Dreptul la replică al cetățenilor Dorin Gorea și Nastas Petru

drept-la-replica1

Prin prezenta informăm cititorii noștri că pe data 24.11.2018 a fost publicat articolul ” Dezvăluiri-bombă: Cine protejează circuitul ilegal al substanțelor narcotice în R. Moldova” al autorului Ivan Diacov, publicat anterior și semnat de acelaș autor Ivan Diacov în Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană, sub denumirea  „Cine protejează circuitul ilegal al substanțelor narcotice în R. Moldova”,  în care au fost vizați cetățenii Gorea Dorin și Nastas Petru. Basarabia Literară este o tribună liberă care respectă dreptul cetățenilor la opinie și dreptul cetățenilor Gorea Dorin și Nastas Petru la replică, publicând integral Cererea de publicare a dreptului la replică și prezentarea informației:

Art. 16 Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale” din Codul Civil al Republicii Moldova, în alin. 1) indică, că: „ Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale. în alin. 2), că: “Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională dacă cel care a răspîndit-o nu dovedeşte că ea corespunde realităţii. ” în alin. 3), că: “La cererea persoanelor interesate, se admite apărarea onoarei şi demnităţii unei persoane fizice şi după moartea acesteia. “ în alin. 4), că: “Dacă informaţia care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională este răspîndită printr-un mijloc de informare în masă, instanţa de judecată îl obligă să publice o dezminţire la aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi program sau ciclu de emisiuni în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti. ” în alin. 5) că: ” In cazul în care un document emis de o organizaţie conţine informaţii care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, instanţa de judecată o obligă să înlocuiască documentai. ” în alin. 6) că: “în alte. cazuri decît cele prevăzute la alin.(4) şi (5), modalitatea de dezminţire a informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională se stabileşte de către instanţa de judecată.” în alin.7), că: “Persoana lezată în drepturile şi interesele sale, ocrotite de lege, prin publicaţiile unui mijloc de informare în masă, este în drept să publice replica sa în respectivul mijloc de informare în masă pe contul acestuia ”. în alin. 8), că: “Orice persoană în a cărei privinţă a fost răspîndită o informaţie ce îi lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională este în drept, pe lîngă dezminţire, să ceară repararea prejudiciului material şi moral cauzat astfel. Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul moral trebuie sa fie rezonabil şi să se determine ţinîndu-se cont de: aj caracterul informaţiilor răspîndite; b± sfera de răspîndjre a informaţiilor; c± impactul social asupra persoanei; dj gravitatea şi întinderea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate; ej proporţionalitatea între acordarea despăgubirilor şi gradul în care reputaţia a fost lezată; fj

gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului; gj măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate; h[ publicarea rectificării, replicii sau dezminţirii pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti; fi alte circumstanţe relevante pentru cazul dat. ” Iar în alin. 2k că: “Dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este în drept să adreseze în instanţă de judecată o cerere în vederea declarării informaţiei răspîndite ca fiind neveridică. ”

Astfel pe data de 24.11,2018, pe internet ziarul Basarabia Literara a fost publicat articolul ” Dezvaluire-bomba: cine protejează circuitul ilegal al substanţelor narcotice in Republica Moldova”, a autorului Ivan Diacov cu linkul http://basarabiaIiterara.com.md/7p-3528L pe site-ul basarabialiterara.com.md.

La data de 25.11.2018 şi 29.11.2018 au fost expediate cereri prealabile pe poşta electronică a internet ziarului Basarabia Literară a Societăţii Scriitorilor Români din Basarabia în care s-au indicat, că la data de 24.11.2018, pe internet ziarul Basarabia Literară a fost publicat articolul ” Dezvaluire-bombă: cine protejează circuitul ilegal al substanţelor narcotice in Republica Moldova”, a autorului Ivan Diacov,în care ivan Diacov afirma, in textul articolului, că:

 • …Eu personal l-am invitat pe şeful Direcţiei SIS, pe mun. Chişinău, colonelul Dorin Gore, care a confirmat că V. Czine-Mocanu nu este angajat oficial ca agent al SIS, dar a remarcat că îl foloseşte ca informator.
 • El a mai confirmat că ştie adresa unde se ascunde V. Czine-Mocanu în Chişinău cu familia sa, a confirmat că discută telefonic, chiar mi-a dat să ascut unele discuţii telefonice, pe care acesta le-a înscris la telefonul său mobil. Eu l-am avertizat pe D. Gore că poate să aibă neplăceri la serviciu dacă se va’afla că ţine relaţii cu un învinuit anunţat în căutare, după care am insistat

să-mi ofere adresa unde acesta se ascunde. D. Gore mi-a dat adresa unde se ascundea învinuitul V. Czine-Mocanu cu familia, iar eu am transmis-o ofiţerilor de investigaţii operative, care l-au şi reţinut pe învinuit.

