Conferința națională: Politici și servicii de tineret pentru fiecare tânăr din Moldova

Conferinta pentru tineret

Tinerii din Republica Moldova reprezintă astăzi 30% din populație și sunt forța motrice a dezvoltării unei societăți incluzive, democratice și pașnice, contribuind la progresul social și economic de care are nevoie țara. Cu toate acestea, tinerii se confruntă cu multiple provocări, cum ar fi accesul limitat la piața forței de muncă, fapt ce-i face mai vulnerabili din punct de vedere economic; peste 100 000 de copii și adolescenți cresc fără părinți, din cauza migrației de muncă; instituțiile de învățământ au o capacitate limitată de a contribui la dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor pentru a preveni comportamentele riscante în rândul acestora, dar și pentru a le susține potențialul de cetățeni activi. Există încă numeroase cazuri de sarcini în adolescență la nivel de țară, fapt ce împiedică fetele tinere să-și continue educația și să-și realizeze obiectivele profesionale. Aproximativ 20% dintre tineri intenționează să emigreze în scopuri de muncă, iar 27% dintre tineri nu sunt antrenați nici în procesul educațional, nici în câmpul muncii. Situația actuală demonstrează o reducere a potențialului de participare a tinerilor la procesele democratice din țară și un nivel scăzut de contribuție a acestora la dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova.

Este îmbucurător faptul că la nivel național  există un angajament de a aborda problemele tinerilor în complex, ce se materializează în mai multe documente de politici privind dezvoltarea și participarea tinerilor, cum ar fi Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, Legea cu privire la tineret, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret și Programul Național privind Consiliile de Tineret. Cu toate acestea, la nivel regional, componenta tineret nu este suficient reflectată în procesul bugetar, iar administrația publică locală demonstrează capacități limitate de a identifica corect și a aborda necesitățile tinerilor într-o manieră orientată către rezultate. Iar tinerii, în special cei cu oportunități reduse, încă au un nivel scăzut de participare civică și socială.

Tinerii trebuie plasați în centrul eforturilor statului, societății și partenerilor de dezvoltare pentru a le facilita deprinderea valorilor democratice bazate pe drepturile omului, realizarea potențialului creativ și inovator, astfel contribuind la dezvoltarea sectorului per ansamblu. Mai mult ca atât, dezvoltarea tinerilor și participarea acestora reprezintă aspecte transversale în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, tinerii deținând un rol important și cu impact pozitiv în dezvoltarea durabilă a țării.

În acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova au stabilit un parteneriat durabil axat pe creșterea disponibilității și calității serviciilor de tineret la nivel local prin crearea ”Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili”.

În cadrul parteneriatului stabilit, MECC și UNFPA a organizat prima conferință națională privind politicile și serviciile de tineret în Republica Moldova pentru: a evidenția și  coordona eforturile naționale în domeniul dezvoltării serviciilor de tineret și a discuta progresele înregistrate în abordarea inegalităților în rândul tinerilor, crearea de spații sigure și prietenoase și reformarea politicilor naționale și locale în sectorul tineret în raport cu tendințele demografice, sociale și economice ale populației tinere.

Conferința va facilita crearea unui spațiu interactiv de comunicare, schimb de experiență și bune practici, cu participarea a peste 100 de persoane: experți internaționali și naționali, parteneri de dezvoltare, tineri și prestatori  de servicii pentru tineret, ONG-uri,  Rețeaua Națională a Consiliilor Locale de Tineret, practicieni în domeniul tineretului și factori de decizie din cadrul autorităților publice centrale și locale.

Obiective:

  • Diseminarea și schimbul de bune practici, strategii și lecții învățate privind reformarea politicilor sectoriale în domeniul tineret, cu accent pe abordarea necesităților tinerilor cu oportunități reduse;
  • Discutarea rezultatelor cercetărilor, studiilor recente privind participarea tinerilor și integrarea priorităților și necesităților tinerilor la nivel local și național în documente de politici, programe și bugete;
  • Consolidarea unui cadru de colaborare sustenabil între participanții la Conferință și încurajarea setării unei agende comune, coordonate intersectorial, pentru a dezvolta noi oportunități pentru tineri și a crește acoperirea teritorială a serviciilor și programelor în domeniul tineret;
  • Evidențierea aspectelor importante în procesul de dezvoltare a sectorului de tineret și promovarea unor abordări comune, coordonate de transformare a sectorului;
  • Prezentarea și promovarea recomandărilor privind redimensionarea politicilor naționale privind dezvoltarea sectorului de tineret și diminuarea inegalităților dintre tineri.

Arii tematice:

  1. Politicile și serviciile de tineret în Republica Moldova: bune practici și dinamica implementării acestora;
  2. Strategia de Tineret ONU 2030  în contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;
  3. Centrele de tineret – spații sigure și prietenoase pentru tineri. Prezentarea Raportului  Intermediar de Evaluare a Rețelei Naționale a Centrelor de Tineret;
  4. Activitatea de tineret în Moldova – specialistul în lucru de tineret: recunoașterea și perspectivele de dezvoltare a profesiei / ocupației.

Organizatori și parteneri

Conferința a fost organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în colaborare cu partenerul de implementare al UNFPA – Terre des hommes Moldova, în cadrul ”Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili”.