Numai că însușirea etnonimului de dac pentru strămoșii românilor în dauna geților, este capcana pe care au întins’o românilor cei care au intenții să subjuge politico-economic vechile teritorii getice, de către actualii germani.
Este perfect logic, cu cât dacii sunt recunoscuți mai la est cu atât Deutschland (Țara Dacilor) este îndreptățită să se extindă spre Rusia.
Este aceeași tactică pe care o aplică teoria panslavistă care se extinde spre vest, este vizibil ce se petrece în Basarabia.

https://www.facebook.com/ThraxusAres/posts/2270937513118810?__xts__%5B0%5D=68.ARCXoJS2gTiG2RQM2NlEpCqiyX8NePBLleAXiIE3NBhhZAZoMm8hgqBvz6T8fuVTBJwifS8q2uApl3VhsF59AvFq8ouVmpdNPqzK9f34fM7sp-YBudGHX63UdF86COq6XO0ewZHMf7A0OaO_NcIPnniTHsj6PwDG0Fdelg54_-A4H4ZzP1K6X-uzYFhZ7c_61ECNAKqg1WRSkiYQYNS2wFOBeGtZv-3YBviWf6beH23WbLF0h7tUrvNMQ1BAaCfZypX587S5SsHoOJRYn6LZVejSrEU2uk–LEERC4QsBcYRwBLqmfEYj1smNLmZUI-hqC1Z__CFTDvd4iWel5KtLZfjru5S&__tn__=K-R