 • Aflînd că şeful direcţiei SIS al mun. Chişinău, D. Gore, ne-a dat adresa unde se ascundea de organele de urmărire penală, învinuitul V. Czine-Mocanu l-a şantajat pe acesta, ameninţîndu-1 că dacă acesta nu întreprinde măsuri pentru a-1 elibera de sub arest îl va denunţa (învinuitul V. Czine-Mocanu le-a transmis ameninţări similare şi complicilor săi din MAI, SIS şi în postarea video din 21.10.2014).
 • Fiind influenţat de şantajul învinuitului V. Czine-Mocanu, şeful direcţiei SIS, colonelul D. Gore, aflîndu-se în concediu, pe 30.12.2014, a venit la Procuratura mun. Chişinău şi fără permisiune a intrat în biroul meu, irsformîndu-mă că el s-a înţeles cu judecătorii ca învinuitiîl în comiterea unei crime deosebit de grave V. Czine-Mocanu să fie eliberat de sub arest. M-a rugat ca eu, în calitate de procuror al mun. Chişinău, să dau indicaţii subalternilor să nu atace hotărîrea judecătorească. în replică, eu i-am cerut colonelului D. Gore să părăsească biroul meu, spunîndu- i că refuz sâ-i susţin acţiunile ilegale.
 • Fiind îngrijorat că colonelul SIS Dorin Gore putea să-l influenţeze şi pe procurorul O. Pavlovschi, tot atunci l-am invitat pe acesta la mine, imediat după plecarea primului. Convingîndu-mă că procurorul O. Pavlovschi are intenţia fermă de a continua exercitarea urmăririi penale în vederea acumulării probatoriului, l-am dat un telefon judecătorului de instrucţie S. Bularu, pentru a-1 avertiza că colaboratorul SIS încearcă să influenţeze procurorii şi judecătorii pentru a-1 elibera de sub arest pe V. Czine-Mocanu, persoană cu antecedente penale, care este învinuit de comiterea unei crime deosebit de grave.
 • Se poate concluziona că procurorul general şi subalternul său, procurorul pe misiuni speciale V. Bodean, au fost influenţaţi de către învinuitul V. Czine şi eventualii complici, ofiţerii SIS (D.Gore şi P. Năstase) şi ofiţeri MAI (eventual L. Pîntea şi I. Beschieru), cu care învinuitul V. Czine „colabora” pînă la intentarea procesului penal şi pornirea urmăririi penale şi care, în exercitarea urmăririi penale, nu au fost implicaţi şi n-au participat în nici o formă,
 • Din această constatarea reiese că procurorul general, la momentul studierii materialelor cauzei penale, recunoaşte că procurorii mun. Chişinău erau corecţi în bănuiala lor asupra faptului, că V, Czine a comis o crimă deosebit de periculoasă în complicitate cu ofiţer SIS, D. Gore, P. Năstase şi ofiţerii MAI L. Pîntea şi I. Beschieru.
 • în plus, în motivarea hotărîrii sale de a retrage cauza penală nr.2014330518 din Procuratura mun. Chişinău, procurorul general. în aceeaşi ordonanţă, menţionează: „…E de reţinut că în cadrul urmăririi penale este necesară verificarea minuţioasă şi obiectivă a circumstanţelor eventualei implicări în săvîrşirea infracţiunii investigate a ofiţerilor din cadrul INI al IGP al MAI şi SIS, (adică a ofiţerilor D. Gore, P. Năstase, L. Pîntea şi I. Beschieru) motivînd precum că procurorii procuraturii mun. Chişinău sunt în imposibilitate a desfăşura această activitate în continuare …”
 • Generalizînd cele expuse, concluzionez: Intenţionat sau nu, procurorul general a contribuit la stoparea definitivă a exercitării urmăririi penale împotriva presupuşilor membri ai grupului criminal organizat – colaboratorii MAI, L. Pîntea şi I. Beschieru şi colaboratorii SIS P. Nastase şi D. Gore. Conducerea MAI şi SIS, dispunînd de informaţii potrivit cărora colaboratorii lor Ion Beschieru, Lilian Pîntea, Dorin Gore şi Petru Năstase sunt suspectaţi de activităţi ilegale, în complicitate cu interlopul deosebit de periculos Vitalie Czine, mai mulţi ani la rind nu au întreprins măsuri pentru a-i demasca şi a-i trage la răspundere penală. Mai mult, unii din el au fost avansaţi în funcţii de răspundere. In astfel de condiţii, care pot fi aşteptările societăţii de la aceste organe, sunt oare ele capabile, să asigure securitatea statutului şi a omului de rind?
 • în loc de încheiere în discursul său din conferinţa de presă din 08.10.2015, care consider că a fost organizată de „patronii săi”, cu acceptul procurorului general, interlopul Vitalie Czine aduce public mulţumiri cordiale procurorului general Comeliu Gurin, şefului Secţiei din cadrul Procuraturii Generale, d-lui V. Morari, directorului SIS, d-lui M. Balan, colonelului SIS Dorin Gore şi actualului vice-director SIS, d-lui A. Jizdan, pentru că „au încredere în el”.

Consideram ca prezentul articol lezeaza onoarea, demnitatea si reputaţia profesionala a cet. Gorea Dorin interesle căruia eu le reprezint in calitate de avocat. Va comunicam, ca conform articolului 27 din Legea RM nr. 64 din 23 aprilie 2010 ”cu privire la libertatea de exprimare” „replică ” (1) Orice persoană ale cărei drepturi sau interese au fost lezate prin răspîndirea unor judecăţi de valoare fără substrat factologic suficient are dreptul la replică. (2) Replica se va referi numai la informaţia defăimătoare contestată, va fi expusă în termeni decenţi şi nu va conţine ameninţări sau comentarii marginâle. (3) Publicarea sau difuzarea replicii se face în modul şi în condiţiile prevăzute pentru publicarea sau difuzarea dezminţirii.

Astfel am comunicat, internet ziarului „Basarabia Literară,” a Societăţii Scriitorilor Români din Basarabia, că: 1) 1. Ne rezervam dreptul sa-i acţionam in instanţa de judecata pe Ivan Diacov in interesele clientului Gorea Dorin şi Nastas Petru in vederea dezminţirii informaţiei raspindite si vom solicita si publicarea acestei dezminţiri pe site-ul ziarului dumneavaostra si pe alte resurse mass media. 2) Totodată i-am rugat sa ne indice şi adresa juridica a internet ziarului Basarabia Lietrara a Societarii Scriitorilor Romani din Basarabia pentru a-1 chema in calitate de intervenienti accesorii pe prezenta cauza civila de partea paratului Ivan Diacov. 3) Totodă i-am rugat sa ne confirme receptionarea cereri prealabile.

Cu aceleaşi cerinţe ne adresăm şi la cetăţeanul Ivan Diacov în care solicităm dezminţirea prezentei informaţii, deoarece răspîndirea prezentei informaţii lezează grav onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a ofiţerilor în rezervă din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, a domnilor Gorea Dorin şi Nastas Petru, deoarece acesta nu a influienţat asupra organelor procuraturii şi nu a partcipat în traficul de droguri, sau protejarea acestui trafic. Conform statulului său profesional, Gorea Dorin şi Nastas Petru au activat în organele securităţii naţionale şi răspândirea unei astfel de informaţii ar duce la consecinţe, care va avea un impact social asupra cet. Gorea Dorin şi Nastas Petru şi care ca urmare poate să afecteze grav interesele legitime ale lui Gorea Dorin şi Nastas Petru.

Totodată art. 7 „Dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale” din Legea RM itr. 64 din 23 aprilie 2010 „cu privire la libertatea de exprimare” indică expres, în alin, 1), că: “Orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale lezate prin răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăţilor de valoare Iară substrat factologic suficient sau prin injurie.’* în alin. 2) că: “Persoana lezată prin răspîndirea unor relatări cu privire la fapte poate fi restabilită în drepturi dacă informaţia cumulează următoarele condiţii: a[ este falsă; bl este defăimătoare; ci permite identificarea persoanei vizate de informaţie. “ în alin, 3), că: “Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (2) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.” în alin. 4), că: “Persoana lezată prin răspîndirea unor judecăţi de valoare poate fi restabilită în drepturi dacă judecăţile de valoare cumulează următoarele condiţii: a) nu se bazează pe un substrat factologic suficient; b) au un caracter defăimător; cj permit identificarea persoanei vizate de informaţie.” în alin. 5), că: “Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (4) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, sau publicarea unei replici, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.” în alin. 6) Se consideră injurie exprimarea care cumulează următoarele condiţii: a) exprimarea intenţionată verbală, scrisă sau nonverbaîă nu corespunde normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică; b) permite identificarea persoanei vizate. “ în alin. 7) că: “Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (6) poate solicita exprimarea scuzelor şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.” în alin. 8), că: “Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru stilul umoristic şi satiric dacă prin folosirea acestuia nu se induce în eroare publicul în privinţa faptelor.”

Astfel conform alin. 2) al art. 7 „Dreptul la respectul onoarei, demnităţii si reputaţiei profesionale” din Legea RM nr. 64 din 23 aprilie 2010 „cu privire la libertatea de exprimare” , Gorea Dorin, si Nastas Petru consideră, eă au fost iezati de Ion Diacov prin răspândirea unor relatări eu privire la fapte, care în principiu sânt false, defăimătoare…

Astfel, art. 15 “Cererea prealabilă” din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010 indică

In alin. 1), că: “Persoana care se consideră defăimată poate solicita, prin cerere prealabilă, autorului informaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspîndit-o rectificarea sau dezminţirea informaţiei defăimătoare, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor şi compensarea prejudiciului cauzat. în caz de deces al persoanei defăimate, cererea prealabilă se depune de către persoana interesată. ”

In alin. 2), că: “Cererea prealabilă se depune în termen de 20 de zile de la data la care persoana a aflat sau trebuia să afle despre informaţia defăimătoare. Acesta este un termen de prescripţie. La împlinirea unui an din ziua defăimării, persoana nu poate solicita repunerea sa în termenul de depunere a cererii prealabile. ”

In alin. 3), că: “Persoana va indica în cerere informaţia pe care o consideră defăimătoare şi, în cazul răspîndirii unor relatări cu privire la fapte, circumstanţele care

demonstrează că informaţia este în esenţă falsă sau, în cazul răspîndirii judecăţilor de valoare, circumstanţele care demonstrează că acestea nu se bazează’pe un substrat factologic suficient. ”

Astfel în vederea respectării condiţiilor prevăzute de alin. 3) al art. 15 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, Gorea Dorin şi Nastas Fetru menţionează, că consideră, ca defăimătoare răspîndirea informaţiilor din 24.11.2018, pe internet ziarul Basarabia Literară a fost publicat articolul ” Dezvaluire-bombă: cine protejează circuitul ilegal al substanţelor narcotice in Republica Moldova”, a autorului Ivan Diacov,în care ivan Diacov afirma, in textul articolului, că:

 • …Eu personal l-am invitat pe şeful Direcţiei SIS, pe mun. Chişinău, colonelul Dorin Gore, care a confirmat că V. Czine-Mocanu nu este angajat oficial ca agent al SIS. dar a remarcat că îl foloseşte ca informator
 • El a mai confirmat că ştie adresa unde se ascunde V. Czine-Mocanu în Chişinău cu familia sa, a confirmat că discută telefonic, chiar mi-a dat să ascut unele discuţii telefonice, pe care acesta le-a înscris la telefonul său mobil. Eu l-am avertizat pe D. Gore că poate să aibă neplăceri la serviciu dacă se va afla că ţine relaţii cu un învinuit anunţat în căutare, după care am insistat să-mi ofere adresa unde acesta se ascunde. D. Gore mi-a dat adresa unde se ascundea învinuitul V. Czine-Mocanu cu familia, iar eu am transmis-o ofiţerilor de investigaţii operative, care l-au şi reţinut pe învinuit.
 • Aflînd că şeful direcţiei SIS al mun. Chişinău, D. Gore, ne-a dat adresa unde se ascundea de organele de urmărire penală, învinuitul V. Czine-Mocanu l-a şantajat pe acesta, ameninţîndu-1 că dacă acesta nu întreprinde măsuri pentru a-i elibera de sub arest îl va denunţa (învinuitul V. Czine-Mocanu le-a transmis ameninţări similare şi complicilor săi din MAI, SIS şi în postarea video din 21.10.2014 ).
 1. Fiind influenţat de şantajul învinuitului Y. Czine-Mocanu, şeful direcţiei SIS. colonelul D. Gore. ndu-se în concediu, pe 30.12.2014, a venit ia Procuratura mun. Chişinău şi fără permisiune a intrat în biroul meu, informtndu-mă că el s-a înţeles cu judecătorii ca învinuitul în comiterea unei crime deosebit de grave Y. Czine-Mocanu să fie eliberat de sub arest. M-a rugat ea eu, în calitate de procuror al mun. Chişinău, să dau indicaţii subalternilor să nu atace hotărîrea judecătorească. In replică, eu i-am cerut colonelului D. Gore să părăsească biroul meu, spunîndu- i că refuz să-i susţin acţiunile ilegale.
 • Fiind îngrijorat că colonelul SIS Dorin Gore putea să-l influenţeze şi pe procurorul O. Pavlovschi, tot atunci l-am invitat pe acesta la mine, imediat după plecarea primului. Convingîndu-mă că procurorul O. Pavlovschi are intenţia fermă de a continua exercitarea urmăririi penale în vederea acumulării probatoriului, l-am dat un telefon judecătorului de instrucţie S. Bularu, pentru a-1 avertiza că colaboratorul SIS încearcă să influenţeze procurorii şi judecătorii pentru a-1 elibera de sub arest pe V. Czine-Mocanu, persoană cu antecedente penale, care este învinuit de comiterea unei crime deosebit de grave.
 • Se poate concluziona că procurorul generai şi subalternul său, procurorul pe misiuni speciale V. Bodean, au fost influenţaţi de către învinuitul V. Czine şi eventualii complici, ofiţerii SIS (D.Gore şi P. Năstase) şi ofiţeri MAI (eventual L. Pîntea şi I. Beschieru), cu care învinuitul V. Czine „colabora” pînă la intentarea procesului penal şi pornirea urmăririi penale şi care, în exercitarea urmăririi penale, nu au fost implicaţi şi n-au participat în nici o formă.
 • Din această constatarea reiese că procurorul general, la momentul studierii materialelor cauzei penale, recunoaşte că procurorii mun. Chişinău erau corecţi în bănuiala lor asupra faptului, că V. Czine a comis o crimă deosebit de periculoasă în complicitate cu ofiţerii SIS, D. Gore, P. Năstase şi ofiţerii MAI L. Pîntea şi I. Beschieru.
 • în plus, în motivarea hotărârii sale de a retrage cauza penală nr.2014330518 din Procuratura num. Chişinău, procurorul general, în aceeaşi ordonanţă, menţionează: „…E de reţinut că în cadrul urmăririi penale este necesară verificarea minuţioasă şi obiectivă a circumstanţelor eventualei implicări în săvîrşirea infracţiunii investigate a ofiţerilor din cadrul INI al IGP al MAI şi SIS, (adică a ofiţerilor D. Gore, P. Năstase. L. Pîntea şi I. Beschieru) motivînd precum că procurorii procuraturii mun. Chişinău sunt în imposibilitate a desfăşura această activitate în continuare …”
 • Generalizând cele expuse, concluzionez: Intenţionat sau nu, procurorul general a contribuit la stoparea definitivă a exercitării urmăririi penale împotriva presupuşilor membri ai grupului criminal organizat – colaboratorii MAI, L. Pîntea şi I. Beschieru şi colaboratorii SIS P. Nastase şi D. Gore. Conducerea MAI şi SIS, dispunînd de informaţii potrivit cărora colaboratorii lor Ion Beschieru. Lilian Pîntea, Dorin Gore şi Petru Năstase sunt suspectaţi de activităţi ilegale. în complicitate cu interlopul deosebit de periculos Vitalie Czine, mai mulţi ani la rînd nu au întreprins măsuri pentru a-i demasca şi a-i trage la răspundere penală. Mai mult, unii din ei au fost avansaţi în funcţii de răspundere. în astfel de condiţii, care pot fi aşteptările societăţii de la aceste organe, sunt oare ele capabile, să asigure securitatea statutului şi a omului de rînd?
 • în loc de încheiere în discursul său din conferinţa de presă din 08.10.2015, care consider că a fost organizată de „patronii săi”, cu acceptul procurorului general, interlopul Vitalie Czine aduce public mulţumiri cordiale procurorului general Comeliu Gurin, şefului Secţiei din cadrul Procuraturii Generale, d-lui V. Morari, directorului SIS. d-lui M. Balan, colonelului SIS Dorin Gore şi actualului vice-director SIS, d-lui A. Jizdan, pentru că „au încredere în el”.

Consideram ca prezentul articol lezeaza onoarea, demnitatea si reputaţia profesionala a cet. Gorea Dorin interesle căruia eu le reprezint in calitate de avocat. Va comunicam, ca conform articolului 27 din Legea RM nr. 64 din 23 aprilie 2010 ”cu privire la libertatea de exprimare” „replică ” 1 Orice persoană ale cărei drepturi sau interese au fost lezate prin răspîndirea unor judecăți de  valoare fără substrat factologic suficient are dreptul la replică. (2) Replica se va referi numai ia informaţia defăimătoare contestată, va fi expusă în termeni decenţi şi nu va conţine ameninţări sau comentarii marginale. (3) Publicarea sau difuzarea replicii se face în modul şi în condiţiile prevăzute pentru publicarea sau difuzarea dezminţirii.

În esenţă, cererea prealabilă se depune către Ion Diaeov, în baza art. 16 din Legea cu privire la libera exprimare trebuie să o examineze într-un termen de 5 zile, inelusiv și de persoana juridică care a răspândit această informaţie.

în acest sens art. 16 “Procedura de examinare a cererii prealabile ” din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010 , în alin. 1) indică expres, că: “Cererea prealabilă se examinează în termen de 5 zile de către autorul informaţiei şi, după caz, de către persoana juridică ce a răspîndit această informaţie.” în alin.2), că: „Dacă se. constată că informaţia la care se referă cererea prealabilă este falsă sau nu se bazează pe un substrat factologic suficient, persoana juridică ce a răspîndit informaţia sau autorul informaţiei satisface cererea prealabilă, fiind obligat să efectueze, după caz, rectificarea sau dezminţirea informaţiei defăimătoare, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor şi compensarea, la cerere, a prejudiciilor cauzate.” în alin. 3), că: “Rectificarea sau dezminţirea informaţiei, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor se efectuează în termen de 15 zile de la data examinării cererii prealabile, iar dacă informaţia a fost răspîndită de mass-media şi publicaţia sau emisiunea care a răspîndit această informaţie apare mai rar decît o dată la 15 zile, în următorul număr sau emisiune. ” în alin. 4) indică, că: “Plata compensaţiilor în temeiul cererii prealabile se efectuează în termen de 15 zile de la data examinării cererii prealabile sau într-un alt termen convenit de părţi. ” în alin. 5), că: “în cazul refuzului de a satisface, integral sau parţial, cererea prealabilă, persoana lezată poate depune cerere de chemare în judecată. ” în alin. 6), că: „In cazul refuzului de satisfacere a cererii prealabile pe motivul omiterii termenului de prescripţie, persoana lezată poate solicita, concomitent cu depunerea cererii de chemare în judecată, repunerea în termenul de depunere a cererii prealabile. ”

Astfel vă comunicăm, că prin Hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, din 30.11.2018, a fost obligat Diacov Ivan să dezmintă informaţia răspândită la posturile de televiziune şi în ziare în perioada anilor 2005-2018, pe faptul că Gorea Dorin a fost implicat în careva acţiuni legate de informaţia răspândită de dl Ivan Diacov.

Reclamant: Gorea Dorin

Reclamant: Nastas Petru

Avocat: Bucicov Sergiu